Lịch cúp điện Văn Chấn - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Văn Chấn - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Văn Chấn - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Văn Chấn - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Văn Chấn - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Sơn Luwong huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:30

04-04-2023

Xã Đại Lịch huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:00

05-04-2023

Xã Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 10:00

05-04-2023

Xã Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 12:00

05-04-2023

Thôn Đồng Mường huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 17:00

05-04-2023

Xã Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 17:00

07-04-2023

Lịch cúp điện Văn Chấn - Yên Bái

Lịch Cúp Điện Văn Chấn Yên Bái những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Gia Hội huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:00 - 18:00

31-03-2023

Xã Minh An huyện Văn Chắn Điện lực Nghĩa Lộ 15:30 - 16:00

30-03-2023

Thôn4 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

30-03-2023

Thôn2 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

30-03-2023

Thôn 6 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

30-03-2023

Thôn12 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

30-03-2023

Thôn 9 Nghĩa Tâm Xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

30-03-2023

Các xã Minh An, Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 16:00

30-03-2023

Xã Minh An huyện Văn Chắn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 14:00

30-03-2023

Xã Tú Lệ huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:00 - 17:00

30-03-2023

Kiến Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 09:30

30-03-2023

Xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 10:00

30-03-2023

Xã Gia Hội huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 11:00

29-03-2023

Xã An Lương huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 15:00 - 17:00

24-03-2023

Nghĩa Sơn 1 xã Nghĩa Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 11:00

23-03-2023

xã Sơn Lương huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:30 - 11:30

22-03-2023

xã Nậm Lành huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 09:30

22-03-2023

Nà Na huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 14:00

18-03-2023

TT Nông Trường Trần Phú huyện Văn Chấn. Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 11:00

11-03-2023

19/5 TTNT Trần Phú huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

10-03-2023

Thôn Đồng Ban xã Đồng Kê huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

10-03-2023

Thôn 6 - xã Đại Lịch huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 11:30

10-03-2023

Thôn 7 xã Đại Lịch huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 09:30

10-03-2023

Xã Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 10:30

04-03-2023

Xã Bình Thuận huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 10:30

03-03-2023

Xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 10:30

03-03-2023

Thôn Nậm Cưởm xã Nậm Búng huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:30 - 11:00

28-02-2023

Xã Tân Thịnh, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Bình Thuận huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:30 - 18:30

27-02-2023

Xã Tân Thịnh, Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 05:30 - 18:30

27-02-2023

Xã Tân Thịnh, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Bình Thuận huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 05:30 - 07:30

27-02-2023

Xã Đại Lịch, Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 19:00

26-02-2023

Xã Cát Thịnh, Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Bình Thuận huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 19:00

26-02-2023

Xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 19:00

26-02-2023

Các xã Tân Thịnh, NT Trần Phú, Thượng Bằng LA, Nghĩa Tâm, Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 19:00

26-02-2023

Xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 18:30

26-02-2023

Suối Lóp huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 12:00

25-02-2023

Xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 21:00 - 22:00

24-02-2023

Xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 20:00 - 20:30

24-02-2023

Xã Cát Thịnh, Tân Thịnh, Chấn Thịnh, Bình Thuận huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 20:00 - 22:00

24-02-2023

Xã Tân Thịnh, NT Trần Phú, Thượng Bằng LA, Nghĩa Tâm, Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 20:00 - 22:00

24-02-2023

Xã Đại Lịch, Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 20:00 - 22:00

24-02-2023

Thôn 6 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 15:00 - 17:00

24-02-2023

Thôn4 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 11:30

24-02-2023

Xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 10:00

24-02-2023

Thôn 9 Nghĩa Tâm Xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 10:00

24-02-2023

Thôn12 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 10:30

24-02-2023

Thôn 6 - xã Đại Lịch huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 09:00

24-02-2023

Thôn Thôn Thắm xã Thượng Bằng huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 09:00

24-02-2023

Bản Dạ xã Thượng Bằng huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 09:00

24-02-2023

Thôn Tân Thịnh 1 xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:30 - 08:00

24-02-2023

Xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 11:00

24-02-2023

Các xã Tân Thịnh, Cát thịnh, Chấn Thịnh, Bình Thuận huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 11:00

24-02-2023

Thị trấn NT Trần Phú, xã Thượng Bằng La, Nghĩa Tâm, Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 11:00

24-02-2023

Xã Đại Lịch, Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 11:00

24-02-2023

Các xã Thượng Bằng LA, Nghĩa Tâm, Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 22:00

24-02-2023

Xã Đại Lịch huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 22:00

24-02-2023

Xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 22:00

24-02-2023

Thôn Thiên Tuế TTNT Trần Phú huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:30

24-02-2023

Văn Tiên xã Thượng Bằng huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:30

24-02-2023

Bản Mỏ xã Thượng Bằng huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:30

24-02-2023

Sùng Đô xã Sùng Đô huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 15:00

20-02-2023

Thôn Cát Thịnh 3 xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 12:20

18-02-2023

Khu 3+4 Liên Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 15:30

18-02-2023

Thôn Ba Khe 1 xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 10:00

18-02-2023

Thôn Đồng Khê 2 xã Đồng Khê huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 15:30 - 17:30

17-02-2023

Thôn Đồng Khê 4 xã Đồng Khê huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

17-02-2023

Thôn Nậm Bung TT Sơn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 12:20

17-02-2023

Suối Quyền huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 13:00

17-02-2023

Xã Suối Quyền huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 10:30

17-02-2023

Thôn Hồng Sơn TT Sơn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 10:00

17-02-2023

Các xã dọc quốc lộ 32 từ xã nghĩa lộ đến xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 17:00

12-02-2023

Một phần thị xã Nghĩa Lộ các xã tù Sơn A đến Tú Lệ huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 17:00

12-02-2023

Một phần thị xã Nghĩa Lộ, các xã tù Sơn A đến Tu Lệ huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 05:00 - 06:00

12-02-2023

Các xã dọc quốc lộ 32 từ xã nghĩa lộ đến xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 05:00 - 06:00

12-02-2023

TT NT Liên Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 16:30

09-02-2023

TT NT Liên Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 11:30

09-02-2023

Đội 1 NTTP Trần Phú huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:30

08-02-2023

Thôn 4 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 16:00

16-01-2023

Xã Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 09:30

16-01-2023

Trung tâm NT Trần Phú huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:00 - 15:00

15-01-2023

Xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 12:30

15-01-2023

Xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 13:00

14-01-2023

TT Nông trường Liên Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 09:30

14-01-2023

Thị trấn NT Liên Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 13:30

14-01-2023

Bản Dạ xã Thượng Bằng La huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:30 - 13:00

13-01-2023

Bản Khem huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 12:30

13-01-2023

Pú Nhu huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 12:00

13-01-2023

Thôn Đồng Khê 1 xã Đồng Khê huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 16:30

09-01-2023

Làng Hua huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 17:00

09-01-2023

Xã Nậm Búng, Tú Lê huyện Văn Chấn, Xã Cao Phạ, Nậm Có huyện Mù Cang Chải Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 10:00

09-01-2023

Xã Suối Giàng huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 10:00

09-01-2023

Bản Mạ xã Tú Lệ huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 09:30

09-01-2023

Xã Tú Lệ huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 09:30

09-01-2023

bản bẻ xã Nghĩa Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 14:30 - 16:00

07-01-2023

Thôn Nghĩa Sơn 1 xã Nghĩa Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 10:30 - 11:30

07-01-2023

Xã Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 09:30

07-01-2023

TT NT Liên Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 11:30

06-01-2023

Thôn Quăn 2 xã Bình Thuận huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 10:00

06-01-2023

TT xã Minh An huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 10:00

06-01-2023

Khu 5 Liên Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 17:00

05-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật