Lịch cúp điện Vĩnh Phương - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Phương - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Vĩnh Phương - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Phương - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Phương - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nha Trang Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm 357B Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
Vĩnh Phương 2 ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
Đắc Lộc-Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
T.105B Liên Thành, Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
T.360 - Trường Lái - Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
T.358 - Đắc Lộc - Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
T.356 - Nguyễn Xiển ( Vĩnh Phương) ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
Trạm T.332 Đắc Lộc Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
Vĩnh Phương 1 ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
Trạm 331 Xã Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
Trạm 241 Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
Trạm T.244 Đắc Lộc Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:00 - 08:00

11-03-2023

Thí nghiệm trạm 110kV -Đồng Đế
Trạm 357B Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
Đắc Lộc-Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
Vĩnh Phương 2 ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
T.105B Liên Thành, Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
T.360 - Trường Lái - Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
T.358 - Đắc Lộc - Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
T.356 - Nguyễn Xiển ( Vĩnh Phương) ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
Vĩnh Phương 1 ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
Trạm T.332 Đắc Lộc Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
Trạm 331 Xã Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
Trạm T.244 Đắc Lộc Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
Trạm 241 Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 03:30 - 08:30

26-02-2023

Thí nghiệm trạm 110KV -ĐĐE
T.32 - Thôn Như Xuân - Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:30 - 07:30

19-02-2023

TNĐK trạm 220kV nha Trang
T.90 - Thôn Đông - Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:30 - 07:30

19-02-2023

TNĐK trạm 220kV nha Trang
T.287_Vĩnh Phương-Thôn Đông 1 ĐL Vĩnh Hải 04:30 - 07:30

19-02-2023

TNĐK trạm 220kV nha Trang
T.288 - Thôn Tây, Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:30 - 07:30

19-02-2023

TNĐK trạm 220kV nha Trang
Thôn Như Xuân - Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:30 - 07:30

19-02-2023

TNĐK trạm 220kV nha Trang
T.286A_UBND Xã Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:30 - 07:30

19-02-2023

TNĐK trạm 220kV nha Trang
T.286B_UBND Xã Vĩnh Phương 2 ĐL Vĩnh Hải 04:30 - 07:30

19-02-2023

TNĐK trạm 220kV nha Trang
T.286D_Thôn Trung- Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:30 - 07:30

19-02-2023

TNĐK trạm 220kV nha Trang
T.300B - Như Xuân - Vĩnh Phương ĐL Vĩnh Hải 04:30 - 07:30

19-02-2023

TNĐK trạm 220kV nha Trang

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật