123 Lịch cúp điện Cam Ranh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Cam Ranh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cam Ranh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Cam Ranh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cam Ranh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cam Ranh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cty CP Điện tử chuyên dụng Hannal Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Trạm xử lý nước thải Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Nhà máy X52 - Bộ tư lệnh Hải Quân Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Lữ đoàn 146 ( Trạm 2) Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Cty CP Điện tử CD Hannel Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Tiểu đoàn 872 Pháo PK37/2 Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Hải đội 413 - Lữ đoàn tàu bảo vệ vùng nước - QCHQ Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Cty TNHH KN Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Lữ đoàn 162 - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Cầu cảng số 3 ( trạm 2) - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Cầu cảng số 2 ( trạm 1) - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Cầu cảng số 4 Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Cầu cảng số 3 ( trạm 1) Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Lữ đoàn 164/QCHQ Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Tiểu đoàn 455 Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
Tiểu đoàn 458 / Lữ đoàn 146 Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
CTy CPĐT & XL KT Hạ Tầng PIDI- CN Khánh Hòa Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:00

13-07-2024

Vệ sinh bảo dưỡng các tủ RMU trên tuyến, kiểm định hệ thống đo đếm trạm T29H2, T449B
CN Tây Nguyên - Tổng Cty 789 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải Quân (Hải đoàn tàu cá vũ trang ) Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Trung tam tieu chuan do luong CL 3 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Tiểu Đoàn Bộ 458 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Phòng Hậu Cần Vùng 4 Hải quân Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Lữ đoàn 132 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Phòng Hậu Cần Vùng Hải Quân Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Tiểu đoàn 454 - Lữ 957 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Trung đoàn E83 công binh Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Lữ đoàn 189 - Kho 719 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Trạm phát thông tin Lữ đoàn 189 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Kiểm Ngư 4 -Vùng 4 Hải Quân Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Cty CP Khai Thac & CB Tai Nguyen Viet Nam Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Công ty CPXD Tân Cảng số 1 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Thao trường bắn - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Kho xăng 719 - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Tiểu đoàn 453 - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Kho xăng dầu 720 - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Tiểu đoàn 452 - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Viện kỹ thuật Hải Quân T.197H Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Trạm bơm đơn vị 957 - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Đơn Vị C3 Cảnh Vệ PTM Vùng 4 (Cổng 3) Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
T.168H - Công Ty TNHH KN Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Lữ Đoàn 954 - Quân Chuẩn Hải Quân Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Cty TNHH KN Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Công ty TNHH Tân Phát CR Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Công ty TNHH KN Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Trung tâm huấn luyện 456 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Cty CP ĐT & XL KT hạ tầng PIDI Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Đại Đội 1-Trung Đoàn 591/Sư 377-QC PKKQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
CTCP dau tu & XL KTHT Pidi - CN Khanh Hoa Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Phòng Hậu Cần Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải Quân Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
CT TNHH KN Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Kho 712 Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Trung Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Phòng Hậu Cần V4HQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Kho Công Binh - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Viettel Khánh Hòa Điện lực Cam Ranh 10:45 - 11:00

13-07-2024

Thao tác cô lập tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải Quân (Hải đoàn tàu cá vũ trang ) Điện lực Cam Ranh 11:00 - 11:45

13-07-2024

Kiểm định hệ thống đo đếm trạm T74H2
T.168H - Công Ty TNHH KN Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Lữ Đoàn 954 - Quân Chuẩn Hải Quân Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Cty TNHH KN Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Công ty TNHH Tân Phát CR Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Công ty TNHH KN Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Cty CP ĐT & XL KT hạ tầng PIDI Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Trung tâm huấn luyện 456 Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Đại Đội 1-Trung Đoàn 591/Sư 377-QC PKKQ Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
CTCP dau tu & XL KTHT Pidi - CN Khanh Hoa Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Phòng Hậu Cần Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
CT TNHH KN Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Bộ Tư Lệnh Vùng 4 Hải Quân Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Trung Tâm Mạng Lưới MobiFone Miền Trung Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Kho 712 Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Phòng Hậu Cần V4HQ Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Kho Công Binh - Vùng 4 HQ Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Viettel Khánh Hòa Điện lực Cam Ranh 11:45 - 12:00

13-07-2024

Thao tác đóng điện tủ RMU T74H2 (vì tủ RMU bị tụt khí SF6 và không thể thao tác khi mang điện)
Nhà Máy Đường Cam Ranh Điện lực Cam Lâm 06:30 - 11:30

15-07-2024

vệ sinh công nghiệp,, xử lý tiếp xúc XT 374CRA từ vị trí 33 đến 49.
Công ty cổ phần đô thị Cam Ranh Điện lực Cam Lâm 07:15 - 08:15

20-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.B683
Lịch cúp điện Cam Ranh - Khánh Hòa

Lịch Cúp Điện Cam Ranh Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T.46A - (07) Điện lực Cam Ranh 15:00 - 17:00

12-07-2024

Thay MBA trạm T46A
Trạm T.107 Sơn Trung Điện lực Cam Ranh 08:00 - 12:00

12-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/1/4
Trạm T.02 Sơn Trung Điện lực Cam Ranh 08:00 - 12:00

12-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/1/4
Trạm T.11 Sơn Trung Điện lực Cam Ranh 08:00 - 12:00

12-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/1/4
Trạm T.02B Sơn Trung Điện lực Cam Ranh 08:00 - 12:00

12-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/1/4
Trạm T.02C Sơn Trung Điện lực Cam Ranh 08:00 - 12:00

12-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/1/4
Trạm T.12A Sơn Hiệp Điện lực Cam Ranh 08:00 - 12:00

12-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/1/4
Trạm BA.02 Sơn Trung Điện lực Cam Ranh 08:00 - 12:00

12-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/1/4
Trạm T.02A Sơn Trung (2 MBA 15kVA) Điện lực Cam Ranh 08:00 - 12:00

12-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/1/4
Trạm BA.01 Sơn Trung Điện lực Cam Ranh 08:00 - 12:00

12-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/1/4
DNTN Loi Phu Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

12-07-2024

Di dời lưới hạ áp và công tơ sang trụ XDM và thu hồi trụ cũ tại vị trí 471TTCR_56/3
T.09C - (08) Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

12-07-2024

Di dời lưới hạ áp và công tơ sang trụ XDM và thu hồi trụ cũ tại vị trí 471TTCR_56/3
T. 09G - (8) Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

12-07-2024

Di dời lưới hạ áp và công tơ sang trụ XDM và thu hồi trụ cũ tại vị trí 471TTCR_56/3
Cơ sở nước đá Đỗ Như Sơn Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

12-07-2024

Di dời lưới hạ áp và công tơ sang trụ XDM và thu hồi trụ cũ tại vị trí 471TTCR_56/3
Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải Điện lực Cam Ranh 11:00 - 12:30

11-07-2024

Tháo dỡ bộ MOF vị trí 474NCR_19/5 để kiểm tra, sửa chữa (đã thống nhất cắt điện với khách hàng)
Cty CP Đồng Nai ( CODONA) Điện lực Cam Ranh 11:00 - 12:30

11-07-2024

Tháo dỡ bộ MOF vị trí 474NCR_19/5 để kiểm tra, sửa chữa (đã thống nhất cắt điện với khách hàng)
Trạm FD.04 Sơn Lâm Điện lực Cam Ranh 08:00 - 14:00

11-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/200
Trạm FD.03 Sơn Lâm (2 MBA 25 kVA) Điện lực Cam Ranh 08:00 - 14:00

11-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/200
Trạm FD.01 Sơn Lâm Điện lực Cam Ranh 08:00 - 14:00

11-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/200
Trạm FD.02 Sơn Lâm Điện lực Cam Ranh 08:00 - 14:00

11-07-2024

Phát quang, vệ sinh bảo dưỡng lưới điện NR 477CRA_244/200
T.59A - (15)* Điện lực Cam Ranh 07:30 - 16:30

11-07-2024

Xử lý tiếp xúc và tăng cường dây hạ áp
T.13CPD -(12) Điện lực Cam Ranh 07:30 - 16:30

10-07-2024

Xử lý tiếp xúc và tăng cường dây hạ áp
T.11 - (14) Điện lực Cam Ranh 07:30 - 16:30

09-07-2024

Xử lý tiếp xúc và tăng cường dây hạ áp
T.13CPD -(12) Điện lực Cam Ranh 07:30 - 16:30

08-07-2024

Xử lý tiếp xúc và tăng cường dây hạ áp
CT TNHH Xây Dựng Đại Lộc Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
Cong ty Dong Hai Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
Cty CP XD KD Nhà Phú Lộc Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo trung áp tại vị trí 479TTCR_13
Trạm T.501 (CS Nước đá Kim Hà) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo trung áp tại vị trí 479TTCR_13
Công Ty Cổ phần Đô Thị CRanh (Đèn đường sô 2) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
0300342--|--Siêu thị Maximark Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.47B - (11) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo trung áp tại vị trí 479TTCR_13
T.47C - (11) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo trung áp tại vị trí 479TTCR_13
T.50B - (10) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo trung áp tại vị trí 479TTCR_13
XNTD chế biến thuỷ sản Cam ranh Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.47A - (11) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo trung áp tại vị trí 479TTCR_13
T.46C - (07) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.46E - (7 ) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.46B - (11) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.29C - (09) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.46A - (07) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.28E - (09) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.28C - (12) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.28D - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.07D - (9) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.28B - (09) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.04B - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.07B - (09) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.46D - (11) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo trung áp tại vị trí 479TTCR_13
T.04 - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

07-07-2024

Đấu lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
Trạm T.501 (CS Nước đá Kim Hà) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Thi công, cải tạo chuyển hướng tuyến 479TTCR từ vị trí 01 đến 17 sang hướng mới và đấu nối lại vào vị trí 17.
XNTD chế biến thuỷ sản Cam ranh Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Chụp đầu cột và đấu nối tại vị trí 475TTCR_2.
Cty CP XD KD Nhà Phú Lộc Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Thi công, cải tạo chuyển hướng tuyến 479TTCR từ vị trí 01 đến 17 sang hướng mới và đấu nối lại vào vị trí 17.
T.50B - (10) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Thi công, cải tạo chuyển hướng tuyến 479TTCR từ vị trí 01 đến 17 sang hướng mới và đấu nối lại vào vị trí 17.
T.47B - (11) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Thi công, cải tạo chuyển hướng tuyến 479TTCR từ vị trí 01 đến 17 sang hướng mới và đấu nối lại vào vị trí 17.
T.47C - (11) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Thi công, cải tạo chuyển hướng tuyến 479TTCR từ vị trí 01 đến 17 sang hướng mới và đấu nối lại vào vị trí 17.
T.47A - (11) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Thi công, cải tạo chuyển hướng tuyến 479TTCR từ vị trí 01 đến 17 sang hướng mới và đấu nối lại vào vị trí 17.
T.04 - (14) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Chụp đầu cột và đấu nối tại vị trí 475TTCR_2.
T.04B - (14) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Chụp đầu cột và đấu nối tại vị trí 475TTCR_2.
T.46D - (11) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 16:30

07-07-2024

Thi công, cải tạo chuyển hướng tuyến 479TTCR từ vị trí 01 đến 17 sang hướng mới và đấu nối lại vào vị trí 17.
CT TNHH Xây Dựng Đại Lộc Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
Cong ty Dong Hai Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
0300342--|--Siêu thị Maximark Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
XNTD chế biến thuỷ sản Cam ranh Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
Công Ty Cổ phần Đô Thị CRanh (Đèn đường sô 2) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.46B - (11) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.46C - (07) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.46E - (7 ) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.29C - (09) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.46A - (07) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.28C - (12) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.28D - (14) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.28E - (09) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.28B - (09) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.07B - (09) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.07D - (9) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.04 - (14) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
T.04B - (14) Điện lực Cam Ranh 05:30 - 06:30

07-07-2024

Tháo lèo vị trí 475TTCR_3 về phía 475TTCR_4
Cơ sở nước đá Đỗ Như Sơn Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
DNTN Sơn Tùng - Trạm 2 Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
Công Ty TNHH Đá Hóa An 1 Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
Cty TNHH Phước Thành - Trạm 2 Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
CTy CP Mỏ Địa Chất Môi Trường CR Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
0300349--|--Cty TNHH Hưng Phú Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
Cơ sở SX đá Hố hành Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
Cty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tiến Lộc Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên và Hướng Nghiệp Cam Ranh Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
Công ty TNHH Sơn Tùng Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.17B-CPD - (12) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.45E - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.45B - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.45C - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.43B - ( 7 ) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.45 - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.40B - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.40C - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.33B - (11) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.33C - (11) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.40 - (14) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.31B -(08) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2
T.33A - (11) Điện lực Cam Ranh 16:30 - 17:30

05-07-2024

Đấu lèo trung áp tuyến 473TTCR tại các vị trí 32, 77 và 68/2

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật