Lịch cúp điện Vạn Ninh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vạn Ninh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Vạn Ninh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vạn Ninh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vạn Ninh - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm công cộng 02 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

20-05-2024

Dựng cột hạ áp, thay dây hạ áp trạm 3D.033 (ĐTXD24). Thay dây hạ áp trạm 3D.035.(ĐTXD24). Dựng cột kéo dây trạm 434B.(ĐTXD24). Dựng cột thay dây nhánh rẽ 212/15B (ĐTXD23)
Trạm công cộng 06 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

20-05-2024

Dựng cột hạ áp, thay dây hạ áp trạm 3D.033 (ĐTXD24). Thay dây hạ áp trạm 3D.035.(ĐTXD24). Dựng cột kéo dây trạm 434B.(ĐTXD24). Dựng cột thay dây nhánh rẽ 212/15B (ĐTXD23)
Trạm công cộng 03 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

20-05-2024

Dựng cột hạ áp, thay dây hạ áp trạm 3D.033 (ĐTXD24). Thay dây hạ áp trạm 3D.035.(ĐTXD24). Dựng cột kéo dây trạm 434B.(ĐTXD24). Dựng cột thay dây nhánh rẽ 212/15B (ĐTXD23)
Cơ Sở NTTS Lý Vâng Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

20-05-2024

Dựng cột hạ áp, thay dây hạ áp trạm 3D.033 (ĐTXD24). Thay dây hạ áp trạm 3D.035.(ĐTXD24). Dựng cột kéo dây trạm 434B.(ĐTXD24). Dựng cột thay dây nhánh rẽ 212/15B (ĐTXD23)
Trạm công cộng 531C Đại Lãnh-062D128 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

20-05-2024

Thay dây hạ áp 2D.128 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 03 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

22-05-2024

Thay dẫn dẫn hạ áp trạm 3D.035 (CTXD24VN0106)
Trạm công cộng 03 Vạn Phú Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

22-05-2024

Chuyển dời lưới điện hạ áp qua cột xây dựng mới trạm 1D.022 (CTXD24VN01).
Trạm chuyên dùng Cơ sở chả cá Nguyễn Văn Minh 2 Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
FD533541 Trạm Chả cá Nguyễn Văn Minh Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
Cơ Sở NTTS Lý Vâng Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
Trạm công cộng 01 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
Trạm công cộng 07 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
Trạm công cộng 03 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
Trạm công cộng 02 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
Trạm công cộng 06 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
Trạm công cộng 05 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
Trạm công cộng 04 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 16:00

22-05-2024

Cải tạo lưới điện trung áp từ vị trí 474VGI_212/15B đến 212/40B (CTXD23VNI0305)
Trạm chuyên dùng Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods-F17 Điện lực Vạn Ninh 14:00 - 17:00

22-05-2024

Thay FCO PĐ pha giữa và xử lý tiếp xúc 2 pha bìa tại trụ 471TC.F1_144
Công ty TNHH Tư vấn & XD Gia Lộc Điện lực Vạn Ninh 14:00 - 17:00

22-05-2024

Thay FCO PĐ pha giữa và xử lý tiếp xúc 2 pha bìa tại trụ 471TC.F1_144
Công ty CP KHCN thủy sản Khánh Hòa Điện lực Vạn Ninh 14:00 - 17:00

22-05-2024

Thay FCO PĐ pha giữa và xử lý tiếp xúc 2 pha bìa tại trụ 471TC.F1_144
Công ty CP KHCN Thủy Sản Khánh Hòa (Trung tâm tư vấn, SX & DVKH Thủy sản) Điện lực Vạn Ninh 14:00 - 17:00

22-05-2024

Thay FCO PĐ pha giữa và xử lý tiếp xúc 2 pha bìa tại trụ 471TC.F1_144
Trạm FC53879B Đá Trắng Vạn Hưng Điện lực Vạn Ninh 14:00 - 17:00

22-05-2024

Thay FCO PĐ pha giữa và xử lý tiếp xúc 2 pha bìa tại trụ 471TC.F1_144
Giống Hải sản Quốc Gia Điện lực Vạn Ninh 14:00 - 17:00

22-05-2024

Thay FCO PĐ pha giữa và xử lý tiếp xúc 2 pha bìa tại trụ 471TC.F1_144
Trạm công cộng Đá Trắng 061D092 Điện lực Vạn Ninh 14:00 - 17:00

22-05-2024

Thay FCO PĐ pha giữa và xử lý tiếp xúc 2 pha bìa tại trụ 471TC.F1_144
Trạm công cộng Đá Trắng 061D092 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

24-05-2024

Thay dây dẫn hạ áp trạm 1D.092 (CTXD24VN0111)
Trạm công cộng 504 Vạn Giã-065D020 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 12:00

25-05-2024

NCS TBA 5D.018 (CTXD24VN0108) NCS TBA 5D.019 (CTXD24VN0109)
Trạm công cộng 503C Vạn Giã Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 12:00

25-05-2024

NCS TBA 5D.018 (CTXD24VN0108) NCS TBA 5D.019 (CTXD24VN0109)
Trạm công cộng 503A Vạn Giã-065D018 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 12:00

25-05-2024

NCS TBA 5D.018 (CTXD24VN0108) NCS TBA 5D.019 (CTXD24VN0109)
Trạm 624C Vạn Giã Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 12:00

27-05-2024

NCS TBA 5D.024C (CTXD24VN0107)
Trạm 620B Vạn Giã Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 12:00

27-05-2024

NCS TBA 5D.020B (CTXD24VN01010)
Lịch cúp điện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Lịch Cúp Điện Vạn Ninh Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm công cộng 05 Vạn Thọ-062D048 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Nước Đá Lê Viết Huy Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 533B Đại Lãnh-062D055 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng Tái định cư Ruộng Dỡ Vạn Thọ Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Nước Đá Đinh Văn Cư-062K067 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 531A Đại Lãnh-062D052 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Nước Đá Dương Thị Thanh Nga Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm 355B Đại Lãnh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trung Tâm Viễn Thông Vạn Ninh- Đại Lãnh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Xí Nghiệp TTTH Tuy Hòa Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Công ty Cổ phần Du lịch Năm Sao - Chi nhánh Đại Lãnh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 531B Đại Lãnh-062D051 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng Khu tái định cư số 02 Đại Lãnh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Nước Đá Thái Khắc Sáu Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Nước đá Nguyễn Châu Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Nhà máy nước đá Trần Thị Mộng Lũy Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 532 Đại Lãnh-062D050 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 350B Đại Lãnh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Cơ sở chế biến thủy sản Võ Thái Phong B Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 533A Đại Lãnh-062D054 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng T533C Đại Lãnh-062D093 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 531C Đại Lãnh-062D128 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây trung áp từ trụ 473VGI/125A đến 137 (SCL24VN02)
Trạm 610C Vạn Thắng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 636B Vạn Thắng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trường Tiểu học Vạn Thắng 1 Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trường THCS Trần Phú Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Nhà máy nước đá Vĩnh An Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 516A Vạn Thắng-065D008 Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 515A Vạn Thắng-065D010 Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 14 Vạn Thắng-065D011 Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 516B Vạn Thắng-065D036 Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 608B Vạn Thắng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm 608C Vạn Thắng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm 610B Đình Quảng Hội 2 Vạn Thắng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 061D012B Vạn Bình Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 05 Vạn Bình-065D012 Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 5B Chà Là -Vạn Bình-065D045 Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 522A Vạn Bình Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:05

18-05-2024

Đóng bù trung áp vị trí 476VGI_91: 300kVAr.
Trạm công cộng 05 Vạn Khánh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

17-05-2024

Thay cột trung áp nhánh rẽ 473VGI_45 (SCL24VN02). Nâng công suất TBA 3D.006 (CTXD24VN0103) Thay dây dẫn hạ áp TBA 3D.006 (CTXD24VN0103)
Trạm công cộng 08 Xuân Thọ Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

17-05-2024

Đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.066 (CTXD24VNI0113) Thay dây hạ áp và đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.064 (CTXD24VNI0112)
Trạm công cộng 04 Vạn Khánh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

17-05-2024

Thay cột trung áp nhánh rẽ 473VGI_45 (SCL24VN02). Nâng công suất TBA 3D.006 (CTXD24VN0103) Thay dây dẫn hạ áp TBA 3D.006 (CTXD24VN0103)
Trạm công cộng 09 Xuân Thọ Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

17-05-2024

Đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.066 (CTXD24VNI0113) Thay dây hạ áp và đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.064 (CTXD24VNI0112)
Trạm công cộng 10 Xuân Cam Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

17-05-2024

Đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.066 (CTXD24VNI0113) Thay dây hạ áp và đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.064 (CTXD24VNI0112)
Trạm công cộng 11 Xuân Thọ Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

17-05-2024

Đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.066 (CTXD24VNI0113) Thay dây hạ áp và đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.064 (CTXD24VNI0112)
Trạm công cộng 12 Xuân Thọ Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

17-05-2024

Đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.066 (CTXD24VNI0113) Thay dây hạ áp và đấu nối NCS hoàn thiện trạm 1D.064 (CTXD24VNI0112)
Trạm công cộng 03 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

16-05-2024

Thay cột, NCS, Thay dẫn dẫn hạ áp trạm 3D.035 (CTXD24VN0106)
Trạm công cộng 04 Vạn Khánh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

16-05-2024

Thay dây dẫn hạ áp TBA 3D.006 (CTXD24VN0103)
Trạm công cộng 01 Vạn Khánh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

16-05-2024

Thay cột, chuyển dời trạm 3D.003 sang vị trí XDM (SCL24VN02)
Trạm công cộng 02 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

15-05-2024

Thay dẫn dẫn hạ áp trạm 3D.033 (CTXD24VN0105)
Trạm công cộng 531C Đại Lãnh-062D128 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

15-05-2024

Thay dây dẫn hạ áp, trồng cột chuyển dời lưới điện qua cột mới trạm 2D.128 (CTXD24VN0102)
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV Song Tử Tây Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV Sao Khuê Đất Việt Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV Ninh Sơn 1 Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV Sinh Tồn Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV Núi Thị Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV Cô Lin Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV Nam Yết Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV An Bang Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH TMDV Len Đao Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH ĐTPT đô thị Khánh Hòa Điện lực Vạn Ninh 04:00 - 09:00

15-05-2024

Lắp bổ sung hố cáp, ống thép cáp ngầm, chỉnh lại cáp ngầm vị trí 473TC.F1_84A/18 đến 84A/21.
Trạm công cộng 01 Đầm Môn Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

14-05-2024

Thay dây, cột hạ áp trạm 3D.066 (SCL24VN01)
Trạm công cộng 827B Vạn Giã Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

14-05-2024

Kéo dây hạ áp trạm 1D.027B (SCL24VN04)
Trạm công cộng 12 Xuân Thọ Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

14-05-2024

Kéo dây hạ áp trạm 1D.066 (CTXD24VNI0113)
Trạm công cộng 13 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 15:00

13-05-2024

Thay dây trung áp nhánh rẽ 473VGI_93 (SCL24VN02)
Xí Nghiệp TTTH Tuy Hòa Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

13-05-2024

Thay xà, sứ nhánh rẽ 473VGI_143/5 (SCL24VN02). Dựng cột, NCS TBA 2D.128 (CTXD24VN0102). Thay dây hạ áp trạm 2D.128 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 531B Đại Lãnh-062D051 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

13-05-2024

Thay xà, sứ nhánh rẽ 473VGI_143/5 (SCL24VN02). Dựng cột, NCS TBA 2D.128 (CTXD24VN0102). Thay dây hạ áp trạm 2D.128 (SCL24VN02)
Công ty Cổ phần Du lịch Năm Sao - Chi nhánh Đại Lãnh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

13-05-2024

Thay xà, sứ nhánh rẽ 473VGI_143/5 (SCL24VN02). Dựng cột, NCS TBA 2D.128 (CTXD24VN0102). Thay dây hạ áp trạm 2D.128 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 531C Đại Lãnh-062D128 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

13-05-2024

Thay xà, sứ nhánh rẽ 473VGI_143/5 (SCL24VN02). Dựng cột, NCS TBA 2D.128 (CTXD24VN0102). Thay dây hạ áp trạm 2D.128 (SCL24VN02)
Nước Đá Đinh Văn Cư-062K067 Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

13-05-2024

Thay xà, sứ nhánh rẽ 473VGI_143/5 (SCL24VN02). Dựng cột, NCS TBA 2D.128 (CTXD24VN0102). Thay dây hạ áp trạm 2D.128 (SCL24VN02)
Trạm Công cộng 04B Vạn Long Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

11-05-2024

Thay dây trung áp nhánh rẽ 473VGI_64/1 (SCL24VN02)
Trạm chuyên dùng Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Út Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 16:00

11-05-2024

Thay dây trung áp nhánh rẽ 473VGI_64/1 (SCL24VN02)
Trạm công cộng 06 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

11-05-2024

Dựng cột NCS TBA 3D.033, thay dẫn dẫn hạ áp (CTXD24VN0105)
Cơ Sở NTTS Lý Vâng Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

11-05-2024

Dựng cột NCS TBA 3D.033, thay dẫn dẫn hạ áp (CTXD24VN0105)
Trạm công cộng 03 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

11-05-2024

Dựng cột NCS TBA 3D.033, thay dẫn dẫn hạ áp (CTXD24VN0105)
Trạm công cộng 02 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

11-05-2024

Dựng cột NCS TBA 3D.033, thay dẫn dẫn hạ áp (CTXD24VN0105)
Trạm công cộng 09 Vạn Phước Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

10-05-2024

NCS TBA 3D.037 (CTXD24VN0103). Dựng cột, thay dẫn dẫn hạ áp trạm 3D.037 (CTXD24VN0103).
Trạm công cộng 04 Vạn Khánh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thay cột trung áp nhánh rẽ 473VGI_45 (SCL24VN02). Nâng công suất TBA 3D.006 (CTXD24VN0103) Thay dây dẫn hạ áp TBA 3D.006 (CTXD24VN0103)
Trạm công cộng 05 Vạn Khánh Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thay cột trung áp nhánh rẽ 473VGI_45 (SCL24VN02). Nâng công suất TBA 3D.006 (CTXD24VN0103) Thay dây dẫn hạ áp TBA 3D.006 (CTXD24VN0103)
Công ty CP Đầu tư XD&KT VNCN E&C Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 473TC.F1_06
DNTN Xăng Dầu Ngọc Thuận Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng 615C Vạn Giã Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 473TC.F1_06
Trạm công cộng 505C Tân Đức Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng 01 Đá Trắng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng Trường Trung Cấp Nghề Vạn Ninh Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Cơ sở NTTS Trương Văn Phê Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Công ty TNHH Ngọc Trai Việt Nam Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng 10 Xuân Tự Vạn Hưng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng 512A Xuân Tự Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng 829B Tân Đức Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng 869B Vạn Hưng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Công ty CP KHCN Thủy Sản Khánh Hòa (Trung tâm tư vấn, SX & DVKH Thủy sản) Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng 511 Vạn lương 2 Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm ĐMT Minh Khánh Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng 08 Xuân Tự Vạn Hưng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm công cộng 02B Đá Trắng Vạn Hưng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Trạm ĐMT Khánh Ninh Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Cơ Sở NTTS Nguyễn Văn Tiến Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A
Nhà máy nước đá Nguyễn Hải Phi Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 473TC.F1_06
Trạm công cộng 873B Đá Trắng Vạn Hưng Điện lực Vạn Ninh 06:00 - 06:30

09-05-2024

Tháo lèo trụ chính tuyến 471TC.F1_1A

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật