123 Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm T.07 Ba Cụm Bắc Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

24-07-2024

Thay dây trung áp từ sau VT 190/37 đến VT 190/68 (SCL24CR05)
Trạm T.05C Ba Cụm Bắc Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

24-07-2024

Thay dây trung áp từ sau VT 190/37 đến VT 190/68 (SCL24CR05)
Trạm T.07B Ba Cụm Bắc Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

24-07-2024

Thay dây trung áp từ sau VT 190/37 đến VT 190/68 (SCL24CR05)
Trạm T.06 Ba Cụm Bắc Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

24-07-2024

Thay dây trung áp từ sau VT 190/37 đến VT 190/68 (SCL24CR05)
Trạm T.04 Ba Cụm Bắc Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

24-07-2024

Thay dây trung áp từ sau VT 190/37 đến VT 190/68 (SCL24CR05)
Trạm T.05 Ba Cụm Bắc Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

24-07-2024

Thay dây trung áp từ sau VT 190/37 đến VT 190/68 (SCL24CR05)
Trạm AA.03 Ba Cụm Bắc (2 MBA 15 kVA) Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

24-07-2024

Thay dây trung áp từ sau VT 190/37 đến VT 190/68 (SCL24CR05)
Trạm T.05A Ba Cụm Bắc Điện lực Cam Ranh 06:00 - 17:00

24-07-2024

Thay dây trung áp từ sau VT 190/37 đến VT 190/68 (SCL24CR05)
DC534804B thạch thành Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

24-07-2024

Xử lý độ võng dây dẫn tại VT cột E015/7
Trạm 50 - Diên sơn Điện lực Diên Khánh 07:00 - 15:00

24-07-2024

Sang lưới hạ áp T.50
Trạm J098B Cam Hòa Điện lực Cam Lâm 07:00 - 12:00

24-07-2024

Thu hồi dây dẫn LV-ABC4x70 không sử dụng trạm T.J098B phục vụ giảm TTDN trạm T.G168
Trạm T.110G - Khu nhà ở Quân đội Điện lực Nha Trang 07:30 - 10:00

24-07-2024

Kiểm tra vệ sinh châm dầu máy biến áp trạm T.110E, T.110G
Trạm T.110E - Khu nhà ở Quân đội Điện lực Nha Trang 07:30 - 10:00

24-07-2024

Kiểm tra vệ sinh châm dầu máy biến áp trạm T.110E, T.110G
Tram công cộng 286E Điện lực Vĩnh Hải 07:30 - 08:30

24-07-2024

TNĐK trạm T.286E
T.89 - Vĩnh Xương - Vĩnh Hải Điện lực Vĩnh Hải 07:30 - 10:30

24-07-2024

Căng lại dây hạ áp trạm T.89
Công ty cổ phần đô thị Cam Ranh Điện lực Cam Lâm 08:00 - 12:00

24-07-2024

Đội SCN Lưới điện Thay lèo pha giữa, pha bìa ngoài nhánh rẽ tại vị trí 477CRA_114.
Hồ Chứa Nước Tà Rục Điện lực Cam Lâm 08:00 - 12:00

24-07-2024

Đội SCN Lưới điện Thay lèo pha giữa, pha bìa ngoài nhánh rẽ tại vị trí 477CRA_114.
Trạm công cộng 04 Vạn Bình-065D037 Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 15:00

24-07-2024

Tách lưới sang tải thu hồi dây hạ áp trạm 537C
Trạm công cộng Tái định cư Ruộng Dỡ Vạn Thọ Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 10:00

24-07-2024

Đấu nối đầu cáp ngầm của lưới điện hạ áp trạm 3D.226 (phục vụ thi công Cao Tốc Bắc Nam)
Cty TNHH Thủy sản Sunrise Điện lực Ninh Hòa 08:00 - 09:30

24-07-2024

Thay TI đo đếm trạm DD53M079
T.A008CP (12) Điện lực Cam Ranh 08:30 - 11:30

24-07-2024

Nâng công suất trạm T19CPT
T.286D_Thôn Trung- Vĩnh Phương Điện lực Vĩnh Hải 08:45 - 09:45

24-07-2024

TNĐK trạm T.286D
CS thủy sản Thế Nguyên Điện lực Ninh Hòa 09:35 - 10:40

24-07-2024

Thay TI đo đếm trạm DH53H080
T.286A_UBND Xã Vĩnh Phương Điện lực Vĩnh Hải 10:00 - 11:00

24-07-2024

TNĐK trạm T.286A
Cty cổ phần Phương Mai Điện lực Ninh Hòa 10:50 - 11:45

24-07-2024

Thay TI đo đếm trạm DH53H081
Nuôi tôm Trần Khánh Quang Điện lực Ninh Hòa 12:00 - 13:30

24-07-2024

Thay TI đo đếm trạm DD538091
Trạm G067E Thị Trấn Cam Đức Điện lực Cam Lâm 14:00 - 17:00

24-07-2024

Thu hồi dây dẫn LV-ABC4x95 từ TBA trạm G067E_250KVA đến cột 481T2/105-13 phục vụ giảm TTDN trạm T.I107
T.288 - Thôn Tây, Vĩnh Phương Điện lực Vĩnh Hải 14:00 - 15:00

24-07-2024

TNĐK trạm T.288
T.287_Vĩnh Phương-Thôn Đông 1 Điện lực Vĩnh Hải 15:30 - 16:30

24-07-2024

TNĐK trạm T.287
Trường THPT Ngô Gia Tự Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
Tiểu Đoàn 187 Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
Cty CP Xây dựng Tân Cảng Số 1 Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
Cty TNHH DV TM XL Đại An Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.6BCN ( 10) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.559 (08)* Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.144B ( 08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.1CTN ( 08)* Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.07CN - ( 10) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.144A ( 08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.06CN ( 10) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.142 CTN (08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.05CN ( 10) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.7CTN ( 08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.9CTN ( 08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.2CTN ( 08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.04CN ( 10) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.10CTN ( 08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.8CTN ( 08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.03CN ( 10) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.5CTN ( 08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.6CTN ( 08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.05BCTN (08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.3CTN ( 08 ) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.4CTN ( 08 ) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.12CTN - (08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.144C (08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.08CN - (10) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.09CN - (10 ) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.4BCTN (08) Điện lực Cam Ranh 05:00 - 08:00

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
Khu Nghĩ Dưỡng Cao Cấp Duyên hà Điện lực Cam Lâm 07:00 - 10:00

25-07-2024

Xử lý tiếp xúc , vệ sinh tủ RMU 479BDCR_49
Công Ty TNHH Cavara Resort Điện lực Cam Lâm 07:00 - 10:00

25-07-2024

Xử lý tiếp xúc , vệ sinh tủ RMU 479BDCR_49
Khu du lịch Fusion Maia Nha Trang Resort Điện lực Cam Lâm 07:00 - 16:00

25-07-2024

Thay RMU trạm T.I655 không đảm bảo vận hành.
DH53M133_Cty TNHH thương mại Đằng Phong Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
Cty TNHH CB Solar Energy Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
Cty TNHH CB Renewable Resource Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
Cty CP CB Solar Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
Cty TNHH CB Alternative Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
Cty TNHH Green Enery CB Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
Trạm Cấp Nước Ninh Bình 2 Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
Trạm Cấp Nước Ninh Bình 1 Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
PĐ Ninh quang 07 Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
Trạm DC53D115 ( 4812B ) Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
DC52M128_8038B_Thôn 4 Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
PĐ Ninh Bình 06 Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
DC52D120_4826B_Tân Bình Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
PĐ Ninh bình 11 Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
PĐ Ninh Bình 07 Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
Thôn Nam - Ninh Tân Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
PĐ Ninh quang 08 Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
Thôn 4, Ninh Sơn (phủ lõm) Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
PĐ Ninh quang 06 Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 15:00

25-07-2024

Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-120mm2 tuyến 478NIHO từ vị trí 478NIHO_21/33 đến vị trí 478NIHO_21/55 dài 1330m
PĐ Ninh An 27 ( Ninh Sơn ) Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
PĐ Ninh An 28 ( Ninh Sơn ) Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:00

25-07-2024

Lắp chụp đầu cột 475NTH_256/4
Lữ đoàn 954 - QCHQ Điện lực Cam Ranh 07:20 - 08:20

25-07-2024

Thay TI trạm T73H2
Trạm I107 Cam Hải Đông Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-07-2024

Xử lý tiếp xúc, tăng cường lèo, dây dẫn LV-ABC4x95_250m từ cột A107/9 đến cột A107/9-4 giảm TTDN T.I107
T.303B_Vĩnh Lương Điện lực Vĩnh Hải 07:30 - 15:30

25-07-2024

Tháp đầu cột, san dây hạ áp trụ C303B/1
Lâm trường Ninh Hòa Điện lực Ninh Hòa 08:00 - 09:00

25-07-2024

Thay TI đo đếm trạm T8001
T.6BCN ( 10) Điện lực Cam Ranh 08:00 - 16:30

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.06CN ( 10) Điện lực Cam Ranh 08:00 - 16:30

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.07CN - ( 10) Điện lực Cam Ranh 08:00 - 16:30

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
T.09CN - (10 ) Điện lực Cam Ranh 08:00 - 16:30

25-07-2024

Bảo dưỡng, vệ sinh cách điện và xử lý các khiếm khuyết, tồn tại
Trạm công cộng 19 Vạn Hưng Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 11:30

25-07-2024

Chụp đầu cột nâng dây hạ áp xử lý hành lang tuyến băng qua đường dây thông tin đường sắt khoảng cột A1D.071/7 qua A1D.071/8
Lữ Đoàn 954- Quân Chủng Hải Quân Điện lực Cam Ranh 08:35 - 09:35

25-07-2024

Thay TI trạm T76H2
Trung đoàn 292-Sư 377 PKKQ Điện lực Cam Ranh 09:55 - 10:55

25-07-2024

Thay TI trạm T79H2
Lữ đoàn 146 ( Trạm 2) Điện lực Cam Ranh 11:15 - 12:30

25-07-2024

Thay TI trạm T75H2
CT TNHH Xây Dựng Đại Lộc Điện lực Cam Ranh 06:30 - 07:30

26-07-2024

Tháo lèo trung áp tuyến 475TTCR tại vị trí 32 và 37
0300342--|--Siêu thị Maximark Điện lực Cam Ranh 06:30 - 07:30

26-07-2024

Tháo lèo trung áp tuyến 475TTCR tại vị trí 32 và 37
Cong ty Dong Hai Điện lực Cam Ranh 06:30 - 07:30

26-07-2024

Tháo lèo trung áp tuyến 475TTCR tại vị trí 32 và 37
Công Ty Cổ phần Đô Thị CRanh (Đèn đường sô 2) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 07:30

26-07-2024

Tháo lèo trung áp tuyến 475TTCR tại vị trí 32 và 37
T.46C - (07) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 07:30

26-07-2024

Tháo lèo trung áp tuyến 475TTCR tại vị trí 32 và 37
Lịch cúp điện Khánh Hòa

Lịch Cúp Điện Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ninh Hưng 2 Điện lực Ninh Hòa 16:00 - 17:00

23-07-2024

Tách đấu nối LĐHA cũ trạm T4815
Trạm T.93D - Vĩnh Hiệp Điện lực Nha Trang 16:00 - 16:45

23-07-2024

TNĐK TBA T.93D
T.32 - Thôn Như Xuân - Vĩnh Phương Điện lực Vĩnh Hải 15:30 - 16:30

23-07-2024

TNĐK trạm T.32
Trạm T.358 CTy TOYOTA Ban Mê Thuột - Đường 23/10 Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:45

23-07-2024

TNĐK TBA T.358
Trạm T.74G - Vĩnh Trung Điện lực Nha Trang 14:00 - 14:45

23-07-2024

TNĐK TBA T.74G
Vĩnh Phương 2 Điện lực Vĩnh Hải 14:00 - 15:00

23-07-2024

TNĐK trạm T.352A
Lâm trường Ninh Hòa Điện lực Ninh Hòa 13:30 - 16:30

23-07-2024

Thay rắc mục hỏng tại cột A8001_6/4
Trạm T.74A -Võ Cạnh Điện lực Nha Trang 10:30 - 11:15

23-07-2024

TNĐK TBA T.74A
Trạm 331 Xã Vĩnh Phương Điện lực Vĩnh Hải 10:00 - 11:00

23-07-2024

TNĐK trạm T.331
Trạm T.74E - Vĩnh Trung Điện lực Nha Trang 09:30 - 10:15

23-07-2024

TNĐK TBA T.74E
Hoàng Diệp II Điện lực Cam Ranh 09:30 - 10:30

23-07-2024

Kiểm định HTĐĐ cao áp T502
Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Điện lực Vĩnh Hải 09:30 - 10:30

23-07-2024

Thí nghiệm đo đếm MOF trạm T.278B
Vĩnh Phương 1 Điện lực Vĩnh Hải 08:45 - 09:45

23-07-2024

TNĐK trạm T.353A
Trạm T.93 -Vĩnh Hiệp Điện lực Nha Trang 08:30 - 09:15

23-07-2024

TNĐK TBA T.93A
Tuân Thừa - Ninh Bình Điện lực Ninh Hòa 08:00 - 12:00

23-07-2024

Đội Hotline Thay khóa néo nhánh rẽ bằng giáp níu tại vị trí trụ 472NIHO_21 và 472NIHO_21/1 (Đăng ký lại công tác ngày 4/7 đã hoãn do trời mưa)
PĐ Ninh Bình 05 Điện lực Ninh Hòa 08:00 - 12:00

23-07-2024

Đội Hotline Thay khóa néo nhánh rẽ bằng giáp níu tại vị trí trụ 472NIHO_21 và 472NIHO_21/1 (Đăng ký lại công tác ngày 4/7 đã hoãn do trời mưa)
Công Ty TNHH Đá Hóa An 1 Điện lực Cam Ranh 08:00 - 09:00

23-07-2024

Kiểm định HTĐĐ cao áp T358
Công ty CP. VEGA CITY Điện lực Vĩnh Hải 08:00 - 09:00

23-07-2024

Thí nghiệm đo đếm MOF trạm T.298C
Trạm công cộng 04 Vạn Bình-065D037 Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 15:00

23-07-2024

Tách lưới sang tải thu hồi dây hạ áp trạm 537C
Trạm T.93E - Vĩnh Thạnh Điện lực Nha Trang 07:30 - 08:15

23-07-2024

TNĐK TBA T.93E
Ngũ Mỹ - Ninh Xuân Điện lực Ninh Hòa 07:30 - 11:30

23-07-2024

Ghép thêm 01 MBA 25kVA tại trạm T4675 theo quyết định số 617/QĐ-20/5/2024 (Đăng ký lại công tác ngày 4/7 đã hoãn do trời mưa)
PĐ Ninh An 26( Ninh Sơn ) Điện lực Ninh Hòa 07:30 - 11:30

23-07-2024

Thay lèo trung thế đấu nối TBA T.8035
PĐ Ninh Xuân 15 Điện lực Ninh Hòa 07:30 - 11:30

23-07-2024

Ghép thêm 01 MBA 25kVA tại trạm T4675 theo quyết định số 617/QĐ-20/5/2024 (Đăng ký lại công tác ngày 4/7 đã hoãn do trời mưa)
T.27B - (13) Điện lực Cam Ranh 07:30 - 15:00

23-07-2024

Xử lý tiếp xúc và tăng cường dây hạ áp
Đắc Lộc-Vĩnh Phương Điện lực Vĩnh Hải 07:30 - 08:30

23-07-2024

TNĐK trạm T.353B
PĐ Ninh An 07 ( Ninh Sơn ) Điện lực Ninh Hòa 07:00 - 11:30

23-07-2024

Thay tủ điện trạm T.8036
Trạm 670 - Hồ chứa nước Am Chúa Điện lực Diên Khánh 07:00 - 16:00

23-07-2024

Di dời lưới điện trung hạ áp. CT: Di dời lưới điện phục vụ MRĐ Hương Lộ 45
Trạm 624 - Trại nuôi Heo Nguyễn thị Thanh Thảo Điện lực Diên Khánh 07:00 - 16:00

23-07-2024

Di dời lưới điện trung hạ áp. CT: Di dời lưới điện phục vụ MRĐ Hương Lộ 45
Trạm 171B - Diên Điền Điện lực Diên Khánh 07:00 - 16:00

23-07-2024

Di dời lưới điện trung hạ áp. CT: Di dời lưới điện phục vụ MRĐ Hương Lộ 45
Trạm 364 - Diên Điền Điện lực Diên Khánh 07:00 - 16:00

23-07-2024

Di dời lưới điện trung hạ áp. CT: Di dời lưới điện phục vụ MRĐ Hương Lộ 45
Trạm 171 - Diên Điền Điện lực Diên Khánh 07:00 - 16:00

23-07-2024

Di dời lưới điện trung hạ áp. CT: Di dời lưới điện phục vụ MRĐ Hương Lộ 45
Trạm J096 Cam Hòa Điện lực Cam Lâm 06:30 - 11:30

23-07-2024

Vệ sinh xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp, xử lý các tồn tại chống tổn thất T.J096
Ninh Hưng 2 Điện lực Ninh Hòa 06:00 - 07:00

23-07-2024

Lắp đặt và đấu nối LĐHA XDM trạm T4815
T.87_Nguyễn Khuyến Điện lực Vĩnh Hải 06:00 - 17:00

23-07-2024

Thay dây hạ áp, thu hồi dây cũ trạm T.87
T.303B_Vĩnh Lương Điện lực Vĩnh Hải 06:00 - 17:00

23-07-2024

Thay dây hạ áp, thu hồi dây cũ trạm T.303B
Cty CP Cafico Điện lực Cam Ranh 15:30 - 16:30

22-07-2024

Kiểm định HTĐĐ cao áp T129B
Cty TNHH Nhựa Đường Petrolimex Điện lực Cam Ranh 14:30 - 15:30

22-07-2024

Kiểm định HTĐĐ cao áp T497
T.23A - Đường 2-4 Điện lực Vĩnh Hải 14:00 - 17:00

22-07-2024

Thay dây hạ áp trạm T.23A
CTy EMU Nhà Máy Xoài - TT Cam Đức Điện lực Cam Lâm 13:30 - 14:30

22-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.G518
Trại Tôm Ông Đào Văn Nghĩa Điện lực Cam Lâm 11:15 - 12:15

22-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.I647
Cty CP XD KD Nhà Phú Lộc Điện lực Cam Ranh 11:00 - 12:00

22-07-2024

Kiểm định HTĐĐ cao áp T490
Công ty Liên Doanh TNHH Cát Phú Điện lực Cam Ranh 09:30 - 10:30

22-07-2024

Kiểm định HTĐĐ cao áp T410
CTY TNHH 71 Điện lực Cam Lâm 08:30 - 09:30

22-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.I564
Cty TNHH DV TM XL Đại An Điện lực Cam Ranh 08:00 - 09:00

22-07-2024

Kiểm định HTĐĐ cao áp T145B
Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Công Ty Thủy Sản Bạc Liêu Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trung Tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư Khánh Hòa Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N635 - Công Ty TNHH MTV VT&TM Song Vĩnh Nghi Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N634 - Công Ty TNHH TM ECO GREEN Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N633 - Công Ty TNHH NLTT Fairy Nha Trang Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Vạn Xuân Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trung Tâm nuôi trồng thủy sản 3 - Thôn Suối Lau Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N628 Xã Suối Cát Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N174 Xã Suối Cát Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N118B Xã Suối Cát Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N119B Suối Cát Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N121 Suối Cát Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N120 Suối Cát Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N121B Xã Suối Cát Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N118 Suối Cát Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm N120B Xã Suối Cát Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

22-07-2024

Tháo thu hồi FCO-đấu lèo tại vị trí 473SDA_35-1/1 (Hotline thi công) Điện lực Cam Lâm xử lý tiếp xúc lèo, phát quang lưới trung thé
Trạm công cộng 02 Vạn Bình Điện lực Vạn Ninh 08:00 - 15:00

22-07-2024

Tách lưới sang tải,thu hồi dây, cột trạm 2010B
Trạm T.66B - Xóm Đình Điện lực Nha Trang 07:30 - 16:30

22-07-2024

Thi công cải tạo lưới điện hạ áp trạm T.66B
T.60C - (15)# Điện lực Cam Ranh 07:30 - 11:30

22-07-2024

Xử lý tiếp xúc và tăng cường dây hạ áp
Công ty cổ phần tập đoàn 34 Điện lực Cam Lâm 07:15 - 13:15

22-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.I717
Ba làng 3 Điện lực Vĩnh Hải 07:00 - 11:30

22-07-2024

Xử lý tiếp xúc trạm T.37C
DH53D128_Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Vinfast Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
DD53D131_ Công Ty CP Muối Khánh Hòa Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
CS Thủy sản Văn Ngành Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
0404314--|--CTy TNHH DV&TM Sao Bien Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Xăng Dầu Thu Vân Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Muối Ngọc Diêm Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Trạm 4219B Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Trạm 4218B Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Trường Võ Thị Sáu Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Tân Đảo - Ninh Ích Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Tân Thành - Ninh Ích Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Ngọc Diêm - Ninh Ích Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Xóm Hộ - Ninh Ích Điện lực Ninh Hòa 06:30 - 11:30

22-07-2024

- Thay dây hiện có bằng dây 3ACWBCC-50mm2 dài 292m từ vị trí 478NIHO_248 đến vị trí 478NIHO_248/3 - Thay xà, sứ chuỗi tại các vị trí 478NIHO_238; 478NIHO_253; 478NIHO_275 - Thay FCO trạm T.4220 (vị trí 478NIHO_237)
Trạm I107 Cam Hải Đông Điện lực Cam Lâm 06:30 - 11:30

22-07-2024

Vệ sinh xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp, xử lý các tồn tại chống tổn thất T.I107
Trạm E042 Trung Hiệp I Điện lực Cam Lâm 06:30 - 11:30

22-07-2024

Vệ sinh xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp, xử lý các tồn tại chống tổn thất T.E042
CTy TNHH FUJIURA Nha Trang Điện lực Cam Lâm 13:30 - 14:30

21-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.Z829
Công Ty TNHH Tín Thịnh Điện lực Cam Lâm 11:50 - 12:40

21-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.Z830
Công Ty Hưng Đạo Container Điện lực Cam Lâm 09:30 - 10:30

21-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.Z839
Công Ty TNHH Long Sinh Điện lực Cam Lâm 08:15 - 09:15

21-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.Z816
Cơ Khí Điện Lạnh Nha Trang Điện lực Cam Lâm 07:15 - 08:15

21-07-2024

Thay định kỳ TI trạm T.Z803
T.07C - (09) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 17:00

21-07-2024

Thay khóa néo ép vị trí 471-477TTCR_C1 và 471TTCR_25, dựng cột trung áp vị trí 471TTCR_15, xử lý độ võng từ vị trí 471TTCR_29 đến 471TTCR_39.
T.07A - (09) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 17:00

21-07-2024

Thay khóa néo ép vị trí 471-477TTCR_C1 và 471TTCR_25, dựng cột trung áp vị trí 471TTCR_15, xử lý độ võng từ vị trí 471TTCR_29 đến 471TTCR_39.
T.03E - (14) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 17:00

21-07-2024

Thay khóa néo ép vị trí 471-477TTCR_C1 và 471TTCR_25, dựng cột trung áp vị trí 471TTCR_15, xử lý độ võng từ vị trí 471TTCR_29 đến 471TTCR_39.
T.03F - (14) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 17:00

21-07-2024

Thay khóa néo ép vị trí 471-477TTCR_C1 và 471TTCR_25, dựng cột trung áp vị trí 471TTCR_15, xử lý độ võng từ vị trí 471TTCR_29 đến 471TTCR_39.
T.03D - (14) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 17:00

21-07-2024

Thay khóa néo ép vị trí 471-477TTCR_C1 và 471TTCR_25, dựng cột trung áp vị trí 471TTCR_15, xử lý độ võng từ vị trí 471TTCR_29 đến 471TTCR_39.
T.03C - (14) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 17:00

21-07-2024

Thay khóa néo ép vị trí 471-477TTCR_C1 và 471TTCR_25, dựng cột trung áp vị trí 471TTCR_15, xử lý độ võng từ vị trí 471TTCR_29 đến 471TTCR_39.
T.03B - (14) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 17:00

21-07-2024

Thay khóa néo ép vị trí 471-477TTCR_C1 và 471TTCR_25, dựng cột trung áp vị trí 471TTCR_15, xử lý độ võng từ vị trí 471TTCR_29 đến 471TTCR_39.
T.03A - (14) Điện lực Cam Ranh 06:30 - 17:00

21-07-2024

Thay khóa néo ép vị trí 471-477TTCR_C1 và 471TTCR_25, dựng cột trung áp vị trí 471TTCR_15, xử lý độ võng từ vị trí 471TTCR_29 đến 471TTCR_39.
Trạm G067 TT Cam Đức Điện lực Cam Lâm 06:30 - 11:30

21-07-2024

Vệ sinh xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp, xử lý các tồn tại chống tổn thất T.G067
Trạm G168 TT Cam Đức Điện lực Cam Lâm 06:30 - 11:30

21-07-2024

Vệ sinh xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp, xử lý các tồn tại chống tổn thất T.G168
DH53N005_ Cơ Sở chăn nuôi Ngọc Hòa Điện lực Ninh Hòa 06:00 - 17:00

21-07-2024

Lắp đặt dây chống sét trên từ VT 475NIHO_296 đến VT 475NIHO_343
Cơ sở SX Lê Văn Bảo Điện lực Ninh Hòa 06:00 - 17:00

21-07-2024

Lắp đặt dây chống sét trên từ VT 475NIHO_296 đến VT 475NIHO_343
DH51N008_CTCP EDAMSAN Điện lực Ninh Hòa 06:00 - 17:00

21-07-2024

Lắp đặt dây chống sét trên từ VT 475NIHO_296 đến VT 475NIHO_343

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật