Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm T.570M - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn ĐL Nha Trang 06:30 - 17:00

22-03-2023

VSCN tủ RMU PS04, tủ RMU T570K, tủ RMU T570L, tủ RMU T570M
Trạm T.570K - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn ĐL Nha Trang 06:30 - 17:00

22-03-2023

VSCN tủ RMU PS04, tủ RMU T570K, tủ RMU T570L, tủ RMU T570M
Trạm T.570L - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn ĐL Nha Trang 06:30 - 17:00

22-03-2023

VSCN tủ RMU PS04, tủ RMU T570K, tủ RMU T570L, tủ RMU T570M
Trạm T.570H - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn ĐL Nha Trang 06:30 - 17:00

22-03-2023

VSCN tủ RMU PS04, tủ RMU T570K, tủ RMU T570L, tủ RMU T570M
T.107 - Khánh Thành ĐL Diên Khánh 07:00 - 17:00

22-03-2023

Thi công cải tạo lưới điện hạ áp T.107 thuộc công trình CTXD22DKH0313: Từ trụ 471TG.F6C_48/87/15 đến trụ hạ áp T.107/10B dài 624m
Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công ty CP Thủy bộ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công ty Kumho Industrial Co. , Ltd ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công Ty TNHH Hồng Hiếu ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Cảng Cá Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
C.Ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công Ty Môi Trường Đô Thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
DNTN Mười Đạo ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Nguyễn Thị Tố Nga ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực IV ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trường THPT Lê Quý Đôn ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Xưởng Đóng Tàu Compositte ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 419B HÒN RỚ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 418 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 419 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 419 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 12:30

22-03-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51 (Hotline tháo đấu đầu cáp ngầm )
TRẠM 415 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 417 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 412 Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 413 Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 414 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 23A Thôn Phước Thủy ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 411 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 52 Hòn Rớ Phước Đồng ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 16 HÒN RỚ 2 ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 42 SEAPARK NHA TRANG ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 15 Khu TĐC hòn Rớ 2 - Phước Đổng ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 12 HÒN RỚ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 13 HÒN RỚ ĐL Vĩnh Nguyên 07:30 - 08:30

22-03-2023

Hotline tháo đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 45 - Suối Hiệp ĐL Diên Khánh 07:30 - 09:30

22-03-2023

San tải hạ áp từ trạm T.103 sang trạm T.45 (Theo PA 77/ĐLDK-KV-KT ngày 01/03/2023)
Trạm 103 - Suối Hiệp ĐL Diên Khánh 07:30 - 09:30

22-03-2023

San tải hạ áp từ trạm T.103 sang trạm T.45 (Theo PA 77/ĐLDK-KV-KT ngày 01/03/2023)
Trạm 59 - Diên Xuân ĐL Diên Khánh 07:30 - 11:00

22-03-2023

San NRCT KH thuộc hạ áp T.59 (CTXD22DKH0301)
T.SB8 - Nha ga Quoc te CR 2 ĐL Cam Ranh 08:00 - 09:30

22-03-2023

Kiểm tra định kỳ bộ MOF tại vị trí 471TC.H1_74
T.SB8 - Nha ga Quoc te CR 2 ĐL Cam Ranh 09:40 - 11:00

22-03-2023

Kiểm tra định kỳ bộ MOF tại vị trí 475BĐCR_78
Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công ty CP Thủy bộ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công ty Kumho Industrial Co. , Ltd ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Cảng Cá Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
C.Ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
DNTN Mười Đạo ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công Ty TNHH Hồng Hiếu ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Nguyễn Thị Tố Nga ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực IV ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công Ty Môi Trường Đô Thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trường THPT Lê Quý Đôn ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Xưởng Đóng Tàu Compositte ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 419B HÒN RỚ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 418 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 419 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 414 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 415 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 417 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 412 Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 413 Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 52 Hòn Rớ Phước Đồng ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 23A Thôn Phước Thủy ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 411 Khu Hòn Rớ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 16 HÒN RỚ 2 ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 42 SEAPARK NHA TRANG ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
TRẠM 13 HÒN RỚ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm 15 Khu TĐC hòn Rớ 2 - Phước Đổng ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Đơn vị Lữ Đoàn 189 - Vùng 4 HQ ĐL Cam Ranh 11:30 - 14:30

22-03-2023

Kiểm tra định kỳ bộ MOF
TRẠM 12 HÒN RỚ ĐL Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:30

22-03-2023

Hotline đấu đầu cáp ngầm tuyến 477 tại 475,477-BTA_50, 475,477-BTA_51
Trạm M119 ( trạm 8028 B ) ĐL Ninh Hòa 13:30 - 17:00

22-03-2023

Đội hotline lắp bổ sung 01 chuỗi néo, FCO, đấu nối tại cột 475NTH_219A. ĐL Ninh Hòa cải tạo từ 01 pha lên 03 pha đường dây nhánh rẽ từ cột 475NTH_219A/1 đến cột 475NTH_219A/7.
Trạm 124 - Diên Xuân ĐL Diên Khánh 13:30 - 15:00

22-03-2023

San NRCT KH thuộc hạ áp T.124 (CTXD22DKH0301)
0900071--|--Khu đô thị mới Vĩnh Hoà ĐL Vĩnh Hải 06:00 - 15:00

23-03-2023

- Xây dựng mới đường dây trung áp 1 mạch từ vị trí 45/63/1 (TKM) đến vị trí 476ĐĐE_45/68/6/4 (số mới 476ĐĐE_45/70/7/5)
0900072--|--Khu đô thị mới Đường Đệ ĐL Vĩnh Hải 06:00 - 15:00

23-03-2023

- Xây dựng mới đường dây trung áp 1 mạch từ vị trí 45/63/1 (TKM) đến vị trí 476ĐĐE_45/68/6/4 (số mới 476ĐĐE_45/70/7/5)
ĐƯỜNG ĐỆ ĐL Vĩnh Hải 06:00 - 15:00

23-03-2023

- Xây dựng mới đường dây trung áp 1 mạch từ vị trí 45/63/1 (TKM) đến vị trí 476ĐĐE_45/68/6/4 (số mới 476ĐĐE_45/70/7/5)
Đèn đường Phạm văn Đồng ĐL Vĩnh Hải 06:00 - 15:00

23-03-2023

- Xây dựng mới đường dây trung áp 1 mạch từ vị trí 45/63/1 (TKM) đến vị trí 476ĐĐE_45/68/6/4 (số mới 476ĐĐE_45/70/7/5)
Trạm T.570Q - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn ĐL Nha Trang 06:30 - 17:00

23-03-2023

VSCN tủ RMU T570P, tủ RMU T570Q, tủ RMU T570R
Trạm T.570R - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn ĐL Nha Trang 06:30 - 17:00

23-03-2023

VSCN tủ RMU T570P, tủ RMU T570Q, tủ RMU T570R
Trạm T.570P - Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn ĐL Nha Trang 06:30 - 17:00

23-03-2023

VSCN tủ RMU T570P, tủ RMU T570Q, tủ RMU T570R
Trạm 100B Phước Đồng ĐL Vĩnh Nguyên 07:00 - 15:00

23-03-2023

Thay dây hạ áp sang NR công tơ thu hồi dây cũ trạm T.100B
Trạm J090 Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm J096B Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm J097B Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm J097C Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm J098B Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm J160B Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm J160C Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm J097 Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm J098 Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm J160 Cam Hòa ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Hộ Kinh Doanh Thiên Bình ĐL Cam Lâm 07:00 - 12:30

23-03-2023

Thay DCL vị trí 475SDA_65
Trạm T.40A -Nhị Hà ĐL Nha Trang 07:30 - 13:30

23-03-2023

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.40A tại VT A.40A/5 (Thu hồi cột hạ áp A.40A/5 mất an toàn cho người dân)
T.30G - (13) ĐL Cam Ranh 07:30 - 11:30

23-03-2023

Xử lý tiếp xúc hạ áp (qua kiểm tra định kỳ trong quá trình QLVH)
Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh Ninh Thuận ĐL Cam Ranh 08:30 - 10:30

23-03-2023

Thay dây trung áp công trình SCL23CR01
T.01BH -(07) ĐL Cam Ranh 08:30 - 10:30

23-03-2023

Thay dây trung áp công trình SCL23CR01
T.02BH -(07) ĐL Cam Ranh 08:30 - 10:30

23-03-2023

Thay dây trung áp công trình SCL23CR01
Lịch cúp điện Khánh Hòa

Lịch Cúp Điện Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm 641 - HKD Ngô thị Bạch Yến ĐL Diên Khánh 15:30 - 17:00

21-03-2023

Đấu lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 629 - Cty TNHH SX TM&DV Toàn Hưng ĐL Diên Khánh 15:30 - 17:00

21-03-2023

Đấu lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 327 - Diên Sơn ĐL Diên Khánh 15:30 - 17:00

21-03-2023

Đấu lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 85B - Diên Sơn ĐL Diên Khánh 15:30 - 17:00

21-03-2023

Đấu lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 85 - Diên Sơn ĐL Diên Khánh 15:30 - 17:00

21-03-2023

Đấu lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 86 - Diên sơn ĐL Diên Khánh 15:30 - 17:00

21-03-2023

Đấu lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 50 - Diên sơn ĐL Diên Khánh 15:30 - 17:00

21-03-2023

Đấu lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Cty CP Đầu tư & XL KTHT PIDI ĐL Cam Ranh 14:30 - 16:00

21-03-2023

Thí nghiệm định kỳ bộ MOF
Trạm T.167 KS Quang Hạnh-Đg Trần Quang Khải ĐL Nha Trang 13:30 - 17:00

21-03-2023

Phục vụ công tác thay bộ MOF tại cột 473-484MVO_R50/2
Trạm T.419 - Khách sạn Venue ĐL Nha Trang 13:30 - 17:00

21-03-2023

Phục vụ công tác thay bộ MOF tại cột 473-484MVO_R50/2
Trạm T.540 - Khách sạn Hồng Mai Boss ĐL Nha Trang 13:30 - 17:00

21-03-2023

Phục vụ công tác thay bộ MOF tại cột 473-484MVO_R50/2
Trạm T.541 - Khách sạn Maple & Apartment ĐL Nha Trang 13:30 - 17:00

21-03-2023

Phục vụ công tác thay bộ MOF tại cột 473-484MVO_R50/2
Trạm T.106 - Khách sạn SeaLight ĐL Nha Trang 13:30 - 17:00

21-03-2023

Phục vụ công tác thay bộ MOF tại cột 473-484MVO_R50/2
Cty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tiến Lộc ĐL Cam Ranh 11:00 - 12:00

21-03-2023

Thí nghiệm định kỳ bộ MOF
Cty CP Thành Trung Ninh Thuận ĐL Cam Ranh 09:30 - 10:30

21-03-2023

Thí nghiệm định kỳ bộ MOF
Cty CP Xi măng Công Thanh Khánh Hoà ĐL Cam Ranh 08:00 - 09:00

21-03-2023

Thí nghiệm định kỳ bộ MOF
Trạm 641 - HKD Ngô thị Bạch Yến ĐL Diên Khánh 07:30 - 15:30

21-03-2023

Thay dây trần bằng dây bọc từ cột 474T2.NTR_68/11/21A đến 474T2.NTR_68/11/32A
Trạm 85B - Diên Sơn ĐL Diên Khánh 07:30 - 15:30

21-03-2023

Thay dây trần bằng dây bọc từ cột 474T2.NTR_68/11/21A đến 474T2.NTR_68/11/32A
Trạm 50 - Diên sơn ĐL Diên Khánh 07:30 - 15:30

21-03-2023

Thay dây trần bằng dây bọc từ cột 474T2.NTR_68/11/21A đến 474T2.NTR_68/11/32A
Trạm 85 - Diên Sơn ĐL Diên Khánh 07:30 - 15:30

21-03-2023

Thay dây trần bằng dây bọc từ cột 474T2.NTR_68/11/21A đến 474T2.NTR_68/11/32A
T.29A - (11) ĐL Cam Ranh 07:30 - 16:30

21-03-2023

Lắp HCD cho trạm T.29A (SCL23CR03 - Đã có lịch năm phê duyệt công tác quý 2,)
T.27E - (13) ĐL Cam Ranh 07:30 - 16:30

21-03-2023

Thay dây hạ áp trạm T.27E (SCL23CR03)
T.30C - (13)# ĐL Cam Ranh 07:30 - 16:30

21-03-2023

Lắp HCD và thu hồi dây hạ áp trạm T.30C (SCL23CR03 - Đã duyệt lịch ngày 23/3)
T.37 - Xã Giang Ly ĐL Diên Khánh 07:00 - 16:30

21-03-2023

Thi công hoàn thiện lưới điện hạ áp TBA T.37 Khánh thành CTXD22DKH0312 Thi công : Thay dây hạ áp, thu hồi dây 3AV70 + 1AV50 dài 729m, kéo dây mới LV-ABC 4x120 - 729m
Trạm 641 - HKD Ngô thị Bạch Yến ĐL Diên Khánh 06:00 - 07:30

21-03-2023

Tháo lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 629 - Cty TNHH SX TM&DV Toàn Hưng ĐL Diên Khánh 06:00 - 07:30

21-03-2023

Tháo lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 327 - Diên Sơn ĐL Diên Khánh 06:00 - 07:30

21-03-2023

Tháo lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 85B - Diên Sơn ĐL Diên Khánh 06:00 - 07:30

21-03-2023

Tháo lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 85 - Diên Sơn ĐL Diên Khánh 06:00 - 07:30

21-03-2023

Tháo lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 86 - Diên sơn ĐL Diên Khánh 06:00 - 07:30

21-03-2023

Tháo lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm 50 - Diên sơn ĐL Diên Khánh 06:00 - 07:30

21-03-2023

Tháo lèo 474T2.NTR tại cột 68/11/19A về phía 68/11/20A
Trạm T.278C - Khách sạn Mường Thanh ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.572 - Chợ Đầm Nha Trang ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.557 - Cty CP Xây dựng Thế Sơn ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.433 - Cty TNHH MTV Dịch vụ đầu tư BĐS Á Châu ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.425 - Chợ Đầm Nha Trang ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.389 Cấp đông Hoàng Hải -298 Đường 2/4 ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.388 DNTN Tám Hằng- 295 Đường 2/4 ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.387 Cty TNHH VU KHA- 284 duong 2/4 ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.377 CTCP du lịch Hải Đảo-304 duong 2/4 ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.360 CTy TNHH MTV Hoàng Long Nhị ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.349 Ngân hàng TMCP Đông Á - 55 Đường 2/4 ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.348 Cty TNHH ADV - 40 Thống Nhất ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.280-Trạm bơm 4-Đường 2/4 cầu Hà Ra ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.231 số 85 đường 2-4 - Nha Trang ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.139 Ngân Hàng Đầu tư và phát triển - 35 duong 2/4 ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.82C - Đoàn Kết ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.82A - Dạ Lê ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.75B -Nguyễn Thái Học ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.67A - Hà Thanh ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.65B - Vạn Hòa ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.60C - Đường 2-4 ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.60B -Hà Ra ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.60A -Sinh Trung ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.38B - Đường 2-4 ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.10C - Cầu Bóng ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.10B -Cầu Xóm Bóng ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.10A -Cầu Bóng ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.08B - Đường 2/4 Thông tin ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.75 -Hà Ra ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.65-Nguyễn Thái Học ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.38 -Sinh Trung ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.28 -Chung cư A ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.27- Chung cư B ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Trạm T.08 - Đường 2/4 ĐL Nha Trang 06:00 - 10:00

21-03-2023

VSCN tủ RMU 479-01, TNĐK tủ RMU 479-02, TNĐK Rec 479MVO_26, LBS kín 479MVO-472DD_R44, Thay CSV tuyến 479MVO tại các VT03, 12, 33, 43, 479MVO-472ĐĐE_44, T.28 (479MVO_19/14). Thay FCO trạm T.82A, Thay AB tổng trạm T.08, T.65A, T.82A.
Công ty CP Thủy Sản Bạc Liêu ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N639 - Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Công Ty Thủy Sản Bạc Liêu ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trung Tâm Khuyến Nông - Khuyến Ngư Khánh Hòa ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N635 - Công Ty TNHH MTV VT&TM Song Vĩnh Nghi ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N634 - Công Ty TNHH TM ECO GREEN ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N633 - Công Ty TNHH NLTT Fairy Nha Trang ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N631 - Công Ty TNHH GREENFARM ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N632 - Công Ty TNHH TM&KT ABS ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N630 - Công Ty TNHH LINDA ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N629 - Công Ty TNHH NNCNC ANNA ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N627 - Khu TĐC Tân Xương 2 ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N628 - Khu TĐC Suối Lau 2 ( BQLDA huyện Cam Lâm ) ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Công ty cổ phần dâu tằm tơ Hoàng Mai ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Công ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Vạn Xuân ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trung Tâm nuôi trồng thủy sản 3 - Thôn Suối Lau ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Nhà Máy Nước Khoáng Đóng Chai ONCEN ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Nông Trại - Ông Lý Thành Sơn ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Nhà máy sản xuất nước ONSEN ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trang Trại Nguyễn Văn Tình - Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Hồ Chứa Nước Suối Dầu - Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N145 Tân Xương - SC ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N174 Xã Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N145B Xã Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N119B Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N125 Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N126 Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N123 Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N124 Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N122 Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N120 Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N121 Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N118 Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm N124B Xã Suối Cát ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A
Trạm M130 Suối Tân ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

20-03-2023

Đấu lèo trung áp tại vị trí 473SDA_18A

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật