Lịch cúp điện Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ngọc Hiệp - Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nha Trang Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ngọc Sơn - Ngọc Hiệp ĐL Vĩnh Hải 06:30 - 10:00

16-02-2023

- Thu hồi đường dây trung áp A/XLPE-50mm2 từ vị trí 476ĐĐE_45/68/6 đến vị trí 476ĐĐE_45/68/6/4 dài 170m (Hotline tháo dây tại vị trí 476ĐĐE_45/68/6)
DNTN Ngọc Hiệp ĐL Cam Lâm 16:30 - 17:00

15-02-2023

Đấu lèo TA vị trí 471SDA_20 và 471-473SDA_C17A
DNTN Ngọc Hiệp ĐL Cam Lâm 06:30 - 07:00

15-02-2023

Tháo lèo TA vị trí 471SDA_20 và vị trí 471-473SDA_C17A

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật