Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TRẠM 42 SEAPARK NHA TRANG ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:00

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
TRẠM 42 SEAPARK NHA TRANG ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:30

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:00

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:30

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:00

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:30

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
Công Ty Môi Trường Đô Thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:00

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
Công Ty Môi Trường Đô Thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:30

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
Công ty CP Thủy bộ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:00

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
Công ty CP Thủy bộ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 06:00 - 12:30

10-02-2023

Thay đầu cáp ngầm tuyến 477 BTA tại 475,477BTA/01; 475,477BTA/50; 475,477BTA/51; 475,477-BTA/80; 477,481-BTA/53; thay CD tuyến 477-BTA tại 475,477-BTA/51
Trạm T.11A -Yersin ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.11E - Yersin ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.299 - Chung cư Ngô Sĩ Liên ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.51B -Hoàng Văn Thụ ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.51C - Yersin ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.56A - Ngô Sĩ Liên ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.56B -Lê Thành Phương ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.56C - Yersin ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.92A -Lý Tự Trọng ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.92C -Quang Trung ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.92D - Quang Trung ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.190B - 84 Quang Trung ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.102-Chi Cục Thuế-02 Võ Văn Ký NT ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.116 Ngân Hàng LD Việt Nga 71-73 Yersin ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.154 Báo Khánh Hoà ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.155 Siêu thị Điện máy Đại Thanh ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.165 Ngân hàng Đầu Tư & Fát Triển ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.171 Khách sạn Ngọc Tiên - 59 Lê Thành Phương ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.180 Ngân Hàng SG Thương Tín - 76 Quang Trung ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.191 Ngân hàng CP Á Châu ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.211 Ngân Hàng Eximbank-63 Yersin ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.212 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.213 NH Saigon Thương Tín -54 Yersin ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.234 Nhà làm việc các Hội Tình KH ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.242-NHTMCP Phương Đông-89 Yersin ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.266 Trường chuyên Lê Quý Đôn ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.267 DN TN Lan Nguyễn -50 Lê Thành Phương ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.295 Nhà trọ Tuyết Mai-37 Yết Kiêu ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.298 Ngân hàng nhà nước VN- ĐườngNgô Sĩ Liên ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.321 Cty Đức Phát ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.411-Cửa hàng KFC&PIZZA-67 LTPhuong ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.424 TTNHH An Hòa-42 Le Thanh Phuong ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.522 - Thẩm mỹ viện Ngọc Dung ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.561 - Trụ sở Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.591 - CTy Tư vấn QL Doanh nghiệp ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.643 - CTy TNHH PKĐK và Bác sĩ gia đình Olympia ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.671 - CTy CP Cấp thoát nước Khánh Hòa ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.201B - Nhà văn hóa thiếu nhi Tỉnh ĐL Nha Trang 06:30 - 09:30

11-02-2023

TNĐK Rec 472MVO tại VT 481-472MVO_25
Trạm T.51A -Lê Thành Phương ĐL Nha Trang 07:30 - 14:00

11-02-2023

Hotline Thay DCL tuyến 471MVO tại VT 471-472MVO_19/1, Thay FCO trạm T.51A.
Trạm T.17A -Nguyễn Thiện Thuật ĐL Nha Trang 07:30 - 08:15

11-02-2023

TNĐK TBA T.17A
Trạm T.43B -Nguyễn Thiện Thuật ĐL Nha Trang 08:00 - 11:00

11-02-2023

Cân pha, tăng cường tiếp xúc kẹp răng T.43B, TNĐK TBA T43B
Trạm T.261 Sư đoàn bộ binh 305-34 Nguyễn Thiệt Thuật ĐL Nha Trang 09:30 - 10:15

11-02-2023

TNĐK TBA T.261
Trạm T.29A -Biệt Thự ĐL Nha Trang 10:30 - 11:15

11-02-2023

TNĐK TBA T.29A
Trạm T.17C -Nguyễn Thiện Thuật ĐL Nha Trang 14:00 - 14:45

11-02-2023

TNĐK TBA T.17C
Trạm T.209 Trường Không quân - Cổng số 3 Biệt Thự ĐL Nha Trang 15:00 - 15:45

11-02-2023

TNĐK TBA T.209
Trạm 376 - CTCP Cơ Khí ViNa Nha Trang ĐL Diên Khánh 05:30 - 07:00

12-02-2023

Thi công thu hồi hệ thống đo đến cao thế trạm T.324 tại cột 474T2.NTR_28/9
Trạm 427 - Cty TNHH TM & SX Cao su Nha trang Đồng Phú ĐL Diên Khánh 05:30 - 07:00

12-02-2023

Thi công thu hồi hệ thống đo đến cao thế trạm T.324 tại cột 474T2.NTR_28/9
Trạm 598 - CTCP ĐT Ánh Dương --- Nha Trang ĐL Diên Khánh 05:30 - 07:00

12-02-2023

Thi công thu hồi hệ thống đo đến cao thế trạm T.324 tại cột 474T2.NTR_28/9
Trạm 608 - Cty TNHH Yến sào - Nha Trang ĐL Diên Khánh 05:30 - 07:00

12-02-2023

Thi công thu hồi hệ thống đo đến cao thế trạm T.324 tại cột 474T2.NTR_28/9
Trạm T.66A - Đồng Nai ĐL Nha Trang 07:30 - 10:30

13-02-2023

Thay FCO, LA các trạm T.66A, T.96C
Trạm T.96C - Đồng Nai ĐL Nha Trang 07:30 - 10:30

13-02-2023

Thay FCO, LA các trạm T.66A, T.96C

Lịch Cúp Điện Nha Trang Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TCD T118 CTY TNHH TM 30-04 Nha Trang ĐL Diên Khánh 06:00 - 16:00

02-02-2023

-Dựng cột, XDM đường dây trung áp 3xACX/WB-185 từ vị trí 473TC.F6B_107 đến 473TC.F6B_131
TCD T.125 Trại Heo Công ty 30-4 Nha Trang ĐL Diên Khánh 06:00 - 16:00

02-02-2023

-Dựng cột, XDM đường dây trung áp 3xACX/WB-185 từ vị trí 473TC.F6B_107 đến 473TC.F6B_131
TRẠM 42 SEAPARK NHA TRANG ĐL Vĩnh Nguyên 08:30 - 09:30

31-01-2023

Đấu lại cáp ngầm tuyến 477-BTA tại 475.477-BTA_50
Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 08:30 - 09:30

31-01-2023

Đấu lại cáp ngầm tuyến 477-BTA tại 475.477-BTA_50
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 08:30 - 09:30

31-01-2023

Đấu lại cáp ngầm tuyến 477-BTA tại 475.477-BTA_50
Công Ty Môi Trường Đô Thị Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 08:30 - 09:30

31-01-2023

Đấu lại cáp ngầm tuyến 477-BTA tại 475.477-BTA_50
Công ty CP Thủy bộ Nha Trang ĐL Vĩnh Nguyên 08:30 - 09:30

31-01-2023

Đấu lại cáp ngầm tuyến 477-BTA tại 475.477-BTA_50
Trạm T.08 - Đường 2/4 ĐL Nha Trang 14:00 - 15:30

19-01-2023

Cân pha, tăng cường tiếp xúc lưới hạ áp trạm T.20A, T.08A
Trạm T.20 -Mê Linh ĐL Nha Trang 14:00 - 15:30

19-01-2023

Cân pha, tăng cường tiếp xúc lưới hạ áp trạm T.20A, T.08A
Trạm T.75 -Hà Ra ĐL Nha Trang 10:30 - 12:00

19-01-2023

Cân pha, tăng cường tiếp xúc lưới hạ áp trạm T.46A, T.75A
Trạm T.46A - Cầu ké ĐL Nha Trang 10:30 - 12:00

19-01-2023

Cân pha, tăng cường tiếp xúc lưới hạ áp trạm T.46A, T.75A
Trạm T.25B - Trần Nhật Duật ĐL Nha Trang 09:15 - 10:30

19-01-2023

Cân pha, tăng cường tiếp xúc lưới hạ áp trạm T.25B, T.81C.
Trạm T.81C -Trần Nguyên Hản ĐL Nha Trang 09:15 - 10:30

19-01-2023

Cân pha, tăng cường tiếp xúc lưới hạ áp trạm T.25B, T.81C.
Trạm T.30B -Bạch Đằng ĐL Nha Trang 07:30 - 09:00

19-01-2023

Cân pha, tăng cường tiếp xúc lưới hạ áp trạm T.49B, T.30B
Trạm T.49B -Nguyễn Hửu Huân ĐL Nha Trang 07:30 - 09:00

19-01-2023

Cân pha, tăng cường tiếp xúc lưới hạ áp trạm T.49B, T.30B
Trạm T.89 -Hải Đức ĐL Nha Trang 10:00 - 11:00

17-01-2023

Thay MBA T.89B, san tải hạ thế từ T.89A, T.18B sang nhận T.89B
Trạm T.18B - Thủy Xưởng ĐL Nha Trang 10:00 - 11:00

17-01-2023

Thay MBA T.89B, san tải hạ thế từ T.89A, T.18B sang nhận T.89B
Trạm T.11B -Thái Nguyên ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.11C -Yersin ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.11G - Bà triệu -Thái nguyên ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.302 ST Maximark- 60 Thai nguyen ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.370 Nhà Sách Phương Nam ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.372 Ga Nha Trang ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.326 Cao Ốc Văn Phòng Thái Nguyên ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.33 - Tô Hiến Thành ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.11B -Thái Nguyên ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.11C -Yersin ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.11D - Thái Nguyên ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.11G - Bà triệu -Thái nguyên ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.44A -Lê Thánh Tôn ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.44B -Lê Quý Đôn ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.44C -Lê Quý Đôn ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.81B - Tô Hiến Thành ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.81D - Võ Trứ ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.81G - Tố Hiến Thành ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.90D - Ngã 6 ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.205 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.206 LĐ Lao Động TPNT- Lê Thánh Tôn ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.214 XN in KH ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.215 Phân viện Vật Lý -2 Hùng Vương ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.249 - Cty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc Sinh ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.302 ST Maximark- 60 Thai nguyen ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.370 Nhà Sách Phương Nam ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.372 Ga Nha Trang ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.409 UBND Thành phố NT ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.413 Ngân Hàng Quân Đội ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.590 - Hello Igloo Cafe ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.628 - CTy CP SXTMDV Nhân Hòa ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.633 - CTy CP Hải Triều Thiên Thành Phúc ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.214B CTCP In Khánh Hòa -8 Lê Thánh Tôn ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.326 Cao Ốc Văn Phòng Thái Nguyên ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

14-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.376B - Khách sạn ISE ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

14-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm 70 - Vĩnh Trung ĐL Nha Trang 07:30 - 15:00

10-01-2023

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.70
Trạm T.46E - Vĩnh Hiệp ĐL Nha Trang 15:30 - 15:50

09-01-2023

Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.46G - Vĩnh Hiệp ĐL Nha Trang 15:30 - 15:50

09-01-2023

Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.97A - Phú Vinh ĐL Nha Trang 15:30 - 15:50

09-01-2023

Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.97B - Phú Vinh ĐL Nha Trang 15:30 - 15:50

09-01-2023

Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.97C - Vĩnh Trung ĐL Nha Trang 15:30 - 15:50

09-01-2023

Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.701 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn ĐL Nha Trang 15:30 - 15:50

09-01-2023

Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.528 - Khu đô thị Thái Hưng ĐL Nha Trang 15:30 - 15:50

09-01-2023

Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.71G - Vĩnh Trung ĐL Nha Trang 15:30 - 15:50

09-01-2023

Thao tác Đóng CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.46E - Vĩnh Hiệp ĐL Nha Trang 06:30 - 06:50

09-01-2023

Thao tác cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.46G - Vĩnh Hiệp ĐL Nha Trang 06:30 - 06:50

09-01-2023

Thao tác cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.74D -Võ Dõng Thượng ĐL Nha Trang 06:30 - 15:30

09-01-2023

Thi công lắp LBSPĐ tuyến 481MVO tại VT1-66, thu hồi CDNR tại VT1-66, bộ MOF tại VTLL 1-67
Trạm T.97A - Phú Vinh ĐL Nha Trang 06:30 - 06:50

09-01-2023

Thao tác cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.97B - Phú Vinh ĐL Nha Trang 06:30 - 06:50

09-01-2023

Thao tác cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.97C - Vĩnh Trung ĐL Nha Trang 06:30 - 06:50

09-01-2023

Thao tác cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.701 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn ĐL Nha Trang 06:30 - 06:50

09-01-2023

Thao tác cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.528 - Khu đô thị Thái Hưng ĐL Nha Trang 06:30 - 06:50

09-01-2023

Thao tác cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.71G - Vĩnh Trung ĐL Nha Trang 06:30 - 06:50

09-01-2023

Thao tác cắt CDPĐ tuyến 481MVO tại VT1/61
Trạm T.11B -Thái Nguyên ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.11C -Yersin ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.11G - Bà triệu -Thái nguyên ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.302 ST Maximark- 60 Thai nguyen ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.370 Nhà Sách Phương Nam ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.372 Ga Nha Trang ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.326 Cao Ốc Văn Phòng Thái Nguyên ĐL Nha Trang 07:00 - 07:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.33 - Tô Hiến Thành ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.11B -Thái Nguyên ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.11C -Yersin ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.11D - Thái Nguyên ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.11G - Bà triệu -Thái nguyên ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.44A -Lê Thánh Tôn ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.44B -Lê Quý Đôn ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.44C -Lê Quý Đôn ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.81B - Tô Hiến Thành ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.81D - Võ Trứ ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.81G - Tố Hiến Thành ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.90D - Ngã 6 ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.205 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.206 LĐ Lao Động TPNT- Lê Thánh Tôn ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.214 XN in KH ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.215 Phân viện Vật Lý -2 Hùng Vương ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.249 - Cty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc Sinh ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.302 ST Maximark- 60 Thai nguyen ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.370 Nhà Sách Phương Nam ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.372 Ga Nha Trang ĐL Nha Trang 05:00 - 05:20

07-01-2023

Thao tác cắt / đóng CDPĐ tuyến 473-474MVO tại VT 473-474MVO_C15
Trạm T.409 UBND Thành phố NT ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.413 Ngân Hàng Quân Đội ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26
Trạm T.590 - Hello Igloo Cafe ĐL Nha Trang 05:00 - 07:00

07-01-2023

Xử lý tiếp xúc tuyến 473MVO tại VT 473-474MVO_C16 và VT 473-474MVO_C26

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật