Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm T.647 - CTy CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam Điện lực Nha Trang 07:00 - 17:00

16-06-2024

Thi lắp đặt TBA mới T.30E
Trạm T.645 - Cty TNHH Chăm Pa Điện lực Nha Trang 07:00 - 17:00

16-06-2024

Thi lắp đặt TBA mới T.30E
Trạm T.573 - Căn hộ dịch vụ Home Vũ Điện lực Nha Trang 07:00 - 17:00

16-06-2024

Thi lắp đặt TBA mới T.30E
Trạm T.482 Khu Liên Cơ Y Tế 2-Đường Bạch Đằng Điện lực Nha Trang 07:00 - 17:00

16-06-2024

Thi lắp đặt TBA mới T.30E
Trạm T.30B -Bạch Đằng Điện lực Nha Trang 07:00 - 17:00

16-06-2024

Thi lắp đặt TBA mới T.30E
Trạm T.22B -Nguyễn Thiện Thuật Điện lực Nha Trang 07:00 - 17:00

16-06-2024

Thi lắp đặt TBA mới T.30E
Trạm T.01B -Vĩnh Ngọc Điện lực Nha Trang 07:00 - 16:30

16-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.01B
Trạm T.41G-P.Ngọc Hiệp Điện lực Nha Trang 07:00 - 16:00

17-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.41D, T.41G
Trạm T.41P - Ngọc Hiệp Điện lực Nha Trang 07:00 - 12:30

17-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.41P
Trạm T.41D -Hương lộ 45 Điện lực Nha Trang 07:00 - 16:00

17-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.41D, T.41G
Trạm T.389B-CTTNHH Hoàng Hải (86 Trần Phú) Điện lực Nha Trang 07:30 - 09:00

17-06-2024

Hotline tháo thu hồi 03 lèo xuống FCO trạm T.389B thuộc tuyến 484MVO tại VT 474MVO_27/38
Trạm T.121 Khu liên cơ Ngô Quyền Điện lực Nha Trang 09:30 - 11:30

17-06-2024

Hotline tháo thu hồi 03 lèo xuống FCO nhánh rẽ trạm T.121 thuộc tuyến 472MVO tại VT 472MVO_41/7
Công ty TNHH ANA MARIANA Nha Trang Điện lực Vĩnh Hải 11:15 - 13:15

17-06-2024

Thí nghiệm đo đếm MOF trạm T.253
Trạm T.48E - Phương Sài Điện lực Nha Trang 13:00 - 17:00

17-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.48E
Trạm T.68G - Kim Bồng Điện lực Nha Trang 07:00 - 13:00

18-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.41B Thay MBA trạm T.68G
Trạm T.41B -Kim Bồng-Ngọc Hiệp Điện lực Nha Trang 07:00 - 13:00

18-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.41B Thay MBA trạm T.68G
Trạm T.41K - Kim Bồng Điện lực Nha Trang 07:00 - 17:00

18-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.41K
Trạm T.06B -Phan Chu Trinh Điện lực Nha Trang 07:30 - 12:30

18-06-2024

Thay máy biến áp trạm T.06B
Trạm T.48A -Phương Sài Điện lực Nha Trang 13:00 - 17:00

18-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.48A
Trạm T.291B - Nhà hàng Hoàng Lan Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.546 - Đài PT-TH Khánh Hòa Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.339 - Ô tô Trường Hải Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.291-CTTNHH Hoàng Lan-Cầu Dứa Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.19K - Vĩnh Hiệp Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.19G - Phú Nông Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.19D - Vĩnh Hiệp Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.19E - Phú Nông Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.19C -Cầu Dứa -Vĩnh Hiệp Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.19A -Bầu Mốc Điện lực Nha Trang 06:00 - 11:00

19-06-2024

Thay DCL tuyến 480MVO tại cột 475-476-480MVO_R38
Trạm T.68C - Ngọc Hội Điện lực Nha Trang 07:00 - 09:00

19-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.68C
Trạm T.68B -Ngọc Hội Điện lực Nha Trang 07:00 - 16:00

20-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.68B
Trạm T.282 -2 Ngô Quyền Điện lực Nha Trang 07:30 - 10:00

20-06-2024

Hotline thay FCO NR TBA T.282 tại cột 472MVO_41/8 và lắp nắp chụp silicon cực trên dưới 3FCO ĐL TTNT Thay sứ đứng, chống sét Van TBA T.282 tại cột 472MVO_41/8/1
Trạm T.36 - Chung cư Hai Ba Trưng -(326 cũ) Điện lực Nha Trang 10:15 - 11:30

20-06-2024

Thay chống sét Van TBA T.36
CTy CN Tàu Thủy Nha Trang Điện lực Vĩnh Nguyên 11:30 - 12:00

20-06-2024

Thao tác chuyển lưới tuyến 479BTA
Trạm T.19B -Cầu Dứa Điện lực Nha Trang 07:00 - 16:00

21-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.19B
Trạm T.154 Báo Khánh Hoà Điện lực Nha Trang 14:00 - 16:30

21-06-2024

Thay sứ đứng, chống sét Van TBA T.154
Trạm T.268 Khách sạn Pha Lê -Sunrise Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

22-06-2024

Thay đầu cáp ngầm và tủ RMU T268
Trạm T.447 KS Đông Phương 2 - 96a6/1 Trần Phú Điện lực Nha Trang 07:30 - 14:30

22-06-2024

-Hotline tháo lèo nhánh rẽ trạm T.447 thuộc tuyến 485MVO tại VT 484-485MVO_C64 - ĐLTT Thay đầu cáp ngầm và thiết bị trong trạm T.447
Trạm T.116 Ngân Hàng LD Việt Nga 71-73 Yersin Điện lực Nha Trang 08:30 - 15:30

22-06-2024

-Hotline tháo lèo nhánh rẽ trạm T.116 thuộc tuyến 472MVO tại VT 481-472MVO_C11 - ĐLTT Thay đầu cáp ngầm và thiết bị trong trạm T.116
Trạm T.32 -Lê Hồng Phong Điện lực Nha Trang 07:00 - 16:30

23-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.32
Trạm T.56B -Lê Thành Phương Điện lực Nha Trang 14:00 - 17:00

25-06-2024

- Thay sứ đứng, chống sét Van TBA T.56B
Trạm T.13B -Nguyễn Bỉnh Khiêm Điện lực Nha Trang 14:00 - 17:00

25-06-2024

- Thay sứ đứng, chống sét Van TBA T.13B
Lịch cúp điện Nha Trang - Khánh Hòa

Lịch Cúp Điện Nha Trang Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm T.432B Đường dạo ven biển TP-Nguyễn Chánh Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.500B - TT Điều hành Điện lực và Kinh doanh Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.627B - Khách sạn và căn hộ du lịch Hoàng An Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.423 KS Hải Âu -3 Ng Chánh Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.453 Trường PTTH Lý Tự Trọng Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.562 - Khách sạn Bông Sen Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.422 Thư viện tổng hợp Tỉnh Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.373 Khách sạn Thiên Phúc -19 Nguyễn Chánh Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.404 khu liên cơ 30 Hoàng Hoa Thám Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.279-Tòa Giám Mục Nha Trang-22 TPhu Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.207 Cty Tư vấn XD điện 4 Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.61E - Lý Tự trọng Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.61G - Hoàng Hoa Thám Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.163 Kho bạc Nhà Nước Tỉnh Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.61D -Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.61A -Nguyễn Chánh Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.61B -Hoàng Hoa Thám Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.61C -Hoàng Hoa Thám -Lý Tự Trọng Điện lực Nha Trang 17:00 - 17:15

15-06-2024

Thao tác Đóng LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VT33-1B
Trạm T.116 Ngân Hàng LD Việt Nga 71-73 Yersin Điện lực Nha Trang 08:30 - 15:30

15-06-2024

-Hotline tháo lèo nhánh rẽ trạm T.116 thuộc tuyến 472MVO tại VT 481-472MVO_C11 - ĐLTT Thay đầu cáp ngầm và thiết bị trong trạm T.116
Trạm T.447 KS Đông Phương 2 - 96a6/1 Trần Phú Điện lực Nha Trang 07:30 - 14:30

15-06-2024

-Hotline tháo lèo nhánh rẽ trạm T.447 thuộc tuyến 485MVO tại VT 484-485MVO_C64 - ĐLTT Thay đầu cáp ngầm và thiết bị trong trạm T.447
Trạm T.432B Đường dạo ven biển TP-Nguyễn Chánh Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.500B - TT Điều hành Điện lực và Kinh doanh Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.627B - Khách sạn và căn hộ du lịch Hoàng An Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.127B Viện Pasteur Nha Trang Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.218B Trạm Khatoco chiếu sáng SVĐ Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.250 Cty CPDLThắng Lợi-04 Pasteur Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.562 - Khách sạn Bông Sen Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.453 Trường PTTH Lý Tự Trọng Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.445 NH Công Thương KH - 4 Hoàng Hoa Thám Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.423 KS Hải Âu -3 Ng Chánh Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.422 Thư viện tổng hợp Tỉnh Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.404 khu liên cơ 30 Hoàng Hoa Thám Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.373 Khách sạn Thiên Phúc -19 Nguyễn Chánh Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.306-Trường THPT ISCHOOL-25 HBT Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.207 Cty Tư vấn XD điện 4 Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.218 Sân vận động -10 Yersin Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.239 CN CT DTXDTM DAHACO tai KH -24 Tran Phu Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.279-Tòa Giám Mục Nha Trang-22 TPhu Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.181 TT Viễn thông KV3-4 Lê Lợi Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.185 TT Viễn thông Tỉnh Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.194 Khu liên cơ Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.196 Mobiphone-23 Hai Bà Trưng Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.150 Đài khí tượng Thuỷ văn Nam trung bộ Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.156 DNTN Thế Giới -11 Lê Lợi Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.163 Kho bạc Nhà Nước Tỉnh Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.113 Viện Vắc Xin Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.114 Xí nghiệp QL Đường sắt Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.127 Nội trú Pasteur-8 Pasteur Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.145 TT K / soát tần số Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.61C -Hoàng Hoa Thám -Lý Tự Trọng Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.61D -Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.61E - Lý Tự trọng Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.61G - Hoàng Hoa Thám Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.06B -Phan Chu Trinh Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.34B-Trần Hưng Đạo Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.61A -Nguyễn Chánh Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.61B -Hoàng Hoa Thám Điện lực Nha Trang 06:00 - 06:15

15-06-2024

Thao tác cắt LBS hở LL tuyến 472MVO và 474MVO tại VTLL 33-1B
Trạm T.34 -Trần Hưng Đạo Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.35 - Chung cư số 4 Yersin(225 cũ) Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.36 - Chung cư Hai Ba Trưng -(326 cũ) Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.06A -Lê Lợi Điện lực Nha Trang 06:00 - 17:00

15-06-2024

Thay dây trung áp 3ACX/WBCC-185mm2: từ vị trí 471MVO_44 đến 471-472MVO_64
Trạm T.66B - Xóm Đình Điện lực Nha Trang 07:30 - 15:00

14-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.66B
Trạm T.68B -Ngọc Hội Điện lực Nha Trang 07:00 - 17:00

14-06-2024

Thi công lưới điện trạm T.68B
Công ty CP du lịch khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17 Điện lực Vĩnh Hải 11:15 - 13:15

13-06-2024

Thí nghiệm đo đếm MOF trạm T.155c
Trường Đại học Nha Trang ( khu dạy học đa năng) Điện lực Vĩnh Hải 08:00 - 09:30

13-06-2024

Thí nghiệm đo đếm MOF trạm T.182
Trạm T.43B -Nguyễn Thiện Thuật Điện lực Nha Trang 07:30 - 15:00

13-06-2024

Thi công san lưới hạ áp trạm T.43B
Nhà máy kéo sợi 3-Cty CP Dệt may Nha Trang Điện lực Vĩnh Hải 10:15 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm đo đếm MOF trạm T.127
Trạm T.30A -Hồng Bàng Điện lực Nha Trang 07:30 - 15:00

12-06-2024

Thi công lưới điện lưới hạ áp trạm T.30A
Công ty CP. Dệt may Nha Trang Điện lực Vĩnh Hải 16:45 - 17:00

11-06-2024

Thao tác đóng DCL tại cột 475 Đ ĐE_97
Công ty CP. Dệt may Nha Trang Điện lực Vĩnh Hải 06:00 - 06:15

11-06-2024

Thao tác cắt DCL tại cột 475 Đ ĐE_97
Trạm T.68C - Ngọc Hội Điện lực Nha Trang 07:00 - 17:00

10-06-2024

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.68C
Trạm C660 - Công Ty CPĐTPT ECO Nha Trang Điện lực Cam Lâm 06:30 - 06:35

10-06-2024

Cắt điện để đóng FCO 471CRA_125/51
Trạm 655 - Cty TNHH TM 30-4 Nha Trang Điện lực Diên Khánh 05:30 - 07:30

10-06-2024

Thay MBA T.36 (chống quá tải mùa nắng nóng)
Trạm C660 - Công Ty CPĐTPT ECO Nha Trang Điện lực Cam Lâm 05:25 - 05:30

10-06-2024

Cắt điện để cắt FCO 471CRA_125/51
T.162B - Công ty CP Nha Trang Seafoods F17 ( Công viên Bãi Dương) Điện lực Vĩnh Hải 05:00 - 07:00

10-06-2024

- Tháo thu hồi LBS và đấu tắt lèo tuyến 477ĐĐE tại cột 477ĐĐE_75 (bỏ qua DCL) - Tháo hộp nhông truyền động LBS tại cột 472-477ĐĐE_R70/20
Công ty Cổ phần Nha Trang Bay Điện lực Vĩnh Hải 05:00 - 07:00

10-06-2024

- Tháo thu hồi LBS và đấu tắt lèo tuyến 477ĐĐE tại cột 477ĐĐE_75 (bỏ qua DCL) - Tháo hộp nhông truyền động LBS tại cột 472-477ĐĐE_R70/20
Tòa A - Chung cư Viễn Triều Nha Trang(Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh) Điện lực Vĩnh Hải 05:00 - 07:00

10-06-2024

- Tháo thu hồi LBS và đấu tắt lèo tuyến 477ĐĐE tại cột 477ĐĐE_75 (bỏ qua DCL) - Tháo hộp nhông truyền động LBS tại cột 472-477ĐĐE_R70/20
Tòa B - Chung cư Viễn Triều Nha Trang(Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh) Điện lực Vĩnh Hải 05:00 - 07:00

10-06-2024

- Tháo thu hồi LBS và đấu tắt lèo tuyến 477ĐĐE tại cột 477ĐĐE_75 (bỏ qua DCL) - Tháo hộp nhông truyền động LBS tại cột 472-477ĐĐE_R70/20
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh(Công ty Cổ phần Viễn Triều Nha Trang) Điện lực Vĩnh Hải 05:00 - 07:00

10-06-2024

- Tháo thu hồi LBS và đấu tắt lèo tuyến 477ĐĐE tại cột 477ĐĐE_75 (bỏ qua DCL) - Tháo hộp nhông truyền động LBS tại cột 472-477ĐĐE_R70/20
Công ty TNHH dịch vụ du lịch Nha Trang ( khách sạn Melissan) Điện lực Vĩnh Hải 05:00 - 07:00

10-06-2024

- Tháo thu hồi LBS và đấu tắt lèo tuyến 477ĐĐE tại cột 477ĐĐE_75 (bỏ qua DCL) - Tháo hộp nhông truyền động LBS tại cột 472-477ĐĐE_R70/20
CN Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Tràng An- Khách sạn VDB Nha Trang Điện lực Vĩnh Hải 05:00 - 07:00

10-06-2024

- Tháo thu hồi LBS và đấu tắt lèo tuyến 477ĐĐE tại cột 477ĐĐE_75 (bỏ qua DCL) - Tháo hộp nhông truyền động LBS tại cột 472-477ĐĐE_R70/20
Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và du lịch Nha Trang Điện lực Vĩnh Hải 05:00 - 07:00

10-06-2024

- Tháo thu hồi LBS và đấu tắt lèo tuyến 477ĐĐE tại cột 477ĐĐE_75 (bỏ qua DCL) - Tháo hộp nhông truyền động LBS tại cột 472-477ĐĐE_R70/20
Viện Điều dưỡng Nha Trang Điện lực Vĩnh Hải 05:00 - 07:00

10-06-2024

- Tháo thu hồi LBS và đấu tắt lèo tuyến 477ĐĐE tại cột 477ĐĐE_75 (bỏ qua DCL) - Tháo hộp nhông truyền động LBS tại cột 472-477ĐĐE_R70/20
Công ty TNHH Thủy Sản Hải Long Nha Trang Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 10:00

08-06-2024

Thay 02 FCO trạm 3D.002 tại vị trí 473VGI_14; Thay dây trung áp NR 473VGI/64 đoạn 473VGI_64/01 đến 03(SCL24VN02); Thay dây trung áp NR 473VGI/93 đoạn 473VGI_93 đến 473VGI_93/01(SCL24VN02); Lắp LBS bù vị trí 473VGI_96.
Công ty TNHH Thủy Sản Hải Long Nha Trang Điện lực Vạn Ninh 07:00 - 12:00

06-06-2024

Gát MBA đấu nối hoàn thiện, kéo dây hạ áp 3D.037
TCD T.125 Trại Heo Công ty 30-4 Nha Trang Điện lực Diên Khánh 05:30 - 12:00

06-06-2024

Thi công công trình SCL24DK10 : Thay sứ đứng từ trụ 473TC.F6B_204/60 => 204/78
TCD T118 CTY TNHH TM 30-04 Nha Trang Điện lực Diên Khánh 05:30 - 12:00

06-06-2024

Thi công công trình SCL24DK10 : Thay sứ đứng từ trụ 473TC.F6B_204/60 => 204/78
Trạm T.414 KS Bảo Khánh 2-90/2 Trần Phú Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.415 K/S Sao Vàng-90-92 Trần Phú NT Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.428 - Cty TNHH TANIA Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.429 - Cty CP Ô tô Nha Trang - 51 Lê Hồng Phong Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.304 KS Ana- Mandara Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.316 - Khách sạn Sea Pearl Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.317 - Cty TNHH Dịch vụ Du lịch NT Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.338-KS REGALIA-98B9 Trần Phú Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.382 Toà án ND TP Nha Trang Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.284 KS Thái Dương -96a/5 Trần Phú Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.285 KS Vina caphê-66 Trần Phú Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.293-KS Majettic2-96B6 Trần Phú Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)
Trạm T.300 KS Hương Bình -98a/5 tran Phu Điện lực Nha Trang 15:00 - 15:15

04-06-2024

Thao tác cắt CDLL tại VT 480TTNT-478-485MVO_R20 (đóng CDPĐ tuyến 478MVO tại VT 02)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật