Lịch cúp điện Cam Lâm - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cam Lâm - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Cam Lâm - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cam Lâm - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cam Lâm - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm M161 Suối Tân Điện lực Cam Lâm 07:00 - 17:00

20-05-2024

Thay dây hạ áp, san NRCT, thu hồi dây AV trạm T.M161: + Từ vị trí TBA đến 475SDA_10/6ab/1 + Từ vị trí TBA đến C161/1-5 và đến C161/1-5-5
Trạm B024 Vĩnh Trung CAN Điện lực Cam Lâm 07:00 - 17:00

20-05-2024

Thay dây hạ áp, san NRCT, thu hồi dây AV trạm T.B024: + Từ vị trí A024/1 đến 471CRA_96-9; + Từ vị trí 471CRA_94 đến C024/2-11. Thay CSV và FCO nhánh rẽ và Trạm T.B024 (Đội sửa chửa nóng lưới điện thực hiện).
Trạm D037 C. Hiệp Nam Điện lực Cam Lâm 07:30 - 10:30

20-05-2024

Thay FCO, CSV, vệ sinh, xử lý tiếp xúc, hoán chuyển xà FCO với xà đỡ dây trạm T.D037 tại vt 471CRA_131 (SCL24CL08) - Hotline tháo/đấu lèo trung áp tại trạm.
Trạm B023 Cam An Nam Điện lực Cam Lâm 13:30 - 16:30

20-05-2024

Thay FCO, CSV, vệ sinh, xử lý tiếp xúc, hoán chuyển xà FCO với xà đỡ dây trạm B023 tại vt 471CRA_87A (SCL24CL08) - Hotline tháo/đấu lèo trung áp tại trạm.
Trạm D039 Suối Cát - CHN Điện lực Cam Lâm 13:30 - 16:30

20-05-2024

Thay FCO, CSV, vệ sinh, xử lý tiếp xúc, hoán chuyển xà FCO với xà đỡ dây trạm D039 tại vt 471CRA_158 (SCL24CL08) - Hotline tháo/đấu lèo trung áp tại trạm.
Trạm N117 Suối Cát Điện lực Cam Lâm 07:00 - 16:00

22-05-2024

Thay trụ hạ áp từ B117/6 (01 cột)_ SCL24CL01
Trạm N116 Suối Cát Điện lực Cam Lâm 07:00 - 16:00

22-05-2024

Thay trụ hạ áp từ A116/1-8 (02 cột)_ SCL24CL01
Trạm N114 Suối Cát Điện lực Cam Lâm 07:00 - 15:00

22-05-2024

Thay trụ hạ áp từ C114/1 (01 cột)_ SCL24CL01
Trạm H101 Cam Hải Tây Điện lực Cam Lâm 07:30 - 10:00

24-05-2024

Thay trụ hạ áp từ B101/9 (01 cột)_ SCL24CL01
Trạm E042B CHB Điện lực Cam Lâm 07:30 - 10:00

24-05-2024

Thay trụ hạ áp từ A042B/11-1 đến A042B/11-2 (02 cột BTLT)_ SCL24CL01
Trạm G067 TT Cam Đức Điện lực Cam Lâm 14:00 - 17:00

24-05-2024

Thay trụ hạ áp từ A067/10-1 (01 cột)_ SCL24CL01
Trạm J096B Cam Hòa Điện lực Cam Lâm 14:00 - 17:00

24-05-2024

Thay trụ hạ áp từ A096B/4 (01 cột)_ SCL24CL01
Trạm C660 - Công Ty CPĐTPT ECO Nha Trang Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C659 - Công Ty TNHH TMXDTH Thành An Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C658 - Công Ty TNHH TTCNTH Hoàng Linh Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C657 - Công Ty CPĐTPT ECO Khánh Hòa Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C656 - Công ty CP ĐT&PT Tài Nguyên Năng Lượng Việt Nam Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C655 - Công Ty CP PTNL Trung Sơn Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C654 - Công Ty TNHH NTK Solar Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C653 - Công Ty TNHH XDTM Nhân Thuận Phát Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Nguyễn Đức Minh Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang trại chăn nuôi heo - Nguyễn Văn Thịnh Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang Trại Chăn Nuôi Heo - Nguyễn Tưởng Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Nguyễn Văn Thiện Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Trần Triệu Minh Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trại chăn nuôi Phùng Khánh Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trại gà Ông Nguyễn Văn Phi Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B706 - Trại heo Ông Nguyễn Ngọc Quy Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B700 - Công Ty TNHH Nhật Minh FS Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B699 - Công Ty TNHH FASO TL Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B698 - Công Ty TNHH ĐT NN Hoa Hướng Dương Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B697 - Công Ty TNHH SXTMĐT Trần Lê Gia Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B696 - Công Ty CP TMDV BICI Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B695 - Công Ty TNHH MTV XD Khánh Dương Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B694 - Công Ty TNHH SXĐT Gia Khang Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B693 - ĐMT Công Ty TNHH Nông Nghiệp Hữu Cơ Lúa Mới Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B692 - ĐMT Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Nguyễn Gia Phát Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B691 - ĐMT Công Ty CP Cam Hiệp Phát Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B690 - Công Ty TNHH An Nam Sunrise Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Công ty TNHH Phan Gia Solar Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Cơ Sở Sản Xuất - Ngô Kiên Cường Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang Trại Chăn Nuôi Heo - Bùi Thị Én Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Hệ thống cấp nước Cam Hiệp Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang trại Bà: Lê Thị Minh Phượng Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang Trại Cao Thị Thanh Thuận Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm trại gà ông Vinh Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Hồng Phúc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang trại chăn nuôi gà - Phạm Thị Phương Thảo Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trại nuôi gà thịt Phùng Quốc Chính Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trại Gà Trần Thị Bạch Yến Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Doanh nghiệp nuôi gà thịt (Bùi Huy Trung) - Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Doanh Nghiệp Nuôi Gà Thịt (Diệp Đức Quyền) - Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C032 Thủy Ba - CAB Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C037 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C031 Triệu Hải - CAB Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C030 Hiền Lương-CAB Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C029 Vĩnh Thái-CAB Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B028 Trường H.H.Thám Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm D037B Cam Hiệp Nam Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm D037C Cam Hiệp Nam Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C032B Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C031B Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C030C Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B028C Cam Hiệp Nam Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C030B Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C036 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C035 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C034 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm C033 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trạm B028B Cam An Nam Điện lực Cam Lâm 05:00 - 07:30

25-05-2024

Thay sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125. Thay xà, FCO, sứ chuỗi tại vị trí 471CRA_125/1 Thay FCO, CSV vt 471CRA/103 (T.B028). (SCL24CL08)
Trang Trại Chăn Nuôi Gà - Trần Triệu Minh Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trại chăn nuôi Phùng Khánh Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trang trại chăn nuôi gà - Nguyễn Hồng Phúc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trang trại chăn nuôi gà - Phạm Thị Phương Thảo Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trại nuôi gà thịt Phùng Quốc Chính Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trại Gà Trần Thị Bạch Yến Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Doanh nghiệp nuôi gà thịt (Bùi Huy Trung) - Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Doanh Nghiệp Nuôi Gà Thịt (Diệp Đức Quyền) - Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C037 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C032 Thủy Ba - CAB Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C031 Triệu Hải - CAB Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C030 Hiền Lương-CAB Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C029 Vĩnh Thái-CAB Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C032B Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C031B Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C030C Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C030B Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C036 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C035 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C034 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Trạm C033 Cam An Bắc Điện lực Cam Lâm 07:30 - 12:00

25-05-2024

Nhánh rẽ 471CRA_125: thay sứ chuỗi, sứ đứng, đầu cốt từ vị trí 125/1A đến 125/11 và 125/38, 125/38/1, 125/40; Thay FCO, CSV tại 125/38/6 (C031), thay FCO 125/13 (C029)- (SCL24CL08); Công ty TNHH TCXD Khang Gia nâng công suất trạm T.C035
Lịch cúp điện Cam Lâm - Khánh Hòa

Lịch Cúp Điện Cam Lâm Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm B023 Cam An Nam Điện lực Cam Lâm 13:30 - 17:00

18-05-2024

Thay FCO không đảm bảo vận hành trạm T.B023 (Đội sửa chữa điện nóng lưới điện tháo đấu lèo xuống FCO)
Trạm B024 Vĩnh Trung CAN Điện lực Cam Lâm 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây hạ áp, san NRCT, thu hồi dây AV trạm T.B024: + Từ vị trí A024/1 đến 471CRA_96-9; + Từ vị trí 471CRA_94 đến C024/2-11. Thay CSV và FCO Trạm T.B024, chuyển xà FCO và xà đỡ.
Công ty cổ phần đô thị Cam Ranh Điện lực Cam Lâm 07:00 - 15:00

18-05-2024

Thay dây Nhánh rẽ 471CRA_96 từ 96/5 đến 96/8 - 3AWBCC bằng 3ACWBCC-50_204m; Thay xà, FCO, cách điện từ vt 471CRA_96/9 đến 471CRA_96/43 (SCL24CL08)
Trạm B026 Cam An Nam Điện lực Cam Lâm 07:00 - 15:00

18-05-2024

Thay dây Nhánh rẽ 471CRA_96 từ 96/5 đến 96/8 - 3AWBCC bằng 3ACWBCC-50_204m; Thay xà, FCO, cách điện từ vt 471CRA_96/9 đến 471CRA_96/43 (SCL24CL08)
Tổ Hợp Tên Lửa PK SPYDER Điện lực Cam Lâm 07:00 - 15:00

18-05-2024

Thay dây Nhánh rẽ 471CRA_96 từ 96/5 đến 96/8 - 3AWBCC bằng 3ACWBCC-50_204m; Thay xà, FCO, cách điện từ vt 471CRA_96/9 đến 471CRA_96/43 (SCL24CL08)
Trạm M161 Suối Tân Điện lực Cam Lâm 07:00 - 17:00

18-05-2024

Thay dây hạ áp, san NRCT, thu hồi dây AV trạm T.M161: + Từ vị trí TBA đến 475SDA_10/6ab/1 + Từ vị trí TBA đến C161/1-5 và đến C161/1-5-5
Trạm B027 Cam An Nam Điện lực Cam Lâm 07:00 - 15:00

18-05-2024

Thay dây Nhánh rẽ 471CRA_96 từ 96/5 đến 96/8 - 3AWBCC bằng 3ACWBCC-50_204m; Thay xà, FCO, cách điện từ vt 471CRA_96/9 đến 471CRA_96/43 (SCL24CL08)
Trạm B025 Cam An Nam Điện lực Cam Lâm 07:00 - 15:00

18-05-2024

Thay dây Nhánh rẽ 471CRA_96 từ 96/5 đến 96/8 - 3AWBCC bằng 3ACWBCC-50_204m; Thay xà, FCO, cách điện từ vt 471CRA_96/9 đến 471CRA_96/43 (SCL24CL08)
Hồ Chứa Nước Tà Rục Điện lực Cam Lâm 07:00 - 15:00

18-05-2024

Thay dây Nhánh rẽ 471CRA_96 từ 96/5 đến 96/8 - 3AWBCC bằng 3ACWBCC-50_204m; Thay xà, FCO, cách điện từ vt 471CRA_96/9 đến 471CRA_96/43 (SCL24CL08)
Trạm E041 Trung Hiệp II Điện lực Cam Lâm 07:30 - 10:30

17-05-2024

Thay FCO, CSV, vệ sinh, xử lý tiếp xúc, hoán chuyển xà FCO với xà đỡ dây trạm E041 tại vt 471CRA_215 (SCL24CL08) - Hotline tháo/đấu lèo trung áp tại trạm.
Trạm D040 Quãng Đức - CHN Điện lực Cam Lâm 07:00 - 16:00

16-05-2024

Thay FCO, CSV, vệ sinh, xử lý tiếp xúc, hoán chuyển xà FCO với xà đỡ dây trạm D040 tại vt 471CRA_176 (SCL24CL08) - Hotline tháo/đấu lèo trung áp tại trạm; Thay dây hạ áp, san NRCT, thu hồi dây AV trạm T.D040: + Từ vị trí A040/1a-3 đến A040/1-1a-6 + Từ vị trí 471CRA_174 đến B040/2-6 Thay FCO, CSV trạm T.B024 (Đội hotline thực hiện).
Trạm D038C Cam Hiệp Nam Điện lực Cam Lâm 07:00 - 16:00

16-05-2024

Cải tạo dây dẫn hạ áp trạm T.D038C
Trạm B022 Gần Chợ - CAN Điện lực Cam Lâm 07:00 - 11:00

16-05-2024

Thay dây Nhánh rẽ 471CRA_77 từ 77 đến 77/1 - 3AC50 bằng 3ACWBCC-50_35m (SCL24CL08); Đội Hotline tháo đấu lèo vị trí 471CRA_77. Vệ sinh xử lý tiếp xúc trạm T.B022
Trạm N127 Suối Cát Điện lực Cam Lâm 07:00 - 17:00

15-05-2024

Thay dây hạ áp, san NRCT trạm T.N127: + Từ vị trí TBA đến A127/10-1 + Từ vị trí A127/4 đến A127/4-8 + Từ vị trí A127/4-2 đến A127/4-2-3a.
Trạm M112 Suối Tân Điện lực Cam Lâm 07:00 - 11:30

10-05-2024

Thay dây hạ áp , san NRCT, thu hồi dây AV trạm T.M112 (Từ vị trí B112/3-3 đến A112/7-1)
Trạm F053 Tân Phú - CTB Điện lực Cam Lâm 08:30 - 11:30

09-05-2024

Đội Hotline tháo đấu lèo xuống FCO -Điện lực Cam Lâm hoán chuyển MBA với trạm T.F 056
Trạm F056 Tân Phú - CTB Điện lực Cam Lâm 08:00 - 11:30

09-05-2024

Đội Hotline tháo đấu lèo xuống FCO -Điện lực Cam Lâm hoán chuyển MBA với trạm T.F 053
Trạm F043B Cam Thành Bắc Điện lực Cam Lâm 07:00 - 17:00

09-05-2024

Thay dây hạ áp, san NRCT, thu hồi dây AV trạm T.F043B Từ vị trí TBA đến B043B/3b và đến 479T2.CRA_124
Trạm D040 Quãng Đức - CHN Điện lực Cam Lâm 07:00 - 17:00

08-05-2024

Thay dây hạ áp, san NRCT, thu hồi dây AV trạm T.D040: + Từ vị trí A040/1a-3 đến A040/1-1a-6 + Từ vị trí 471CRA_174 đến B040/2-6 Thay FCO, CSV trạm T.B024 (Đội hotline thực hiện).

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật