Lịch cúp điện Ninh Hòa - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Hòa - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Khánh Hòa

Lịch cúp điện Ninh Hòa - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Hòa - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Hòa - Khánh Hòa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
PĐ Ninh Thân 3 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 09:30

02-06-2023

Thay Aptomat tổng trạm T4641
Tân sơn - Ninh Xuân ĐL Ninh Hòa 07:00 - 16:00

06-06-2023

Thay dây dẫn từ VT 84/47 đến VT 84/67 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWWBCC70 dài 1035 mét. Hotline tháo đấu lèo, móc dây dẫn và căng dây đấu nối tại cột 476NIHO_84/47 (Đăng ký lại công tác đã hoãn ngày 20/05/2023)
Ninh Xuân ĐL Ninh Hòa 07:00 - 16:00

06-06-2023

Thay dây dẫn từ VT 84/47 đến VT 84/67 thay dây dẫn hiện có 3xAC70 bằng 3xACWWBCC70 dài 1035 mét. Hotline tháo đấu lèo, móc dây dẫn và căng dây đấu nối tại cột 476NIHO_84/47 (Đăng ký lại công tác đã hoãn ngày 20/05/2023)
PĐ Ninh Đông 04 ĐL Ninh Hòa 07:00 - 14:30

07-06-2023

Thay dây dẫn 2xAC50 trung áp từ cột 473NIHO_31/54/15 đến cột 473NIHO_31/54/33. Thu hồi cột trạm T4445 (SCL23NH04)
PĐ Ninh Đông 05 ĐL Ninh Hòa 07:00 - 14:30

07-06-2023

Thay dây dẫn 2xAC50 trung áp từ cột 473NIHO_31/54/15 đến cột 473NIHO_31/54/33. Thu hồi cột trạm T4445 (SCL23NH04)
PĐ Ninh Đông 02 ĐL Ninh Hòa 07:00 - 14:30

07-06-2023

Thay dây dẫn 2xAC50 trung áp từ cột 473NIHO_31/54/15 đến cột 473NIHO_31/54/33. Thu hồi cột trạm T4445 (SCL23NH04)
PĐ Ninh Đông 03 ĐL Ninh Hòa 07:00 - 14:30

07-06-2023

Thay dây dẫn 2xAC50 trung áp từ cột 473NIHO_31/54/15 đến cột 473NIHO_31/54/33. Thu hồi cột trạm T4445 (SCL23NH04)
Ninh Ích ĐL Ninh Hòa 07:00 - 14:30

07-06-2023

Thay dây dẫn 2xAC50 trung áp từ cột 473NIHO_31/54/15 đến cột 473NIHO_31/54/33. Thu hồi cột trạm T4445 (SCL23NH04)
PĐ Ninh Thương 01 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thượng 02 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thượng 03 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thượng 04 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh thượng 06 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thương 05 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thượng 11 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh Thượng 11B ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh Thượng 13 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh thượng 15 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh thượng 16 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh Thượng 18 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh Xuân 19 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Xuân 20 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Xuân 21 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thượng 07 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh Thượng 12 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh Thượng 14 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh Thượng 17 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
PĐ Ninh xuân 18 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh xuân 22 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
Đồi Đỏ - Ninh Thượng ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
Trạm DC52C227 ( 4678B) ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thượng 10 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
CS SX Gạch Nguyễn Nghiệp ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
Cty TNHH Điện Nhà ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
Cty TNHH Napoleon Farm ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
DH53C174-Ninh thượng ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
DH53C175 - Ninh Thượng ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
DH53C176- Ninh Thượng ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
SX gạch Nguyễn Nghiệp 2 ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
Cty TNHH Hải Dũng NT ĐL Ninh Hòa 07:30 - 11:00

08-06-2023

Di dời cột 476NIHO_95/122 (xử lý vi phạm hành lang)
Kinh doanh Thái Thị Vân ĐL Ninh Hòa 07:30 - 07:40

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để cắt DCT tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thương 01 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thượng 02 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thượng 03 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thượng 04 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh thượng 06 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Thương 05 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Xuân 19 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Xuân 20 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh Xuân 21 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh xuân 18 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
PĐ Ninh xuân 22 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
Trạm DC52C227 ( 4678B) ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
CS SX Gạch Nguyễn Nghiệp ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
Cty TNHH Napoleon Farm ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
SX gạch Nguyễn Nghiệp 2 ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
Kinh doanh Thái Thị Vân ĐL Ninh Hòa 10:50 - 11:00

08-06-2023

Cắt Rec 476NIHO_95/3 để đóng DCL tại cột 476NIHO_95/99
Lịch cúp điện Ninh Hòa - Khánh Hòa

Lịch Cúp Điện Ninh Hòa Khánh Hòa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tự dùng EK ĐL Ninh Hòa 08:00 - 11:00

31-05-2023

Thay TI đo đếm định kỳ tự dùng tại trạm F2A
PĐ Ninh Phụng 03 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Phụng 04 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Phụng 01 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Phụng 07 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Phụng 06 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Phụng 05 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Thân 01 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Thân 02 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Thân 3 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Vĩnh Thạnh - Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Phước đa 3- Ninh Đa ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Phụng 02 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Đa 07 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Đa 08 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Thượng 08 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Thượng 09 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
4605B-Gò Càng Ninh Thân ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Thạch Định - Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Trạm 52C203 ( Đại tập ) ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Điềm tịnh - Ninh Phụng 4484 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Ninh Thân 1 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Ninh Thân 2 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
UBND Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Ninh Thân 1B ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Ninh Thân 2B ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
0404720--|--Mỹ Hoán Ninh Thân ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
0404721--|--Thổ Châu Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Đại cát - Ninh Phụng ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Ninh Thân ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Ninh Thân - T4772 ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Trạm 4604B Đại tập ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
trạm 4611B ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
DC53C231_4611B_Tân Ninh ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
To DP 14 - Ninh Hiep ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Mỹ Hoán ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Vạn thiện ( 4464B) ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Ninh Phụng ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
DNTN Thái Thị Vân ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Cty TNHH MTV Đường biên hòa - ninh hòa ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Cty TNHH MTV nhiệt điện Ninh Hòa ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Cty TNHH MTV năng lượng xanh Ninh Hòa ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Cty TNHH MTV năng lượng sạch Ninh Hòa ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Cty CP đường Biên Hòa - Phan Rang ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Cty NN và năng lượng Hoàng Dung ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Cty TNHH và năng lượng Danh Thắng ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
Nhà Máy Đường Ninh Hòa ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
CSSX Bột gỗ Thanh Thanh ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
CSSX Trần Thị Trang ĐL Ninh Hòa 15:00 - 15:30

30-05-2023

Cô lập PĐ 473NIHO từ VT 34 đến VT 472-473NIHO_R85/39/36 phục vụ đấu lèo tại VT 473NIHO_34
PĐ Ninh Đa 08 ĐL Ninh Hòa 14:30 - 15:30

30-05-2023

Đấu 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
PĐ Ninh Đa 07 ĐL Ninh Hòa 14:30 - 15:30

30-05-2023

Đấu 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
To DP 14 - Ninh Hiep ĐL Ninh Hòa 14:30 - 15:30

30-05-2023

Đấu 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
Vạn thiện ( 4464B) ĐL Ninh Hòa 14:30 - 15:30

30-05-2023

Đấu 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
Phước đa 3- Ninh Đa ĐL Ninh Hòa 14:30 - 15:30

30-05-2023

Đấu 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
Trạm 4444B ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
PĐ Ninh Đông 09 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Phú Văn 1- Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Trạm 4412B ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
PĐ Ninh Đông 01 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
PĐ Ninh Đông 05 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
PĐ Ninh Đa 08 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:30

30-05-2023

Tháo 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
SX Rau An Toan ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
TT Ninh Hòa 6B ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Trạm 4408B Ninh Đông ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
To DP 14 - Ninh Hiep ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:30

30-05-2023

Tháo 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
PĐ Ninh Đa 07 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:30

30-05-2023

Tháo 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
PĐ Ninh Đông 10 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Ninh Ích ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Phú Văn 2 - Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Trạm 4414B Tân Ninh, Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Ninh Trung ( 4413 B) ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Vạn thiện ( 4464B) ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:30

30-05-2023

Tháo 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
Phú Văn - Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Công Ty TNHH MT NEST ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
PĐ Ninh Đông 7 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Ninh Đông 2 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Cty CP đô Thị ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
PĐ Ninh Đông 04 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Phước đa 3- Ninh Đa ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:30

30-05-2023

Tháo 03 lèo tuyến 473NIHO tại cột 473NIHO_31
PĐ Ninh Đông 11 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
PĐ Ninh Đông 03 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Cơ sở YESVINA ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Nguyễn Thị Thanh Thủy ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
DH53F058_TTGD Đào tạo nghề và sát hạch lái xe Ninh Hòa ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
PĐ Ninh Đông 02 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Phú Sơn - Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Ninh Đông 1 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Thạch Sơn - Ninh Trung ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
Trạm 4404B Ninh Đông ĐL Ninh Hòa 05:30 - 15:30

30-05-2023

- Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/4 dài 313 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1 đến cột 473NIHO_31/1/8 dài 685 mét. - Thay dây dẫn trung áp từ cột 473NIHO_31/1/6 đến cột 473NIHO_31/1/6/3 dài 240 mét
PĐ Ninh Phụng 03 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:00

30-05-2023

Chuyển lưới XT 473NIHO
PĐ Ninh Phụng 04 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:00

30-05-2023

Chuyển lưới XT 473NIHO
PĐ Ninh Phụng 01 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:00

30-05-2023

Chuyển lưới XT 473NIHO
PĐ Ninh Phụng 07 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:00

30-05-2023

Chuyển lưới XT 473NIHO
PĐ Ninh Phụng 06 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:00

30-05-2023

Chuyển lưới XT 473NIHO
PĐ Ninh Phụng 05 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:00

30-05-2023

Chuyển lưới XT 473NIHO
PĐ Ninh Thân 01 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:00

30-05-2023

Chuyển lưới XT 473NIHO
PĐ Ninh Thân 02 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:00

30-05-2023

Chuyển lưới XT 473NIHO
PĐ Ninh Thân 3 ĐL Ninh Hòa 05:30 - 06:00

30-05-2023

Chuyển lưới XT 473NIHO

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật