Lịch cúp điện Tuy Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tuy Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Tuy Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tuy Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tuy Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T.Q Cáp - T.H Đạo Điện lực Tuy Hoà 06:15 - 15:00

20-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH Cải tạo thay dây dẫn, thay cách điện và phụ kiện, thay bulong xà và cùm xà ĐZ 22kV XT485/THO từ cột C49 đến cột 49/11/485/THO
T.Q Cáp - Ng. C Trứ Điện lực Tuy Hoà 06:15 - 15:00

20-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH Cải tạo thay dây dẫn, thay cách điện và phụ kiện, thay bulong xà và cùm xà ĐZ 22kV XT485/THO từ cột C49 đến cột 49/11/485/THO
Lò Mổ Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

22-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH Thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO – Công trình: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
Trạm đăng kiểm Phú Yên Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

22-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH Thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO – Công trình: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
Công ty cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

22-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH Thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO – Công trình: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
Dốc Cây Xanh Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

22-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH Thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO – Công trình: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
Phước Hậu Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

22-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH Thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO – Công trình: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
NM Nước đá Phú Khánh Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

22-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH Thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO – Công trình: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
Bệnh viện tỉnh Phú Yên Điện lực Tuy Hoà 07:00 - 08:00

22-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T438/484/THO
Hùng Vương 4 Điện lực Tuy Hoà 08:10 - 09:15

22-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T656/486/THO
Hùng Vương 5 Điện lực Tuy Hoà 09:15 - 10:15

22-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T657/486/THO
Thôn Liên Trì 3 Điện lực Tuy Hoà 10:25 - 11:25

22-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T237/482/THO
Nhà khách Tỉnh Ủy Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

23-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa,, ĐLTH Cải tạo Nâng tiết diện dây dẫn, thay cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT477/THO từ cột 56/14-R56/31/477/THO và từ R56/31/477/THO đến 72/472/THO để hoàn thiện mạch vòng 472/THO-477/THO
Trường Chinh - Nguyễn Văn Cừ Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

23-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa,, ĐLTH Cải tạo Nâng tiết diện dây dẫn, thay cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT477/THO từ cột 56/14-R56/31/477/THO và từ R56/31/477/THO đến 72/472/THO để hoàn thiện mạch vòng 472/THO-477/THO
Bảo hiểm xã hội Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

23-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa,, ĐLTH Cải tạo Nâng tiết diện dây dẫn, thay cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT477/THO từ cột 56/14-R56/31/477/THO và từ R56/31/477/THO đến 72/472/THO để hoàn thiện mạch vòng 472/THO-477/THO
Trường nội trú Dân tộc Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

23-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa,, ĐLTH Cải tạo Nâng tiết diện dây dẫn, thay cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT477/THO từ cột 56/14-R56/31/477/THO và từ R56/31/477/THO đến 72/472/THO để hoàn thiện mạch vòng 472/THO-477/THO
UBND Phường 7 Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

23-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa,, ĐLTH Cải tạo Nâng tiết diện dây dẫn, thay cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT477/THO từ cột 56/14-R56/31/477/THO và từ R56/31/477/THO đến 72/472/THO để hoàn thiện mạch vòng 472/THO-477/THO
Lê Duẩn - Phan Lưu Thanh Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

23-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa,, ĐLTH Cải tạo Nâng tiết diện dây dẫn, thay cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT477/THO từ cột 56/14-R56/31/477/THO và từ R56/31/477/THO đến 72/472/THO để hoàn thiện mạch vòng 472/THO-477/THO
Ng.V Cừ - L. Duẩn Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

23-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa,, ĐLTH Cải tạo Nâng tiết diện dây dẫn, thay cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV XT477/THO từ cột 56/14-R56/31/477/THO và từ R56/31/477/THO đến 72/472/THO để hoàn thiện mạch vòng 472/THO-477/THO
Lịch cúp điện Tuy Hòa - Phú Yên

Lịch Cúp Điện Tuy Hòa Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khóm 3 - 2(Đg Ng.T.Thành, máy đá Ông Truyền) Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 09:30

19-06-2024

Cty CP XL Tiến Đạt lắp đặt xà FCO và CSV, đấu nối ĐZ 22kV và TBA T575B/475/HHI, ĐZ 0,4kV (XDM) vào ĐZ 22kV XT475/HHI tại cột 121/27/6/475/HHI (CT: Hoàn thiện lưới điện khu vực TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2023)
Thuận Thảo 7 Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

18-06-2024

ĐLTH di dời TBA T106/481/THO từ vị trí hiện tại đến lắp tại cột 35/4/481/THO
Thuận Thảo 5 Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

18-06-2024

ĐLTH di dời TBA T106/481/THO từ vị trí hiện tại đến lắp tại cột 35/4/481/THO
KDC An Dương Vương Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 11:15

18-06-2024

ĐLTH xử lý hành lang an toàn lưới điện tại TBA T672/486/THO
CTY TNHH Bá Hải Điện lực Tuy Hoà 10:30 - 11:30

16-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T220/482/478/THO
Công ty TNHH Quang Sơn Điện lực Tuy Hoà 09:20 - 10:20

16-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T231/482/THO
Công ty TNHH CCIPY Việt Nam Điện lực Tuy Hoà 08:10 - 09:15

16-06-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T248/482/THO
Công ty TNHh CCIPY Việt Nam Điện lực Tuy Hoà 07:00 - 08:05

16-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T233/482/THO
Lò Mổ Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

16-06-2024

ĐLTH Cải tạo nâng tiết diện trục chính ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO (từ cột PĐ 801- PĐ 800- 3/478/THO)- CT: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
Công ty cổ phần đầu tư Nắng Ban Mai Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

16-06-2024

ĐLTH Cải tạo nâng tiết diện trục chính ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO (từ cột PĐ 801- PĐ 800- 3/478/THO)- CT: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
Trạm đăng kiểm Phú Yên Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

16-06-2024

ĐLTH Cải tạo nâng tiết diện trục chính ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO (từ cột PĐ 801- PĐ 800- 3/478/THO)- CT: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
NM Nước đá Phú Khánh Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

16-06-2024

ĐLTH Cải tạo nâng tiết diện trục chính ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO (từ cột PĐ 801- PĐ 800- 3/478/THO)- CT: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
Phước Hậu Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

16-06-2024

ĐLTH Cải tạo nâng tiết diện trục chính ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO (từ cột PĐ 801- PĐ 800- 3/478/THO)- CT: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
Dốc Cây Xanh Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

16-06-2024

ĐLTH Cải tạo nâng tiết diện trục chính ĐZ 22kV XT 478/THO từ cột 31 đến cột R46/478/THO (từ cột PĐ 801- PĐ 800- 3/478/THO)- CT: Nâng cao độ tin cậy các XT trung áp khu vực TP. Tuy Hòa năm 2024
TĐC Thọ Vức Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 15:00

12-06-2024

ĐLTH Cải tại thay dây và phụ kiện ĐZ 0,4kV XTC, XTD của TBA T329/473/AMY
Công ty cổ phần – Tổng công ty xây dựng và lắp máy Việt Nam Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 10:30

07-06-2024

Cty TNHH XL điện Tuấn Thành lắp giàn giáo đỡ dây khi di dời ĐZ 110kV 2 mạch không phân pha lộ 171/T2.THO-171/TAN-lộ 172/T2.THO-172/THO đoạn từ khoảng cột C24-C27 giao chéo ĐZ 22kV XT473/AMY tại khoảng cột 36/37-36/38/473/AMY để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam.
Điện đường Quốc lộ 1A Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 10:30

07-06-2024

Cty TNHH XL điện Tuấn Thành lắp giàn giáo đỡ dây khi di dời ĐZ 110kV 2 mạch không phân pha lộ 171/T2.THO-171/TAN-lộ 172/T2.THO-172/THO đoạn từ khoảng cột C24-C27 giao chéo ĐZ 22kV XT473/AMY tại khoảng cột 36/37-36/38/473/AMY để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam.
Ngọc Phong 5 Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 10:30

07-06-2024

Cty TNHH XL điện Tuấn Thành lắp giàn giáo đỡ dây khi di dời ĐZ 110kV 2 mạch không phân pha lộ 171/T2.THO-171/TAN-lộ 172/T2.THO-172/THO đoạn từ khoảng cột C24-C27 giao chéo ĐZ 22kV XT473/AMY tại khoảng cột 36/37-36/38/473/AMY để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam.
Ngọc Phong 4 Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 10:30

07-06-2024

Cty TNHH XL điện Tuấn Thành lắp giàn giáo đỡ dây khi di dời ĐZ 110kV 2 mạch không phân pha lộ 171/T2.THO-171/TAN-lộ 172/T2.THO-172/THO đoạn từ khoảng cột C24-C27 giao chéo ĐZ 22kV XT473/AMY tại khoảng cột 36/37-36/38/473/AMY để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam.
Bầu Cả Bình Kiến Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 10:30

07-06-2024

Cty TNHH XL điện Tuấn Thành lắp giàn giáo đỡ dây khi di dời ĐZ 110kV 2 mạch không phân pha lộ 171/T2.THO-171/TAN-lộ 172/T2.THO-172/THO đoạn từ khoảng cột C24-C27 giao chéo ĐZ 22kV XT473/AMY tại khoảng cột 36/37-36/38/473/AMY để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam.
Ng. Phong 3 Hòa Kiến Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 10:30

07-06-2024

Cty TNHH XL điện Tuấn Thành lắp giàn giáo đỡ dây khi di dời ĐZ 110kV 2 mạch không phân pha lộ 171/T2.THO-171/TAN-lộ 172/T2.THO-172/THO đoạn từ khoảng cột C24-C27 giao chéo ĐZ 22kV XT473/AMY tại khoảng cột 36/37-36/38/473/AMY để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam.
Ng. Phong 2 Hòa Kiến Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 10:30

07-06-2024

Cty TNHH XL điện Tuấn Thành lắp giàn giáo đỡ dây khi di dời ĐZ 110kV 2 mạch không phân pha lộ 171/T2.THO-171/TAN-lộ 172/T2.THO-172/THO đoạn từ khoảng cột C24-C27 giao chéo ĐZ 22kV XT473/AMY tại khoảng cột 36/37-36/38/473/AMY để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam.
Thi công đường cao tốc Bắc Nam Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 14:30

05-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT475/THO từ cột 56/68 đến cột 56/72/475/8THO. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 56/67-56/68 và từ cột 56/72-56/73/475/THO để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam. ĐLTH kết hợp cải tạo thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV nhánh rẽ T512/475/THO từ cột 56/44 đến cột 56/44/9/475/THO
Bơm Tam Bảo Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 14:30

05-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT475/THO từ cột 56/68 đến cột 56/72/475/8THO. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 56/67-56/68 và từ cột 56/72-56/73/475/THO để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam. ĐLTH kết hợp cải tạo thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV nhánh rẽ T512/475/THO từ cột 56/44 đến cột 56/44/9/475/THO
Dôc Cây Xanh 2 Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 14:30

05-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT475/THO từ cột 56/68 đến cột 56/72/475/8THO. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 56/67-56/68 và từ cột 56/72-56/73/475/THO để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam. ĐLTH kết hợp cải tạo thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV nhánh rẽ T512/475/THO từ cột 56/44 đến cột 56/44/9/475/THO
Minh Đức Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 14:30

05-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT475/THO từ cột 56/68 đến cột 56/72/475/8THO. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 56/67-56/68 và từ cột 56/72-56/73/475/THO để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam. ĐLTH kết hợp cải tạo thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV nhánh rẽ T512/475/THO từ cột 56/44 đến cột 56/44/9/475/THO
Ng. Phong 1 Hòa Kiến Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 14:30

05-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT475/THO từ cột 56/68 đến cột 56/72/475/8THO. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 56/67-56/68 và từ cột 56/72-56/73/475/THO để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam. ĐLTH kết hợp cải tạo thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV nhánh rẽ T512/475/THO từ cột 56/44 đến cột 56/44/9/475/THO
Minh Đức Hòa Kiến Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 14:30

05-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT475/THO từ cột 56/68 đến cột 56/72/475/8THO. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 56/67-56/68 và từ cột 56/72-56/73/475/THO để giải phóng mặt bằng- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam. ĐLTH kết hợp cải tạo thay dây, cách điện và phụ kiện ĐZ 22kV nhánh rẽ T512/475/THO từ cột 56/44 đến cột 56/44/9/475/THO
Chùa Bảo Lâm Điện lực Tuy Hoà 10:30 - 11:30

04-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T846/478/THO
Dốc Hồ Sen 2 Điện lực Tuy Hoà 09:20 - 10:20

04-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T937/479/THO
Chợ Bình Kiến Điện lực Tuy Hoà 08:10 - 09:10

04-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T915/479/THO
Lê lợi - Ng.T Học Điện lực Tuy Hoà 07:00 - 08:00

04-06-2024

XNDV Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T511/485/THO
Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Yên Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 17:00

03-06-2024

Công ty TNHH Xây lắp điện Long Việt lắp đặt hệ thống TBA 560kVA tại cột 10/63/481/AMY và thực hiện nối ép lèo ĐZ 22kV XT481/AMY tại các vị trí cột 10/31, 10/32, 10/41, 10/44/481/AMY
Công ty cổ phần xây dựng Giao thông Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 17:00

03-06-2024

Công ty TNHH Xây lắp điện Long Việt lắp đặt hệ thống TBA 560kVA tại cột 10/63/481/AMY và thực hiện nối ép lèo ĐZ 22kV XT481/AMY tại các vị trí cột 10/31, 10/32, 10/41, 10/44/481/AMY
Bệnh viện đa khoa _ Phường 9 Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 08:45

01-06-2024

ĐLTH thay TI định kỳ Bệnh viện đa khoa tỉnh tại TBA T677/486/THO kết hợp VSCN TBA T677/486/THO
Ngân hàng nhà nước 1 Điện lực Tuy Hoà 06:10 - 07:10

31-05-2024

ĐLTH thay TI định kỳ Ngân hàng Nhà nước tại TBA T305/473/THO
Kho bạc NN Tỉnh Điện lực Tuy Hoà 06:00 - 07:00

31-05-2024

ĐLTH thay TI định kỳ Kho bạc Nhà nước tại TBA T310/473/THO
Phòng Hậu cần - vùng 4 Hải Quân Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
HTX nông nghiệp Đông Tây An Phú Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
HTX NN Tây An Phú Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
Thượng Phú 4 Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
Phú Liên 2 Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
Phú lương 1 Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
Thượng Phú 3 Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
Phú Liên Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
Thượng Phú 2 Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
Phú Lương Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
Thượng Phú 1 Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 12:00

30-05-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi cột, xà, sứ và phụ kiện ĐZ 22kV XT473/AMY từ cột 34/28 đến 34/30/473/AMY. Lắp lại xà, sứ và phụ kiện, căng dây từ cột 34/27 đến cột 34/29 và đoạn từ cột 34/30-34/31/473/AMY. Di dời ĐZ hạ áp sau TBA T313/473/AMY từ cột A2-A8/XTA- Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
Võ Thị Sáu 1(Võ.T.Sáu-Ng.Hồng Sơn) Điện lực Tuy Hoà 10:00 - 13:00

29-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH thay MBA 250kVA TBA T561/475/HHI sau khi sửa chữa xong
KĐT Nam HV1 Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 09:30

29-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH thay MBA 250kVA T566/475/HHI bằng MBA 400kVA (lắp trả BQL Khu kinh tế Phú Yên MBA 400kVA) kết hợp diễn tập PCTT-CHCN 2024
Khóm 6 - 1(95 Đinh.T.Hoàng) Điện lực Tuy Hoà 15:45 - 15:55

28-05-2024

ĐLTH đóng lại 03 FCO Nhánh rẽ T554/475/HHI tại cột 111-1/21/475/HHI
Đinh Tiên Hoàng 1(77 Đinh.T.Hoàng) Điện lực Tuy Hoà 15:45 - 15:55

28-05-2024

ĐLTH đóng lại 03 FCO Nhánh rẽ T554/475/HHI tại cột 111-1/21/475/HHI
Cảng cá Đông Tác Điện lực Tuy Hoà 15:45 - 15:55

28-05-2024

ĐLTH đóng lại 03 FCO Nhánh rẽ T554/475/HHI tại cột 111-1/21/475/HHI
TĐC Nam Hùng Vương Điện lực Tuy Hoà 15:45 - 15:55

28-05-2024

ĐLTH đóng lại 03 FCO Nhánh rẽ T554/475/HHI tại cột 111-1/21/475/HHI
Khóm 6 - 2(69 Đinh.T.Hoàng) Điện lực Tuy Hoà 15:45 - 15:55

28-05-2024

ĐLTH đóng lại 03 FCO Nhánh rẽ T554/475/HHI tại cột 111-1/21/475/HHI
DNTN Trang Thuỷ Điện lực Tuy Hoà 11:15 - 12:15

28-05-2024

ĐLTH thay TI định kỳ Cty TNHH Thủy sản Trang Thủy tại TBA T222/482/THO - KCN An Phú
Bưu Cục cấp 3 Hùng Vương Điện lực Tuy Hoà 08:35 - 10:00

28-05-2024

- ĐLTH đấu lại các đầu cáp ngầm 22kV đi từ Nhà trạm Hùng Vương 8/471/AMY đến LBS 481-7/tủ RMU Hùng Vương 9/471/AMY và các đầu cáp ngầm đi từ Nhà trạm Hùng Vương 8/471/AMY đến LBS 483-7/tủ RMU Hùng Vương 7/471/AMY lên thanh cái 22kV Nhà trạm Hùng Vương 8/471/AMY. - Đấu lại 03 đầu cáp ngầm 22kV vào đầu cực đến LBS 483-7/tủ RMU Hùng Vương 7/471/AMY - Đấu lại 03 đầu cáp ngầm 22kV vào đầu cực ra LBS 481-7/tủ RMU Hùng Vương 9/471/AMY sau khi đã sửa chữa xong và thí nghiệm lại đạt yêu cầu.
Ng. Huệ - Ng.T Học Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 08:30

28-05-2024

ĐLTH thay TI định kỳ Công ty TNHH thương mại du lịch Ngọc Phú Anh tại cột TBA T714/477/THO
Chùa Ân Quang Điện lực Tuy Hoà 07:15 - 10:15

28-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH sơn lại vỏ MBA T125/481/THO bị rỉ sét
Tường Quang Hòa Kiến Điện lực Tuy Hoà 07:15 - 10:15

27-05-2024

- Cty TNHH XL Trung Thuận tháo hạ thu hồi dây dẫn, cột và phụ kiện ĐZ 0,4kV XTA/T516/475/THO đoạn từ cột A5 đến cột RA11, từ cột A6/1 đến cột RA6/3/XTA/T516/475/THO. Đấu nối ĐZ hạ áp XDM, tháo công tơ từ cột cũ đấu nối sang cột mới để giải phóng mặt bằng cho Dự án XD đường bộ cao tốc Bắc Nam
C822HHI-Cty QL bay miền Nam - KSKL Tuy Hòa Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C814HHI-Cảng hàng không Tuy Hòa Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
Công ty in tổng hợp Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH NCS TBA T219/472/THO từ 250kVA lên 320kVA để chống quá tải (MBA chuyển từ T704/477/THO đến)
NX May XNK Phú Yên Điện lực Tuy Hoà 06:45 - 10:10

26-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH thay MBA 320kVA của TBA T704/477/THO bằng MBA 250kVA để phù hợp với tải (MBA chuyển từ T219/472/THO đến)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên Điện lực Tuy Hoà 07:00 - 15:00

25-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, Cty CPXL Tiến Đạt lắp đặt xà, cách điện, rải căng dây mới, thu hồi dây cũ và đấu nối ĐZ 22kV mạch vòng XT471/AMY và XT475/AMY từ cột 16/11/471/AMY đến cột 15/31/475/AMY của hạng mục Cải tạo nâng tiết diện dây trục chính XT471/AMY thuộc công trình hoàn thiện lưới điện KV TP. Tuy Hòa, tỉnh PY- năm 2023
Khu du lịch biển Sao Mai Điện lực Tuy Hoà 07:00 - 15:00

25-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, Cty CPXL Tiến Đạt lắp đặt xà, cách điện, rải căng dây mới, thu hồi dây cũ và đấu nối ĐZ 22kV mạch vòng XT471/AMY và XT475/AMY từ cột 16/11/471/AMY đến cột 15/31/475/AMY của hạng mục Cải tạo nâng tiết diện dây trục chính XT471/AMY thuộc công trình hoàn thiện lưới điện KV TP. Tuy Hòa, tỉnh PY- năm 2023
Công ty TNHH New City Việt Nam Điện lực Tuy Hoà 07:00 - 15:00

25-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, Cty CPXL Tiến Đạt lắp đặt xà, cách điện, rải căng dây mới, thu hồi dây cũ và đấu nối ĐZ 22kV mạch vòng XT471/AMY và XT475/AMY từ cột 16/11/471/AMY đến cột 15/31/475/AMY của hạng mục Cải tạo nâng tiết diện dây trục chính XT471/AMY thuộc công trình hoàn thiện lưới điện KV TP. Tuy Hòa, tỉnh PY- năm 2023
Công An Tỉnh - An Phú Điện lực Tuy Hoà 07:00 - 15:00

25-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, Cty CPXL Tiến Đạt lắp đặt xà, cách điện, rải căng dây mới, thu hồi dây cũ và đấu nối ĐZ 22kV mạch vòng XT471/AMY và XT475/AMY từ cột 16/11/471/AMY đến cột 15/31/475/AMY của hạng mục Cải tạo nâng tiết diện dây trục chính XT471/AMY thuộc công trình hoàn thiện lưới điện KV TP. Tuy Hòa, tỉnh PY- năm 2023
ĐĐ Bắc Cầu Hùng Vương Điện lực Tuy Hoà 09:30 - 11:15

21-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, Đội Hotline XNDV tháo LTD PĐ 403 N.C. Trứ, đấu nối LBS lắp mới và tháo bọc cách điện hotline ĐZ 22kV XT484/THO tại cột 80/1/484/THO (cột PĐ403 Ng.C.Trứ)
Nguyễn Công Trứ - Hùng Vương 2 Điện lực Tuy Hoà 09:30 - 11:15

21-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, Đội Hotline XNDV tháo LTD PĐ 403 N.C. Trứ, đấu nối LBS lắp mới và tháo bọc cách điện hotline ĐZ 22kV XT484/THO tại cột 80/1/484/THO (cột PĐ403 Ng.C.Trứ)
Ng.C Trứ 1 Điện lực Tuy Hoà 09:30 - 11:15

21-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, Đội Hotline XNDV tháo LTD PĐ 403 N.C. Trứ, đấu nối LBS lắp mới và tháo bọc cách điện hotline ĐZ 22kV XT484/THO tại cột 80/1/484/THO (cột PĐ403 Ng.C.Trứ)
Ng.C Trứ - Hùng Vương Điện lực Tuy Hoà 09:30 - 11:15

21-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, Đội Hotline XNDV tháo LTD PĐ 403 N.C. Trứ, đấu nối LBS lắp mới và tháo bọc cách điện hotline ĐZ 22kV XT484/THO tại cột 80/1/484/THO (cột PĐ403 Ng.C.Trứ)
Nguyễn Thị Định Điện lực Tuy Hoà 07:15 - 10:15

21-05-2024

Cắt điện để bảo trì, bão dưỡng lưới điện để phục vụ mùa khô 2024 theo CV 1535/UBND TP. Tuy Hòa, ĐLTH kết hợp xử lý rỉ dầu cánh tản nhiệt kết hợp sơn lại vỏ MBA T134/481/THO bị rỉ sét
Công ty Dược 3 Điện lực Tuy Hoà 08:35 - 12:15

19-05-2024

XNDV ĐLPY thay 03LTD PĐ305 Cty Dược/91/1/473/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Công ty Dược 2 Điện lực Tuy Hoà 08:35 - 12:15

19-05-2024

XNDV ĐLPY thay 03LTD PĐ305 Cty Dược/91/1/473/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Công ty Dược 1 Điện lực Tuy Hoà 08:35 - 12:15

19-05-2024

XNDV ĐLPY thay 03LTD PĐ305 Cty Dược/91/1/473/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Trường Chinh - Lý Thường Kiệt Điện lực Tuy Hoà 08:35 - 12:15

19-05-2024

XNDV ĐLPY thay 03LTD PĐ305 Cty Dược/91/1/473/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Ng. Huệ - B. Triệu Điện lực Tuy Hoà 08:35 - 12:15

19-05-2024

XNDV ĐLPY thay 03LTD PĐ305 Cty Dược/91/1/473/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Công ty Dược 4 Điện lực Tuy Hoà 08:35 - 12:15

19-05-2024

XNDV ĐLPY thay 03LTD PĐ305 Cty Dược/91/1/473/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Công ty Pymepharco 6 Điện lực Tuy Hoà 08:35 - 12:15

19-05-2024

XNDV ĐLPY thay 03LTD PĐ305 Cty Dược/91/1/473/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Công ty Dược 5 Điện lực Tuy Hoà 08:35 - 12:15

19-05-2024

XNDV ĐLPY thay 03LTD PĐ305 Cty Dược/91/1/473/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
T.B Trọng - L.T Tôn Điện lực Tuy Hoà 07:05 - 11:00

19-05-2024

ĐXNDV ĐLPY thay LBS PĐ503 Ng.Trãi/54/1/485/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Bưu điện Tỉnh Điện lực Tuy Hoà 07:05 - 11:00

19-05-2024

ĐXNDV ĐLPY thay LBS PĐ503 Ng.Trãi/54/1/485/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
C.ty SS Kiến Thiết Điện lực Tuy Hoà 07:05 - 11:00

19-05-2024

ĐXNDV ĐLPY thay LBS PĐ503 Ng.Trãi/54/1/485/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Ng. Trãi - Ng.C Trứ Điện lực Tuy Hoà 07:05 - 11:00

19-05-2024

ĐXNDV ĐLPY thay LBS PĐ503 Ng.Trãi/54/1/485/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
T.H Đạo - Ng. Trãi Điện lực Tuy Hoà 07:05 - 11:00

19-05-2024

ĐXNDV ĐLPY thay LBS PĐ503 Ng.Trãi/54/1/485/THO bằng LBS có ĐKX thuộc Công trình Bổ sung thiết bị đóng cắt phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Phú Yên năm 2023
Truyền Hình Chóp Chài Điện lực Tuy Hoà 07:15 - 10:30

17-05-2024

ĐLTH phát quang cây trong hành lang lưới điện 22kV XT475/THO từ cột 79/4 đến cột 79/28/475/THO kết hợp thay sứ đứng 24kV pha A MPC tại cột 79/20/475/THO
Viba Chóp Chài Điện lực Tuy Hoà 07:15 - 10:30

17-05-2024

ĐLTH phát quang cây trong hành lang lưới điện 22kV XT475/THO từ cột 79/4 đến cột 79/28/475/THO kết hợp thay sứ đứng 24kV pha A MPC tại cột 79/20/475/THO
Trạm PSóng TH Chóp Chài Điện lực Tuy Hoà 07:15 - 10:30

17-05-2024

ĐLTH phát quang cây trong hành lang lưới điện 22kV XT475/THO từ cột 79/4 đến cột 79/28/475/THO kết hợp thay sứ đứng 24kV pha A MPC tại cột 79/20/475/THO
Rađa Chóp Chài A Điện lực Tuy Hoà 07:15 - 10:30

17-05-2024

ĐLTH phát quang cây trong hành lang lưới điện 22kV XT475/THO từ cột 79/4 đến cột 79/28/475/THO kết hợp thay sứ đứng 24kV pha A MPC tại cột 79/20/475/THO
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 15:00

16-05-2024

- ĐLTA lắp LBS PĐ 102 Dốc Long Thủy tại cột 25/481/AMY. - Cty Long Phú Kim dựng cột, lắp xà căng dây và đầu nối NR T.910/479/AMY
Trường cao đẳng nghề PY Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 15:00

16-05-2024

- ĐLTA lắp LBS PĐ 102 Dốc Long Thủy tại cột 25/481/AMY. - Cty Long Phú Kim dựng cột, lắp xà căng dây và đầu nối NR T.910/479/AMY
Công ty cổ phần xây dựng Giao thông Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 15:00

16-05-2024

- ĐLTA lắp LBS PĐ 102 Dốc Long Thủy tại cột 25/481/AMY. - Cty Long Phú Kim dựng cột, lắp xà căng dây và đầu nối NR T.910/479/AMY
Thi công Chí Thạnh – Vân Phong đường bộ cao tốc Bắc – Nam Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 15:00

16-05-2024

- ĐLTA lắp LBS PĐ 102 Dốc Long Thủy tại cột 25/481/AMY. - Cty Long Phú Kim dựng cột, lắp xà căng dây và đầu nối NR T.910/479/AMY
A869E23-Công ty cổ phần cây kiểng Phú Yên Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 15:00

16-05-2024

- ĐLTA lắp LBS PĐ 102 Dốc Long Thủy tại cột 25/481/AMY. - Cty Long Phú Kim dựng cột, lắp xà căng dây và đầu nối NR T.910/479/AMY
Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Yên Điện lực Tuy Hoà 07:30 - 15:00

16-05-2024

- ĐLTA lắp LBS PĐ 102 Dốc Long Thủy tại cột 25/481/AMY. - Cty Long Phú Kim dựng cột, lắp xà căng dây và đầu nối NR T.910/479/AMY
Khóm 5 - 1(42 Ng.G.Tự) Điện lực Tuy Hoà 07:00 - 10:45

16-05-2024

ĐLTH NCS TBA T574/475/HHI từ 250kVA lên 320kVA để chống quá tải (MBA chuyển từ T726/477/THO)
Nhà khách Tỉnh Ủy Điện lực Tuy Hoà 06:30 - 11:00

16-05-2024

ĐLTH thay MBA TBA T726/477/THO từ 320kVA xuống 250kVA để phù hợp tải quá tải (MBA chuyển từ T574/475/HHI đến)
Ngọc Phong 4 Điện lực Tuy Hoà 08:00 - 11:15

11-05-2024

ĐLTH Nâng công suất TBA T327/473/AMY từ 100kVA lên 250kVA để chống quá tải (MBA 250kVA hoán chuyển từ TBA T213/472/THO đến)
Tr. CĐSP Phú Yên Điện lực Tuy Hoà 07:00 - 12:20

11-05-2024

ĐLTH thay MBA 250kVA của TBA T213/472/THO bằng MBA 100kVA để phù hợp với tải (MBA 100kVA hoán chuyển từ TBA T327/473/AMY đến)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật