Lịch cúp điện Sơn Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sơn Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Sơn Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sơn Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sơn Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Sơn Hòa - Phú Yên

Lịch Cúp Điện Sơn Hòa Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm Hội Trường Mùa Xuân - Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

18-06-2024

Chiêm cột tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/120/473/SHO và thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2khoảng cột 40-2/249/140 đến cột 40-2/249/169/473/SHO
Trạm Vinfast Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

18-06-2024

Chiêm cột tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/120/473/SHO và thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2khoảng cột 40-2/249/140 đến cột 40-2/249/169/473/SHO
Thôn Hòa Ngãi Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

18-06-2024

Chiêm cột tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/120/473/SHO và thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2khoảng cột 40-2/249/140 đến cột 40-2/249/169/473/SHO
Phong Hậu 2 Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

18-06-2024

Chiêm cột tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/120/473/SHO và thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2khoảng cột 40-2/249/140 đến cột 40-2/249/169/473/SHO
Hòa Nghĩa Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

18-06-2024

Chiêm cột tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/120/473/SHO và thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2khoảng cột 40-2/249/140 đến cột 40-2/249/169/473/SHO
Bò sữa công nghệ cao Phú Yên Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

18-06-2024

Chiêm cột tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/120/473/SHO và thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2khoảng cột 40-2/249/140 đến cột 40-2/249/169/473/SHO
Thôn Hòa Trinh Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

18-06-2024

Chiêm cột tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/120/473/SHO và thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2khoảng cột 40-2/249/140 đến cột 40-2/249/169/473/SHO
Nhà Thờ Bác Hồ Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

18-06-2024

Chiêm cột tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/120/473/SHO và thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2khoảng cột 40-2/249/140 đến cột 40-2/249/169/473/SHO
Thôn Hòa Bình Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

18-06-2024

Chiêm cột tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/120/473/SHO và thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2khoảng cột 40-2/249/140 đến cột 40-2/249/169/473/SHO
Công Ty cổ phần Intekcom Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Công Ty cổ phần Egreen Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Công Ty cổ phần TTC ENRGRY Toàn Cầu Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Công Ty Sơn Hùng (Eacharang) Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Công Ty TNHH PT Doanh nghiệp Á Châu Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Trạm Độc Lập AC 2 Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Ma Dõ- Eacharang Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Trạm Độc Lập A-C. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Trạm Bầu Lươm. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Eacha rang Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:30

14-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 102b-2/118/479/SHO
Buôn lé Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
Buôn Lé A (XD mới) Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
Độc Lập A Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
T rạm Buôn Khâm mới - Krông Pa Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
Trạm Buôn Học - Krông Pa Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
Trạm Buôn Thu Krông Pa. Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
Trạm Buôn Khăm -Krông Pa. Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
Trạm UBND Xã Krông Pa. Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
Phòng NN Huyện Sơn Hòa Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
Trạm Buôn Ma Lấc - Krông Pa. Điện lực Sơn Hoà 06:50 - 07:00

14-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện phụ tải sau MC 479 Ma Lất nhận điện từ Gia Lai
Suối Cau Điện lực Sơn Hoà 09:45 - 11:45

13-06-2024

Kéo căng dây dẫn ABC 4x95mm tại cột TBA T.301/473/SHO
T.512-Ngân Điền 3 Điện lực Sơn Hoà 07:30 - 09:30

13-06-2024

Kéo căng dây dẫn ABC 4x95mm tại cột TBA T.512/475/SHO
Trại heo Cty Chiều Tam Đảo Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.174-Công Ty Tân Hoàng Đạt Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Ma Đao Cà Lúi Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Trạm Nhà rông Tân Hiên Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Sơn Hội 3 Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
UBND Cà Lúi 2 Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Tân Hải 2 Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.159-Công Ty Tân Hoàng Đạt Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Tân Hiên 2 Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.155-Buôn Ma Giai Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Tân Hội Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Trạm Buôn Tân Hiệp - Sơn Hội Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Suối Đá Phước Tân Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Tân Hoà Sơn Hội Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Tân Tiến Sơn Hội. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Tân Thành II Sơn Hội Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Tân Thành I Sơn Hội Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Ma Nhe Cà Lúi. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Trạm Tân Hợp. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Trạm Tân Thuận. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Trạm Ma Gú. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Trạm Gia Trụ - Phước Tân. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:00

12-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 423/27/471/SHO
Trạm Đá Bàn - Phước Tân. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 15:00

12-06-2024

Thay cột BTLT bị rạn nứt tại cột 423/27/471/SHO
T.125-Ma Giấy - Phước Tân. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.123-Tân Hải - Phước Tân. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.116-Tân Hiên Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.115-Ma Lúa Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.114 UBND Xã Cà Lúi. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.108 Trà Kê. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.107 Tân Bình 2. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.106 Tân Bình 1. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.105 Sơn Hội 2. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
T.104 Sơn Hội 1. Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 10:30

12-06-2024

Cấy cột xử lý độ võng pha - đất tại khoảng cột 190-191/471/SHO
Trạm Vinfast Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

11-06-2024

Chiêm cột, thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2 tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/140/473/ SHO
Trạm Hội Trường Mùa Xuân - Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

11-06-2024

Chiêm cột, thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2 tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/140/473/ SHO
Bò sữa công nghệ cao Phú Yên Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

11-06-2024

Chiêm cột, thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2 tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/140/473/ SHO
Hòa Nghĩa Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

11-06-2024

Chiêm cột, thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2 tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/140/473/ SHO
Phong Hậu 2 Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

11-06-2024

Chiêm cột, thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2 tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/140/473/ SHO
Thôn Hòa Ngãi Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

11-06-2024

Chiêm cột, thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2 tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/140/473/ SHO
Thôn Hòa Trinh Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

11-06-2024

Chiêm cột, thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2 tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/140/473/ SHO
Thôn Hòa Bình Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

11-06-2024

Chiêm cột, thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2 tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/140/473/ SHO
Nhà Thờ Bác Hồ Sơn Định Điện lực Sơn Hoà 07:00 - 17:00

11-06-2024

Chiêm cột, thay dây dẫn XLPE 70/11mm2-12,7kV lên dây XLPE 185/19mm2 tại khoảng cột 40-2/249/102 đến cột 40-2/249/140/473/ SHO
Trang trại Tấn Dũng Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Mỏ đá chầm mâm 3 Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Trạm nước sạch ma giá 1 Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Trạm nước sạch ma giá 2 Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công Ty cổ phần Intekcom Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công Ty cổ phần Egreen Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công Ty cổ phần TTC ENRGRY Toàn Cầu Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công Ty Sơn Hùng (Eacharang) Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công Ty TNHH PT Doanh nghiệp Á Châu Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công Ty TNHH Solar Sơn Hùng Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty Minh Hiếu Phú Yên Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty Thuận Thiên Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty Solar Ngân Khánh Phú Yên Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty TNHH Năng Lượng Thái Dương Apollo Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty Solar Phát Đạt Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Thông Tin TP Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Zeus Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty TNHH Tia Sáng Artemis Việt Nam Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Mai Ngọc Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đức Phát Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV/Sơn Hòa
Công ty TNHH Solar Gia Hiên Phú Yên Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công ty TNHH Solar Ea Cha Rang Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công ty TNHH Năng Lượng LPHT Việt Nam Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công ty TNHH Solar Ngâm Khánh Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công ty TNHH Solar Tuấn Minh Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công ty TNHH Solar Minh Hiếu Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa
Công ty TNHH Solar Gia Hiên Điện lực Sơn Hoà 21:50 - 22:00

02-06-2024

Chuyển phương thức cấp điện do cô lập TBA T.110kV Sơn Hòa

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật