Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Chánh Lộc 3 ( T.806 ) Điện lực Sông Cầu 08:00 - 09:00

21-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.806 Chánh Lộc 3.
TBA Thạch Khê 2 ( T.820 ) Điện lực Sông Cầu 09:15 - 10:15

21-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.820 Thạch Khê 2.
Trạm Mỹ Phụng 2 ( T.813 ) Điện lực Sông Cầu 10:30 - 11:30

21-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.813 Mỹ Phụng 2.
TBA Diêm Trường 1 ( T.814 ) Điện lực Sông Cầu 13:00 - 14:15

21-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.814 Diêm Trường 1.
TBA NM Nước Xuân Lộc ( T.818 ) Điện lực Sông Cầu 14:15 - 15:15

21-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.818 NMN Xuân Lộc.
TBA Diêm Trường 2 ( T.809 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.809 Diêm Trường 2.
TBA Phước Lý 1 ( T.705 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 09:00

22-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.705/ 477/SCA2 Phước Lý 1
TBA Phước Lý 4 ( T.740 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 09:00

22-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.740/ 477/SCA2 Phước Lý 4
TBA Bãi Tiên ( T.604 ) Điện lực Sông Cầu 09:15 - 10:45

22-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.604/ 476/SCA Bãi Tiên.
TBA Mỹ Thành 2 ( T.921) Điện lực Sông Cầu 09:15 - 10:45

22-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.921/ 479/SCA2 Mỹ Thành 2.
TBA T.661 Nuôi tôm ông Đậu- Bãi tiên Điện lực Sông Cầu 13:00 - 14:30

22-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.661/ 476/SCA Nuôi Tôm ông Đậu.
TBA Dân Phước 3 ( T.911) Điện lực Sông Cầu 13:00 - 14:30

22-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.911/ 479/SCA2 Dân Phước 3.
TBA Bình Nông 2 ( T.103 ) Điện lực Sông Cầu 14:45 - 16:45

22-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.103/471/SCA2 Bình Nông 2.
TBA Hòa Thạnh 2 ( T.650 ) Điện lực Sông Cầu 15:00 - 16:30

22-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.650/ 476/SCA Hòa Thạnh 2
TBA T.358 Dốc gành Đỏ Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Nuôi Tôm Nguyễn Mỹ Vinh Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA T357 UB phường Xuân Đài Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Triều Sơn 3 ( T.349 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Gành Đỏ 4 ( T.350 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Xóm 4 - Mỹ Lương ( T.345 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Triều Sơn 2 ( T.325 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Phú Vĩnh 2 ( T.311 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Gành Đỏ 3 ( T.339 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA KDC Gành Đỏ ( T.337 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA KDC Tân Thạnh ( T.328 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Hảo Sơn ( T.334 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Gành Đỏ 2 ( T.330 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Phương Lưu ( T.312 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Bình Thạnh 3 ( T.343 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA KDC Bình Thạnh ( T.341 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Hảo Nghĩa ( T.335 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Bình Thạnh ( T.342 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Mỹ Lương 2 ( T.333 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Mỹ Lương 1 ( T.332 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Thuỷ sản Đài Loan ( T.329 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Tân Thạnh ( T.326 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Triều Sơn ( T.324 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Phú Vĩnh ( T.310 ) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 303 Tân Thạnh bằng MC Recloser, thay LBS hở PĐ 300-9 Dốc Quýt bằng LBS kín và thay xà néo tại cột 178/473/ SCA2, xử lý kết nối xa TBN 4031/473/SCA2.
TBA Dốc Quít ( T.936) Điện lực Sông Cầu 07:30 - 15:00

23-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay LBS PĐ 300-9 Dốc Quýt/93/28/473/SCA2.
Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên

Lịch Cúp Điện Sông Cầu Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Mỹ Phụng 2B ( T834 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA T.848 Xóm Bầu - Mỹ Phụng Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA NM Nước Xuân Lộc ( T.818 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA Thọ Lộc 3 ( T.815 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA Diêm Trường 1 ( T.814 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
Trạm Mỹ Phụng 2 ( T.813 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA T838 Chánh Lộc 6 Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA Thọ Lộc 2 ( T.816 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA Gò Ốc 2 ( T.828 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA T.844 Ngã tư Diêm Trường Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA T.850 Thọ Lộc Trên Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA Mỹ Lộc ( T.832 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA Mỹ Sơn - Diêm Trường ( T.827 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA Chánh Lộc 5 ( T.817 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA T.840 Diêm trường- Mỹ Phụng Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Đấu 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Sau khi Thay MBA xong)
TBA T.850 Thọ Lộc Trên Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA T838 Chánh Lộc 6 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA T.844 Ngã tư Diêm Trường Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Chánh Lộc 5 ( T.817 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Mỹ Phụng 1 ( T.812 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 16:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Thay MBA T.812 Mỹ Phụng 1.
Trạm Mỹ Phụng 2 ( T.813 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Mỹ Phụng 2B ( T834 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Thọ Lộc 3 ( T.815 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA T.801 Dốc Bảy Đông Điện lực Sông Cầu 08:30 - 16:30

17-05-2024

Thay MBA T.801 Dốc Bảy Đông.
TBA T.840 Diêm trường- Mỹ Phụng Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Mỹ Sơn - Diêm Trường ( T.827 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Gò Ốc 2 ( T.828 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Mỹ Lộc ( T.832 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Diêm Trường 1 ( T.814 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Thọ Lộc 2 ( T.816 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA T.848 Xóm Bầu - Mỹ Phụng Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA NM Nước Xuân Lộc ( T.818 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 09:30

17-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Kết hợp Tháo 03 lèo ĐZ 22kV xuống TBA T.812 Mỹ Phụng 1(Thay MBA).
TBA Phương Lưu ( T.312 ) Điện lực Sông Cầu 15:45 - 16:45

16-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.312 Phương Lưu.
TBA Sân Khấu Lộ Thiên ( T.901) Điện lực Sông Cầu 14:30 - 15:30

16-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.901 Sân Khấu Lộ Thiên.
TBA Long Hải ( T.503 ) Điện lực Sông Cầu 13:30 - 14:30

16-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.503 Long Hải.
Trạm UBND Thị Trấn ( T.502 ) Điện lực Sông Cầu 12:30 - 13:30

16-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.502 UBND Thị Trấn.
TBA Long Phước 3 ( T.905 ) Điện lực Sông Cầu 10:30 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.905 Long Phước 3.
Trạm Long Phước 1 ( T.904 ) Điện lực Sông Cầu 09:15 - 10:15

16-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.904 Long Phước 1.
TBA T.829 Long Thạnh 2 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA T.854 KDC Cao Tốc Xuân Lộc 3 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA Lò Gốm - Long Thạnh ( T.836 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA Thạch Khê 2 ( T.820 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
Trạm Gò Cà ( T.821 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA T.845 Chiếu Sáng Đèo Cù Mông Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA T.853 KDC Cao Tốc Xuân Lộc 2 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA Xóm Lẫm - Thạch Khê ( T.835 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA T.843 NTTS - Long Thạnh 3 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA DNTN Thành Liên Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA T.847 Đèo Cù Mông Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA T.842 NTTS - Long Thạnh 2 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA T.841 NTTS - Long Thạnh 1 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA Long Thạnh ( T.822 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
TBA Cù Mông ( T.823 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 17:00

16-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. kết hợp Kéo dây dẫn, lắp chụp đầu cột và đấu nối TBA XDM từ cột 170/19/478/SCA đến 170/19/478/SCA; ĐL Sông Cầu tách lèo san tải Từ TBA T.822 Long Thạnh cho TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2 và thay hệ thông đo đếm TBA T.853 KDC cao tốc Xuân Lộc 2.
Trạm Tam Giang 1 ( T.909) Điện lực Sông Cầu 08:00 - 09:00

16-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.909 Tam Giang.
TBA Phú Vĩnh ( T.310 ) Điện lực Sông Cầu 15:30 - 16:30

15-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.310 Phú Vĩnh.
TBA Chánh Nam ( T.932) Điện lực Sông Cầu 14:15 - 15:15

15-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.932 Chánh Nam.
TBA Dốc Quít ( T.936) Điện lực Sông Cầu 13:00 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.936 Dốc Quýt.
TBA Xóm Đồng ( T.309 ) Điện lực Sông Cầu 10:30 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.309 Xóm Đồng.
TBA Thuỷ sản Đài Loan ( T.329 ) Điện lực Sông Cầu 09:15 - 10:15

15-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.329 TS Đài Loan.
TBA Tân Thạnh ( T.326 ) Điện lực Sông Cầu 08:00 - 09:00

15-05-2024

Thí nghiệm CBM MBA phân phối T.326 Tân Thạnh.
TBA T229 Bảo Long Phú Yên Điện lực Sông Cầu 10:00 - 12:00

12-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.229/472/SCA Bảo Long Phú Yên.
TBA T230 Phú Yên Phát Điện lực Sông Cầu 08:00 - 12:00

12-05-2024

Thay TI định kỳ TBA T.230/472/SCA Phú Yên Phát.
TBA Xóm Trầm ( T.826 ) Điện lực Sông Cầu 08:00 - 17:00

11-05-2024

Cắt điện theo yêu cầu cảu cơ quan nhà nước. Kết hợp Thay dây dẫn ĐZ 22kV từ cột 63/6/478/SCA đến 63/13/478/ SCA
TBA T.307 Thi công cao tốc Trung Nam 18 E&C Xuân Bình Điện lực Sông Cầu 11:00 - 18:00

09-05-2024

Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Phú Yên nổ mìn thi công đường cao tốc.
TBA Đắc Lộc 3 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
Trạm BA Bàng Thang ( T.408 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA Đắc Lộc 4 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA T.436 Chợ Xuân Hải Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA Khách sạn Hồng Ngọc (T.467) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA T.419 Kè Xuân Hải Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
Trạm BA Thủy Sản Đắc Lộc 1 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA Dịch Vụ QN Đẹp Phú Yên Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA BTS T438 Xuân Hải Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
Trạm BA Thủy Sản Đắc Lộc 2 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA T470 Đồ Hộp Nguyễn Hưng Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
Trạm PHAMNEW Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA Trần Thị Trung Hiếu (Máy Đá) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA T460 Công Ty Anh Châu Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
Trạm BA Thôn 2 ( T.406 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA T462 Chùa phước Xuân - Xuân Hải Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
Trạm BA Bãi Rạng ( T.409 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
DNTN Phương Anh Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
Trạm BA Bãi Bàng ( T.410 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
Trạm BA KDC Xuân Hải ( T.431 ) Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA T.424 Ngã 3 - Thôn 2 Điện lực Sông Cầu 08:30 - 15:30

09-05-2024

Lắp MC Recloser tại cột 99/111/474/SCA kết hợp bọc lèo cách điện sau PĐ 401 Thôn 5.
TBA T.307 Thi công cao tốc Trung Nam 18 E&C Xuân Bình Điện lực Sông Cầu 11:00 - 18:00

08-05-2024

Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Phú Yên nổ mìn thi công đường cao tốc.
TBA T.313 thi công Cao tốc Công ty Khang Nguyên - Xuân Thọ 2 Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA T.366 ĐMT NL Điện Mặt Trời Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA Hóc Cát ( T.305 ) Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA T.367 ĐMT Thiên Hà Xanh Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA Xóm Đồng ( T.309 ) Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA T.370 ĐMT Green Solar Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA Chánh Nam 2 ( T.304 ) Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA T.369 ĐMT Nông Sản Đông Xuân Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA T.314 Thi công cao tốc Công ty Hoàng Tùng - Xuân Thọ 2 Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
T.317 thi công cao tốc Băc Trung Nam 1 Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA Phương Lưu 2 (T315) Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA Hảo Danh ( T.308 ) Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA T.368 ĐMT Năng Lượng Xanh Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2
TBA T.376 Hảo Danh 2 Điện lực Sông Cầu 08:00 - 16:00

08-05-2024

Cắt điện để thi công công trình trọng điểm quốc gia. Cty XL điện Tuấn Thành di dời ĐZ 22kV đấu nối cáp ngầm vượt đường cao tốc tại các khoảng cột 83/58-83/63/473/SCA2

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật