Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sông Cầu - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Thôn 5/3 ( T.422 ) ĐL Sông Cầu 07:30 - 08:30

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.422/474/SCA
TBA Bãi Đồng 2 ( T.737 ) ĐL Sông Cầu 07:30 - 08:30

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.737/477/SCA2
TBA Xóm Cát Mới ( T.638 ) ĐL Sông Cầu 09:00 - 10:00

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.638/476/SCA
TBA Hòa Mỹ 2 ( T.619 ) ĐL Sông Cầu 09:00 - 10:00

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.619/476/SCA
TBA Long Phước Đông ( T.903 ) ĐL Sông Cầu 10:30 - 11:30

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.903/479/SCA2
TBA Trạm Y Tế Xã Xuân Cảnh ( T.646 ) ĐL Sông Cầu 10:30 - 11:30

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.646/476/SCA
Trạm BA Công Viên ( T.509 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 11:30

11-02-2023

Thay dây dẫn ĐZ 0.4kV TBA T.509/475/SCA2

Lịch Cúp Điện Sông Cầu Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Hóc Bò ( T.303 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà, CSV PĐ 301 Quảng đế/473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Lệ Uyên ( T.714 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Trung Trinh 1 ( T.716 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Phước Lý 1 ( T.705 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Phước Lý 2 ( T.707 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hóc Bò 2 ( T.302 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà, CSV PĐ 301 Quảng đế/473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hóc Bò 3 ( T.304 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà, CSV PĐ 301 Quảng đế/473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA KDC Lệ Uyên ( T.709 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Phước Lý 3 ( T.708 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Cua Đầu Gò ( T.736 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Phước Lý 4 ( T.740 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T.306 Chùa Phước Nguyên ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà, CSV PĐ 301 Quảng đế/473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T.742 Tôn Phước Lý ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA CA PCCC & CNCH ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA TTHN Dạy Nghề TX Sông Cầu ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Nhà Hàng Hùng Thủy ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Xóm Cát Mới ( T.638 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Vịnh Hòa ( T.640 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA KDC Vịnh Hòa ( T.639 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Chợ Xuân Thịnh ( T.637 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Vịnh Hòa 2 ( T.641 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Trạm Y Tế Xã Xuân Thịnh ( T.644 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Viễn Thông Phú Dương (1Fa) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Nguyễn Xuân Danh (Hồ Tôm) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T647 Hộ Ông Cang ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T.376 Hảo Danh 2 ĐL Sông Cầu 14:00 - 14:45

18-01-2023

Bổ sung dầu MBA T.308/473/SCA2, chặt cây có khả năng ngã đổ vào ĐZ NR T.308-T376/473/SCA2
TBA Hảo Danh ( T.308 ) ĐL Sông Cầu 14:00 - 14:45

18-01-2023

Bổ sung dầu MBA T.308/473/SCA2, chặt cây có khả năng ngã đổ vào ĐZ NR T.308-T376/473/SCA2
Trạm BA Long Bình ( T.511 ) ĐL Sông Cầu 09:45 - 10:45

18-01-2023

Bổ sung dầu MBA T.511/475/SCA2
TBA Chánh Lộc 5 ( T.817 ) ĐL Sông Cầu 09:15 - 11:30

18-01-2023

Tháo, đấu lèo TBA T.817/478/SCA (Hoán chuyển MBA T.817/478/SCA)
TBA Hòa Hội 2 ( T.614 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 12:30

18-01-2023

Tháo, đấu lèo TBA T.614/476/SCA (Hoán chuyển MBA T.614/476/SCA)
TBA Long Hải ( T.503 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 09:30

18-01-2023

Xử lý Move nhiệt đầu cực hạ thế MBA T.503/475/SCA2
TBA Xóm Cát Mới ( T.638 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

17-01-2023

Thay MBA T.638/476/SCA
TBA Trạm Y Tế Xã Xuân Cảnh ( T.646 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 11:30

17-01-2023

Thay MBA T.646/476/SCA
TBA Đắc Lộc 3 ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

12-01-2023

Xử lý Move đầu tóm sứ NR T.404-3 đến T.404-4/474/SCA
TBA Đắc Lộc 4 ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

12-01-2023

Xử lý Move đầu tóm sứ NR T.404-3 đến T.404-4/474/SCA
TBA Mỹ Thành 2 ( T.921) ĐL Sông Cầu 08:30 - 09:30

11-01-2023

Đấu nối TBA 22kV XDM tại cột 57/72/479/SCA2
TBA T.937 Trạm trộn Đức Anh ĐL Sông Cầu 08:30 - 09:30

11-01-2023

Đấu nối TBA 22kV XDM tại cột 57/72/479/SCA2
TBA Quảng Đế 2 (T.305) ĐL Sông Cầu 08:00 - 16:00

10-01-2023

Tăng cường lèo, phát quang hành lang ĐZ 22kV XT 473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Quảng Đế ( T.301 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 16:00

10-01-2023

Tăng cường lèo, phát quang hành lang ĐZ 22kV XT 473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Cao Phong ( T.321 ) ĐL Sông Cầu 01:08 - 02:13

09-01-2023

Xử lý hỏng kẹp cáp nhôm tại cột 28/474/SCA2
TBA Kè Tam Giang ( T.303 ) ĐL Sông Cầu 01:08 - 02:13

09-01-2023

Xử lý hỏng kẹp cáp nhôm tại cột 28/474/SCA2
TBA Xóm Nam ( T.346 ) ĐL Sông Cầu 01:08 - 02:13

09-01-2023

Xử lý hỏng kẹp cáp nhôm tại cột 28/474/SCA2
TBA Xương Rồng ( T.347 ) ĐL Sông Cầu 01:08 - 02:13

09-01-2023

Xử lý hỏng kẹp cáp nhôm tại cột 28/474/SCA2
TBA Hòa An 2 ( T.418 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Hòa An ( T.423 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA KDC Hòa An ( T.432 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BQL rừng Hoà An ( 1fa) ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm trại tôm Hoà An 3 (1Fa) ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm trại tôm Hoà An 4 (1Fa) ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Nguyễn Anh ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Cty TNHH Nguyễn Anh ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T456 Biên Phòng Xuân Hòa ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Cá khô Dương Văn Tới ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T464 DNTN Lập Trường ĐL Sông Cầu 08:30 - 15:30

06-01-2023

Xử lý Move phóng điện đấu tóm sứ NR Hòa An sau 03LBFCO cột 65/53/474/SCA, thay MBA T.418/474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Triều Sơn 3 ( T.349 ) ĐL Sông Cầu 13:30 - 15:30

04-01-2023

Thay ATM tổng, ATM lộ TBA T.349/473/SCA2 Triều Sơn 3
TBA Sân Khấu Lộ Thiên ( T.901) ĐL Sông Cầu 09:30 - 11:30

04-01-2023

Sơn MBA T.901/479/SCA2
TBA Nhà Văn Hóa ( T.508 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 09:00

04-01-2023

Thay ATM tổng T.508/475/SCA2
TBA Phước Lý 2 ( T.707 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 12:00

30-12-2022

Tháo lèo TBA T.707/477/SCA2 (Để ĐL Sông Cầu nâng cao hệ xà TBA T.707/477/SCA2 )
Trạm Hòa Thạnh ( T.649 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Hòa Lợi ( T.654 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hòa Thạnh 2 ( T.650 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hòa Hội ( T.613 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hòa Hội 2 ( T.614 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hòa Hội 3 ( T.615 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hòa Lợi 2 ( T.655 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA KDC Hòa Lợi ( T.653 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hòa Lợi 3 ( T.656 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T.657 Cầu Xuân Cảnh ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Ngô Thanh Tâm ( T.652 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Nguyễn Thanh Dũng (Hồ Tôm) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Trương Đình Khoa (Hồ Tôm) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Nguyễn Thị Lan (Hồ Tôm) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Phạm Văn Chí ( T.651 Hồ Tôm) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hòn Ngọc Bãi Tràm ( T.658 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 11:30

29-12-2022

Tăng dây dẫn lấy lại độ võng sau MC 476 Hòa Hội/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Thôn 5/2 ( T.402 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm TBA Thôn 4 ( T.403 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Thôn 3 ( T.405 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Thôn 2 ( T.406 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Thôn 1 ( T.407 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Bàng Thang ( T.408 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Bãi Rạng ( T.409 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Bãi Bàng ( T.410 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Thôn 5/3 ( T.422 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA KDC Xuân Hải ( T.431 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Thôn 1B ( T.433 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Thôn 1 Xuân Hải ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Thôn 3/2 ( T.450 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Thôn 4/2 ( T.457 ) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T462 Chùa phước Xuân - Xuân Hải ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T.419 Kè Xuân Hải ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA BTS T438 Xuân Hải ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Thủy Sản Đắc Lộc 2 ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Thuỷ Sản Đắc Lộc ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm Minh Lộc ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm PHAMNEW ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Đắc Lộc 3 ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Đắc Lộc 4 ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
DNTN Phương Anh ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Trần Thị Trung Hiếu (Máy Đá) ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Dịch Vụ QN Đẹp Phú Yên ĐL Sông Cầu 11:30 - 13:30

28-12-2022

Đấu nối mạch vòng 472-474/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật