Lịch cúp điện Sông Hinh - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sông Hinh - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sông Hinh - Phú Yên

Lịch cúp điện Sông Hinh - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sông Hinh - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sông Hinh - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đức Hòa Điện lực Sông Hinh 13:00 - 15:00

20-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV thay MBA T.403/474/Sho.
Buôn Ly Điện lực Sông Hinh 07:30 - 09:00

22-05-2024

XNDV thí nghiệm CBM TIER 2 MBA phân phối T.791/477/Sho
Yên Sơn. Điện lực Sông Hinh 10:00 - 11:30

22-05-2024

XNDV thí nghiệm CBM TIER 2 MBA phân phối T.476/474/Sho
Bình Sơn. Điện lực Sông Hinh 12:00 - 13:30

22-05-2024

XNDV thí nghiệm CBM TIER 2 MBA phân phối T.479/474/Sho.
Suối Dứa. Điện lực Sông Hinh 14:00 - 15:30

22-05-2024

XNDV thí nghiệm CBM TIER 2 MBA phân phối T.480/474/Sho.
Thôn 3 S.Hinh. Điện lực Sông Hinh 16:00 - 17:30

22-05-2024

XNDV thí nghiệm CBM TIER 2 MBA phân phối T.482/474/Sho
Buôn Chao B_F7173SHo Điện lực Sông Hinh 06:30 - 14:30

23-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp Điện lực Sông Hinh hoán đổi MBA T.7173/477/Sho.
Buon Trinh 2 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 09:30

23-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp Điện lực Sông Hinh hoán đổi MBA T.7112/477/Sho.
Vĩnh Lương 2_F450SHO Điện lực Sông Hinh 07:30 - 09:00

23-05-2024

XNDV thí nghiệm CBM TIER 2 MBA phân phối T.450/474/Sho
TĐC Buôn Mã Vôi Điện lực Sông Hinh 08:30 - 13:30

23-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp Điện lực Sông Hinh hoán đổi MBA T.799-1/477/Sho.
Nam Giang 2_F443SHO Điện lực Sông Hinh 09:30 - 11:00

23-05-2024

XNDV thí nghiệm CBM TIER 2 MBA phân phối T.443/474/Sho
Suối biểu 2. Điện lực Sông Hinh 12:30 - 14:00

23-05-2024

XNDV thí nghiệm CBM TIER 2 MBA phân phối T.441/474/Sho
Suối Biểu 1. Điện lực Sông Hinh 14:30 - 16:00

23-05-2024

XNDV thí nghiệm CBM TIER 2 MBA phân phối T.438/474/Sho
Phúc Trường Thịnh Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Mỏ Đá Nhất Lam Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
BTS Viettel Buôn Zô Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Mỏ đá Nhất Lam 2 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Bắc Sơn Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Thôn 2/4-4_F7144SHO Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Buôn Zô 3_F7156SHo Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Buôn Zô Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Thôn 2/4-1 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Thôn 2/4-2 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Bắc Sơn 2 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Buôn Zô 2 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Thôn 2/4-3 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp mới Recloser (Scada) thay LBS kín (Scada) tại trụ 530/477/Sho.
Buôn Thu Điện lực Sông Hinh 09:00 - 13:00

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp LBS kín có kết nối Scada tại trụ 209-2/164/477/Sho.
Thác DraiTang_F7176SHo Điện lực Sông Hinh 09:00 - 13:00

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp LBS kín có kết nối Scada tại trụ 209-2/164/477/Sho.
Buôn Ly Điện lực Sông Hinh 09:00 - 13:00

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp LBS kín có kết nối Scada tại trụ 209-2/164/477/Sho.
Buôn Bầu 2_F7162SHo Điện lực Sông Hinh 09:00 - 13:00

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp LBS kín có kết nối Scada tại trụ 209-2/164/477/Sho.
Buôn Dành B Điện lực Sông Hinh 09:00 - 13:00

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp LBS kín có kết nối Scada tại trụ 209-2/164/477/Sho.
Buôn Bầu Điện lực Sông Hinh 09:00 - 13:00

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp LBS kín có kết nối Scada tại trụ 209-2/164/477/Sho.
Chư Sai 2 Điện lực Sông Hinh 09:00 - 13:00

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp LBS kín có kết nối Scada tại trụ 209-2/164/477/Sho.
Buôn Dành A Điện lực Sông Hinh 09:00 - 13:00

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp LBS kín có kết nối Scada tại trụ 209-2/164/477/Sho.
Thôn Chư Sai Điện lực Sông Hinh 09:00 - 13:00

24-05-2024

Bão dưỡng lưới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết hợp XNDV lắp LBS kín có kết nối Scada tại trụ 209-2/164/477/Sho.
Lịch cúp điện Sông Hinh - Phú Yên

Lịch Cúp Điện Sông Hinh Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mỏ Đá. Điện lực Sông Hinh 06:00 - 17:30

16-05-2024

Điện lực Sông Hinh thay 1054 mét dây ABC 4x95 T.461
Nhà máy sắn T9 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Thôn 3 S.Hinh. Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Yên Sơn. Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Nhà máy sắn T10 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Cao su Cao Phú_F470SHO Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Buôn Kít. Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Nhà máy sắn T7 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Nhà máy sắn T5 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Trạm cấp nước xã Sông Hinh Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Hoài Vũ Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Bình Sơn 2 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Buôn Kít 2_F475SHO Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Bình Sơn. Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Nhà máy sắn T8 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Nhà máy sắn T4 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Buôn Nhum Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Suối Dứa. Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Nhà máy sắn T2 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Thôn 1 S,Hinh. Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Nhà máy sắn T1 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Hòa Sơn 2_F140A20 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Yên Sơn 2_F477SHO Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Nhà máy sắn T3 Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Buôn Đức. Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Buôn Đức Mùi_F487SHo Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Vĩnh Sơn. Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Hoà Sơn. Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV thay 03 LTD PĐ 410 Buôn Kít/175/179/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada.
Cầu Sông Hinh Điện lực Sông Hinh 07:30 - 11:30

14-05-2024

XNDV tháo và di chuyển 03 LBS hở PĐ 404 Buôn Nhum/166/474/Sho bằng LBS kín có kết nối Scada tại trụ 151/474/Sho.
Thôn 2/4-4_F7144SHO Điện lực Sông Hinh 06:30 - 17:30

13-05-2024

DNTN xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 2.6km ĐZ 22kV, chiêm 08 trụ 12m, lắp 03 chụp đầu cột
Thôn 2/4-1 Điện lực Sông Hinh 06:30 - 17:30

13-05-2024

DNTN xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 2.6km ĐZ 22kV, chiêm 08 trụ 12m, lắp 03 chụp đầu cột
Thôn 2/4-2 Điện lực Sông Hinh 06:30 - 17:30

13-05-2024

DNTN xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 2.6km ĐZ 22kV, chiêm 08 trụ 12m, lắp 03 chụp đầu cột
Phúc Trường Thịnh Điện lực Sông Hinh 06:30 - 17:30

13-05-2024

DNTN xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 2.6km ĐZ 22kV, chiêm 08 trụ 12m, lắp 03 chụp đầu cột
Thôn 2/4-3 Điện lực Sông Hinh 06:30 - 17:30

13-05-2024

DNTN xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 2.6km ĐZ 22kV, chiêm 08 trụ 12m, lắp 03 chụp đầu cột

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật