Lịch cúp điện Phú Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Phú Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T355 Xóm đồng 2 - Hòa An ĐL Phú Hoà 07:30 - 13:30

03-10-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT483/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.302 NM Xay xát ĐL Phú Hoà 07:30 - 13:30

03-10-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT483/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.163 Phú Ân 2 ĐL Phú Hoà 07:30 - 13:30

05-10-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT471/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.189 Hòa An Tây - Hòa An ĐL Phú Hoà 07:30 - 13:30

05-10-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT471/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.193 TĐC Cao tốc Hòa An ĐL Phú Hoà 07:30 - 13:30

05-10-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT471/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.133 Điện Đường Cầu Số 4 ĐL Phú Hoà 07:30 - 13:30

05-10-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT471/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.123 Trại Giống Hòa An ĐL Phú Hoà 07:30 - 13:30

05-10-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT471/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.166 Cty Minh Liên ĐL Phú Hoà 07:30 - 13:30

05-10-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT471/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.142 Phong Hậu Hòa Hội ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T143 Trạm bơm Đồng Lẫm. ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T.144 Trạm Bơm Đồng Làng ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T.156 Gò Đạo ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T.146 Nhất Sơn - Hòa Hội ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T.171 NM Điện MT Hòa Hội ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T177 Tài Nguyên Xanh ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T178 - NLMT CÔNG TY TNHH MTV GMC HÀ HỘI ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T179 - NLMT CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN XD&MT THUẬN AN ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T180 - NLMT CÔNG TY TMHH MTV GMC PHÚ YÊN ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T181 - NLMTCÔNG TY TMHH NĂNG LƯỢNG NHẤT SƠN ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T182 - NLMT CÔNG TY TMHH MTV GMC BÌNH ĐỊNH ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T.183 ĐMT. Năng Lượng Xanh Việt Nam ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T.184 ĐMT.Hệ thống điện Áp Mái ĐL Phú Hoà 08:00 - 13:00

06-10-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện ĐZ 22kV XT471/THO từ PĐ 109 Phong Hậu đến MC GMC Hà Nội
T.452 Đông Bình ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:00

09-10-2023

Thay máy biến áp trạm T.452/474/THO
Lịch cúp điện Phú Hòa - Phú Yên

Lịch Cúp Điện Phú Hòa Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T.604 Qui Hậu ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.628 Hoà Trị ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.633 Tây Lý ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.649 Long Tường 1 ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.605 Xóm Ao ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.606 Phụng Tường 1 ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.607 Đại Phú 2 ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.643 Đại Phú ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.637 Đại Phú 3 ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.609 Phụng Tường 2 ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.651 Long Tường 2 ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.653 Qui Hậu ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.658 Xóm Cát ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.659 Xóm Ao ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.660 Xóm Lẫm ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.692 Phụng Tường 4 - Hòa Trị ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.608 Phụng Tường 5 ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.697 TĐCCT Hòa Trị ĐL Phú Hoà 07:30 - 11:00

30-09-2023

Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng di dời ĐZ 22kV XT476/THO ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam. Điện lực Phú Hòa kết hợp bảo dưỡng lưới điện.
T.325 Mậu Lâm 4 ĐL Phú Hoà 15:30 - 16:30

29-09-2023

Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA trạm T.325/483/THO
T.336 Định Thắng 1 ĐL Phú Hoà 14:30 - 15:30

29-09-2023

Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA trạm T.336/483/THO
T.333 Núi Sầm 2 ĐL Phú Hoà 13:30 - 14:30

29-09-2023

Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA trạm T.333/483/THO
T.312 Phong Niên 4 ĐL Phú Hoà 10:30 - 11:30

29-09-2023

Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA trạm T.312/483/THO
T.675 Long Phụng ĐL Phú Hoà 09:30 - 10:30

29-09-2023

Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA trạm T.675/476/THO
T.651 Long Tường 2 ĐL Phú Hoà 08:30 - 09:30

29-09-2023

Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA trạm T.651/476/THO
T.658 Xóm Cát ĐL Phú Hoà 07:30 - 08:30

29-09-2023

Thí nghiệm CBM Tier 2 MBA trạm T.658/476/THO
T.104 Phú Sen 4 ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:00

28-09-2023

Thay MBA Trạm T.104 Phú Sen 4
T.417 Mỹ Hoà 1 ĐL Phú Hoà 12:20 - 12:30

27-09-2023

Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.418 Mỹ Hoà 2 ĐL Phú Hoà 12:20 - 12:30

27-09-2023

Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.485 Mỹ Hòa 3 ĐL Phú Hoà 12:20 - 12:30

27-09-2023

Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.419 UBND Xã Hoà Thắng ĐL Phú Hoà 12:20 - 12:30

27-09-2023

Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.435 Mỹ Thành ĐL Phú Hoà 12:20 - 12:30

27-09-2023

Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.443 Phong Niên 4 ĐL Phú Hoà 12:20 - 12:30

27-09-2023

Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T444 Mỹ Hòa - Hòa Thắng ĐL Phú Hoà 12:20 - 12:30

27-09-2023

Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.448 Mỹ Hòa ĐL Phú Hoà 12:20 - 12:30

27-09-2023

Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.454 Chiếu sáng QL 25 ĐL Phú Hoà 12:20 - 12:30

27-09-2023

Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.363 Nho Lâm 2 ĐL Phú Hoà 09:30 - 11:00

27-09-2023

Thay MBA Trạm T.363 Nho Lâm 2
T.417 Mỹ Hoà 1 ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

27-09-2023

Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.418 Mỹ Hoà 2 ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

27-09-2023

Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.485 Mỹ Hòa 3 ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

27-09-2023

Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.419 UBND Xã Hoà Thắng ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

27-09-2023

Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.435 Mỹ Thành ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

27-09-2023

Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.443 Phong Niên 4 ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

27-09-2023

Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T444 Mỹ Hòa - Hòa Thắng ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

27-09-2023

Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T.448 Mỹ Hòa ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

27-09-2023

Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T461 Chùa Phú Ân ĐL Phú Hoà 07:30 - 09:00

27-09-2023

Thay MBA Trạm T.461 Chùa Phú Ân
T.454 Chiếu sáng QL 25 ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

27-09-2023

Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO.
T444 Mỹ Hòa - Hòa Thắng ĐL Phú Hoà 13:00 - 15:00

26-09-2023

Điện lực Phú Hòa thay MBA trạm T.444/474/THO
T.428 Đông Phước ĐL Phú Hoà 07:00 - 11:30

26-09-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện, nâng công suất MBA các trạm T.428 và T.453/474/THO
T.404 Đông Phước 2 ĐL Phú Hoà 07:00 - 11:30

26-09-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện, nâng công suất MBA các trạm T.428 và T.453/474/THO
T.453 Đông Phước ĐL Phú Hoà 07:00 - 11:30

26-09-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện, nâng công suất MBA các trạm T.428 và T.453/474/THO
T.432 Đông Phước ĐL Phú Hoà 07:00 - 11:30

26-09-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện, nâng công suất MBA các trạm T.428 và T.453/474/THO
T.434 Đông Bình ĐL Phú Hoà 07:00 - 11:30

26-09-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện, nâng công suất MBA các trạm T.428 và T.453/474/THO
T.437 Đông Phước 1 ĐL Phú Hoà 07:00 - 11:30

26-09-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện, nâng công suất MBA các trạm T.428 và T.453/474/THO
T.439 Đông Phước 2 ĐL Phú Hoà 07:00 - 11:30

26-09-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện, nâng công suất MBA các trạm T.428 và T.453/474/THO
T.610 Long Tường 1 ĐL Phú Hoà 09:30 - 10:30

21-09-2023

Chuyển nấc phân áp MBA trạm T.610/476/THO
T.650 Phước khánh 2 ĐL Phú Hoà 07:30 - 09:30

21-09-2023

Thay thế TI trạm đến hạn kiểm định
T.173 Gạch Vạn Long ĐL Phú Hoà 07:30 - 09:30

21-09-2023

Thay thế TI trạm đến hạn kiểm định
T.604 Qui Hậu ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:00

08-09-2023

Cô lập TBA T.604/476/THO để Đội hotline 1 thay bu long xà rẽ nhánh đấu nối đầu NR trạm T.604/476/THO
T.337 Định Thắng 2 ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:30

07-09-2023

Thay bulong xà, căng dây xử lý độ võng ĐZ 22kV từ cột 229/17 đến 229/30/483/THO NR T.338/483/THO
T.338 Đất Chùa ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:30

07-09-2023

Thay bulong xà, căng dây xử lý độ võng ĐZ 22kV từ cột 229/17 đến 229/30/483/THO NR T.338/483/THO
T.649 Long Tường 1 ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:30

07-09-2023

Thay bulong xà, căng dây xử lý độ võng ĐZ 22kV từ cột 95/3 đến 95/12/476/THO NR các trạm T.605 - T.659/476/THO
T.605 Xóm Ao ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:30

07-09-2023

Thay bulong xà, căng dây xử lý độ võng ĐZ 22kV từ cột 95/3 đến 95/12/476/THO NR các trạm T.605 - T.659/476/THO
T.659 Xóm Ao ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:30

07-09-2023

Thay bulong xà, căng dây xử lý độ võng ĐZ 22kV từ cột 95/3 đến 95/12/476/THO NR các trạm T.605 - T.659/476/THO
C603HH-Phú Hòa 1 ĐL Đông Hoà 10:10 - 11:00

24-08-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.603/476/HHI
T.452 Đông Bình ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:00

24-08-2023

Thay MBA trạm T.452 Đông Bình
T.626 Nông Trại Sơn Ngọc ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:30

21-08-2023

Thu hồi, di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA T.626/476/THO
T.636 Nhờ Thờ Đồng Hòa ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:30

21-08-2023

Thu hồi, di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA T.626/476/THO
T.627 Đồng Hoà ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:30

21-08-2023

Thu hồi, di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA T.626/476/THO
T.671 Ngọc Sơn Tây 1 ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:30

21-08-2023

Thu hồi, di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA T.626/476/THO
T.656 Chiếu sáng khu công nghệ cao ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:30

21-08-2023

Thu hồi, di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA T.626/476/THO
T.680 Công nghệ cao ĐL Phú Hoà 08:00 - 11:00

21-08-2023

Đấu nối ĐZ 22kV XDM nhánh rẽ TBA T.626 tại cột 284A/476/THO Đấu nối ĐZ 22kV XDM nhánh rẽ TBA T.656 tại cột 258/476/THO
T.681 Công nghệ cao ĐL Phú Hoà 08:00 - 11:00

21-08-2023

Đấu nối ĐZ 22kV XDM nhánh rẽ TBA T.626 tại cột 284A/476/THO Đấu nối ĐZ 22kV XDM nhánh rẽ TBA T.656 tại cột 258/476/THO
T.690 ĐMT Nam Việt Hưng ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:30

21-08-2023

Thu hồi, di dời ĐZ 22kV nhánh rẽ TBA T.626/476/THO
T.189 Hòa An Tây - Hòa An ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:30

21-08-2023

Công ty CP Điện máy Phú Long xử lý tiếp địa ngọn tại khoảng cột 164 đến 165/471/THO
T.640 Công ty TNHH Quang Sơn ĐL Phú Hoà 06:30 - 08:30

19-08-2023

Đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA 250kVA - 22/0,4kV cấp điện phục vụ xưởng chế biến hạt điều Công ty TNHH Quang Sơn tại cột 202/3/6/476/THO
T.676 Công ty Nam Việt Hưng ĐL Phú Hoà 06:30 - 08:30

19-08-2023

Đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA 250kVA - 22/0,4kV cấp điện phục vụ xưởng chế biến hạt điều Công ty TNHH Quang Sơn tại cột 202/3/6/476/THO
T.677 Công ty cổ phần Thành Đạt ĐL Phú Hoà 06:30 - 08:30

19-08-2023

Đấu nối ĐZ 22kV XDM TBA 250kVA - 22/0,4kV cấp điện phục vụ xưởng chế biến hạt điều Công ty TNHH Quang Sơn tại cột 202/3/6/476/THO
E917 - Phú Hòa ĐL Tuy An 06:00 - 12:00

02-08-2023

- XNDV- ĐLPY chêm cột BTLT 12m tại khoảng cột 130/479/AMY đến 131/479/AMY. - ĐLTA chỉnh cột nghiêng tại vị trí cột 146/2/479/AMY; 146/3/479/AMY. - CTY Xây lắp điện Nha Trang lắp xà, căng dây, đấu nối ĐZ 22kV XDM tại cột 128/2/479/AMY thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực phía Nam Tuy An năm 2023.
T.131 NMN Hòa Thắng ĐL Phú Hoà 07:30 - 13:30

28-07-2023

Căng dây xử lý độ võng ĐZ 22kV Nhánh rẽ trạm T.131/471/THO
T.157 Hòa Định Tây 4 ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:00

27-07-2023

Căng dây xử lý độ võng ĐZ 22kV Nhánh rẽ trạm T.157/471/THO
T.411 Vĩnh Phú ĐL Phú Hoà 08:00 - 10:00

27-07-2023

Thay bu lông hệ xà trạm T.411/474/THO
T.629 Cẩm Sơn ĐL Phú Hoà 09:00 - 10:00

26-07-2023

Thay thế TI trạm đến hạn kiểm định
T.624 Đồng Lãnh 1 ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:00

26-07-2023

Thay thế TI trạm đến hạn kiểm định
T.410 HTX Hoà An Tây 1 ĐL Phú Hoà 10:20 - 10:30

22-07-2023

Chuyển phương thức để đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.411 Vĩnh Phú ĐL Phú Hoà 10:20 - 10:30

22-07-2023

Chuyển phương thức để đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.456 Xóm Đồng - Thôn Phú Ân ĐL Phú Hoà 10:20 - 10:30

22-07-2023

Chuyển phương thức để đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.457 Vĩnh Phú Nam ĐL Phú Hoà 10:20 - 10:30

22-07-2023

Chuyển phương thức để đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.458 Vĩnh PHú Tây ĐL Phú Hoà 10:20 - 10:30

22-07-2023

Chuyển phương thức để đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.415 Mỹ Thành ĐL Phú Hoà 10:20 - 10:30

22-07-2023

Chuyển phương thức để đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.416 Phú Lộc 2 ĐL Phú Hoà 10:20 - 10:30

22-07-2023

Chuyển phương thức để đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.495 CS Chợ Quán ĐL Phú Hoà 10:20 - 10:30

22-07-2023

Chuyển phương thức để đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.410 HTX Hoà An Tây 1 ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

22-07-2023

Chuyển phương thức để cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.411 Vĩnh Phú ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

22-07-2023

Chuyển phương thức để cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.456 Xóm Đồng - Thôn Phú Ân ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

22-07-2023

Chuyển phương thức để cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.457 Vĩnh Phú Nam ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

22-07-2023

Chuyển phương thức để cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.458 Vĩnh PHú Tây ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

22-07-2023

Chuyển phương thức để cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.415 Mỹ Thành ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

22-07-2023

Chuyển phương thức để cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.416 Phú Lộc 2 ĐL Phú Hoà 07:30 - 07:40

22-07-2023

Chuyển phương thức để cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo
T.417 Mỹ Hoà 1 ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:30

22-07-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện theo yêu cầu của UBND huyện Phú Hòa, kết hợp đấu nối ĐZ 22kV XDM trạm biến áp T.421B tại cột 130/474/THO
T.418 Mỹ Hoà 2 ĐL Phú Hoà 07:30 - 10:30

22-07-2023

Điện lực Phú Hòa bảo dưỡng lưới điện theo yêu cầu của UBND huyện Phú Hòa, kết hợp đấu nối ĐZ 22kV XDM trạm biến áp T.421B tại cột 130/474/THO

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật