Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA 232 - Xóm Than 2 Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 236 - Tân Long 3 Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 221 - Trạm bơm Tân Hoà Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 226 - Tân Long 2 Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 231 - Tân An 2 Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 233 - Tân Hòa 4 Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 224 - Trạm Tân Vinh mới Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 220 - Tân Hòa 2 Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 2003 - Tân hòa 4 (T.114B) Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 222 - Tân hòa 1 Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 225 - Trạm Xóm Than Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 228 - Tân Phú Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 229 - Tân an Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 227 - Tân vinh Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 223 - Tân long Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 219 - Tân hòa 2 Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
E801 - Trạm sạc ô tô điện Vinfast TT Chí Thạnh Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 15:00

17-06-2024

Cty TNHH XL Trung Thuận di chuyển ĐZ 22kV XT 472/ĐXU từ cột 49/472/ĐXU đến cột 50/472/ĐXU ( phục vụ cao tốc); Điện lực Đồng Xuân thi công lắp xà kéo dây đấu nối hoàn thiện lưới trạm 110 kV Đồng Xuân giữa XT 472/ĐXU và XT 486/TAN; lắp bổ sung CSV XT 472/ĐXU tại cột 118/472/ĐXU và cột 135/472/ĐXU
TBA 494 Thôn 3 - Đa lộc Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 16:30

18-06-2024

Điện lực Đồng Xuân thay dây dẫn đại tu ĐZ 0,4kV TBA T.494/474/ĐXU
TBA 229 - Tân an Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 16:00

19-06-2024

Điện lưc Đồng Xuân thay hộp chia dây TBA T 629/486/ĐXU
TBA 442 - Thôn 4 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 16:30

20-06-2024

Điện lực Đồng Xuân thay dây dẫn đại tu ĐZ 0,4kV TBA T.442/474/ĐXU
TBA 290 - Triêm đức Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 16:00

21-06-2024

ĐL Đồng Xuân thay dây hộp chia dây
Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên

Lịch Cúp Điện Đồng Xuân Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA 222 - Phước hòa 1 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

15-06-2024

Điện lực Đồng Xuân thay dây hộp chia dây TBA T.222/482/ĐXU
TBA 822 - Phước hòa 1 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

15-06-2024

Điện lực Đồng Xuân thay dây hộp chia dây TBA T.222/482/ĐXU
TBA 4017 - Bình Nam 4 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 4011 - Bình Nam 3 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 492 - Công ty Bình Nam 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 490 - Công ty Bình Nam 1 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
BTS Viettel Soi nga Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 4020 - Lãnh Tú 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 4021 - Da Dù 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 4019 - Soi Nga 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 4018 - Lãnh Vân 5 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 476 - Lãnh Vân 3 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 473 - Lãnh vân 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 463 - Trạm Nông Khua Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 452 - Lãnh Tú Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 438 - Xí thoại Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 436 - Soi nga Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 435 - Da dù Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 434 - Lãnh trường Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 433 - Lãnh vân Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

14-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn nhánh rẽ TBA T.433/474/ĐXU từ cột 263/474/ĐXU đến cột 263/3/474/ĐXU
TBA 8001 - Bơm Triêm đức Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 877- Chiếu sáng cầu La hai Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 883 - Trạm bơm Bầu đất sét Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 879- Trạm bơm Gò Thành Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 893 - Bơm vực lò Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 884 - Bơm vực miễu Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 898 - Chi nhánh Vietel Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 8011 - Triêm Đức 4 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 885 - Triêm đức 3 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 881- Phước huệ 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 892 - Gò Ổi Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 880 - Xóm mới Long thăng. Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 878- Long thăng Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 888 - Kỳ đu - Xuân Quang 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 890 - Triêm đức Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 882- Phước huệ Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 891 - Khu TĐC Triêm đức Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 887- Gò Cốc Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 896 - Bơm nước Phú Sơn Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 894 - Phú sơn Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 897 - Thác dài Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

13-06-2024

DNTN Xây lắp Đoàn Gia Phú Yên thay 919 m dây dẫn nhánh rẽ Phước Huệ tù cột 21/38/482/ĐXu đến cột 21/38/6/482/ĐXU và từ cột 21/38/18/482/ĐXU đến cột 21/38/18/6/482/ĐXU
TBA 818 - Trạm bơm Phú Giang Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 14:00

12-06-2024

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Phú Yên thay MBA của TBA T.818/478/ĐXU
T.4023 - Phòng Giáo dục Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 14:00

11-06-2024

Điện lực Đồng Xuân hoán chuyển MBA của TBA T.4023/474/ĐXU và MBA của TBA T.276/482/ĐXU
TBA 876 - Khu TĐC Xuân Phước Điện lực Đồng Xuân 08:00 - 14:00

11-06-2024

Điện lực Đồng Xuân hoán chuyển MBA của TBA T.276/482/ĐXU và MBA của TBA T.4023/474/ĐXU
TBA 442 - Thôn 4 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 16:00

08-06-2024

ĐL Đồng Xuân thay dây dây dẫn
TBA 890 - Triêm đức Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 16:00

07-06-2024

ĐL Đồng Xuân thay dây hộp chia dây
TBA 494 Thôn 3 - Đa lộc Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 16:00

06-06-2024

ĐL Đồng Xuân thay dây dẫn 0.4KV
TBA 4011 - Bình Nam 3 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 4017 - Bình Nam 4 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 492 - Công ty Bình Nam 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
BTS Viettel Soi nga Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 490 - Công ty Bình Nam 1 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 4020 - Lãnh Tú 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 4021 - Da Dù 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 4019 - Soi Nga 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 4018 - Lãnh Vân 5 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 476 - Lãnh Vân 3 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 473 - Lãnh vân 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 463 - Trạm Nông Khua Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 452 - Lãnh Tú Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 438 - Xí thoại Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 436 - Soi nga Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 435 - Da dù Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 434 - Lãnh trường Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 433 - Lãnh vân Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

05-06-2024

DNTN Xây Lắp Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 883 - Trạm bơm Bầu đất sét Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 16:00

04-06-2024

DNTX Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 884 - Bơm vực miễu Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 16:00

04-06-2024

DNTX Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 881- Phước huệ 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 16:00

04-06-2024

DNTX Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 882- Phước huệ Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 16:00

04-06-2024

DNTX Đoàn gia Phú Yên thay dây dẫn
TBA 807 - Kỳ lộ Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

01-06-2024

ĐL Đồng Xuân thay hộp chia dây
TBA 629 - Tân an Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 14:00

31-05-2024

ĐL Đồng Xuân thay hộp chia dây
TBA 630 - Nhà máy sắn 7 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 614 - Nhà máy Sắn Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 615- Nhà máy sắn 5 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 479 - Kho bạc Đ.Xuân Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 613 - Nhà máy sắn Đồng xuân Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 616 - Nhà máy sắn 4 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 612 - Tự dùng Nhà máy sắn Đ.xuân Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 416 - Bơm cầu sắt Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
T.4024 - Xóm Giữa Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 634 - Tân Bình 4 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 4025 Long Mỹ Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 609 - Tân Bình 3 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 4007 - Long bình 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 610 - Tân bình 2 Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 480 - Xóm kho Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 617 - Long Châu Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 445 - Khu TĐC Lâm Trường Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 420 - Long an thượng Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 421 - Long an hạ Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 611- Tân Bình Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 410 - Long mỹ Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 618 - Xóm khẩu Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 405 - Long bình Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 404 - Ủy ban Thị trấn Điện lực Đồng Xuân 07:30 - 15:00

30-05-2024

Điện lực Đồng Xuân dựng cột PCLB tại khoảng cột 29-30/474/ĐXU kết hợp lắp MC XDM tại cột 97/198/486/TAN
TBA 627 - Tân vinh Điện lực Đồng Xuân 13:30 - 16:00

29-05-2024

ĐL Đồng Xuân thay hộp chia dây
Trạm tự dùng Điện lực Đồng Xuân 13:30 - 16:00

29-05-2024

ĐL Đồng Xuân thay hộp chia dây
TBA 8025 - Công ty gỗ Hoàng Huy Điện lực Đồng Xuân 13:30 - 17:00

28-05-2024

ĐL Đồng Xuân chuyển tụ bù 4011/474/ĐXUlên cột 22/157/482/ĐXU
TBA 8016 - Suối Mây 2 Điện lực Đồng Xuân 13:30 - 17:00

28-05-2024

ĐL Đồng Xuân chuyển tụ bù 4011/474/ĐXUlên cột 22/157/482/ĐXU
TBA 8015 - Phú Hội 4 Điện lực Đồng Xuân 13:30 - 17:00

28-05-2024

ĐL Đồng Xuân chuyển tụ bù 4011/474/ĐXUlên cột 22/157/482/ĐXU

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật