Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA 292 - Gò Ổi ĐL Đồng Xuân 08:00 - 09:00

04-04-2023

ĐLĐX kiểm tra thay CSV TBA T.292/472/ĐXU
TBA 258 - Phước nhuận 2 ĐL Đồng Xuân 07:30 - 08:30

05-04-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiêm CBM MBA của TBA T.221/472/ĐXU ( Phước Nhuận - xã Xuân Quang 3 – huyện Đồng Xuân)
TBA 221 - Phước nhuận ĐL Đồng Xuân 09:00 - 10:00

05-04-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiêm CBM MBA của TBA T.221/472/ĐXU ( Phước Nhuận - xã Xuân Quang 3 – huyện Đồng Xuân)
TBA 224 - Phước hòa 3 ĐL Đồng Xuân 10:30 - 11:30

05-04-2023

Điện lực Đồng Xuân xử lý phát nhiệt các cọc hạ thề MBA của TBA T.224/472/ĐXU ( Phước Hòa 3 - xã Xuân Phước – huyện Đồng Xuân)
TBA 266 - Long Hà 2 (T.201B) ĐL Đồng Xuân 13:30 - 14:30

05-04-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiêm CBM MBA của TBA T.266/472/ĐXU ( Long Hà 2 – TT La Hai – huyện Đồng Xuân)
TBA 256 - Hóc kè ĐL Đồng Xuân 08:00 - 09:00

06-04-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiêm CBM MBA của TBA T.256/472/ĐXU ( Hóc Ké - xã Xuân Quang 3 – huyện Đồng Xuân)
TBA 272 - Suối cối 3 ĐL Đồng Xuân 10:00 - 11:00

06-04-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiêm CBM MBA của TBA T.272/472/ĐXU ( Suối Cối 3 - xã Xuân Quang 1 – huyện Đồng Xuân)
TBA 210 - Phú lợi ĐL Đồng Xuân 13:30 - 14:30

06-04-2023

Điện lực Đồng Xuân xử lý phát nhiệt các đầu cọc hạ MBA của TBA T.210/472/ĐXU ( Phú lợi – xã Phú Mỡ – huyện Đồng Xuân)
TBA 248 - Kỳ lộ 2 ĐL Đồng Xuân 15:30 - 16:30

06-04-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiêm CBM MBA của TBA T.248/472/ĐXU ( Kỳ Lộ 2 - xã Xuân Quang 1 – huyện Đồng Xuân)
Lịch cúp điện Đồng Xuân - Phú Yên

Lịch Cúp Điện Đồng Xuân Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA 615- Nhà máy sắn 5 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 09:30

29-03-2023

ĐLĐX thay TI TBA T.615/486/TAN
TBA 104 - Ủy ban Thị trấn ĐL Đồng Xuân 16:00 - 16:45

23-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.104 /471/ĐXU
TBA 101 - Long Châu ĐL Đồng Xuân 14:45 - 15:30

23-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.101/471/ĐXU
TBA 621 - Trạm bơm Tân Hoà ĐL Đồng Xuân 13:30 - 14:15

23-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.621/486TAN
TBA 607- Tân Phước ĐL Đồng Xuân 10:30 - 11:15

23-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.607/486TAN
TBA 610 - Tân bình 2 ĐL Đồng Xuân 09:15 - 10:00

23-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.610/486TAN
TBA 611- Tân Bình ĐL Đồng Xuân 08:00 - 08:45

23-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.611/486TAN
TBA 622 - Tân hòa 1 ĐL Đồng Xuân 16:00 - 16:45

22-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.622/486TAN
TBA 626 - Tân Long 2 ĐL Đồng Xuân 14:45 - 15:30

22-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.626/486TAN
TBA 624 - Trạm Tân Vinh mới ĐL Đồng Xuân 13:30 - 14:15

22-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.624/486TAN
TBA 627 - Tân vinh ĐL Đồng Xuân 10:30 - 11:15

22-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.627/486TAN
TBA 628 - Tân Phú ĐL Đồng Xuân 09:15 - 10:00

22-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.628/486TAN
TBA 629 - Tân an ĐL Đồng Xuân 08:00 - 08:45

22-03-2023

Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.629/486TAN
TBA 244 - Thuỷ điện La Hiêng ĐL Đồng Xuân 14:00 - 15:00

16-03-2023

ĐL Đồng Xuân Thay công tơ định kỳ TBA T.244/472/ĐXU
TBA 246 - NHÀ MÁY 2 ĐL Đồng Xuân 12:00 - 13:00

16-03-2023

ĐL Đồng Xuân Thay công tơ định kỳ TBA T.246/472/ĐXU
TBA 617 - Long Châu ĐL Đồng Xuân 10:45 - 11:30

16-03-2023

ĐL Đồng Xuân Kiểm tra bảo dưỡng kết hơp chuyến đấu lưới công tơ về sau ATM tổng TBA T.617/486/TAN
TBA 237 - Khu đập chính La Hiêng ĐL Đồng Xuân 10:00 - 11:00

16-03-2023

ĐL Đồng Xuân Thay công tơ định kỳ TBA T.237/472/ĐXU
TBA 612 - Tự dùng Nhà máy sắn Đ.xuân ĐL Đồng Xuân 09:30 - 10:15

16-03-2023

ĐL Đồng Xuân thí nghiêm CBM MBA của TBA T.612/486/TAN
TBA 613 - Nhà máy sắn Đồng xuân ĐL Đồng Xuân 08:00 - 09:30

16-03-2023

ĐL Đồng Xuân Thay thế TI định kỳ TBA T.613/486/TAN
TBA 121 - Long an hạ ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

15-03-2023

ĐL Đồng Xuân Thí nghiệm CBM MBA của TBA T.121/471/ĐXU
TBA 120 - Long an thượng ĐL Đồng Xuân 14:00 - 14:45

15-03-2023

ĐL Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA + chuyến đấu lưới công tơ TBA T.120/471/ĐXU
TBA 111 - Long thạch ĐL Đồng Xuân 10:30 - 11:15

15-03-2023

ĐL Đồng Xuân Thí nghiệm CBM MBA của TBA T.111/471/ĐXU
TBA 110 - Long mỹ ĐL Đồng Xuân 09:30 - 10:15

15-03-2023

ĐL Đồng Xuân Thí nghiệm CBM MBA của TBA T.110/471/ĐXU
TBA 247 - Phú Xuân A ĐL Đồng Xuân 08:00 - 09:00

15-03-2023

ĐL Đồng Xuân kiểm tra xử lý rỉ dầu
TBA 280 - Xóm Mới Long thăng. ĐL Đồng Xuân 08:00 - 09:00

15-03-2023

ĐL Đồng Xuân Xử lý phát nhiệt đầu cus trên ATM tổng TBA T.280/472/ĐXU
TBA 133 - Lãnh vân ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:30

14-03-2023

Kiểm tra bão dưỡng, xử lý nội tủ diều khiển + kết hợp thí nghiệm CBM
TBA 287- Gò Cốc ĐL Đồng Xuân 08:00 - 10:00

09-03-2023

ĐL Đồng Xuân gia công lại tủ kiểm tính đã rỉ sét
TBA 103 - Long thăng ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:30

28-02-2023

Hoán chuyển MBA T.103 và T.1007/471/ĐXU
TBA 1007 - Long bình 2 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:30

28-02-2023

Hoán chuyển MBA T.1007/471/ĐXU và T.103 /471/ĐXU
TBA 248 - Kỳ lộ 2 ĐL Đồng Xuân 10:00 - 11:00

22-02-2023

Thay TI định kỳ
TBA 233 - Trại giam A20 - KB ĐL Đồng Xuân 08:30 - 09:30

22-02-2023

Thay TI định kỳ
TBA 222 - Phước hòa 1 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 223 - Phước hòa 2 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 224 - Phước hòa 3 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 225 - UBND Xã Xuân Phước ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 226 - Phú hội ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 232 - Suối mây ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 247 - Phú Xuân A ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 259 Phú Hội 2 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 276 - Khu TĐC Xuân Phước ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 268 - Phước Hòa 4 (T.224 B) ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 299 - Phú Hội 3 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 2014 - Phước Hòa 5 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 2016 - Suối Mây 2 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 2015 - Phú Hội 4 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 275 - Nhà máy gạch Tuynel ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 618 - Xóm khẩu ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 618 - Xóm khẩu ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 611- Tân Bình ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 611- Tân Bình ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 617 - Long Châu ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 617 - Long Châu ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 610 - Tân bình 2 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 610 - Tân bình 2 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 609 - Tân Bình 3 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 609 - Tân Bình 3 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
T.634 - Tân Bình 4 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
T.634 - Tân Bình 4 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 612 - Tự dùng Nhà máy sắn Đ.xuân ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 612 - Tự dùng Nhà máy sắn Đ.xuân ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 613 - Nhà máy sắn Đồng xuân ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 613 - Nhà máy sắn Đồng xuân ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 616 - Nhà máy sắn 4 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 616 - Nhà máy sắn 4 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 615- Nhà máy sắn 5 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 615- Nhà máy sắn 5 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 614 - Nhà máy Sắn ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 614 - Nhà máy Sắn ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 630 - Nhà máy sắn 7 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 630 - Nhà máy sắn 7 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 222 - Phước hòa 1 ĐL Đồng Xuân 07:45 - 15:15

18-01-2023

Thực hiện CV Số 1245/UBND- ĐLĐX V/v đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão .Công ty cổ phần BTLT Nha Trang thi công dựng 33 cột BTLT, 01 cột sắt, lắp 30 bộ xà và thay 2111m dây dẫn hiện trạng thành ALWB-240 từ cột 22/111 đến 22/147 thuộc ĐD472.TC/ĐXU.
TBA 223 - Phước hòa 2 ĐL Đồng Xuân 07:45 - 15:15

18-01-2023

Thực hiện CV Số 1245/UBND- ĐLĐX V/v đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão .Công ty cổ phần BTLT Nha Trang thi công dựng 33 cột BTLT, 01 cột sắt, lắp 30 bộ xà và thay 2111m dây dẫn hiện trạng thành ALWB-240 từ cột 22/111 đến 22/147 thuộc ĐD472.TC/ĐXU.
TBA 224 - Phước hòa 3 ĐL Đồng Xuân 07:45 - 15:15

18-01-2023

Thực hiện CV Số 1245/UBND- ĐLĐX V/v đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão .Công ty cổ phần BTLT Nha Trang thi công dựng 33 cột BTLT, 01 cột sắt, lắp 30 bộ xà và thay 2111m dây dẫn hiện trạng thành ALWB-240 từ cột 22/111 đến 22/147 thuộc ĐD472.TC/ĐXU.
TBA 2014 - Phước Hòa 5 ĐL Đồng Xuân 07:45 - 15:15

18-01-2023

Thực hiện CV Số 1245/UBND- ĐLĐX V/v đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão .Công ty cổ phần BTLT Nha Trang thi công dựng 33 cột BTLT, 01 cột sắt, lắp 30 bộ xà và thay 2111m dây dẫn hiện trạng thành ALWB-240 từ cột 22/111 đến 22/147 thuộc ĐD472.TC/ĐXU.
TBA 275 - Nhà máy gạch Tuynel ĐL Đồng Xuân 07:45 - 15:15

18-01-2023

Thực hiện CV Số 1245/UBND- ĐLĐX V/v đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão .Công ty cổ phần BTLT Nha Trang thi công dựng 33 cột BTLT, 01 cột sắt, lắp 30 bộ xà và thay 2111m dây dẫn hiện trạng thành ALWB-240 từ cột 22/111 đến 22/147 thuộc ĐD472.TC/ĐXU.
TBA 222 - Phước hòa 1 ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 223 - Phước hòa 2 ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 224 - Phước hòa 3 ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 225 - UBND Xã Xuân Phước ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 226 - Phú hội ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 232 - Suối mây ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 247 - Phú Xuân A ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 259 Phú Hội 2 ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 276 - Khu TĐC Xuân Phước ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 268 - Phước Hòa 4 (T.224 B) ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 299 - Phú Hội 3 ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 2014 - Phước Hòa 5 ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 2016 - Suối Mây 2 ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 2015 - Phú Hội 4 ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 275 - Nhà máy gạch Tuynel ĐL Đồng Xuân 07:00 - 07:45

18-01-2023

Gỡ lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 613 - Nhà máy sắn Đồng xuân ĐL Đồng Xuân 15:30 - 16:30

12-01-2023

Bảo dưỡng tết kết hợp thay công tơ trạm biến áp T.613/486/TAN
TBA 170 - Mỏ Fluorit Xuân Lãnh ĐL Đồng Xuân 13:30 - 14:30

12-01-2023

Bảo dưỡng tết kết hợp thay công tơ trạm biến áp T.170 /471/ĐX
TBA 138 - Xí thoại ĐL Đồng Xuân 10:00 - 11:30

12-01-2023

Bảo dưỡng tết kết hợp thay công tơ và chuyển sang công tơ trực tiếp TBA T.138 /471/ĐX
TBA 133 - Lãnh vân ĐL Đồng Xuân 08:30 - 09:30

12-01-2023

Bảo dưỡng tết kết hợp thay công tơ+ TI trạm biến áp T.133 /471/ĐX
TBA 275 - Nhà máy gạch Tuynel ĐL Đồng Xuân 14:50 - 15:50

11-01-2023

Bảo dưỡng tết kết hợp thay công tơ+ TI trạm biến áp T.275/472/ĐX
TBA 221 - Phước nhuận ĐL Đồng Xuân 13:35 - 14:35

11-01-2023

Bảo dưỡng tết kết hợp thay công tơ+ TI trạm biến áp T.221 /472/ĐX
TBA 238 - Nhà máy đá Xuân Phước ĐL Đồng Xuân 09:30 - 10:30

11-01-2023

Bảo dưỡng tết kết hợp thay TI trạm biếp áp T.238 /472/ĐX
TBA 201 - Long hà - (250-22/0,4). ĐL Đồng Xuân 08:00 - 09:00

11-01-2023

Bảo dưỡng tết kết hợp thay công tơ+ TI trạm biến áp T.201 Long Hà /472/ĐX
TBA 143 - Thôn 5 ĐL Đồng Xuân 15:00 - 15:45

10-01-2023

Điện lực Đồng Xuân đấu lèo cột 415/471/ĐX
TBA 144 - Thôn 6 ĐL Đồng Xuân 15:00 - 15:45

10-01-2023

Điện lực Đồng Xuân đấu lèo cột 415/471/ĐX

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật