Lịch cúp điện Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Lê Duẩn - Phan Lưu Thanh ĐL Tuy Hoà 07:30 - 09:30

08-02-2023

ĐLTH thay MBA T751/477/THO
Tiến Đạt 2 ĐL Tuy Hoà 07:30 - 09:30

08-02-2023

ĐLTH thay MBA T217/482/THO
Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Tiến Phát ĐL Tuy Hoà 07:30 - 09:30

08-02-2023

ĐLTH thay MBA T217/482/THO
Lê Lợi ĐL Sông Hinh 07:30 - 08:15

08-02-2023

Điện lực Sông Hinh thay TI định kỳ Trạm T.733
T.106 Tân Bình 1. ĐL Sơn Hoà 08:00 - 11:30

08-02-2023

Hotline1 tháo, đấu lèo đấu nối xuống FCO TBA T.106/471/SHO, Đl Sơn Hòa hoán đổi MBA
T.124-UBND Xã Phước Tân ĐL Sơn Hoà 08:00 - 12:00

08-02-2023

Hotline 2 tháo, đấu lèo đấu nối xuống FCO TBA T.124, ĐL Sơn Hòahoán đổi MBA
Trạm Buôn Thu Krông Pa. ĐL Sơn Hoà 08:00 - 12:30

08-02-2023

Hoán đổi MBA
Đá Granit ĐL Sông Hinh 08:00 - 08:45

08-02-2023

Thay TI định kỳ Trạm T.718
T.134 Phú Lộc 4 ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:30

08-02-2023

Bảo dưỡng, tăng cường tiếp xúc lèo tại LBS PĐ 102/471/THO
T.126 Phú Lộc 5 ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:30

08-02-2023

Bảo dưỡng, tăng cường tiếp xúc lèo tại LBS PĐ 102/471/THO
T.129 Phú Lộc 4 ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:30

08-02-2023

Bảo dưỡng, tăng cường tiếp xúc lèo tại LBS PĐ 102/471/THO
T.128 Phú Lộc 3 ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:30

08-02-2023

Bảo dưỡng, tăng cường tiếp xúc lèo tại LBS PĐ 102/471/THO
T.130 Phú Lộc 1 ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:30

08-02-2023

Bảo dưỡng, tăng cường tiếp xúc lèo tại LBS PĐ 102/471/THO
T.162 Phú Lộc 1 ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:30

08-02-2023

Bảo dưỡng, tăng cường tiếp xúc lèo tại LBS PĐ 102/471/THO
T.404 Đông Phước 2 ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:00

08-02-2023

Thay TI trạm T.404 đến hạn kiểm định
T.125 Nhà máy nước Hòa Thắng ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:30

08-02-2023

Bảo dưỡng, tăng cường tiếp xúc lèo tại LBS PĐ 102/471/THO
T.131 NMN Hòa Thắng ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:30

08-02-2023

Bảo dưỡng, tăng cường tiếp xúc lèo tại LBS PĐ 102/471/THO
Me Xanh ĐL Sông Hinh 08:30 - 09:15

08-02-2023

Điện lực Sông Hinh thay TI định kỳ T.776
T.675 Long Phụng ĐL Phú Hoà 09:15 - 10:15

08-02-2023

Thay TI trạm T.675 đến hạn kiểm định
T.613 Nho Lâm ĐL Phú Hoà 10:30 - 11:30

08-02-2023

Thay TI trạm T.613 đến hạn kiểm định
Nhà MN Bình ngọc ĐL Tuy Hoà 07:10 - 07:50

09-02-2023

Đội Hotline 2 PYPC gỡ cô lập 03 lèo ĐZ 22kV NR T102-T103/481/THO tại cột C32/484-481/THO để ĐLTH thay MBA
Nhà MN Bình ngọc ĐL Tuy Hoà 07:10 - 10:35

09-02-2023

ĐLTH thay MBA T102, T103/481/THO
Nhà MN Bình ngọc 2 ĐL Tuy Hoà 07:10 - 07:50

09-02-2023

Đội Hotline 2 PYPC gỡ cô lập 03 lèo ĐZ 22kV NR T102-T103/481/THO tại cột C32/484-481/THO để ĐLTH thay MBA
Nhà MN Bình ngọc 2 ĐL Tuy Hoà 07:10 - 10:35

09-02-2023

ĐLTH thay MBA T102, T103/481/THO
TBA Thôn 5/3 ( T.422 ) ĐL Sông Cầu 07:30 - 08:30

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.422/474/SCA
TBA Bãi Đồng 2 ( T.737 ) ĐL Sông Cầu 07:30 - 08:30

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.737/477/SCA2
T. H Đạo - H.T. C Chúa ĐL Tuy Hoà 08:00 - 08:40

09-02-2023

Đội Hotline 2 PYPC gỡ cô lập 03 lèo ĐZ 22kV xuống T442/484/THO để ĐLTH thay MBA
T. H Đạo - H.T. C Chúa ĐL Tuy Hoà 08:00 - 11:20

09-02-2023

ĐLTH thay MBA T422/484/THO
TBA Xóm Cát Mới ( T.638 ) ĐL Sông Cầu 09:00 - 10:00

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.638/476/SCA
TBA Hòa Mỹ 2 ( T.619 ) ĐL Sông Cầu 09:00 - 10:00

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.619/476/SCA
TBA Long Phước Đông ( T.903 ) ĐL Sông Cầu 10:30 - 11:30

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.903/479/SCA2
TBA Trạm Y Tế Xã Xuân Cảnh ( T.646 ) ĐL Sông Cầu 10:30 - 11:30

09-02-2023

Thay TI định kỳ TBA T.646/476/SCA
C419E22-Khu phố 2-1 ĐL Đông Hoà 07:30 - 08:15

10-02-2023

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.419/474/THO2
C602DC-Hảo Sơn 1 ĐL Đông Hoà 07:30 - 08:15

10-02-2023

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.602/476/DCA
E602 - Hòa Lương 1 ĐL Tuy An 07:30 - 09:30

10-02-2023

ĐL Tuy An thay TI TBA T.602/476/TAN
E928 - Khu TĐC An Hòa (T.636) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

10-02-2023

Đội Hotline 2 tháo 03 lèo ĐZ 22 kV đấu nối xuống TBA T.928/479/AMY; ĐL Tuy An Hoán đổi MBA T.928/479/AMY & MBA T.142/481/AMY
E142 - Phú Cần 1 ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

10-02-2023

ĐL Tuy An Hoán đổi MBA T.142/481/AMY & MBA T.928/479/AMY
C420E22-Khu phố 1-1 ĐL Đông Hoà 08:30 - 09:15

10-02-2023

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.420/474/THO2
C825DC-Phước Long 3 ĐL Đông Hoà 08:40 - 09:25

10-02-2023

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.825/478/DCA
C663HH-Phú Hiệp 7 ĐL Đông Hoà 09:30 - 10:15

10-02-2023

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.663/476/HHI
E661 - Gò Điều ĐL Tuy An 09:30 - 11:30

10-02-2023

ĐL Tuy An thay TI TBA T.661/476/TAN.
C123HH-Xóm Sũng ĐL Đông Hoà 09:50 - 10:35

10-02-2023

Điện lực Đông Hòa thay TI TBA T.123/471/HHI
C629HH-Phú Thọ 1-1 ĐL Đông Hoà 10:30 - 11:15

10-02-2023

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.629/476/HHI
C635HH-Phú Thọ 3-1 ĐL Đông Hoà 10:45 - 11:30

10-02-2023

Điện lực Đông Hòa thay TI TBA T.635/476/HHI
E662 - Cây Gạo ĐL Tuy An 13:30 - 15:30

10-02-2023

ĐL Tuy An thay TI TBA T.662/476/TAN.
E607 - Tân Long 1 ĐL Tuy An 15:30 - 17:00

10-02-2023

ĐL Tuy An thay TI TBA T.607/476/TAN
C.ty CP Bia Sài Gòn 1 ĐL Tuy Hoà 07:00 - 08:20

11-02-2023

Đội Hotline 2 PYPC gỡ cô lập 03 lèo ĐZ 22kV NR T859/478/THO tại cột 14/19/478/THO, ĐZ 22kV NR T864/478/THO tại cột 14/20/478/THO để ĐLTH xử lý phóng điện sứ xuyên tường vào nhà trạm và VSCN
C.ty CP Bia Sài Gòn 1 ĐL Tuy Hoà 07:00 - 11:00

11-02-2023

ĐLTH xử lý phóng điện sứ xuyên tường vào nhà trạm và VSCN các TBA T859, T864/478/THO
CN công ty CP bia Sài Gòn Miền Trung tại PY ĐL Tuy Hoà 07:00 - 08:20

11-02-2023

Đội Hotline 2 PYPC gỡ cô lập 03 lèo ĐZ 22kV NR T859/478/THO tại cột 14/19/478/THO, ĐZ 22kV NR T864/478/THO tại cột 14/20/478/THO để ĐLTH xử lý phóng điện sứ xuyên tường vào nhà trạm và VSCN
CN công ty CP bia Sài Gòn Miền Trung tại PY ĐL Tuy Hoà 07:00 - 11:00

11-02-2023

ĐLTH xử lý phóng điện sứ xuyên tường vào nhà trạm và VSCN các TBA T859, T864/478/THO
E423 - Phú Hạnh 2 ĐL Tuy An 07:30 - 09:30

11-02-2023

ĐL Tuy An thay TI TBA T423/484/TAN
E933 - Phú Thường (T.624) ĐL Tuy An 07:30 - 11:00

11-02-2023

XNDV ĐLPY chêm 03 vị trí cột BTLT 12m bằng thủ công
Trạm BA Công Viên ( T.509 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 11:30

11-02-2023

Thay dây dẫn ĐZ 0.4kV TBA T.509/475/SCA2
E435 - Phú Sơn 6 ĐL Tuy An 09:30 - 11:30

11-02-2023

ĐL Tuy An thay TI TBA T435/484/TAN
E436 - Phú Sơn 5 ĐL Tuy An 13:30 - 15:30

11-02-2023

ĐL Tuy An thay TI TBA T436/484/TAN
E402 - An Ninh Tây 4 ĐL Tuy An 15:30 - 17:00

11-02-2023

ĐL Tuy An thay TI TBA T402/484/TAN
UBND Bình Kiến ĐL Tuy Hoà 07:00 - 15:00

12-02-2023

Thay 275 sứ đứng kém phẩm chất bằng cách điện đứng Polyme 24kV XT475 từ cột C46-C83
Truyền Hình Chóp Chài ĐL Tuy Hoà 07:00 - 15:00

12-02-2023

Thay 275 sứ đứng kém phẩm chất bằng cách điện đứng Polyme 24kV XT475 từ cột C46-C83
Viba Chóp Chài ĐL Tuy Hoà 07:00 - 15:00

12-02-2023

Thay 275 sứ đứng kém phẩm chất bằng cách điện đứng Polyme 24kV XT475 từ cột C46-C83
Trạm PSóng TH Chóp Chài ĐL Tuy Hoà 07:00 - 15:00

12-02-2023

Thay 275 sứ đứng kém phẩm chất bằng cách điện đứng Polyme 24kV XT475 từ cột C46-C83

Lịch Cúp Điện Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
E934 - Diêm Hội (T.625) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

05-02-2023

Đơn vị thi công ngoài lắp xà, căng dây, đấu nối TBA T935B/479/AMY XDM tại TBA T935/479/AMY và NCS TBA T934/479/AMY từ 1 pha lên 3 pha bằng thủ công.
E935 - Diêm Hội 1 (T.645) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

05-02-2023

Đơn vị thi công ngoài lắp xà, căng dây, đấu nối TBA T935B/479/AMY XDM tại TBA T935/479/AMY và NCS TBA T934/479/AMY từ 1 pha lên 3 pha bằng thủ công.
E936 - Hộ Nguyễn Văn Dược (T.653) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

05-02-2023

Đơn vị thi công ngoài lắp xà, căng dây, đấu nối TBA T935B/479/AMY XDM tại TBA T935/479/AMY và NCS TBA T934/479/AMY từ 1 pha lên 3 pha bằng thủ công.
TBA Hóc Bò ( T.303 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà, CSV PĐ 301 Quảng đế/473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
Trạm BA Lệ Uyên ( T.714 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Trung Trinh 1 ( T.716 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Phước Lý 1 ( T.705 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Phước Lý 2 ( T.707 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hóc Bò 2 ( T.302 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà, CSV PĐ 301 Quảng đế/473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Hóc Bò 3 ( T.304 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà, CSV PĐ 301 Quảng đế/473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA KDC Lệ Uyên ( T.709 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Phước Lý 3 ( T.708 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Cua Đầu Gò ( T.736 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Phước Lý 4 ( T.740 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T.306 Chùa Phước Nguyên ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà, CSV PĐ 301 Quảng đế/473/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T.742 Tôn Phước Lý ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA CA PCCC & CNCH ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA TTHN Dạy Nghề TX Sông Cầu ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Nhà Hàng Hùng Thủy ĐL Sông Cầu 08:00 - 15:00

31-01-2023

Thay Bulon cùm xà sau PĐ 701 đến MC 477 Xuân Phương/477/SCA2, thay CSV PĐ 700-3 Hóc Bò/477/SCA2(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
E939 - Đông Nổ (T.628) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

27-01-2023

ĐLTA NCS TBA T.939/479/AMY từ 01 pha lên 3 pha
E940 - Phước Đồng (t.629) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

27-01-2023

ĐLTA NCS TBA T.939/479/AMY từ 01 pha lên 3 pha
E942 - UBND xã An Hải (T.630) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

27-01-2023

ĐLTA NCS TBA T.939/479/AMY từ 01 pha lên 3 pha
E946 - Công ty Trí Huệ (T.665) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

27-01-2023

ĐLTA NCS TBA T.939/479/AMY từ 01 pha lên 3 pha
E944 - Đồn Biên phòng An Hải (T.638) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

27-01-2023

ĐLTA NCS TBA T.939/479/AMY từ 01 pha lên 3 pha
E941 - Công ty Trường Hải 1 (T.639) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

27-01-2023

ĐLTA NCS TBA T.939/479/AMY từ 01 pha lên 3 pha
E945 - Công ty Trường Hải 2 (T.664) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

27-01-2023

ĐLTA NCS TBA T.939/479/AMY từ 01 pha lên 3 pha
E947 - Trung tâm giống Thủy sản Phú Yên (T.670) ĐL Tuy An 07:30 - 11:30

27-01-2023

ĐLTA NCS TBA T.939/479/AMY từ 01 pha lên 3 pha
T.601 Phước Khánh 2 ĐL Phú Hoà 00:59 - 06:00

27-01-2023

MC 476/THO nhảy I>>> pha A , B, C ( Ia= 4145, Ib=3904, Ic=4017 ). Đóng lặp lại thành công. Thông số đo lường mất pha B ( Ia=47, Ib=0, Ic=43,6 ).Sau PĐ601Qui Hậu/476/THO không có tín hiệu sự cố.
T.650 Phước khánh 2 ĐL Phú Hoà 00:59 - 06:00

27-01-2023

MC 476/THO nhảy I>>> pha A , B, C ( Ia= 4145, Ib=3904, Ic=4017 ). Đóng lặp lại thành công. Thông số đo lường mất pha B ( Ia=47, Ib=0, Ic=43,6 ).Sau PĐ601Qui Hậu/476/THO không có tín hiệu sự cố.
T.602 Phước Khánh 1 ĐL Phú Hoà 00:59 - 06:00

27-01-2023

MC 476/THO nhảy I>>> pha A , B, C ( Ia= 4145, Ib=3904, Ic=4017 ). Đóng lặp lại thành công. Thông số đo lường mất pha B ( Ia=47, Ib=0, Ic=43,6 ).Sau PĐ601Qui Hậu/476/THO không có tín hiệu sự cố.
T.638 Phước Khánh 4 ĐL Phú Hoà 00:59 - 06:00

27-01-2023

MC 476/THO nhảy I>>> pha A , B, C ( Ia= 4145, Ib=3904, Ic=4017 ). Đóng lặp lại thành công. Thông số đo lường mất pha B ( Ia=47, Ib=0, Ic=43,6 ).Sau PĐ601Qui Hậu/476/THO không có tín hiệu sự cố.
T.603 Phước Khánh 3 ĐL Phú Hoà 00:59 - 06:00

27-01-2023

MC 476/THO nhảy I>>> pha A , B, C ( Ia= 4145, Ib=3904, Ic=4017 ). Đóng lặp lại thành công. Thông số đo lường mất pha B ( Ia=47, Ib=0, Ic=43,6 ).Sau PĐ601Qui Hậu/476/THO không có tín hiệu sự cố.
T.652 Phước Khánh ĐL Phú Hoà 00:59 - 06:00

27-01-2023

MC 476/THO nhảy I>>> pha A , B, C ( Ia= 4145, Ib=3904, Ic=4017 ). Đóng lặp lại thành công. Thông số đo lường mất pha B ( Ia=47, Ib=0, Ic=43,6 ).Sau PĐ601Qui Hậu/476/THO không có tín hiệu sự cố.
T.661 Phước Khánh ĐL Phú Hoà 00:59 - 06:00

27-01-2023

MC 476/THO nhảy I>>> pha A , B, C ( Ia= 4145, Ib=3904, Ic=4017 ). Đóng lặp lại thành công. Thông số đo lường mất pha B ( Ia=47, Ib=0, Ic=43,6 ).Sau PĐ601Qui Hậu/476/THO không có tín hiệu sự cố.
T.691 Khu Tái Định Cư Hòa An ĐL Phú Hoà 00:59 - 06:00

27-01-2023

MC 476/THO nhảy I>>> pha A , B, C ( Ia= 4145, Ib=3904, Ic=4017 ). Đóng lặp lại thành công. Thông số đo lường mất pha B ( Ia=47, Ib=0, Ic=43,6 ).Sau PĐ601Qui Hậu/476/THO không có tín hiệu sự cố.
T.H Đạo - Hùng Vương ĐL Tuy Hoà 07:00 - 10:30

21-01-2023

XNDV thay MBA T433/484/E23-SCL 2022
TBA Xóm Cát Mới ( T.638 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Vịnh Hòa ( T.640 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA KDC Vịnh Hòa ( T.639 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Chợ Xuân Thịnh ( T.637 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Vịnh Hòa 2 ( T.641 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Trạm Y Tế Xã Xuân Thịnh ( T.644 ) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Viễn Thông Phú Dương (1Fa) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA Nguyễn Xuân Danh (Hồ Tôm) ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
TBA T647 Hộ Ông Cang ĐL Sông Cầu 08:30 - 13:30

19-01-2023

Thay Bulon cùm xà, bọc lèo cách điện NR T.644 đến T.641/476/SCA(Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật)
T.452 Đông Bình ĐL Phú Hoà 08:00 - 09:30

19-01-2023

Cô lập 03 FCO tại trạm T.452 để Đội hotline 2 thay 03 FCO tại trạm T.452/474/THO
C631HH-TĐC Phú Thọ 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:00

19-01-2023

ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA T.631/476/HHI và T.138/471/HHI
C138HH-Phú Lạc 5 ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:00

19-01-2023

ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA T.138/471/HHI và T.631/476/HHI
C652HH-Nguyễn Nhật Tân ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:00

19-01-2023

ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA T.631/476/HHI và T.138/471/HHI
TBA 222 - Phước hòa 1 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 223 - Phước hòa 2 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 224 - Phước hòa 3 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 225 - UBND Xã Xuân Phước ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 226 - Phú hội ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 232 - Suối mây ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 247 - Phú Xuân A ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 259 Phú Hội 2 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 276 - Khu TĐC Xuân Phước ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 268 - Phước Hòa 4 (T.224 B) ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 299 - Phú Hội 3 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 2014 - Phước Hòa 5 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 2016 - Suối Mây 2 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 2015 - Phú Hội 4 ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA 275 - Nhà máy gạch Tuynel ĐL Đồng Xuân 15:15 - 16:00

18-01-2023

Đấu lèo cột 22/151/472/ĐX
TBA T.376 Hảo Danh 2 ĐL Sông Cầu 14:00 - 14:45

18-01-2023

Bổ sung dầu MBA T.308/473/SCA2, chặt cây có khả năng ngã đổ vào ĐZ NR T.308-T376/473/SCA2
TBA Hảo Danh ( T.308 ) ĐL Sông Cầu 14:00 - 14:45

18-01-2023

Bổ sung dầu MBA T.308/473/SCA2, chặt cây có khả năng ngã đổ vào ĐZ NR T.308-T376/473/SCA2
Trạm BA Long Bình ( T.511 ) ĐL Sông Cầu 09:45 - 10:45

18-01-2023

Bổ sung dầu MBA T.511/475/SCA2
C803HH-Mỹ Hòa 3 ĐL Đông Hoà 09:30 - 11:00

18-01-2023

ĐL Đông Hòa xử lý tiếp xúc cọc hạ MBA thuộc TBA T.803/478/HHI
C807HH-Mỹ Hòa 2 ĐL Đông Hoà 09:30 - 11:00

18-01-2023

ĐL Đông Hòa xử lý tiếp xúc tại 03 FCO TBA T.807/478/HHI
TBA Chánh Lộc 5 ( T.817 ) ĐL Sông Cầu 09:15 - 11:30

18-01-2023

Tháo, đấu lèo TBA T.817/478/SCA (Hoán chuyển MBA T.817/478/SCA)
TBA Hòa Hội 2 ( T.614 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 12:30

18-01-2023

Tháo, đấu lèo TBA T.614/476/SCA (Hoán chuyển MBA T.614/476/SCA)
TBA Long Hải ( T.503 ) ĐL Sông Cầu 08:00 - 09:30

18-01-2023

Xử lý Move nhiệt đầu cực hạ thế MBA T.503/475/SCA2
C633HH-Nuôi Tôm Phú Thọ 3 ĐL Đông Hoà 08:00 - 10:00

18-01-2023

Hotline 1 thay 03 FCO NR T.633/476/HHI (cột 26/30/1/476/HHI)
Buôn Mã Vôi ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
An Hoà ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
Đồng Phú ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
Tuy Bình ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
Chí Thán ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
Suối Phèn_F7130SHO ĐL Sông Hinh 08:00 - 17:00

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp chỉnh xà nghiêng tại trụ 290, 322/477/Sho
An Hòa 2_F7148SHO ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
Tuy Bình 2_F7160SHo ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
Chí Thán 3_F7161SHo ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
Bơm Tuy Bình ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
Bơm Bến Trâu ĐL Sông Hinh 08:00 - 10:30

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp thay FCO pha A TBA T.408/474/SHo bị move
Phan Thiện Tín_F7122SHO ĐL Sông Hinh 08:00 - 17:00

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp chỉnh xà nghiêng tại trụ 290, 322/477/Sho
Lê Đình Linh_F7129SHO ĐL Sông Hinh 08:00 - 17:00

18-01-2023

Bão dưỡng lưới truwocs tết Nguyên đán, kết hợp chỉnh xà nghiêng tại trụ 290, 322/477/Sho
TBA 618 - Xóm khẩu ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 618 - Xóm khẩu ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 611- Tân Bình ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 611- Tân Bình ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 617 - Long Châu ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 617 - Long Châu ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 610 - Tân bình 2 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 610 - Tân bình 2 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 609 - Tân Bình 3 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 609 - Tân Bình 3 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
T.634 - Tân Bình 4 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
T.634 - Tân Bình 4 ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;
TBA 612 - Tự dùng Nhà máy sắn Đ.xuân ĐL Đồng Xuân 08:00 - 11:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công tháo giàn giáo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201
TBA 612 - Tự dùng Nhà máy sắn Đ.xuân ĐL Đồng Xuân 08:00 - 16:00

18-01-2023

CTy BTLT Nha Trang thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép + chống sét+ cáp quang khoảng cột 27-29, 29-30 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/174/-97/174/2; 97/174- 97/182 + Lắp đặt giàn giáo để thi công kéo dây ĐZ110kV Đồng Xuân mạch kép khoảng cột 34-35 giao chéo vượt đường dây 22kV-XT486/TA tại khoảng cột 97/200-97/201;

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật