Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
C203HHI-Cty TNHH AUSABACO Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C254HHI-Cty CP ASTA Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C252HHI-Cty TNHH Concept Eyewear Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C244HHI-Cty TNHH Olam Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C240HHI-Cơ sở nhựa Minh Hiệp Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C239HHI-Công ty TNHH Olam Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C228HHI-Cty Ngọc Trai Sài Gòn Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C225HHI-Nhà Điều Hành BQL KCN Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C255HHI-Cty CP ASTA Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C251HHI-Phước Lâm 7 Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C242HHI-Phước Lâm 4-1 Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C232HHI-Phước Lâm 4 Điện lực Đông Hoà 06:00 - 07:00

20-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa tháo 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C620THO2-Vùng Nhơn 3 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:45

21-05-2024

Đội Hotline 2 tháo 03 lèo tại vị trí cột 134/84/22/476/THO2 (hướng về cột 79/21/476/THO2); Đấu 03 lèo tại vị trí cột 134/84/22/476/THO2 (hướng về cột 79/21/476/THO2).
C625THO2-Vinfast Đông Mỹ Điện lực Đông Hoà 07:45 - 14:00

21-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay LBS kín bằng MC (MC từ MCV 200-6 Phước Lâm/R23/16/1/472/HHI chuyển đến) tại PĐ 601 Vùng Nhơn/79/3/476/THO2 (cột 79/3/476/THO2). Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận di dời ĐZ 22kV tại khoảng cột 59 - 72/476/THO2, khoảng cột 65 – 65/3/476/THO2.
C603THO2-Bơm Gò Thiệu Điện lực Đông Hoà 07:45 - 14:00

21-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay LBS kín bằng MC (MC từ MCV 200-6 Phước Lâm/R23/16/1/472/HHI chuyển đến) tại PĐ 601 Vùng Nhơn/79/3/476/THO2 (cột 79/3/476/THO2). Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận di dời ĐZ 22kV tại khoảng cột 59 - 72/476/THO2, khoảng cột 65 – 65/3/476/THO2.
C627THO2-Vùng Nhơn 4 Điện lực Đông Hoà 07:45 - 14:00

21-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay LBS kín bằng MC (MC từ MCV 200-6 Phước Lâm/R23/16/1/472/HHI chuyển đến) tại PĐ 601 Vùng Nhơn/79/3/476/THO2 (cột 79/3/476/THO2). Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận di dời ĐZ 22kV tại khoảng cột 59 - 72/476/THO2, khoảng cột 65 – 65/3/476/THO2.
C628THO2-Phước Lâm 5 Điện lực Đông Hoà 07:45 - 14:00

21-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay LBS kín bằng MC (MC từ MCV 200-6 Phước Lâm/R23/16/1/472/HHI chuyển đến) tại PĐ 601 Vùng Nhơn/79/3/476/THO2 (cột 79/3/476/THO2). Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận di dời ĐZ 22kV tại khoảng cột 59 - 72/476/THO2, khoảng cột 65 – 65/3/476/THO2.
C622THO2-Phước Lâm 6 Điện lực Đông Hoà 07:45 - 14:00

21-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay LBS kín bằng MC (MC từ MCV 200-6 Phước Lâm/R23/16/1/472/HHI chuyển đến) tại PĐ 601 Vùng Nhơn/79/3/476/THO2 (cột 79/3/476/THO2). Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận di dời ĐZ 22kV tại khoảng cột 59 - 72/476/THO2, khoảng cột 65 – 65/3/476/THO2.
C616THO2-Phước Lâm 3-1 Điện lực Đông Hoà 07:45 - 14:00

21-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay LBS kín bằng MC (MC từ MCV 200-6 Phước Lâm/R23/16/1/472/HHI chuyển đến) tại PĐ 601 Vùng Nhơn/79/3/476/THO2 (cột 79/3/476/THO2). Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận di dời ĐZ 22kV tại khoảng cột 59 - 72/476/THO2, khoảng cột 65 – 65/3/476/THO2.
C615THO2-Khu phố 1-2 Điện lực Đông Hoà 07:45 - 14:00

21-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay LBS kín bằng MC (MC từ MCV 200-6 Phước Lâm/R23/16/1/472/HHI chuyển đến) tại PĐ 601 Vùng Nhơn/79/3/476/THO2 (cột 79/3/476/THO2). Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận di dời ĐZ 22kV tại khoảng cột 59 - 72/476/THO2, khoảng cột 65 – 65/3/476/THO2.
C602THO2-Phước Lâm 3 Điện lực Đông Hoà 07:45 - 14:00

21-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay LBS kín bằng MC (MC từ MCV 200-6 Phước Lâm/R23/16/1/472/HHI chuyển đến) tại PĐ 601 Vùng Nhơn/79/3/476/THO2 (cột 79/3/476/THO2). Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận di dời ĐZ 22kV tại khoảng cột 59 - 72/476/THO2, khoảng cột 65 – 65/3/476/THO2.
C601THO2-Gò Dông Điện lực Đông Hoà 07:45 - 14:00

21-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay LBS kín bằng MC (MC từ MCV 200-6 Phước Lâm/R23/16/1/472/HHI chuyển đến) tại PĐ 601 Vùng Nhơn/79/3/476/THO2 (cột 79/3/476/THO2). Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận di dời ĐZ 22kV tại khoảng cột 59 - 72/476/THO2, khoảng cột 65 – 65/3/476/THO2.
C203HHI-Cty TNHH AUSABACO Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C254HHI-Cty CP ASTA Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C252HHI-Cty TNHH Concept Eyewear Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C244HHI-Cty TNHH Olam Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C240HHI-Cơ sở nhựa Minh Hiệp Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C239HHI-Công ty TNHH Olam Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C228HHI-Cty Ngọc Trai Sài Gòn Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C225HHI-Nhà Điều Hành BQL KCN Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C255HHI-Cty CP ASTA Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C251HHI-Phước Lâm 7 Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C242HHI-Phước Lâm 4-1 Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C232HHI-Phước Lâm 4 Điện lực Đông Hoà 17:00 - 18:00

22-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa đấu 03 lèo tại cột 23/16/472/HHI (hướng về cột R23/16/1/472/HHI).
C326HHI-Phú Lạc 6 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 08:30

23-05-2024

Điện lực Đông Hòa tháo lèo tại cột B5/XTB/T.326/473/HHI (hướng về cột B5/1/XTB/T.326/473/HHI); Đấu lèo ĐZ XDM tại cột B5/6/XTB/T.326/473/HHI
C329HHI-Phú Lạc 1 Điện lực Đông Hoà 08:30 - 11:00

23-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo lèo tại cột B8/XTB/T.329/473/HHI (hướng về cột B8/1/XTB/T.329/473/HHI), C4/XTC/T.329/473/HHI (hướng về cột C5/XTC/T.329/473/HHI), C7/XTC/T.329/473/HHI (hướng về cột C7/1/XTC/T.329/473/HHI); Đấu lèo tại cột C7/11/XTC/T.329/473/HHI; Đấu lèo ĐZ XDM tại cột C9/XTC/T.329/473/HHI
C826HHI-Uất Lâm 3 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 08:00

24-05-2024

Điện lực Đông Hòa tháo tách lèo tại cột A4/6/XTA/T.826/478/HHI (hướng về cột A4/7/XTA/T.826/478/HHI)
C436HHI-Bàn Nham Điện lực Đông Hoà 07:00 - 07:50

24-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.436/474/HHI
C818HHI-Mỹ Hòa 3-1 Điện lực Đông Hoà 08:00 - 11:00

24-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo tách lèo tại cột A1/3/XTA/T.818/478/HHI (hướng về cột A1/4/XTA/T.818/478/HHI), A2/5/XTA/T.818/478/HHI (hướng về cột A2/4/XTA/T.818/478/HHI), B8/XTB/T.818/478/HHI (hướng về cột B7/XTB/T.818/478/HHI); Đấu lèo tại cột A2/12/XTA/T.818/478/HHI, A2/16/XTA/T.818/478/HHI; Đấu lèo ĐZ XDM tại cột B10/1/XTB/T.818/478/HHI, B10/1/3/XTB/T.818/478/HHI
C427HHI-Trường Lê Trung Kiên Điện lực Đông Hoà 08:20 - 09:10

24-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.427/474/HHI
C425HHI-Xuân Diệu 1 Điện lực Đông Hoà 09:40 - 10:30

24-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.425/474/HHI
C603THO2-Bơm Gò Thiệu Điện lực Đông Hoà 14:00 - 14:50

24-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.603/476/THO2
C823HHI-TĐC Hòa Hiệp Bắc Điện lực Đông Hoà 15:10 - 16:00

24-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.823/478/HHI
C721HHI-Cty TNHH Hải sản Hạnh Đăng Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C702BHHI-Cty CP Đồ hộp Tấn Phát 2 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C719HHI-Cty TNHH Hùng Bang 3 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C720HHI-Cty TNHH Thuận Phát T&P Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C703HHI-Cty TNHH Đồ hộp Blue Sea 2 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C718CHHI-Cty CP Bá Hải 3 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C702AHHI-Cty CP Đồ hộp Tấn Phát 1 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C707HHI-Cty TNHH Hoàng Long ViNa 2 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C701AHHI-Cty TNHH Xin Bang 1 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C701BHHI-Cty TNHH Xin Bang 2 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C717HHI-Cty TNHH Thuận Phát T&P Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C713AHHI-Cty TNHH Hồng Ngọc Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C713BHHI-Cty TNHH Hồng Ngọc Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C709BHHI-Công ty CP Điều Phú Yên Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C709AHHI-Công ty CP Điều Phú Yên Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C706HHI-Cty TNHH Hoàng Long ViNa 1 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C705HHI-Cty CPDT NN Phát Triển Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C704HHI-Cty TNHH Đồ hộp Blue Sea 1 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C712AHHI-Cty TNHH MTV Masan Brewery PY 1 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C712BHHI-Cty TNHH MTV Masan Brewery PY 2 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C708HHI-Công ty TNHH Teasan Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C710CHHI-Cty CP Foodtech 3 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C710DHHI-Cty CP Foodtech 4 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C710BHHI-Cty CP Foodtech 2 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C710AHHI-Cty CP Foodtech 1 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C718BHHI-Cty CP Bá Hải 2 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C714HHI-Công ty CP I.D.P Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C711HHI-Công ty CP Điều Phú Yên Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C718AHHI-Cty CP Bá Hải 1 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 14:00

26-05-2024

ĐL Đông Hòa thay dây từ cột 4/5/477/HHI đến nhà TBA T.706/477/HHI và đấu nối TBA XDM.
C835HHI-Trường SQKQ-TrD 910 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C834HHI-Trường SQKQ-TrD 915 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C832HHI-Trường SQKQ-TrD 915 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C833HHI-Trường SQKQ-TrD 910 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C831HHI-Trường SQKQ-TrD 915 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C829HHI-Trường SQKQ-TrD 910 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C822HHI-Cty QL bay miền Nam - KSKL Tuy Hòa Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C813HHI-Trường SQKQ-TrD 910 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C814HHI-Cảng hàng không Tuy Hòa Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C817HHI-Trường SQKQ-TrD 910 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C811HHI-Trường SQKQ-TrD 910 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 13:00

26-05-2024

Công ty TNHH TM&DV NTH chêm 01 cột tại khoảng cột 104/10 – 104/11/478/HHI và đấu nối TBA XDM. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay bộ MOF tại cột 104/28/1/478/HHI.
C620HHI-Châu Ngọc Ảnh 3 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C626HHI-Nguyễn Thắng 2 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C619HHI-Châu Ngọc Ảnh 2 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C617HHI-HTX Hòa Hiệp Nam 1 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C622HHI-Bơm Đồng Lớn Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C616HHI-Bơm Thọ Lâm Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C610HHI-Bơm Phú Hòa Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C630HHI-Lư Giang Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C627HHI-Lê Hanh 3 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C614HHI-Hà Vi Tùng Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C615HHI-Thọ Lâm 3 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C621HHI-Thạch Tuân 2 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C625HHI-Dốc Ũi Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C624HHI-Cây xăng Thọ Lâm Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C613HHI-Thọ Lâm 2 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C612HHI-Phú Hòa 3 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
C611HHI-Phú Hòa 2 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 12:00

26-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 289 mét dây AV 70mm2 lên dây AV 185mm2 từ cột 83/476/HHI – 83/6/476/HHI. XNDV Điện lực Phú Yên lắp sứ, căng dây và đấu nối ĐZ XDM (Mạch vòng giữa XT 476/HHI & XT 478/DCA) tại cột 83/19/476/HHI, 83/19/11A/476/HHI. Công ty TNHH Xây lắp Công Nghiệp Quảng Ngãi chêm 01 cột, lắp xà sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM T.629/476/HHI tại khoảng cột 63 - 64/476/HHI.
Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên

Lịch Cúp Điện Đông Hòa Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
C405HHI-Bơm Đồng Dừa Điện lực Đông Hoà 15:10 - 16:00

17-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.405/474/HHI
C442HHI-Trần Khánh Dư 1 Điện lực Đông Hoà 14:00 - 14:50

17-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.442/474/HHI
C827DCA-Bãi Gốc 2 Điện lực Đông Hoà 10:50 - 11:40

17-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.827/478/DCA
C330HHI-Phú Lạc 5 Điện lực Đông Hoà 09:40 - 10:30

17-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.330/473/HHI
C408HHI-Lê Trung Kiên Điện lực Đông Hoà 09:40 - 10:30

17-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.408/474/HHI
C433THO2-Công ty CP Long Sơn Điện lực Đông Hoà 08:20 - 09:10

17-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.433/474/THO2
C126HHI-Phú Thọ 3-4 Điện lực Đông Hoà 08:20 - 09:10

17-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.126/471/HHI
C607HHI-Lê Anh Xuân Điện lực Đông Hoà 07:00 - 07:50

17-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.607/476/HHI
C612THO2-Vùng Bắc Điện lực Đông Hoà 07:00 - 07:50

17-05-2024

ĐL Đông Hòa thay TI TBA T.612/476/THO2
C805DCA-Phú Khê 2 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 12:00

16-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa chêm 01 cột BTLT tại khoảng cột 56/1 – 56/2/478/DCA.
C852DCA-Vinfast Phú Khê Điện lực Đông Hoà 07:00 - 12:00

16-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa chêm 01 cột BTLT tại khoảng cột 56/1 – 56/2/478/DCA.
C617HHI-HTX Hòa Hiệp Nam 1 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

11-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C619HHI-Châu Ngọc Ảnh 2 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

11-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C620HHI-Châu Ngọc Ảnh 3 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

11-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C615HHI-Thọ Lâm 3 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

11-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C616HHI-Bơm Thọ Lâm Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

11-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C837HHI-Uất Lâm 5 Điện lực Đông Hoà 10:30 - 13:00

10-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo tách lèo tại cột A8/XTA/T.808/478/HHI (hướng về cột A7/XTA/T.808/478/HHI), tháo lèo tại cột A9-2/1/XTA/T.808/478/HHI (hướng về cột A9/XTA/T.808/478/HHI); Đấu lèo ĐZ XDM tại cột A9-2/4/XTA/T.808/478/HHI, A13/XTA/T.808/478/HHI.
C808HHI-Uất Lâm 1 Điện lực Đông Hoà 10:30 - 13:00

10-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo tách lèo tại cột A8/XTA/T.808/478/HHI (hướng về cột A7/XTA/T.808/478/HHI), tháo lèo tại cột A9-2/1/XTA/T.808/478/HHI (hướng về cột A9/XTA/T.808/478/HHI); Đấu lèo ĐZ XDM tại cột A9-2/4/XTA/T.808/478/HHI, A13/XTA/T.808/478/HHI.
C807HHI-Mỹ Hòa 2 Điện lực Đông Hoà 09:30 - 10:30

10-05-2024

Điện lực Đông Hòa tháo tách lèo tại cột B7/XTB/T.806/478/HHI (hướng về cột B6/XTB/T.806/478/HHI).
C826HHI-Uất Lâm 3 Điện lực Đông Hoà 09:30 - 10:30

10-05-2024

Điện lực Đông Hòa tháo tách lèo tại cột B7/XTB/T.806/478/HHI (hướng về cột B6/XTB/T.806/478/HHI).
C806HHI-Mỹ Hòa 1 Điện lực Đông Hoà 09:30 - 10:30

10-05-2024

Điện lực Đông Hòa tháo tách lèo tại cột B7/XTB/T.806/478/HHI (hướng về cột B6/XTB/T.806/478/HHI).
C417THO2-Đông Mỹ Điện lực Đông Hoà 07:00 - 10:00

10-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo léo tại cột B5/XTB/T.417/474/THO2 (hướng về cột B6/XTB/T.417/474/THO2), tháo lèo tại cột B12/XTB/T.417/474/THO2 (hướng về cột B12/1/XTB/T.417/474/THO2); Đấu lèo ĐZ XDM tại cột B12/XTB/T.417/474/THO2.
C162THO-Phước Lộc 5 Điện lực Đông Hoà 09:00 - 10:30

09-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo lèo tại cột C9/XTC/T.162/481/THO (hướng về cột C8/XTC/T.162/481/THO), đấu lèo tại cột C9/XTC/T.162/481/THO (hướng về cột B9/2/XTB/T.161/481/THO).
C161THO-Phước Lộc 4 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 09:00

09-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo lèo tại cột B7/XTB/T.161/481/THO (hướng về cột B6/XTB/T.161/481/THO); Đấu lèo ĐZ XDM tại cột B11/XTB/T.161/481/THO.
C304CHHI-Công ty TNHH GreenYellow Power Ventures 3 Điện lực Đông Hoà 16:00 - 17:00

08-05-2024

Điện lực Đông Hòa thay 01 bộ LBFCO pha A trạm T.304C/473/HHI tại cột 91/5/6/473/HHI
C304BHHI-Công ty TNHH GreenYellow Power Ventures 2 Điện lực Đông Hoà 16:00 - 17:00

08-05-2024

Điện lực Đông Hòa thay 01 bộ LBFCO pha A trạm T.304C/473/HHI tại cột 91/5/6/473/HHI
C304AHHI-Công ty TNHH GreenYellow Power Ventures 1 Điện lực Đông Hoà 16:00 - 17:00

08-05-2024

Điện lực Đông Hòa thay 01 bộ LBFCO pha A trạm T.304C/473/HHI tại cột 91/5/6/473/HHI
C410THO2-Thạch Chẩm Điện lực Đông Hoà 08:00 - 11:00

08-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo lèo tại cột A10/XTA/T.410/474/THO2 (hướng về cột A9/XTA/T.410/474/THO2); Đấu lèo ĐZ XDM tại cột A16/XTA/T.410/474/THO2, A19/XTA/T.410/474/THO2.
C411THO2-Nam Bình 2 Điện lực Đông Hoà 08:00 - 11:00

08-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo lèo tại cột A10/XTA/T.410/474/THO2 (hướng về cột A9/XTA/T.410/474/THO2); Đấu lèo ĐZ XDM tại cột A16/XTA/T.410/474/THO2, A19/XTA/T.410/474/THO2.
C437THO2-Thạch Chẩm 3 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 08:00

08-05-2024

Điện lực Đông Hòa tháo lèo tại cột A10/XTA/T.437/474/THO2
C617HHI-HTX Hòa Hiệp Nam 1 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

07-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C620HHI-Châu Ngọc Ảnh 3 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

07-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C619HHI-Châu Ngọc Ảnh 2 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

07-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C616HHI-Bơm Thọ Lâm Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

07-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C615HHI-Thọ Lâm 3 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

07-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C618HHI-Châu Ngọc Ảnh 1 Điện lực Đông Hoà 07:30 - 15:30

07-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thay 1.223 mét dây 3AV 70mm2 lên dây 3AV 185mm2 từ cột 83/6/476/HHI – 83/20/476/HHI
C614HHI-Hà Vi Tùng Điện lực Đông Hoà 09:00 - 12:30

06-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo léo tại cột A7/XTA/T.614/476/HHI (hướng về cột A7/1/XTA/T.614/476/HHI), tháo lèo tại cột B3/8/XTB/T.614/476/HHI (hướng về cột B3/7/XTB/T.614/476/HHI), tháo lèo tại cột B3/10/XTB/T.614/476/HHI (hướng về cột B3/10/1/XTB/T.614/476/HHI), Đấu lèo tại cột B3/10/7/XTB/T.614/476/HHI, B3/17/XTB/T.614/476/HHI.
C613HHI-Thọ Lâm 2 Điện lực Đông Hoà 07:00 - 09:00

06-05-2024

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Điện lực Đông Hòa tháo léo tại cột A7-2/1/XTA/T.613/476/HHI (hướng về cột A7/XTA/T.613/476/HHI), tháo lèo tại cột A7-3/2/XTA/T.613/476/HHI (hướng về cột CA7-1/1/XTA/T.613/476/HHI), tháo lèo tại cột A1/10/XTA/T.613/476/HHI (hướng về cột A1/10/1/XTA/T.613/476/HHI).

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật