Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Phú Yên

Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
C601E22-Gò Dông ĐL Đông Hoà 05:00 - 12:00

02-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện tại khoảng cột 44 - 186/476/THO2.
C602E22-Phước Lâm 3 ĐL Đông Hoà 05:00 - 12:00

02-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện tại khoảng cột 44 - 186/476/THO2.
C615E22-Khu phố 1-2 ĐL Đông Hoà 05:00 - 12:00

02-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện tại khoảng cột 44 - 186/476/THO2.
C616E22-Phước Lâm 3-2 ĐL Đông Hoà 05:00 - 12:00

02-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện tại khoảng cột 44 - 186/476/THO2.
C622E22-Phước Lâm 6 ĐL Đông Hoà 05:00 - 12:00

02-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện tại khoảng cột 44 - 186/476/THO2.
Bơm gò thiệu - Hòa Hiệp Bắc ĐL Đông Hoà 05:00 - 12:00

02-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện tại khoảng cột 44 - 186/476/THO2.
C625E22-Cty TNHH Vinfast ĐL Đông Hoà 05:00 - 12:00

02-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện tại khoảng cột 44 - 186/476/THO2.
C417E22-Đông Mỹ ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:00

06-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.417/474/THO2 và T.611/476/DCA
C611DC-Bãi Ngà - Vũng Rô ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:00

06-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Đội Hotline 2 tháo đấu lèo tại cột 77/476/DCA. ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.611/476/DCA và T.417/474/THO2, thay xà tại cột 87A/476/DCA
C425E22-Đông Mỹ 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:00

06-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.417/474/THO2 và T.611/476/DCA
C616DC-Bãi Ngà 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:00

06-06-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp Đội Hotline 2 tháo đấu lèo tại cột 77/476/DCA. ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.611/476/DCA và T.417/474/THO2, thay xà tại cột 87A/476/DCA
Lịch cúp điện Đông Hòa - Phú Yên

Lịch Cúp Điện Đông Hòa Phú Yên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
C403HH-Phú Hiệp 2 ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

30-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA TBA T.403/474/HHI
C656HH-Thạch Tuân 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:00

28-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 03 cột, lắp 03 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/18/12/476/HHI – 71/19/15/20/478/DCA
Bơm Đồng Lớn ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:00

28-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 03 cột, lắp 03 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/18/12/476/HHI – 71/19/15/20/478/DCA
C666HH-Thọ Lâm 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
Bơm Thọ Lâm ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
HTX NN KD DV Hòa Hiệp Nam 1 (Nuôi tôm) ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
C649HH-Châu Ngọc Ảnh ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
C672HH-Châu Ngọc Ảnh 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
Chi Cục Thuế Huyện Đông Hòa ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

27-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên thí nghiệm MBA tại TBA T.420/474/HHI
C423HH-Điện Lực Đông Hòa ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

27-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa xử lý tiếp xúc cọc hạ và sơn vỏ MBA TBA T.423/474/HHI
Xử lý nước thải ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

26-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa thay 03 FCO và sơn lại vỏ MBA tại TBA T.217/472/HHI
C497HH-Phước Lương 3 ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

26-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa xử lý tiếp xúc cọc hạ MBA TBA T.497/474/HHI
C838DC-Phú Khê 4 ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

25-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.838/478/DCA.
C629HH-Phú Thọ 1-1 ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

25-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.629/476/HHI.
C840DC-Phú Khê 1-2 ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

25-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.840/478/DCA.
C665HH-Phú Thọ 2-2 ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

25-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.665/476/HHI.
C606E22-UB Xã Hoà Thành ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

24-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.606/476/THO2 và T.432/474/HHI
C432HH-TĐC Cầu Bàn Thạch ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

24-05-2023

Công tác cải tạo lưới điện. Kết hợp ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.432/474/HHI và T.606/476/THO2
C414E22-Khu Kinh tế mới Đá Dựng ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

19-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa chỉnh cột nghiêng tại vị trí cột 102/9/474/THO2 và 102/24/474/THO2
Công ty CPCN Sinh học Thiên Ân ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

19-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa chỉnh cột nghiêng tại vị trí cột 102/9/474/THO2 và 102/24/474/THO2
DNTN Việt Tân ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

19-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa chỉnh cột nghiêng tại vị trí cột 102/9/474/THO2 và 102/24/474/THO2
C470E22-Cty CP XD Trung Nam 18 EC ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

19-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa chỉnh cột nghiêng tại vị trí cột 102/9/474/THO2 và 102/24/474/THO2
C471E22-Cty CP ĐT-XD Trung Nam Phát ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

19-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa chỉnh cột nghiêng tại vị trí cột 102/9/474/THO2 và 102/24/474/THO2
C656HH-Thạch Tuân 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:30

18-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 03 cột, lắp 03 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/18/12/476/HHI – 71/19/15/20/478/DCA
Bơm Đồng Lớn ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:30

18-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 03 cột, lắp 03 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/18/12/476/HHI – 71/19/15/20/478/DCA
C607E22-Phước Bình Trung ĐL Đông Hoà 07:30 - 10:30

17-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND thị xã. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.607/476/THO2. Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại cột 134/76/7/476/THO2
C649HH-Châu Ngọc Ảnh ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:30

17-05-2023

XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
C672HH-Châu Ngọc Ảnh 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:30

17-05-2023

XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
Bơm Thọ Lâm ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:30

17-05-2023

XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
C666HH-Thọ Lâm 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:30

17-05-2023

XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
HTX NN KD DV Hòa Hiệp Nam 1 (Nuôi tôm) ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:30

17-05-2023

XNDV Điện lực Phú Yên chêm 04 cột, lắp 04 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/10 - 83/16/476/HHI
C613DC-Kho Xăng Dầu Vũng Rô ĐL Đông Hoà 08:00 - 16:00

13-05-2023

KH đề nghị cắt điện
C614DC-Kho LPG Vũng Rô ĐL Đông Hoà 08:00 - 16:00

13-05-2023

KH đề nghị cắt điện
C633HH-Nuôi Tôm Phú Thọ 3 ĐL Đông Hoà 08:00 - 11:00

10-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa thay xà, sứ tại cột 26/30/6/476/HHI (cột T.633/476/HHI) (tên mới: T.146/471/HHI).
HTX NN KD DV Hòa Hiệp Nam 1 (Nuôi tôm) ĐL Đông Hoà 07:30 - 16:30

10-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 17 cột, lắp 17 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/3 - 83/19/476/HHI.
C666HH-Thọ Lâm 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 16:30

10-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 17 cột, lắp 17 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/3 - 83/19/476/HHI.
Châu Ngọc Ảnh ĐL Đông Hoà 07:30 - 16:30

10-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 17 cột, lắp 17 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/3 - 83/19/476/HHI.
C672HH-Châu Ngọc Ảnh 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 16:30

10-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 17 cột, lắp 17 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/3 - 83/19/476/HHI.
Bơm Thọ Lâm ĐL Đông Hoà 07:30 - 16:30

10-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 17 cột, lắp 17 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/3 - 83/19/476/HHI.
C649HH-Châu Ngọc Ảnh ĐL Đông Hoà 07:30 - 16:30

10-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp XNDV Điện lực Phú Yên chêm 17 cột, lắp 17 bộ xà và sứ tại khoảng cột 83/3 - 83/19/476/HHI.
C838DC-Phú Khê 4 ĐL Đông Hoà 09:30 - 11:00

09-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.838/478/DCA.
C665HH-Phú Thọ 2-2 ĐL Đông Hoà 09:30 - 11:00

09-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.665/476/HHI.
C629HH-Phú Thọ 1-1 ĐL Đông Hoà 07:30 - 09:00

09-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.629/476/HHI.
C840DC-Phú Khê 1-2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 09:00

09-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.840/478/DCA.
C603HH-Phú Hòa 1 ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:00

06-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.603/476/HHI và T.620/476/THO2.
C620E22-Vùng Nhơn 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 12:00

06-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.620/476/THO2 và T.603/476/HHI.
C807DC-Phú Khê 5 ĐL Đông Hoà 09:40 - 11:10

05-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.807/478/DCA.
C828HH-Uất Lâm 4 ĐL Đông Hoà 09:40 - 11:10

05-05-2023

ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.828/478/HHI.
C606HH-Phú Hòa 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 09:00

05-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.606/476/HHI.
C803DC-TĐC Hảo Sơn ĐL Đông Hoà 07:30 - 09:00

05-05-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa sơn lại vỏ MBA tại TBA T.803/478/DCA.
Cty TNHH Kỹ thuật quản lý bay ĐL Đông Hoà 07:30 - 09:00

05-05-2023

XNDV Điện lực Phú Yên thí nghiệm CSV và MBA tại TBA T.617/476/THO2.
C405E22-Tân Đạo ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C409E22-Nam Bình 1 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C414E22-Khu Kinh tế mới Đá Dựng ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C450E22-Bàn Nham 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C451E22-Bàn Nham 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C459E22-Bàn Nham 4 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C458E22-Tân Đạo 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C460E22-Phú Khê 6 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C462E22-Nam Bình 3 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C467E22-Đồng Thạnh 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
DNTN Việt Tân 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C464E22-Lê Văn Thức ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
Công ty TNHH Tân An ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
Công ty CPCN Sinh học Thiên Ân ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
T.433E22, Công ty CP Long Sơn ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
DNTN Việt Tân ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
HTX Sản xuất gạch ngói Hiệp Thành ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
Xử lý rác thải Hòa Xuân Tây ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
HTX sản xuất gạch ngói Hiệp Thành 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
Công ty CP Long Sơn ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C469E22-Cty CP XD Trung Nam 18 EC ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C470E22-Cty CP XD Trung Nam 18 EC ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
C471E22-Cty CP ĐT-XD Trung Nam Phát ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

27-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 43 - 122/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Kim Tiền chụp đầu cột cột TBA T.445/474/THO2 (cột 59/474/THO2); Chêm 01 cột, lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 59 - 60/474/THO2. Công ty TNHH Xây lắp Điện Long Việt chêm 01 cột, lắp xà, sứ, cáp ngầm và đấu nối TBA XDM tại khoảng cột 65 - 66/474/THO2.
ĐĐ QLI - Đông Hoà ĐL Tuy Hoà 08:45 - 09:45

26-04-2023

ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò kết hợp TN CBM MBA T626/476/E22
C814DC-Phước Giang ĐL Đông Hoà 08:00 - 12:00

22-04-2023

Đội Hotline 2 tháo đấu lèo đầu tại cột 71/19/54/478/DCA. ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.814/478/DCA và T.415/474/THO2.
C415E22-Khu Phố 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 13:30

22-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Đội Hotline 2 tháo đấu lèo đầu trên FCO TBA T.415/474/THO2 (cột 41/44/4/474/THO2). ĐL Đông Hòa hoán đổi MBA TBA T.415/474/THO2 và T.814/478/DCA.
C708HH-Công ty TNHH Teasan ĐL Đông Hoà 07:00 - 17:00

22-04-2023

KH đề nghị cắt điện để bảo trì, bảo dưỡng.
C805DC-Phú Khê 2 ĐL Đông Hoà 07:30 - 11:30

20-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hòa xử lý tiếp xúc tại 03 FCO TBA T.805/478/DCA (cột 56/3/478/DCA). Công ty TNHH Cơ Điện Toàn Năng lắp xà, sứ, căng dây và đấu nối TBA XDM tại cột 56/3/478/DCA (cột T.805/478/DCA).
C829DC-Bãi Gốc ĐL Đông Hoà 13:30 - 16:00

19-04-2023

Đội Hotline 2 tháo đấu 03 lèo đầu trên FCO TBA T.829/478/DCA (cột 71/148/17/478/DCA). ĐL Đông Hòa thay MBA TBA T.829/478/DCA.
C108HH-TĐC Phú Lạc 1 ĐL Đông Hoà 07:30 - 10:00

19-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Đội Hotline 2 tháo đấu 03 lèo đầu trên FCO TBA T.108/471/HHI (cột 152/17/471/HHI). ĐL Đông Hòa thay MBA TBA T.108/471/HHI.
C628HH-Phú Thọ 1 ĐL Đông Hoà 09:00 - 10:30

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Đội Hotline 2 xử lý tiếp xúc tại MC 476 Phú Hiệp 3/26/3/476/HHI (cột 26/3/476/HHI).
C629HH-Phú Thọ 1-1 ĐL Đông Hoà 09:00 - 10:30

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Đội Hotline 2 xử lý tiếp xúc tại MC 476 Phú Hiệp 3/26/3/476/HHI (cột 26/3/476/HHI).
C630HH-Phú Thọ 2 ĐL Đông Hoà 09:00 - 10:30

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Đội Hotline 2 xử lý tiếp xúc tại MC 476 Phú Hiệp 3/26/3/476/HHI (cột 26/3/476/HHI).
C631HH-TĐC Phú Thọ 2 ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C632HH-Phú Thọ 2-1 ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C633HH-Nuôi Tôm Phú Thọ 3 ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C634HH-Phú Thọ 3-2 ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C635HH-Phú Thọ 3-1 ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C637HH-Phú Thọ 3-4 ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C653HH-Phú Thọ 3-5 ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C665HH-Phú Thọ 2-2 ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C669HH-Phú Thọ ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C671HH-Phú Thọ 3-8 ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
C652HH-Nguyễn Nhật Tân ĐL Đông Hoà 08:50 - 14:00

14-04-2023

Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp ĐL Đông Hoà thay 01 bộ xà tại cột 26/25/476/HHI; Chuyển hướng FCO tại cột 26/36/1/476/HHI; Cô lập hở lèo tại cột 26/25/476/HHI, 26/27A/476/HHI, 26/31/476/HHI và cột 26/31A/476/HHI; Đấu lèo tại cột 26/31/476/HHI và cột 26/36/2/476/HHI. Đội Hotline 2 đấu lèo tại cột 26/36/3/476/HHI và cột C49/473-471/HHI.
ĐĐ QLI - Đông Hoà ĐL Tuy Hoà 08:45 - 09:45

12-04-2023

ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T626/476/E22
C404HH-Gò Tròn ĐL Đông Hoà 07:00 - 09:00

08-04-2023

Đội QLVHLĐCT thay cách điện tại khoảng cột 15 - 16 ĐZ 110kV Tuy Hòa 2 - Hòa Hiệp.
C403HH-Phú Hiệp 2 ĐL Đông Hoà 07:00 - 09:00

08-04-2023

Đội QLVHLĐCT thay cách điện tại khoảng cột 15 - 16 ĐZ 110kV Tuy Hòa 2 - Hòa Hiệp.
C406HH-Gò Tre ĐL Đông Hoà 07:00 - 09:00

08-04-2023

Đội QLVHLĐCT thay cách điện tại khoảng cột 15 - 16 ĐZ 110kV Tuy Hòa 2 - Hòa Hiệp.
C408HH-Khu phố 5-2 ĐL Đông Hoà 07:00 - 09:00

08-04-2023

Đội QLVHLĐCT thay cách điện tại khoảng cột 15 - 16 ĐZ 110kV Tuy Hòa 2 - Hòa Hiệp.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật