Lịch cúp điện Tứ Kỳ - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tứ Kỳ - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tứ Kỳ - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tứ Kỳ - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tứ Kỳ - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
thôn Như Lâm Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 12:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Đôn Giáo Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 12:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Tất Thượng Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 12:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Quang Trung, Cộng Lạc Điện lực Huyện Tứ Kỳ 06:00 - 17:00

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hữu Trung, Xã Hà Thanh Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 12:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Rọc Trong, Xã Quang Trung Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 12:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tứ Kỳ - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Tứ Kỳ Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
thôn Mỹ Ân Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 12:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Đồng Nại Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 12:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tứ Kỳ 07:30 - 12:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Đông Phong Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 12:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Nghi Khê Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 12:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật