Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần KCN Đại An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 05:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần KCN Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:30 - 05:50

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần KCN Phúc Điền Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:30 - 05:50

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 06:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty KPF Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 17:00

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 18:30

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 06:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách, Cao An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 08:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần KCN Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 12:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Phúc, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 06:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 06:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Đông, Cẩm Đoài, KCN Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 15:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 08:00 - 08:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần KCN Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 12:30 - 12:50

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần KCN Phúc Điền Điện lực Huyện Cẩm Giàng 12:30 - 12:50

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng 15:00 - 15:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách, Cao An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 16:00 - 18:30

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 16:00 - 16:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần KCN Đại An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 17:30 - 17:50

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 18:00 - 18:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Phúc, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 18:00 - 18:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 18:00 - 18:20

10-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Cẩm Giàng Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật