123 Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Cẩm Giàng - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Cẩm Giàng Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 23:20 - 23:40

28-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng 18:00 - 18:20

28-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách, Cao An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 18:00 - 18:20

28-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 00:40 - 01:00

28-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách, Cao An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 00:20 - 00:40

28-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng 00:20 - 00:40

28-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Phúc, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:30 - 06:50

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Phúc, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 06:50

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Phúc, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 05:20

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật