Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Bình Giang Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện công ty Anh Đạt- 560 KVA Điện lực Huyện Bình Giang 10:30 - 11:30

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Mất điện công ty Phú Thiên Long - 400 KVA Điện lực Huyện Bình Giang 09:00 - 10:30

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Mất điện công ty Việt Mỹ 2 - 320 KVA Điện lực Huyện Bình Giang 07:30 - 09:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty CK T.Hưng Đạo - 180 KVA Điện lực Huyện Bình Giang 10:30 - 11:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty Ô Tô Nguyên Điện lực Huyện Bình Giang 09:00 - 10:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty Thi công QL 38 Điện lực Huyện Bình Giang 07:30 - 09:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật