Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Bình Giang - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Bình Giang Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần huyện Bình Giang 00:00 - 00:00

22-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang 02:31 - 02:31

19-04-2023

-->
một phần huyện Bình Giang 02:31 - 02:31

19-04-2023

-->
một phần huyện Bình Giang 02:31 - 02:31

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : XN KTCTTL huyện Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, Tuấn Nội, Thép Trịnh Gia, Minh Huấn, Union Success Vina, XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood, Hải Anh 2, Kiến trúc KTC, Bệnh viện ĐKBG, TT GDTX, THPT Bình Giang * Xã: - Một phần xã Ngô Quyền (huyện thanh miện) - Xã Bình Xuyên, Nhân Quyền, Thái Dương, Thái Hòa - Một Phần xã Bình Minh, Tân Hồng, Thúc Kháng, Vĩnh Hưng (thôn Hồ), Thái Học, thôn Bình An Tân Việt 00:00 - 00:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Công ty: Trần Văn Thành, XN KTCTTL huyện Bình Giang, Cty điện Hồng Khê, Nguyễn Văn Tuyến, Duy Thái Hưng, CS Cầu Ô Xuyên. *Xã: - Xã Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt (trừ thôn Bình An), Cổ Bì, Hồng Khê, một phần xã Thái Học. 00:00 - 00:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn năm, một phần KCN Tân Trường, Cẩm Đông, Cẩm Đoài, Hùng Thắng Bình Giang Lịch cúp điện 17:00 - 17:20

12-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn năm, một phần KCN Tân Trường, Cẩm Đông, Cẩm Đoài, Hùng Thắng Bình Giang Lịch cúp điện 02:20 - 02:40

12-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood. * Xã: - Xã Bình Xuyên, một phần xã ngô Quyền (huyện thanh miện) 14:55 - 15:15

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, SkyWood. * Xã: - một phần xã Bình Xuyên : thôn Như, Quàn... 13:20 - 15:15

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood. * Xã: - Xã Bình Xuyên, một phần xã ngô Quyền (huyện thanh miện) 13:20 - 13:40

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - Grand Ocean, Anh Đạt, Tuấn Nội, Thép Trịnh Gia, Minh Huấn, Union Success Vina, XNKT CTTL huyện Bình Giang. * Xã: - Xã Thái Học ( thôn Phủ, Vạc) - Xã Bình Minh ( thôn Mỹ Trạch, Nhuận Đông, Nhuận Tây) - Xã Tân Hồng ( thôn Mộ Trạch, Tân Phong) - Xã Thúc Kháng ( thôn Ngọc Tân, Ngọc Cục, Tào Khê) - Xã Thái Hòa, Thái Dương 05:50 - 11:20

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood. * Xã: - Xã Bình Xuyên, một phần xã ngô Quyền (huyện thanh miện) 07:25 - 07:45

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood. * Xã: - Xã Bình Xuyên, một phần xã ngô Quyền (huyện thanh miện) 05:50 - 06:10

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, SkyWood. * Xã: - một phần xã Bình Xuyên : thôn Như, Quàn... 05:50 - 07:45

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Năm, một phần KCN Tân Trường, Bình Giang 17:00 - 17:20

18-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Năm, một phần KCN Tân Trường, Bình Giang 00:20 - 00:40

18-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật