Lịch cúp điện Kinh Môn - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kinh Môn - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Kinh Môn - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kinh Môn - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kinh Môn - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường Hiệp Sơn Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:30 - 11:00

22-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kinh Môn - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Kinh Môn Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường Long Xuyên, An Phụ Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:30 - 10:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thất Hùng, Hoành Sơn Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 11:30

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phạm Mênh C,E Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:30 - 10:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA An Sinh B Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:15 - 11:15

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần phường Hiệp An Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 17:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Ninh, Bạch Đằng, Thất Hùng Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:30 - 11:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TX Kinh Môn Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 09:00

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường An Lưu Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 13:30

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Phường Hiệp Sơn Điện lực Thị xã Kinh Môn 09:00 - 11:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Hiệp Sơn Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:30 - 11:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường An Lưu, Hiệp An Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 16:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Thăng Long, Lạc Long, Hiệp Hòa Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 16:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Quang Thành, Thăng Long Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 16:00

05-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường An Phụ, xã Thượng Quận Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 14:00

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Duy Tân E,F, Tân Dân E Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:30 - 12:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Tân Dân Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:30 - 17:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần P. Hiệp Sơn Điện lực Thị xã Kinh Môn 16:00 - 17:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần P. Phạm Thái Điện lực Thị xã Kinh Môn 15:00 - 16:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần P. Thất Hùng Điện lực Thị xã Kinh Môn 14:00 - 15:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần P. Thất Hùng Điện lực Thị xã Kinh Môn 10:00 - 11:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Bạch Đằng Điện lực Thị xã Kinh Môn 09:30 - 10:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Bạch Đằng Điện lực Thị xã Kinh Môn 08:30 - 09:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Lê Ninh Điện lực Thị xã Kinh Môn 07:30 - 08:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Lê Ninh Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:30 - 07:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Lê Ninh Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:30 - 06:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Minh Tân Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 16:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường An Sinh Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 13:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TX Kinh môn Điện lực Thị xã Kinh Môn 08:00 - 19:00

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường An Lưu, Hiệp An Điện lực Thị xã Kinh Môn 08:00 - 18:00

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TX Kinh Môn Điện lực Thị xã Kinh Môn 08:00 - 19:00

15-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Tử Lạc Điện lực Thị xã Kinh Môn 09:00 - 14:30

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TX Kinh Môn Điện lực Thị xã Kinh Môn 08:00 - 23:59

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TX Kinh Môn Điện lực Thị xã Kinh Môn 08:00 - 19:00

14-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TX Kinh môn Điện lực Thị xã Kinh Môn 08:00 - 19:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường An Lưu, Hiệp An Điện lực Thị xã Kinh Môn 08:00 - 19:00

13-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Phường An Lưu Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 08:00

11-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần phường Phạm Thái Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:00 - 11:00

11-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Tử Lạc Điện lực Thị xã Kinh Môn 14:00 - 22:00

10-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TX Kinh Môn Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 23:00

10-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XN KTCTTL Kinh Môn 12:10 - 13:30

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật