Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Lê Ninh, Bạch Đằng, Thất Hùng. Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:30 - 16:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 06:00 - 18:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tân An Điện lực Huyện Thanh Hà 06:00 - 17:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã nghĩa An, Vạn Phúc, Hồng Đức Điện lực Huyện Ninh Giang 06:30 - 11:30

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã hồng Đức, AN Đức, Văn Hội, Tân Quang Điện lực Huyện Ninh Giang 06:30 - 06:50

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Nghĩa An, Đông XUyên, Vạn Phúc, Tân Phong, Hưng Long, văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 06:30 - 06:50

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Minh Tân Điện lực Huyện Nam Sách 06:30 - 11:30

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Trại hào Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 08:30

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Bạch Đằng Điện lực Thị xã Kinh Môn 07:30 - 10:30

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú đan Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Phượng Kỳ Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 09:30

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH Nhuận Dật Điện lực Huyện Thanh Miện 08:04 - 10:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn An lãng Điện lực Huyện Ninh Giang 08:45 - 09:45

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Văn Đồng, Xã Văn Tố Điện lực Huyện Tứ Kỳ 09:00 - 10:30

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Văn Tân, Xã Văn Tố Điện lực Huyện Tứ Kỳ 09:30 - 11:30

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đà Phố Điện lực Huyện Ninh Giang 10:00 - 11:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồng Kênh, Xã Văn Tố Điện lực Huyện Tứ Kỳ 10:30 - 12:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Nghĩa An, Đông XUyên, Vạn Phúc, Tân Phong, Hưng Long, văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 11:30 - 11:50

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Đức, AN Đức, Văn Hội, Tân Quang Điện lực Huyện Ninh Giang 11:30 - 11:50

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đà Phố Điện lực Huyện Ninh Giang 13:00 - 14:45

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Bồ Dương Điện lực Huyện Ninh Giang 14:30 - 15:30

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Cúc Bồ Điện lực Huyện Ninh Giang 15:45 - 16:45

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tân Kỳ, Đại Hợp Điện lực Huyện Tứ Kỳ 06:00 - 16:00

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã Cổ Bì Điện lực Huyện Bình Giang 07:00 - 11:00

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH thuộc địa bàn xã Tân Hương cũ Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 11:30

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XNKTCT Thuỷ Lợi Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 08:30

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Ngọc Hoà Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XNKTCT Thuỷ Lợi Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 08:30 - 09:30

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XNKTCT Thuỷ Lợi Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 11:30

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XNKTCT Thuỷ Lợi Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 12:30 - 13:30

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XNKTCTTL Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 13:30 - 14:30

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XNKTCT TL NG Điện lực Huyện Ninh Giang 14:30 - 15:00

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XNKTCT TL NG Điện lực Huyện Ninh Giang 15:00 - 16:00

19-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Ninh, Bạch Đằng, Thất Hùng Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:30 - 05:40

20-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn; Đoàn Tùng; Hồng Quang Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 17:00

20-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tân Việt, Việt Hồng, Thanh An, Cẩm Chế Điện lực Huyện Thanh Hà 06:30 - 16:30

20-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiêu Lâm - xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:07 - 17:07

20-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Thanh Quang Điện lực Huyện Thanh Hà 07:30 - 09:30

20-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Ngọc Hoà Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

20-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Bạch Đằng Điện lực Thị xã Kinh Môn 13:30 - 13:40

20-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TX Kinh Môn Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:00 - 05:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tứ Minh- Hải Dương Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 17:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty Quang Vinh Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 17:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cao An, Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 05:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 05:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách, Cao An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 05:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bình Giang Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 17:50

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lương Điền, Ngọc Liên Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 05:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ngọc Liên, Cẩm Hưng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 05:00 - 12:50

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 05:00 - 05:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Thăng Long, Lạc Long, Hiệp Hòa Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 06:15

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Chí Minh, TT Tứ Kỳ Điện lực Huyện Tứ Kỳ 06:00 - 16:00

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:30 - 10:30

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
P Ái Quốc, Nam Đồng Điện lực Huyện Nam Sách 06:30 - 11:30

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện; Xã Tứ Cường; Cao Thắng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 07:21

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn; Đoàn Tùng; Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 07:16

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện; Xã Tứ Cường; Cao Thắng Điện lực Huyện Thanh Miện 12:00 - 12:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn; Đoàn Tùng; Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 12:00 - 12:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ngọc Liên Điện lực Huyện Cẩm Giàng 12:30 - 12:50

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cao An, Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 17:00 - 17:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 17:30 - 17:50

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách Điện lực Huyện Cẩm Giàng 17:30 - 17:50

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lai Cách, Cao An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 17:30 - 17:50

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 17:30 - 17:50

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Phong, Kiến Quốc Điện lực Huyện Ninh Giang 05:45 - 06:00

22-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hưng Long, Văn Hội, Hồng Phúc Điện lực Huyện Ninh Giang 05:45 - 06:00

22-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tân Phong, Hưng Long, Hồng Phúc Điện lực Huyện Ninh Giang 06:00 - 13:00

22-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Động Trạch Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

22-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Phong, Kiến Quốc Điện lực Huyện Ninh Giang 13:00 - 13:10

22-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hưng Long, Văn Hội, Hồng Phúc Điện lực Huyện Ninh Giang 13:00 - 13:10

22-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tứ Cường; Ngũ Hùng; Chi Lăng Bắc; Chi Lăng Nam Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 15:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hải Dương

Lịch Cúp Điện Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn La Ngoại xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 11:01 - 15:03

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đại Xuân Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 12:00

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Ninh Hoà cũ Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 12:00

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Vân Cầu, Ứng Mộ Điện lực Huyện Ninh Giang 09:00 - 10:30

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồng Vạn Điện lực Huyện Ninh Giang 09:00 - 10:30

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiêu Lâm- xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 09:00 - 12:00

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú đan Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Mơ Trì- xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 08:00 - 11:00

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu chuyển đổi An Đức Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 08:30

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đa Nghi Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 09:00

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cụ Trì- xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:01

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Thạch Khôi - TPHD Điện lực Thành phố Hải Dương 07:00 - 09:00

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA 7 TNC Điện lực Thành phố Hải Dương 16:30 - 18:00

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Kios 3 ĐNC Điện lực Thành phố Hải Dương 15:30 - 16:30

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Kios 2 ĐNC Điện lực Thành phố Hải Dương 14:00 - 15:30

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA 6 TNC Điện lực Thành phố Hải Dương 10:30 - 12:00

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Cao xã Đông Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 12:30

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA 5 TNC Điện lực Thành phố Hải Dương 09:30 - 10:30

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Bồng Lai xã Ninh Hải Điện lực Huyện Ninh Giang 09:00 - 11:00

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã nguyên giáp Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 15:30

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA 4 TNC Điện lực Thành phố Hải Dương 08:00 - 09:30

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Trượi Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 14:30

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Bồng Lai xã Ninh Hải Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 09:00

15-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 18:20 - 18:40

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 18:00 - 18:20

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 17:40 - 18:00

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 17:00 - 17:20

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Ninh, Thất Hùng, Bạch Đằng Điện lực Thị xã Kinh Môn 16:30 - 16:40

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Bạch Đằng Điện lực Thị xã Kinh Môn 16:30 - 16:40

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Thăng Long, Lạc Long, Hiệp Hòa Điện lực Thị xã Kinh Môn 16:15 - 16:25

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường An Phụ, Thượng Quận Điện lực Thị xã Kinh Môn 16:15 - 16:25

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 15:30 - 17:30

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hưng Thịnh Điện lực Huyện Cẩm Giàng 15:30 - 17:30

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Điền Điện lực Huyện Cẩm Giàng 15:30 - 15:50

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Điền Điện lực Huyện Cẩm Giàng 08:30 - 08:50

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hưng Thịnh Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:45 - 08:50

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đông Giao Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:45 - 17:30

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đông Giao, Đài VN3 Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:45 - 17:00

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 06:45 - 07:00

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:45 - 08:50

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Kim Thành Điện lực Huyện Kim Thành 06:15 - 16:30

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Nguyên Giáp Điện lực Huyện Tứ Kỳ 06:00 - 16:00

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Thăng Long, Quang Thành Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:30 - 16:00

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Bạch Đằng Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:15 - 05:25

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Ninh, Bạch Đằng, Thất Hùng Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:15 - 05:25

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Thăng Long, Hiệp Hòa, Lạc Long Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:00 - 05:10

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lạc Long, Thăng Long, Hiệp Hòa Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:00 - 05:10

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 03:20 - 03:40

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu 13 P Hải tân Điện lực Thành phố Hải Dương 03:20 - 03:40

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 03:00 - 03:20

14-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường An phụ Điện lực Thị xã Kinh Môn 17:00 - 17:15

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thượng Quận 1 Điện lực Thị xã Kinh Môn 17:00 - 17:15

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 17:00 - 17:23

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thượng Quận 1 Điện lực Thị xã Kinh Môn 15:30 - 15:45

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Huyện Kim Thành 15:30 - 17:30

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thượng Quận 1 Điện lực Thị xã Kinh Môn 07:30 - 07:45

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường An Phụ Điện lực Thị xã Kinh Môn 07:30 - 07:45

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Trượi Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 14:30

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Kim Thành Điện lực Huyện Kim Thành 07:00 - 17:30

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Huyện Kim Thành 07:00 - 08:30

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đông Giao, Đài VN3 Điện lực Huyện Cẩm Giàng 07:00 - 17:00

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thượng Quận 2 Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 06:15

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 06:30

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đoàn Kết, Tân Trào; Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 18:00

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 4 xã Vạn Phúc Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 12:30

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 2 xã Vạn Phúc Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 12:30

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Trịnh Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 09:00 - 11:00

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 3 xã Vạn Phúc Điện lực Huyện Ninh Giang 09:00 - 11:00

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Trịnh Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 09:00

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Khê, Thôn 6 Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 14:30

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu cầu Ràm Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 09:00

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phố Bạch Đằng Điện lực Thành phố Hải Dương 07:30 - 17:00

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tiên Dộng Điện lực Huyện Tứ Kỳ 06:00 - 12:00

12-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Quảng Xuyên Điện lực Huyện Tứ Kỳ 15:00 - 16:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Nhân Lý Điện lực Huyện Tứ Kỳ 13:30 - 14:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tây Kỳ Điện lực Huyện Tứ Kỳ 10:30 - 11:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Toại An Điện lực Huyện Tứ Kỳ 09:15 - 10:15

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Tân Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Phong Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 09:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phố Nguyễn Trãi Điện lực Thành phố Hải Dương 07:30 - 17:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Lễ Quán - Thạch Khôi Điện lực Thành phố Hải Dương 07:00 - 10:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Song Động Điện lực Huyện Thanh Hà 06:30 - 12:00

11-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Ngọc lâm Điện lực Huyện Tứ Kỳ 15:00 - 16:00

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thượng Sơn Điện lực Huyện Tứ Kỳ 13:30 - 14:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thượng Sơn Điện lực Huyện Tứ Kỳ 10:30 - 11:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Nghĩa Dũng Điện lực Huyện Tứ Kỳ 09:15 - 10:15

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiền Liệt xã Tân Phong Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Lạc Dục Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 09:00

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phố Nguyễn Trãi Điện lực Thành phố Hải Dương 07:30 - 17:00

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Phong, Kiến Quốc, Hồng Dụ Điện lực Huyện Ninh Giang 05:30 - 13:30

10-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn vạn tải Điện lực Huyện Tứ Kỳ 15:00 - 16:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Văn , Sự Điện lực Huyện Tứ Kỳ 13:30 - 14:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Minh Cường , Lâm Điện lực Huyện Tứ Kỳ 10:30 - 11:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Minh Lộc Điện lực Huyện Tứ Kỳ 09:00 - 10:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiền Liệt xã Tân Phong Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Trung Sơn, Xã Tái Sơn Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 15:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Minh Lộc Điện lực Huyện Tứ Kỳ 08:00 - 09:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phố Tuệ Tĩnh Điện lực Thành phố Hải Dương 07:30 - 17:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phố Chương Mỹ Điện lực Thành phố Hải Dương 07:30 - 17:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn phí Xá Điện lực Huyện Thanh Miện 07:09 - 17:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật