Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Bùi Xá- xã Đoàn Kết Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Do nghĩa Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Bồng Lai Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn My Cầu, Tuyển Cử Điện lực Huyện Bình Giang 08:00 - 16:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thái Thạch TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 08:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hoàng Tường - xã Tân Trào Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Xá - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 11:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Xuyên Hử Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn 1 Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Luồi TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 08:30 - 09:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Vô Hối TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 10:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Lê Bình TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 10:30 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Võ Văn xã Thanh Giang Điện lực Huyện Thanh Miện 13:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đoàn - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông- xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Mai Động Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Trịnh Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thôn Tiên Kiều Điện lực Huyện Thanh Hà 07:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Vũ Xá xã Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Ô Mễ Điện lực Huyện Tứ Kỳ 07:00 - 15:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn An Lãng Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Ô Mễ Điện lực Huyện Tứ Kỳ 07:00 - 15:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đoàn Xá Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TT Ninh Giang, Xã Đồng Tâm Điện lực Huyện Ninh Giang 06:00 - 16:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Thanh Hà và một phần thôn Nhân Lư xã Cẩm Chế. Điện lực Huyện Thanh Hà 07:00 - 10:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 04:30 - 04:50

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần Khu 13 Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 05:30 - 05:50

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 05:30 - 05:50

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Ô Mễ Điện lực Huyện Tứ Kỳ 06:00 - 08:00

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đoàn Xá Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Xuân Trì Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Trại Mũa, Khu nuôi trồng thủy sản Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Hiệp Sơn Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:30 - 11:00

22-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hải Dương

Lịch Cúp Điện Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần KCN Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 18:00 - 18:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đại An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 18:00 - 18:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần huyện Cẩm Giàng, Bình Giang Điện lực Huyện Cẩm Giàng 18:00 - 18:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Phúc, Lương Điền, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 17:30 - 17:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 17:30 - 17:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 15:30 - 18:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đại An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 15:30 - 15:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tân Trường, Cẩm Phúc Điện lực Huyện Cẩm Giàng 15:30 - 18:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Phúc Điện lực Huyện Cẩm Giàng 13:30 - 17:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Phúc, Lương Điền, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 13:30 - 17:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cẩm Phúc, Lương Điền, Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 13:30 - 13:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 13:30 - 13:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
phường Thạch Khôi - TP Hải Dương Điện lực Huyện Gia Lộc 12:00 - 12:30

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Gia Lộc, xã Yết Kiêu, xã Lê Lợi - huyện Gia Lộc ; xã Gia Xuyên - TP Hải Dương Điện lực Huyện Gia Lộc 12:00 - 12:30

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Gia Lộc, xã Hồng Hưng, xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc ; một phần huyện Tứ Kỳ Điện lực Huyện Gia Lộc 12:00 - 12:30

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Gia Tân, xã Gia Khánh, xã Gia Lương, xã Tân Tiến - huyện Gia Lộc ; xã Gia Xuyên - TP Hải Dương Điện lực Huyện Gia Lộc 09:30 - 13:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
khu CN Thạch Khôi - TP Hải Dương Điện lực Huyện Gia Lộc 09:30 - 13:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Gia Lộc, xã Yết Kiêu, xã Lê Lợi - huyện Gia Lộc ; xã Gia Xuyên - TP Hải Dương Điện lực Huyện Gia Lộc 09:30 - 09:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Gia Lộc, xã Hồng Hưng, xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc ; một phần huyện Tứ Kỳ Điện lực Huyện Gia Lộc 09:30 - 09:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 09:30 - 09:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Phố Phủ, Tây Bắc Điện lực Huyện Bình Giang 09:00 - 17:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đại An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 08:30 - 08:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Long Xuyên, An Phụ Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:30 - 10:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên - TP Hải Dương Điện lực Huyện Gia Lộc 06:00 - 13:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Vạc, Bưu Điện Phủ, xã Thái Học Điện lực Huyện Bình Giang 06:00 - 09:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thất Hùng, Hoành Sơn Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 11:30

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 18:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 08:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ngọc Liên, Cẩm Hưng Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 13:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Đại An Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 06:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần huyện Cẩm Giàng, Bình Giang Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 06:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần KCN Tân Trường Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 06:20

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tân Trường, Cẩm Phúc Điện lực Huyện Cẩm Giàng 06:00 - 08:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Gia Lương, Tân Tiến Huyện Gia Lộc Điện lực Huyện Gia Lộc 06:00 - 12:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần Khu 13 Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 05:30 - 05:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 05:30 - 05:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 05:20 - 05:40

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phường Hải Tân Điện lực Thành phố Hải Dương 04:30 - 04:50

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Huyện Kim Thành 04:30 - 05:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính Điện lực Huyện Kim Thành 04:30 - 13:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 17:00 - 17:20

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Ấp Thanh Bình - TT Kẻ Sặt Điện lực Huyện Bình Giang 15:00 - 17:20

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 12:00 - 12:20

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phố Nguyễn Lương Bằng Điện lực Thành phố Hải Dương 07:30 - 11:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Khoái - xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thọ Chương- xã Lam Sơn Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 12:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phạm Mênh C,E Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:30 - 10:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA An Sinh B Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:15 - 11:15

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cam Xá, xã Cổ Bì Điện lực Huyện Bình Giang 06:00 - 09:20

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần phường Hiệp An Điện lực Thị xã Kinh Môn 06:00 - 17:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị Trấn Phú Thái Điện lực Huyện Kim Thành 06:00 - 10:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị Trấn Phú Thái Điện lực Huyện Kim Thành 06:00 - 07:30

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Kim liên Điện lực Huyện Kim Thành 06:00 - 06:20

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Cam Xá Điện lực Huyện Bình Giang 06:00 - 15:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 05:30 - 12:20

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 05:30 - 17:20

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
mất điện xã Vĩnh Hồng Điện lực Huyện Bình Giang 05:30 - 17:20

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Ninh, Bạch Đằng, Thất Hùng Điện lực Thị xã Kinh Môn 05:30 - 11:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần huyện Bình Giang Điện lực Huyện Bình Giang 05:20 - 05:40

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH B. Quang Tiền Điện lực Huyện Thanh Miện 10:30 - 11:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần khu đô thị mới Tây Nam Cường Điện lực Thành phố Hải Dương 10:30 - 12:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH Deahan Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 10:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH KOYOMACHNE Điện lực Huyện Thanh Miện 08:30 - 09:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Me Vàng, Lý Dương Điện lực Huyện Bình Giang 08:00 - 14:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đoàn Xá Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Nghiệp - xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 13:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Tân Hòa Điện lực Huyện Cẩm Giàng 07:00 - 14:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần khu Đỗ Xá Điện lực Thành phố Hải Dương 06:00 - 12:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần khu đô thị mới Tây Nam Cường Điện lực Thành phố Hải Dương 06:00 - 06:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tó - TT Gia Lộc - huyện Gia Lộc Điện lực Huyện Gia Lộc 06:00 - 11:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH Hoa Sen Điện lực Huyện Thanh Miện 15:30 - 16:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phường Thanh Bình Điện lực Thành phố Hải Dương 15:00 - 16:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH Nam Anh Điện lực Huyện Thanh Miện 14:30 - 15:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hà Phương Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 14:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Lê Bình 1 - TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 18:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tào Khê - Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 18:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA NM Nước Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 10:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phạm Thu Hà Điện lực Huyện Bình Giang 09:00 - 10:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty Quảng Phong 2500 (MBA T1+T2) Điện lực Huyện Thanh Miện 08:00 - 09:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần xã Long Xuyên Điện lực Huyện Bình Giang 08:00 - 15:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Bùi Xá Điện lực Huyện Bình Giang 08:00 - 14:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng sau TBA Nguyễn Văn Tuyến Điện lực Huyện Bình Giang 08:00 - 09:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
thôn Tranh, xã Thúc Kháng Điện lực Huyện Bình Giang 08:00 - 12:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Mai Động Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đoàn xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:30 - 17:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty IL Sung Vi Na. Điện lực Huyện Thanh Miện 07:30 - 09:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Phòng Điện lực Huyện Tứ Kỳ 07:30 - 17:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
An Điềm Điện lực Huyện Cẩm Giàng 07:00 - 14:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần khu đảo Ngọc Điện lực Thành phố Hải Dương 06:30 - 13:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phường Thanh Bình Điện lực Thành phố Hải Dương 06:00 - 06:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần khu Hồ Sượt Điện lực Thành phố Hải Dương 06:00 - 16:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trung tâm KHCN huyện Gia Lộc ; Chiếu sáng đường 62m số 4 Điện lực Huyện Gia Lộc 06:00 - 08:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đường Ngũ Điện lực Huyện Thanh Miện 12:30 - 13:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bơm Đông Na Điện lực Huyện Thanh Miện 11:30 - 12:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bơm Chùa Khu T2 Điện lực Huyện Thanh Miện 10:30 - 11:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng sau TBA Ngọc Khánh Điện lực Huyện Bình Giang 10:30 - 11:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Vũ Văn Quảng Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 10:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA BDM Điện lực Huyện Thanh Miện 08:30 - 09:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần TT Gia Lộc - huyện Gia Lộc ; xã Liên Hồng, khu phía Nam - TP Hải Dương Điện lực Huyện Gia Lộc 08:00 - 08:20

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phố Nguyễn Lương Bằng Điện lực Thành phố Hải Dương 08:00 - 12:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật