Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Ninh Giang Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần thôn La Khê, Thôn 6 Điện lực Huyện Ninh Giang 11:00 - 12:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Đông Tân Điện lực Huyện Ninh Giang 10:00 - 11:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Đông Tân Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 10:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Thượng Đồng Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Mai, một phần thôn Trung Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 16:30

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
khu chuyển đổi sông Cửu An Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Tiền Liệt Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 16:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Thọ Đa Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Ngọc Hoà Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 15:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Ngọc Hoà Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 10:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
B. Cống Sao T2 Điện lực Huyện Ninh Giang 07:00 - 16:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Thọ Đa Điện lực Huyện Ninh Giang 07:00 - 16:30

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Vạn Phúc, Đông Xuyên, Tân phong, Hưng Long, Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 16:30 - 16:50

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Vạn Phúc, Đông Xuyên, Tân phong, Hưng Long, Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 10:50

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiền Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Trượi Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 15:30

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Đức Điện lực Huyện Ninh Giang 06:30 - 16:30

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Đức, An Đức, Tân Quang, Văn hội Điện lực Huyện Ninh Giang 06:30 - 10:30

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tam Hợp Xã Tân Phong Điện lực Huyện Ninh Giang 08:30 - 10:30

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Rặc Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 11:30

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Trung, Thôn Mai Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 07:00 - 15:30

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 06:30 - 13:00

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Mai Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 16:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Cúc Điện lực Huyện Ninh Giang 10:00 - 12:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XNKTCTTL Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 08:30 - 10:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cúc Bồ Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 10:00

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Mai Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 07:00 - 10:30

24-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đỗ Xá Điện lực Huyện Ninh Giang 15:00 - 16:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Cầu Ràm, Thôn 3 Điện lực Huyện Ninh Giang 13:30 - 15:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thượng Đồng Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 12:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Giâm Me, ThônVé Điện lực Huyện Ninh Giang 09:00 - 10:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm 9, 10 Thôn Vĩnh Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 09:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiền Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 07:00 - 16:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cáp, Thôn Đô Chàng xã Hồng Dụ Điện lực Huyện Ninh Giang 06:30 - 11:30

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật