Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần Thôn Do nghĩa Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Bồng Lai Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Xuyên Hử Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn 1 Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Mai Động Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Trịnh Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn An Lãng Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đoàn Xá Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TT Ninh Giang, Xã Đồng Tâm Điện lực Huyện Ninh Giang 06:00 - 16:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đoàn Xá Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Xuân Trì Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Trại Mũa, Khu nuôi trồng thủy sản Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ninh Giang - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Ninh Giang Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần Thôn Đoàn Xá Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Mai Động Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Thượng Đồng Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đoàn Xá Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn An Lãng Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn An Cúc Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Mai Động Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồng Hy Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 1 xã Văn Giang cũ Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 2 xã Văn Giang cũ Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 3 xã Văn Giang cũ Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Xuyên Hử Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Cao Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tuy Lai, Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cúc Thị Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 11:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Xuyên Hử Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Văn Diệm Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần huyện Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 14:30 - 16:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tân Phong, Hồng Phúc, Hưng Long, Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 06:00 - 08:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Phúc, Quỳnh Hoàng, Hưng Long Điện lực Huyện Ninh Giang 06:00 - 16:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Xuyên Hử Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồng Hy Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đô Chàng Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Văn Diệm Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thượng Đồng Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Động Trạch Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn An rặc Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đoan Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Đồng Hy Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Thôn Đồng Hy Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Chiều Trái Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Thượng Xá Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Thôn Đào Lạng Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Thôn 3 Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Tam Tương Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Quang Rực Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Đoan Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Bạt Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hiệp Lực, một phần khu 3 Thị trấn Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 15:30 - 17:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Quảng Nội Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hiệp Lực, một phần khu 3 Thị trấn Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 04:00 - 07:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Thọ Đa Xã Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 04:00 - 17:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tranh Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 09:30 - 10:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 08:30 - 09:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Hữu Trung Điện lực Huyện Ninh Giang 08:30 - 09:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Đà Phố Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 08:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Cao Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Cúc Thị Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 08:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Tam Cửu Điện lực Huyện Ninh Giang 14:30 - 15:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Văn Minh Điện lực Huyện Ninh Giang 13:30 - 14:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Tế Cầu Điện lực Huyện Ninh Giang 10:30 - 11:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn: Phú Đan, Đông Tân Điện lực Huyện Ninh Giang 09:30 - 10:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Phú Đan Điện lực Huyện Ninh Giang 08:30 - 09:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Quang Rực Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Phú Đan Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 08:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Quang Rực Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 6 Tân Hương Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 16:00 - 17:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đồng Lại (Gừa Dưới) Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 04:00 - 07:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thọ Đa Điện lực Huyện Ninh Giang 04:00 - 17:30

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tam Tương Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông Cao Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Tam Tương Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn 5+ 6 Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn Đô Chàng Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 11:30

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn 5+ 6 Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Từ xóm 7÷12 thôn Đông Cao Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần thôn Nhân Lý Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Từ xóm 7÷12 thôn Đông Cao Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
một phần Thôn An Lý và khu trung tâm xã Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Bồng Lai Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 11:30

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hưng Long;Văn Hội;Quỳnh Hoàng Điện lực Huyện Ninh Giang 06:30 - 14:00

30-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn 2 xã Văn Giang cũ Điện lực Huyện Ninh Giang 14:30 - 15:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Trại Vàng Điện lực Huyện Ninh Giang 13:00 - 14:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hào Khê Điện lực Huyện Ninh Giang 11:00 - 12:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Trại Hào Điện lực Huyện Ninh Giang 10:00 - 11:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Văn Diệm Điện lực Huyện Ninh Giang 09:00 - 10:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Văn Diệm Điện lực Huyện Ninh Giang 08:00 - 09:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Lý Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 16:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã An Đức Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 12:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Nhân Lý Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hào Khê Điện lực Huyện Ninh Giang 10:00 - 12:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tranh Xuyên Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 09:30

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu 4, Khu 2 Thị Trấn Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 07:00 - 11:30

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu 1, Khu 2 Thị Trấn Ninh Giang Điện lực Huyện Ninh Giang 07:00 - 16:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Dụ Điện lực Huyện Ninh Giang 06:30 - 11:30

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cẩm Bối Điện lực Huyện Ninh Giang 07:30 - 15:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Phúc, Hưng Long, Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 05:20 - 05:40

24-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Ninh Giang, Đồng Tâm, Hiệp Lực Điện lực Huyện Ninh Giang 18:00 - 18:20

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Đức, Nghĩa An, Vạn Phúc, Tân Quang, An Đức, Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 18:00 - 18:20

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Đức, Nghĩa An, Vạn Phúc, Tân Quang, An Đức, Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 21:20 - 21:40

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Ninh Giang, Hiệp Lực, Đồng Tâm Điện lực Huyện Ninh Giang 21:20 - 21:40

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Phúc, Hưng Long, Văn Hội Điện lực Huyện Ninh Giang 21:00 - 21:20

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Cúc Điện lực Huyện Ninh Giang 14:30 - 15:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Lũng Quý Điện lực Huyện Ninh Giang 13:30 - 14:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật