Lịch cúp điện Hải Dương - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hải Dương - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hải Dương - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hải Dương - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hải Dương - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Hải Dương - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Hải Dương Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu Kim Chi Điện lực Thành phố Hải Dương 08:00 - 14:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phường Cẩm Thượng Điện lực Thành phố Hải Dương 12:40 - 12:50

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Việt Hòa Điện lực Thành phố Hải Dương 07:30 - 14:30

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phường Tứ Minh Điện lực Thành phố Hải Dương 07:00 - 11:30

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần phường Cẩm Thượng Điện lực Thành phố Hải Dương 06:30 - 06:40

05-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cty Xuyên Á Điện lực Thành phố Hải Dương 16:00 - 17:30

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bắc Hàn Giang Điện lực Thành phố Hải Dương 15:00 - 16:00

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cty vật tư Điện lực Thành phố Hải Dương 13:30 - 15:00

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đinh Văn Tả Điện lực Thành phố Hải Dương 10:30 - 12:00

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Cô Đoài Điện lực Thành phố Hải Dương 09:30 - 10:30

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu 4 Cẩm Thượng Điện lực Thành phố Hải Dương 08:00 - 09:30

04-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Tam Giang 2 Điện lực Thành phố Hải Dương 16:00 - 17:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Ngọc Uyên Điện lực Thành phố Hải Dương 15:00 - 16:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phú Lương 1 Điện lực Thành phố Hải Dương 13:30 - 15:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA UBP Cẩm Thượng Điện lực Thành phố Hải Dương 10:30 - 12:00

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu 6 Cẩm Thượng Điện lực Thành phố Hải Dương 09:30 - 10:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đồng Niên 4 Điện lực Thành phố Hải Dương 08:00 - 09:30

03-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Tập thể Vận tải ô tô Điện lực Thành phố Hải Dương 08:00 - 12:00

02-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phàn khu Kios Hà Hải Điện lực Thành phố Hải Dương 07:00 - 12:00

26-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
1 phần khu Hà Hải Điện lực Thành phố Hải Dương 13:00 - 17:00

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cắt điện tại một số khu vực Điện lực Thành phố Hải Dương 09:30 - 10:30

25-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật