Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Bùi Xá- xã Đoàn Kết Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thái Thạch TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 08:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hoàng Tường - xã Tân Trào Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Xá - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 11:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Luồi TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 08:30 - 09:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Vô Hối TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 10:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Lê Bình TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 10:30 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Võ Văn xã Thanh Giang Điện lực Huyện Thanh Miện 13:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đoàn - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông- xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Vũ Xá xã Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Thanh Miện Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn An Khoái - xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thọ Chương- xã Lam Sơn Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 12:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH B. Quang Tiền Điện lực Huyện Thanh Miện 10:30 - 11:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH Deahan Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 10:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH KOYOMACHNE Điện lực Huyện Thanh Miện 08:30 - 09:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Nghiệp - xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 13:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH Hoa Sen Điện lực Huyện Thanh Miện 15:30 - 16:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH Nam Anh Điện lực Huyện Thanh Miện 14:30 - 15:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Hà Phương Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 14:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Lê Bình 1 - TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 18:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tào Khê - Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 18:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA NM Nước Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 10:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty Quảng Phong 2500 (MBA T1+T2) Điện lực Huyện Thanh Miện 08:00 - 09:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đoàn xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:30 - 17:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Công ty IL Sung Vi Na. Điện lực Huyện Thanh Miện 07:30 - 09:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đường Ngũ Điện lực Huyện Thanh Miện 12:30 - 13:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bơm Đông Na Điện lực Huyện Thanh Miện 11:30 - 12:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Bơm Chùa Khu T2 Điện lực Huyện Thanh Miện 10:30 - 11:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Vũ Văn Quảng Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 10:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA BDM Điện lực Huyện Thanh Miện 08:30 - 09:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA B.Phí Xá (Tự dùng) Điện lực Huyện Thanh Miện 07:30 - 08:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hoành Bồ - xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 11:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Xá - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Xá - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 11:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Phạm Kha, Phạm Trấn Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 14:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phú Khê xã Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 07:30 - 11:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Phượng Hoàng Thượng - Thị Trấn Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phạm Tân xã Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Phong xã Hồng Phong Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 17:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Phong xã Hồng Phong Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 12:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Triều Dương xã Chi Lăng Nam Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Dương xã Chi Lăng Nam Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 12:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đoàn Tùng; Thanh Tùng. Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 13:20

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Phượng Hoàng - TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 15:00 - 17:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Lê Bình - TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 15:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Khoái xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 15:30 - 17:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Khoái xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 15:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Gia Cốc xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 11:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Bùi Xá xã Đoàn Kết Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phú Mễ xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 09:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tào Khê xã Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 16:00 - 17:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phú Khê xã Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 16:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tào Khê xã Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 10:00 - 11:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cao Lý 1 xã Cao Thắng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 11:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phương Khê xã Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 10:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đỗ Hạ xã Phạm Kha Điện lực Huyện Thanh Miện 15:30 - 16:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đỗ Thượng xã Phạm Kha Điện lực Huyện Thanh Miện 14:30 - 15:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đỗ Thượng xã Phạm Kha Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 14:40

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đỗ Hạ xã Phạm Kha Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 11:30

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thống Nhất xã Hồng Phong Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Khoái xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm Thượng xã Hồng Phong Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 11:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Khu Thị Trấn Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 05:30 - 19:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đoàn Kết Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 13:50

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phù Nội xã TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 10:00 - 11:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Nghiệp xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 09:00 - 10:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Lạc TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 12:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Quốc Tuấn xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 12:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Bùi Xá xã Đoàn Kết Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 12:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Triều Dương xã Chi Lăng Nam Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 09:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phạm Khê- xã Cao Thắng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn TBA Hoàng Tường xã Tân Trào Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tào Khê- xã Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 17:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Xá - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 09:00 - 11:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Vũ Xá- xã Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 09:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH Nam Anh Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 16:00

03-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phú Khê- xã Chi lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 18:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Phạm Kha; Phạn Trấn Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 14:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Mơ Trì xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 13:00 - 17:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Ngoại xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 09:00 - 12:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Khoái xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Ngoại xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 10:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Phù Nội - TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thọ Xuyên- xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hoàng Tường 1- Tân Trào Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn Lê Hồng; Đoàn Kết; Tân Trào; Ngô Quyền. Điện lực Huyện Thanh Miện 04:30 - 06:30

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn Lê Hồng; Đoàn Tùng; Hồng Quang Điện lực Huyện Thanh Miện 04:30 - 06:30

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phượng Hoàng Thượng - TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm Thượng- xã Hồng Phong Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 12:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Khoái - xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 08:30 - 12:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
KH TBA Quốc Khánh Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 10:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Thọ Chương Lam sơn Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Khoái - xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đông - xã Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA HK Việt Nam Điện lực Huyện Thanh Miện 08:00 - 15:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm Thượng - xã Hồng Phong Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 08:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xóm Thượng - xã Hồng Phong Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 14:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Phạm kha, Phạm Trấn Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 15:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hội Yên - xã Chi Lăng Nam Điện lực Huyện Thanh Miện 11:00 - 17:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
ThônTBA Phương Khê - xã Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 12:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn, Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 14:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phú Khê- xã Chi Lăng Bắc Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hoàng Tường - xã Tân Trào Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phù Nội- TT Thanh Miện Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiên Lữ- xã Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 17:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Chỉ Trung xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 13:30 - 17:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Chỉ Trung xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 09:30 - 12:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Dương xã Chi Lăng Nam Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đại Đồng xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 06:30 - 10:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật