Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Thanh Miện Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn Phượng Hoàng- TT Thanh Miện 00:00 - 00:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Vô Hối- TT Thanh Miện 00:00 - 00:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Thanh Miện; xã Tứ Cường; Cao Thắng 00:00 - 00:00

26-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Thanh Miện; các xã Tứ Cường, Ngũ Hùng, Chi Lăng Bắc, Chi Lăng Nam, Thanh Giang, Cao Thắng. 00:00 - 00:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Thanh Miện 00:00 - 00:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TT Thanh Miện; Xã Tứ Cường; Cao Thắng 00:00 - 00:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : XN KTCTTL huyện Bình Giang, Grand Ocean, Anh Đạt, Tuấn Nội, Thép Trịnh Gia, Minh Huấn, Union Success Vina, XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood, Hải Anh 2, Kiến trúc KTC, Bệnh viện ĐKBG, TT GDTX, THPT Bình Giang * Xã: - Một phần xã Ngô Quyền (huyện thanh miện) - Xã Bình Xuyên, Nhân Quyền, Thái Dương, Thái Hòa - Một Phần xã Bình Minh, Tân Hồng, Thúc Kháng, Vĩnh Hưng (thôn Hồ), Thái Học, thôn Bình An Tân Việt 00:00 - 00:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Vô Hối, Thị trấn Thanh Miện Lịch cúp điện 08:00 - 17:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Triệu Nội- TT Thanh Miện 08:00 - 17:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện và một phần huyện Gia Lộc. 06:00 - 06:20

27-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện xã Tứ Cường; Cao Thắng 23:20 - 23:40

26-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện và một phần huyện Gia Lộc. 16:00 - 16:20

26-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện xã Tứ Cường; Cao Thắng 05:20 - 05:40

26-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện và một phần huyện Gia Lộc. 01:00 - 01:20

26-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện xã Tứ Cường; Cao Thắng 23:20 - 23:40

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện và một phần huyện Gia Lộc. 22:40 - 23:00

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện xã Tứ Cường; Cao Thắng 05:20 - 05:40

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện và một phần huyện Gia Lộc. 04:00 - 04:20

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn An Lạc - xã TT Thanh Miện 08:00 - 17:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện 11:30 - 12:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện 06:00 - 06:30

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
xã Bình Xuyên, một phần huyện Thanh Miện 04:30 - 05:00

29-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Triệu Nội - TT Thanh Miện 09:00 - 10:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phượng Hoàng - TT Thanh Miện 08:00 - 09:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
ThônTriệu Nội - TT Thanh Miện 07:30 - 17:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood. * Xã: - Xã Bình Xuyên, một phần xã ngô Quyền (huyện thanh miện) 14:55 - 15:15

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood. * Xã: - Xã Bình Xuyên, một phần xã ngô Quyền (huyện thanh miện) 13:20 - 13:40

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood. * Xã: - Xã Bình Xuyên, một phần xã ngô Quyền (huyện thanh miện) 07:25 - 07:45

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
* Cty : - XNKT CTTL huyện Bình Giang, Bùi Huy Phong, Lông Vũ Bảo long, L.V.Giang Son, L.V.Đại Lợi, Đào Quang Hoạt, Lê Văn Tạo, Nguyễn Bá Trịnh, Hưng Hoàng Phát, Nhựa ASEAN, Gia Anh, Thắng Hà, PanTa, SkyWood. * Xã: - Xã Bình Xuyên, một phần xã ngô Quyền (huyện thanh miện) 05:50 - 06:10

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tứ Cường;thị trấn Thanh Miện 16:00 - 16:20

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Đò Luồi -TT Thanh Miện. 08:00 - 11:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khu Anh Dũng -TT Thanh Miện. 07:30 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Vàng Hạ - TT Thanh Miện 10:00 - 13:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Triệu Nội - TT Thanh Miện 10:00 - 15:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn TBA Đò Luồi - TT Thanh Miện 10:00 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Triệu Nội - xã TT Thanh Miện 07:30 - 12:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TT Thanh Miện. 08:00 - 13:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TT Thanh Miện 07:30 - 17:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật