Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KH Nhuận Dật Điện lực Huyện Thanh Miện 08:04 - 10:00

17-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn; Đoàn Tùng; Hồng Quang Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 17:00

20-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiêu Lâm - xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:07 - 17:07

20-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện; Xã Tứ Cường; Cao Thắng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 07:21

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn; Đoàn Tùng; Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 07:16

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trấn Thanh Miện; Xã Tứ Cường; Cao Thắng Điện lực Huyện Thanh Miện 12:00 - 12:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn; Đoàn Tùng; Thanh Tùng Điện lực Huyện Thanh Miện 12:00 - 12:20

21-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tứ Cường; Ngũ Hùng; Chi Lăng Bắc; Chi Lăng Nam Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 15:00

23-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Miện - Hải Dương

Lịch Cúp Điện Thanh Miện Hải Dương những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thôn La Ngoại xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 11:01 - 15:03

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiêu Lâm- xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 09:00 - 12:00

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Mơ Trì- xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 08:00 - 11:00

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cụ Trì- xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:01

16-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 17:00 - 17:23

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 06:30

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đoàn Kết, Tân Trào; Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 06:00 - 18:00

13-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn phí Xá Điện lực Huyện Thanh Miện 07:09 - 17:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phạm Tân xã Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 07:05 - 17:05

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hoành Bồ Điện lực Huyện Thanh Miện 07:04 - 17:03

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phạm Tân xã Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phạm Xá- xã Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đỗ Thượng -xã Phạm Kha Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

06-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiêu Lâm- xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

06-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đỗ Hạ- xã Phạm Kha Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiêu Lâm-xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn; Đoàn Tùng; Hồng Quang; Tân Trào Điện lực Huyện Thanh Miện 17:00 - 17:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đoàn Kết; Tân Trào; Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 17:00 - 17:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tứ Cường; Ngũ Hùng; Chi Lăng Bắc; Chi Lăng Nam; Thanh Giang Điện lực Huyện Thanh Miện 17:00 - 17:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Ngoại - xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lam Sơn; Đoàn Tùng; Hồng Quang; Tân Trào Điện lực Huyện Thanh Miện 04:00 - 04:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Đoàn Kết; Tân Trào; Ngô Quyền Điện lực Huyện Thanh Miện 04:00 - 04:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Tứ Cường; Ngũ Hùng; Chi Lăng Bắc; Chi Lăng Nam; Thanh Giang Điện lực Huyện Thanh Miện 04:00 - 04:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 04:00 - 17:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thị trân Thanh Miện; Xã Tứ Cường Điện lực Huyện Thanh Miện 04:00 - 17:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn La Ngoại - xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Đỗ Thượng xã Phạm Kha Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Phí Xá- xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

02-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Cụ Trì xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

02-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Tiêu Lâm- xã Ngũ Hùng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

01-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thôn Hoành Bồ - xã Lê Hồng Điện lực Huyện Thanh Miện 07:00 - 17:00

01-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật