Lịch cúp điện Tri Tôn - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tri Tôn - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tri Tôn - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tri Tôn - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tri Tôn - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tri Tôn - An Giang

Lịch Cúp Điện Tri Tôn An Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn huyện Tri Tôn Điện lực Huyện Tri Tôn 00:00 - 07:00

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Châu Lăng Điện lực Huyện Tri Tôn 08:00 - 12:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Vĩnh phước Điện lực Huyện Tri Tôn 08:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần núi tô, an tức, lương an trà - huyện Tri Tôn Điện lực Huyện Tri Tôn 08:00 - 12:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã lương an trà (khu vực vô trạm bơm ông bá) Điện lực Huyện Tri Tôn 08:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần vĩnh phước (từ xã đội vĩnh phước về hướng lương an trà) Điện lực Huyện Tri Tôn 08:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Lăng Điện lực Tri Tôn 11:00 - 12:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật