123 Lịch cúp điện Tân Châu - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Tân Châu - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Châu - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Châu - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Châu - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Châu - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tân Châu - An Giang

Lịch Cúp Điện Tân Châu An Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường Long Thạnh, Long Phú, Long Hưng, Long Châu, xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:00 - 17:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Long Phú, xã Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong - Tân Châu; Xã Phú Hiệp - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:00 - 17:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu; Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

18-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 13:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 13:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 11:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Lâm - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 11:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã TÂn An - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Xương, Phú Lộc - Tân Châu; Xã Vĩnh Lộc, Phú Hữu - An Phú - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

13-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Phú Lâm - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Lê Chánh, Châu Phong - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 13:00 - 17:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 11:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Long - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Lâm - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Long - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Phú - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Phong - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long An - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Hòa - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

30-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Châu Phong - Tân Châu; Xã Phú Hiệp - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Phú - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

25-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Long Châu, xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu; Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:00 - 11:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long thanh, Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Phú Long - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Phong - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Hòa - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Hòa - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Phong - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Vĩnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 11:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Hòa - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu; Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Long Hưng - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 11:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Hòa - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Vĩnh, Lê Chánh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 13:00 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Lê Chánh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Hữu - An Phú - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:00 - 11:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long An - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Hòa - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Vĩnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Long Hòa - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Lâm - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Hưng - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 13:30 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Hữu - An Phú - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Châu Phong - Tân Châu; Xã Phú Hiệp - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu; Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 13:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Phú - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Thanhj - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 13:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Châu - Tân Châu - AG Điện lực Tân Châu 13:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật