123 Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường Nhơn Hưng – TX. Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Nhơn Hưng – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Tịnh Biên – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Nông – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Tịnh Biên – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Nhơn Hưng – TX. Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường An Phú – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Tịnh Biên – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

26-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KCN Xuân Tô, P. Tịnh Biên – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:00 - 11:00

30-07-2024

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Phường Nhà Bàng – TX. Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

31-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường Thới Sơn – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

31-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường Thới Sơn – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

31-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường Nhà Bàng – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

31-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 khách hàng Xã An Cư – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường Chi Lăng – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

01-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang

Lịch Cúp Điện Tịnh Biên An Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Vĩnh Trung – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Văn Giáo – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Lập – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Cư – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Hảo – TX. Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Chi Lăng – TX. Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T8 Tân Lập xã Tân Lập – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T2 Nhơn Hưng phường Nhơn Hưng – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T4 Nhơn Hưng phường Nhơn Hưng – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1 An Phú phường Nhơn Hưng – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T5A Hào Sển phường Nhơn Hưng – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T6 Hào Sển phường Nhơn Hưng – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc phường Nhơn Hưng– tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1 Nhơn Hưng phường Nhơn Hưng – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Lộ Đình Nhơn Hưng phường Nhơn Hưng – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T10 Xuân Tô phường Tịnh Biên – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1 Tà Lá Xuân Tô, phường Tịnh Biên – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
.- TBA T3 Tà Lá Xuân Tô phường Tịnh Biên – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T19 Xuân Tô phường Tịnh Biên – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T5 Xuân Tô, phường Tịnh Biên – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T3 Xuân Tô phường Tịnh Biên – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T22 Xuân Tô, phường Tịnh Biên – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T3 An Phú, phường An Phú – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1A Xuân Tô Cấy Mới, phường Tịnh Biên – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1B Xuân Tô phường Tịnh Biên – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long xã Tân Lợi - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 17:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NMNĐ Bành Thiện Huệ , ấp Voi 1 Phường Núi Voi - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 17:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Thượng xã An Cư - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Soài Check xã An Cư - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ba Xoài xã An Cư - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ba Xoài xã An Cư - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Cường xã An Nông – tx Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Ga đến - Cáp treo, ấp Thiên Tuế xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 14:00 - 17:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Viễn thông AG, khóm 1 phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Cư (khu vực từ ngã tư Soài Chếk đến Chợ Ba Soài, Chơn Cô, Xốc Tức, Pô Thi, Hương Lộ 13, ấp Bà Đen và đoạn từ trạm bơm cấp I, 3 tháng 2 đến trạm bơm cấp II, 3 tháng 2), xã An Nông (khu vực từ trạm bơm cấp II đến cầu 23 An Nông và hướng từ cầu 22 An Nông đến UBND xã An Nông)- thị xã Tịnh Biên . Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Nhơn Hưng (khu vực khóm Đông Hưng) - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Nhà Bàng (khu vực khóm Sơn Đông, Hòa Hưng, Thới Hòa), phường Thới Sơn (khóm Thới Thuận khu vực cặp kênh Trà Sư, khóm Núi Két), phường Nhơn Hưng (khóm Trung Bắc Hưng), xã Văn Giáo (ấp Văn Trà đoạn cặp kênh Trà Sư, ấp Đây Cà Hom hướng từ nhà xe Quang Huy đến Bọng 10 Tưa) - thị xã Tịnh Biên và một phần phường Núi Sam - Tp Châu Đốc. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

02-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Trần VănThành - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1 A An Phú - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T10 A Xuân Tô - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T2 Luỳnh Huỳnh - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nhà Trọ Thành Danh - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T31 Thới Sơn - 1210C0240 - Trụ 479TB/167 - 2x15 kVA . Một phần phường Nhơn Hưng (khu vực khóm Trung Bắc Hưng) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T39 Thới Sơn - 1210C0160 - Trụ 479TB/139/62- 2x50 kVA . Một phần phường Nhơn Hưng (khu vực khóm Trung Bắc Hưng) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T37 Thới Sơn - 1210C0120 - Trụ 479TB/139/17 - 2x37,5kVA . Một phần phường Nhơn Hưng (khu vực khóm Trung Bắc Hưng) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T3 Luỳnh Huỳnh - 1210C0050 - Trụ 479TB/137/11/18 - 1x25 kVA . Một phần phường Nhà Bàng (khu vực Lình Huỳnh) - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T2 Lùynh Huỳnh - 1210C0040 - Trụ 479TB/137/11/12 - 2x37,5 kVA. Một phần phường Nhà Bàng (khu vực Lình Huỳnh) - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T8 Nhà Bàng - 1210A0020 - Trụ 479TB/120 - 2x37.5 kVA . Một phần phường Nhà Bàng (khu vực khóm Sơn Đông) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T11A Nhà Bàng - 1210A0365 - Trụ 479TB/97/03 - 3x37.5kVA . Một phần phường Nhà Bàng (khu vực khóm Sơn Đông) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà máy gạch Lợi Phát Tài - 1210A0542 - Trụ 479TB/1/1 - 3x375 . TBA Cty Lợi Phát Tài xã Văn Giáo - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HTX NN SỐ 10 - 1210C0270 - Trụ 479TB/198 - 1x25 kVA . TB Tổ Hùn Vốn Số 10 phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T1 Thới Sơn - 1210A0080 - Trụ 477TB/84 - 2x37.5 kVA (A). Khóm Sơn Tây Phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thới Thuận Phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên .T2A Thới Sơn - 1210A0120 - Trụ 477TB/70 - 2x 37,5kVA Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện TBA T8B Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:30 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện TBA T1 Nhà Thờ Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:30 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện TBA T4 Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện TBA T10 Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Sư đoàn 330, khóm 3 Phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty LM Group, khóm Xuân Hòa Phường Tịnh Biên - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:00 - 17:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Lâm Viên Núi Cấm, Văn phòng Cáp treo, ấp An Hòa xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Nhà Bàng (khu vực khóm Sơn Đông hướng từ ngã tư Miếu Bàu Mướp đến Miếu Bàu Mướp) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Ga đi - Cáp treo, ấp An Hòa xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 17:15 - 19:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân An, Tân Thành Xã Tân Lập - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 04:30 - 16:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Ga đi - Cáp treo, ấp An Hòa xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 17:15 - 19:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty LM Group, khóm Xuân Hòa Phường Tịnh Biên - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Nhơn Hưng, một phần phường An Phú (khu vực Phú Tâm, Phú Nhất, Sóc Tà Ngáo), phường Nhà Bàng (khu vực khóm Trà Sư, Hòa Thuận khu đường Nguyễn Sinh Sắc, chợ Nhà Bàng) và phường Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1A An Hảo thuộc xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1 Tân Thuận thuộc xã Tân Lợi - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T11 An Hảo thuộc xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T10 An Hảo thuộc xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đài truyền hình Quốc gia Núi Cấm thuộc xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Duy Tri thuộc xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Thế Lộc thuộc xã Tân Lợi - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T13 Tân Lợi thuộc xã Tân Lợi - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1 Tân Lợi thuộc xã Tân Lợi - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T10 Chi Lăng thuộc phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T9A Chi Lăng thuộc phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trạm Voi 1 thuộc phường Núi Voi - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T9 Chi Lăng thuộc phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T1 Nhà Thờ Chi Lăng thuộc phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T8B Chi Lăng thuộc phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T4 Chi Lăng thuộc phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T3 Văn Giáo thuộc xã Văn Giáo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T5 Văn Giáo thuộc xã Văn Giáo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THPT Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Đỗ Hoàng Phong thuộc phường Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trạm Bơm Lê Thanh thuộc xã Tân Lập - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T7 Núi Cấm thuộc xã An Hảo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T6 Thới Sơn thuộc phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KCN Xuân Tô, khóm Xuân Hòa Phường Tịnh Biên - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường Tịnh Biên (khóm Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Hiệp, Xuân Bình, một phần khóm Xuân Biên), xã An Nông (ấp Tân Biên đoạn cặp quốc Lộ N1) - thị xã Tịnh Biên. Một phần huyện Kirivong tỉnh TaKeo - CPC. Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Lâm Vồ - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA BQL các Trạm bơm điện thị xã tịnh Biên (ông Hạp) thuộc phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA T10 Thới Sơn thuộc phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty CP tập đoàn Liên Minh GROUP - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Vĩnh Trung, An Hảo, Tân Lợi, một phần xã Tân Lập (khu vực cặp kênh Xáng Cụt), phường Núi Voi, Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 13:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Cty Nông Lâm Phước Lộc Thọ Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 13:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại TBA T18 Thới Sơn Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật