Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Khu vực Trường bắn Chi Lăng - Sư đoàn 330, khóm 3 phường Chi Lăng – thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mai Nhựt Tồn - 1210A1933 - Trụ 481TB/200/19/2 - 3x25 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
MASSAGE MONACO 1 - 1210A1050 - 1x25kVA - Trụ 481TB/133B/1 Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA tự dùng ĐLTB - 1210TD01 - Trụ 479TB/137/04/01A - 3x15 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường PTDTNT THCS Tịnh Biên - 1210A0008 - Trụ 479TB/126/01 - 3x37.5 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung Tâm Y Tê dự phòng - 1210A0002 - Trụ 479TB/129/01/04 - 3x25 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Hòa Hưng - 1210C0060 - Trụ 479TB/137/13 - 3x15 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bệnh viện Tịnh Biên - 1210A0000 - Trụ 479TB/129/07 - 1x250 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Lâm Vồ - 1210C0260 - Trụ 479TB/173/03 - 3x37.5 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THCS Đoàn Minh Huyên - 1210A0230 - Trụ 477TB/57/1 - 3x25 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T6 An Phú - 1210D0140 - Trụ 471TB/154/27 - 2x25 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dương Văn Khôi - 1210B0045 - Trụ 471TB/206 - 3x15 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nông Trường Trà Sư - 1210B0320 - Trụ 471TB/251/48/2 - 3x37.5 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KTĐ Thới Sơn -1210A0480-Trụ 471TB/211/2 - 1x320 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp - 1210C0195 - Trụ 479TB/143/14/01 - 1x50 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tịnh Biên - An Giang

Lịch Cúp Điện Tịnh Biên An Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Xã An Hảo, Tân Lợi, Phường Núi Voi, khóm 3 phường Chi Lăng - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Xã Vĩnh Trung, Núi Voi, Tân Lập (cặp kênh Xáng Cụt), một phần phường Chi Lăng – thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Phường Nhơn Hưng, khóm Phú Hòa, Phú Tâm, Phú Nhất phường An Phú và khóm Xuân Biên phường Tịnh Biên – thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần xã Văn Giáo (khu vực ấp Đây Cà Hom, đoạn từ Nghĩa trang đến Chùa Thiết), một phần phường Thới Sơn (khu vực từ Sơn Đào đến Nghĩa trang) - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Phường Thới Sơn, một phần ấp Văn Trà xã Văn Giáo – thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu hành chính thị xã Tịnh Biên, khóm Xuân Hòa phường Tịnh Biên - thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 11:00 - 13:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Ấp Pô Thi xã An Cư - thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

22-05-2023

Khác-Điều hành cung cấp điện theo sản lượng được phân bổ các tháng mùa khô năm 2023
Xã Vĩnh Trung, Núi Voi, Tân Lập (cặp kênh Xáng Cụt), một phần phường Chi Lăng – thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 13:00

21-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Tân Lợi, An Hảo và một phần phường Chi Lăng (khu vực từ Bến xe Chi Lăng đến Lâm Hữu Dụng) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 03:30 - 09:30

21-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Các xã Tân Lập (khu vực ấp Tân Thành, Tân An đoạn cặp kênh Vịnh Tre) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 03:30 - 09:30

21-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Khóm Xuân Bình phường Tịnh Biên, một phần ấp Tân Biên xã An Nông - thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

20-05-2023

Khác-Điều hành cung cấp điện theo sản lượng được phân bổ các tháng mùa khô năm 2023
Tuyến đường Tà Lá - Xuân Tô, khóm Xuân Hiệp phường Tịnh Biên, một phần ấp Phú Cường xã An Nông - thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

20-05-2023

Khác-Điều hành cung cấp điện theo sản lượng được phân bổ các tháng mùa khô năm 2023
Tuyến đường đắp, khóm Xuân Hòa phường Tịnh Biên - thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

20-05-2023

Khác-Điều hành cung cấp điện theo sản lượng được phân bổ các tháng mùa khô năm 2023
Khu Siêu thị miễn thuế, khóm Xuân Hòa phường Tịnh Biên - thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

20-05-2023

Khác-Điều hành cung cấp điện theo sản lượng được phân bổ các tháng mùa khô năm 2023
Tại trạm phát sóng Viễn thông An Giang thuộc Phường Tịnh Biên - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Phòng Khám Đa khoa Khu Vực Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại HKD Ẩm thực Ngon Ngon 2 thuộc Phường Tịnh Biên - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Xưởng bão dưỡng sữa chữa tổng hợp khu vực Nhà nghiệp vụ đối ngoại thuộc Phường Tịnh Biên - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Lò bánh mì Nguyễn Kinh Kha thuộc Phường Tịnh Biên - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Cư, An Nông - thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

19-05-2023

Khác-Điều hành cung cấp điện theo sản lượng được phân bổ các tháng mùa khô năm 2023
Khóm Sơn Đông, phường Nhà Bàng, một phần khóm Thới Hòa, Thới Thuận phường Thới Sơn, Văn Trà xã Văn Giáo - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

19-05-2023

Khác-Điều hành cung cấp điện theo sản lượng được phân bổ các tháng mùa khô năm 2023
Ấp Trung Bắc Hưng phường Nhơn Hưng - thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

19-05-2023

Khác-Điều hành cung cấp điện theo sản lượng được phân bổ các tháng mùa khô năm 2023
Khu vực Chùa Phước Điện, Trại ruộng, Gò Cây Tung, khóm Thới Thuận phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

19-05-2023

Khác-Điều hành cung cấp điện theo sản lượng được phân bổ các tháng mùa khô năm 2023
Tại HKD Dương Văn Khôi thuộc Phường Nhà Bàng - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Lữ Đoàn Công Binh 25 thuộc Phường Nhà Bàng - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Nhà mái nước đá Lê Văn Kháng thuộc Phường Nhơn Hưng - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực Phường An Phú - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Cty Thành Đô An Giang trong Nông Trường Trà Sư thuộc Phường Nhơn Hưng - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Cty Nam Việt SOLAR thuộc Xã An Cư - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướ Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Trạm bơm cấp nước Xuân Tô, khóm Xuân Hòa phường Tịnh Biên – thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 13:30 - 17:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường PTDTNT THCS Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Hòa Hưng Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA tự dùng ĐLTB Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung Tâm Y Tê dự phòng Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Lâm Vồ Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bệnh viện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THCS Đoàn Minh Huyên Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần xã Văn Giáo (khu vực ấp Đây Cà Hom, đoạn từ Nghĩa trang đến Chùa Thiết), một phần phường Thới Sơn (khu vực từ Sơn Đào đến Nghĩa trang) - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

17-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Tại HKD Mai Nhựt Tồn thuộc Xã An Hảo - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Hộ kinh doanh Monaco thuộc Phường Chi Lăng - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Xã An Hảo, Tân Lợi, phường Núi Voi, khóm 3 phường Chi Lăng - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Một phần xã An Cư ( khu vực ấp Phô Thi xã An Cư) - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

15-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực Bộ Binh 1 - Sư đoàn 330, khóm 1 phường Chi Lăng – thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T1 Trà cột - Văn Giáo -1210A0640 - Trụ 481TB/32/23 - 1x25kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T16 Tân Lợi - 1210A2180 - Trụ 481TB/207 - 2x25 kVA (C) Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T1 Luỳnh Huỳnh - 1210C0020 - Trụ 479TB/137/11/04/05 - 1x25 kVA (A) Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T9 An Phú - 1210B0440 - Trụ 4711TB/304 - 1x37.5 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

28-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Xã An Hảo, Tân Lợi, Phường Núi Voi, khóm 3 phường Chi Lăng - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 16:30

27-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
BHXH Tịnh Biên - 1210D0457 - Trụ 473TB/213/2/3 - 1x75 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA tự dùng ĐLTB - 1210TD01 - Trụ 479TB/137/04/01A - 3x15 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB.Cấp 2(3/2) - 1210D1240 - Trụ 475TB/250/02/01 - 1x400 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Tăng áp số 1 - 1210A2170 - Trụ 481TB/204/1 - 3x15 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Thới Sơn - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 16:30 - 17:00

26-04-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
- Khu siêu thị miễn thuế - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 11:00

26-04-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần xã Văn Giáo (khu vực ấp Đây Cà Hom, đoạn từ Nghĩa trang đến Chùa Thiết) - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 16:30

26-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Phường Thới Sơn - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 06:30 - 07:00

26-04-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Một phần phường Nhơn Hưng (khu vực Sóc Hào Sển) - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 09:00

20-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Xã An Hảo, Tân Lợi, Phường Núi Voi, khóm 3 phường Chi Lăng - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 16:30

19-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Phường Thới Sơn, Nhà Bàng - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 16:30 - 17:00

18-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Một phần xã Văn Giáo (khu vực ấp Đây Cà Hom, đoạn từ Nghĩa trang đến Chùa Thiết) - Thị xã Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 16:30

18-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Môt phần thị trấn Tri Tôn, xã Núi Tô, Tà Đảnh huyện Tri Tôn Một phần xã Đào Hữu Cảnh – huyện Châu Phú Một phần xã Tân Lập – huyện Tinh Biên Điện lực Tri Tôn 07:00 - 17:00

18-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Một phần thị trấn Tri Tôn, Xã Núi Tô, Tà Đảnh - Huyện Tri Tôn. - Một phần Xã Đào Hữu Canhr - Huyện Châu Phú. - Một phần Xã Tân Lập - Huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:00 - 17:00

18-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Phường Thới Sơn, Nhà Bàng - Thị xã Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 06:30 - 07:00

18-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Cty liên minh GROUP - 1210D0605 - Trụ 473TB/229A/07/01 - 1x560 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
MAI THANH - 1210D0290 - Trụ 47TB/195 - 3x25 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
BHXH Tịnh Biên - 1210D0457 - Trụ 473TB/213/2/3 - 1x75 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thiên An - 1210A0035 - Trụ 479TB/109/02 - 1x400 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Thị Hiệp Ảnh - 1210B0050 - Trụ 471TB/208 - 3x15 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB.Nước sinh hoạt - 1210C0000 - Trụ 479TB/137/03 - 3x50 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Quốc Thái 2 - 1210B0025 - Trụ 471TB/203/1 - 1x25 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA tự dùng ĐLTB - 1210TD01 - 3x15 kVA Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 17:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu hành chánh Huyện Tịnh Biên, Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên - Huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 16:30

08-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
T1 Sư 330 Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Hảo, Tân Lợi, Núi Voi, khóm 3 thị trấn Chi Lăng - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 16:30

07-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Vĩnh Trung, Núi Voi, một phần xã Văn Giáo, thị trấn Chi Lăng, Tân Lập (cặp kênh Xáng Cụt) - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 07:30 - 16:30

06-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Cty Thiên An - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Sơn (khu vực Chàu Phước Điền) - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 16:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Thị Hiệp Ảnh - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NMN Nhà Bàng 2 - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB.Nước sinh hoạt - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Mai Thanh - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Lien Minh Group - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
BHXH Tịnh Biên - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Quốc Thái 2 - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thới Sơn - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Phú - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Cư - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Nhơn Hưng - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Núi Voi - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Văn Giáo - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Chi Lăng - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Trung - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã An Hảo - huyện Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Chi Lăng,một phần xã Núi Voi, Văn Giáo, Vĩnh Trung, - huyện Tịnh Biên. Điện lực Tịnh Biên 16:30 - 17:00

24-03-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
CTY CP ĐNAG - T8B CHI LĂNG Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TỔ HỢP TÁC ĐỊNH THÀNH - TB KÊNH 1/5 Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB XNDN Tịnh Biên Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
BQL CÁC TRẠM BƠM ĐIỆN HUYỆN TỊNH BIÊN (VG) Điện lực Tịnh Biên 08:00 - 17:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật