123 Lịch cúp điện Châu Đốc - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Châu Đốc - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Đốc - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Châu Đốc - An Giang

Lịch cúp điện Châu Đốc - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Đốc - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Đốc - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần đường Trường Đua, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

24-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm HTX NN Cây Châm (TB Ba Thể) 471CĐ/233B/36B/22T tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm HTX-NN Cây Châm(TB Ông Phường) 471CĐ/233B/30 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TB Kênh Đào 3 trụ 472CĐ/7/78 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Phan Van Dua 471CĐ/233B/36B/4T tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trưng Nữ Vương, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 11:00 - 17:00

24-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm CTy TNHH1TVKTTL-TB MƯƠNG TRƯỜNG HỌC 472CĐ/7/84 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Mương Lãi Bắc Kênh Đào 472CĐ/7/123B tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Châu từ Kinh 4 đến Kinh Tha La và Tuyến dân cư cặp Kinh Tha La đến cống Huỳnh Văn Thu - TP Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Kênh 7 trụ 472CĐ/7/142 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Thủy Lợi TP Ch.Đốc 472CĐ/8A/10 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

26-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Tuy Biên, tuyến dân cư Chacry, phường Vĩnh Ngươn - TP Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

26-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cty TNHH 1 TV KTTL-AG (TB Kênh Đào 1) 472CĐ/7/42 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

26-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm THT Số 5 (Dương Văn Bé) 471CĐ/237/25 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

28-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm THT SX K7-K Tha La (TB đầu kênh 10) 471CĐ/237/3 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

28-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Đốc - An Giang

Lịch Cúp Điện Châu Đốc An Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm B Nguyễn Thị Ngọ 475CĐ/79/41/44/1 tuyến 475 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Phú Hội, Vĩnh Hội Đông và một phần thị trấn An Phú (KDC Kinh Thầy Ban), xã Đa Phước (khu vực Phước Quảng trên TL 957), xã Nhơn Hội (từ ấp Tắc Trúc đến Phú Hội) - Huyện An Phú Điện lực Thành phố Châu Đốc 10:00 - 13:00

23-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Trường Đua, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

23-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm BCH Quân Sự Xã Vĩnh Ngươn 475CĐ/79/41/39 tuyến 475 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm CTY CP ĐNAG (Trạm T4 Vĩnh Ngươn) 475CĐ/79/41/38tuyến 475 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TB VÕ VĂN TUẤN 475CĐ/79/41/28A tuyến 475 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Phạm Thị Bạch Yến-TB. Đòn Dong 471CĐ/233B/17/2 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Ban CTCC TXCD-UBND XÃ VĨNH TẾ 471CĐ/233B/2/1 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm THT SX K7-K Tha La (TB Đầu kênh 8) 471CĐ/219B/7 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm UBND PHƯỜNG NÚI SAM(TB CỐNG CẦU CÂY) 471CĐ/193/3 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Kênh 2 Nam Kênh Đào 472CĐ/7/47/2 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Tha La ( TB Tiêu) 471CĐ/233B/36B/40T tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TBơm Tha La 471CĐ/261/4P tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Kênh 2 (Nam Kênh Đào), xã Vĩnh Châu, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm THTSX số 4 Lý Cẩm Long 471CĐ/136B/21A tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Núi Sam 2 471CĐ/136B/21tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm THT SX NN Nguyễn Văn Lên 2 471CĐ/126/19 tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm THT SX NN Nguyễn văn Lên 1 471CĐ/126/10 tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT An Phú (trừ TDC Kinh thầy Ban) và các xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng thuộc tỉnh lộ 957), huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 17:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu dân cư Kênh Thầy Ban, TT dạy nghề An Phú, Trường THPT An Phú, TB Cống Ba Đạm (TT An Phú); TDC Bờ Bắc Kinh mới xã Phú Hội - huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 16:30

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TB Mương Lãi Bắc Kênh Đào 472CĐ/7/123B Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Kênh 7 472CĐ/7/142 tuyến 472 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm trụ TB UBND Vinh Châu 472CĐ/7/143/20 tuyến 472 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTy TNHH1TVKTTL-TB MƯƠNG TRƯỜNG HỌC 472CĐ/7/84 Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TB TƯ PHU 1 ( BÙI HẢI LONG) 472CĐ/7/226 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm THT SX K7-K Tha La (TB Kênh Tha La 2) 472CĐ/7/212 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm THT SX K7-K Tha La (Cống ông chín Qua) 472CĐ/7/196 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TrạmTB Chín Bụng-Tây kênh 7 472CĐ/7/143/29 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TrạmTHTSX Kênh 7 - Kênh 12 Thala (Nguyễn Phương Phi) 472CĐ/7/182 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TB ÔNG HUỆ-TÂY KÊNH 7 472CĐ/7/143/10 tuyến 472 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Châu từ Kinh 4 đến Kinh Tha La và Tuyến dân cư cặp Kinh Tha La đến cống Huỳnh Văn Thu - TP Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T2A Kênh 471CĐ/136B/24 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm UBND P. B_Trạm bơm 471CĐ/136B/22 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Trạm Bơm Núi Sam 2 471CĐ/136B/19 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Trạm Bơm Núi Sam 2 471CĐ/136B/21 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm tưới phường Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBNN Lương Văn Trung 473CĐ/84/45/13/1 tuyến 473 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm THT SX NN Nguyễn Văn Lên 2 471CĐ/126/19tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T3 Kinh Lẫm (TDC HTX số 5) 471CĐ/126/18 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
THT SX NN Nguyễn văn Lên 1 471CĐ/126/10 tuyến 471 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH XL Dien Van An 320 KVA 473CĐ/84/45/24/1A tuyến 473 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBNN Cao Văn Chiến 473CĐ/84/45/24/2 tuyến 473 Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Điện 3 Kênh 7- Kênh 12(BÙI HẢI LONG) 471CĐ/196B/21 tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T2 Đông Kinh 7 471CĐ/196B/23 tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Điện 2 Kênh 7- Kênh 12(BÙI HẢI LONG) 471CĐ/196B/12 tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T1 Đông Kinh 7 471CĐ/196B/11 tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Mương Thủy, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB ĐÒNG DONG - ĐÔNG BA NHỊP 471CĐ/193/13 tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB ĐÒNG DONG - ĐÔNG BA NHỊP 471CĐ/193/10 tuyến 471 Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Đống Đa, Một phần đường Trần Hưng Đạo, Một phần đường bạch Đằng, Một phần đường Lê Công Thành, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

16-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu dân cư Kênh Thầy Ban, TT dạy nghề An Phú, Trường THPT An Phú, TB Cống Ba Đạm (TT An Phú); TDC Bờ Bắc Kinh mới xã Phú Hội - huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 17:00

14-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Từ Đồng Ki (xã Quốc Thái) đếnn Ban TQ ấp Tắc Trúc xã Nhơn Hội+ấp Vạt Lài xã Khánh Bình - huyện An Phú Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 18:00

13-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Tuy Biên đoạn tuyến dân cư Chacry, phường Vĩnh Nguơn - TP Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 18:00

13-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
HTX-NN Cây Châm(TB Năm Bành) 471CĐ/218B/32/1T, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HTX-NN Cây Châm(TB Đòn Dong Tây 3 Nhịp) 471CĐ/218B/32/12P, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HTX-NN Cây Châm(TB Đòn Dong Tây 3 Nhịp) 471CĐ/218B/14B, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Thủ Khoa Huân, phường Châu Phú B: - Dãy số lẽ từ nhà số 277 đến Hưng Châu Tự; - Dãy số chẵn từ nhà số 354 đến Hẽm 410 (Thủy Tiên); Phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 11:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 11:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Quang Trung - Ngọc Hân công chúa - Phan Đình Phùng (trừ Công an Châu Đốc, Chi cục Thuế Châu Đốc), phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 17:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Chợ phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 11:00 - 17:00

11-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nguyễn Văn Thoại từ nhà số 419 (dãy lẻ) và nhà số 530 (dãy chẵn) đến Ngã tư đường núi, phường Châu Phú A+B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 11:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư thành phố Lễ hội (Phúc An - Asuka), Cục Hải quan An Giang, phường Vĩnh Mỹ, tp Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 17:00

11-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Tôn Đức Thắng dãy số chẵn từ trạm điện 110kV Vĩnh Mỹ đến Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc; - Đường Nguyễn Tri Phương từ ngả tư Lê Lợi đến ngả 3 Thủ Khoa Huân, phường Vĩnh Mỹ; phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:30

11-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm bơm Điện 3 Kênh 7- Kênh 12(BÙI HẢI LONG) 471CĐ/196B/22, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Điện 2 Kênh 7- Kênh 12(BÙI HẢI LONG) 471CĐ/196B/12, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Điện 1 Kênh 7- Kênh 12(BÙI HẢI LONG) 471CĐ/196B/6, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm TB Lý Thị Cầm - Tây Cống Đồn, xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Hội, Nhơn Hội (Tỉnh lộ 957 từ ấp Tắc Trúc đến Phú Hội) - Huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 18:00

07-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Phường Châu Phú A, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 17:30 - 18:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Châu Long từ Bến đá đến đến nhà số 260 (dãy chẵn) và 309 (dãy lẻ), phường Châu Phú B và phường Vĩnh Mỹ; - Đường Trương Định; Phạm Ngọc Thạch; Tôn Thất Tùng (CX 80 và CX20) , phường Châu Phú B; - Đường Nguyễn Trường Tộ; Phan Đình Phùng nối dài; Lê Lai, phường Châu Phú B; - Bệnh viện đa khoa Nhật Tân. Điện lực Thành phố Châu Đốc 17:30 - 18:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TB Kênh 30/4-kênh 4 (Tổ hợp tác số 4), 471CĐ/136B/21A, phường Núi Sam, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Núi Sam 2, 471CĐ/136B/21, phường Núi Sam, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Ông Lên (Nguyễn Văn Lên), 471CĐ/126/19 phường Châu phú B, Tp. Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB Ông Lên, 471CĐ/126/10, phường Châu phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường Châu Phú A, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 08:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Các khách hàng sử dụng điện qua trạm biến áp công cộng khu vực: - Tuyến Dân cư Chacry, phường Vĩnh Nguơn, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 17:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Châu Long từ Bến đá đến đến nhà số 260 (dãy chẵn) và 309 (dãy lẻ), phường Châu Phú B và phường Vĩnh Mỹ; - Đường Trương Định; Phạm Ngọc Thạch; Tôn Thất Tùng (CX 80 và CX20) , phường Châu Phú B; - Đường Nguyễn Trường Tộ; Phan Đình Phùng nối dài; Lê Lai, phường Châu Phú B; - Bệnh viện đa khoa Nhật Tân. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 08:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Bệnh Viện ĐK KV Tỉnh 475CĐ/1/5/2 - thành phố Châu Đốc; Nhà Nghỉ Châu Mỹ 475CĐ/1/1A; Cà phê Hai Nhánh 3x25kVA 475CĐ/1/1B; T4A VĨNH MỸ 475CĐ/1/13; T1 KDC Vĩnh Mỹ 475CĐ/1/5 Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 18:00

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CTY CP ĐNAG (Trạm T20 Khánh An), 478AP/226 Tuyến 478 AP, xã khánh An, huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty ĐTPT&DL Hoa Sen 472AP/55/1, TT An Phú, huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH SX-TM Hoàng Anh AG, 472AP/33A Tuyến 472 AP, TT AN Phú, huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trương Định từ Lê Lợi đến Phan Đình Phùng nối dài, phường Châu Phú B, tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 18:00

04-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TB HTX NN Phường Châu Phú B, 471CĐ/59/17, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB HTX số 1, 471CĐ/59/1/41, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bùi Thị Thanh Tuyền 478AP/180/B4/1 xã Quốc Thái, huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cục Hải Quan An Giang (Chi cục HQ Bắc Đai), trụ 476AP/125/35/2 xã Nhơn Hội, huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Hải Thịnh Phát 474Ap/200/27/13A/9/5/4/1 TT Long Bình, huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T7 Chùa Cô 476AP/29/3B/71 xã Phú Hội, huyện An Phú bán tổng cho Cty Điện Nước AG. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T8A Khánh Bình 474AP/200/31/28 xã Khánh Bình, huyện An Phú bán tổng cho Cty Điện Nước AG. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T4 Nhơn Hội 474AP/180/A61 xã Nhơn Hội, huyện An Phú bán tổng cho Cty Điện Nước AG. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB HTX số 2, 471CĐ/59/1/32 phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
B Kinh 2, 471CĐ/59/1/25/15, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu dân cư khóm 8 mở rộng nối dài, phường Châu Phú A, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 17:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY CP ĐNAG (Trạm T2A Vĩnh Xuyên), 471CĐ/193/15 phường Núi Sam, Tp CĐ Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm xử lý rác Núi Sam, 471CĐ/173B/9 phường Núi Sam, Tp CĐ Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh Doanh Phú Khoa, 471CĐ/193/41/1, phường Núi Sam, Tp CĐ Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Tái Định Cư BX Mới, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TDC Mỹ Hòa, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Phường Châu Phú A, 475CĐ/79/49, Phường Châu Phú A, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 13:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Nhà Bàng (khu vực khóm Sơn Đông, Hòa Hưng, Thới Hòa), phường Thới Sơn (khóm Thới Thuận khu vực cặp kênh Trà Sư, khóm Núi Két), phường Nhơn Hưng (khóm Trung Bắc Hưng), xã Văn Giáo (ấp Văn Trà đoạn cặp kênh Trà Sư, ấp Đây Cà Hom hướng từ nhà xe Quang Huy đến Bọng 10 Tưa) - thị xã Tịnh Biên và một phần phường Núi Sam - Tp Châu Đốc. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 17:00

02-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật