Lịch cúp điện An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường Long thanh, Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực cổng sau KCN Bình Hòa. xã Bình Hòa - CT Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 10:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T3 Luỳnh Huỳnh - 1210C0050 - Trụ 479TB/137/11/18 - 1x25 kVA . Một phần phường Nhà Bàng (khu vực Lình Huỳnh) - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T2 Lùynh Huỳnh - 1210C0040 - Trụ 479TB/137/11/12 - 2x37,5 kVA. Một phần phường Nhà Bàng (khu vực Lình Huỳnh) - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tram THUẬN PHÁT (TRẦN VĂN XOÀN) 478AP/269A, xã Khánh An, huyện An Phú Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các khách hàng sử dụng điện qua trạm biến áp công cộng khu TTTM xã Khánh An, xã Khánh An, huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tram T15A KHÁNH AN 478AP/265/12, xã Khánh An, huyện An Phú Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TB DƯƠNG VĂN PHI 478AP/227/3, xã Khánh An, huyện An Phú Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tram Trương Văn Huệ Trụ 478AP/265/11A, xã Khánh An, huyện An Phú Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tram Quách Văn Phụng, 474-478AP/185, xã Khánh An, huyện An Phú; Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T5 Phước Hưng 474-478AP/37, xã Khánh An, huyện An Phú; Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trường Đua, phường Châu Phú A, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Phạm Ngọc Thạch từ Trương Định đế Cư xá 20; Cư xá 20, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TL 957 từ xã Vĩnh Hội Đông đến Tuyến dân cư Phước Quảng xã Đa Phước; khu vực Dung Thăng, xã Vĩnh Hội Đông - Huyện An Phú. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa An và một phần xã Hòa Bình (từ cầu Cái Đôi đến cầu Đình An Hòa) - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 18:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm Cty Nông Hưng Phát . xã Bình Hòa - CT Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm bơm Kênh Đông 3. xã Vĩnh Nhuận - CT Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm Cần Đăng 4A. xã Cần Đăng - CT Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm bơm Kênh Vĩnh Bình 1 . xã Tân Phú - CT Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm bơm Ngàn 3. xã Vĩnh Nhuận - CT Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm bơm Kênh 500. xã Tân Phú - CT Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm bơm Ngàn 1. xã Vĩnh Nhuận - CT Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm bơm Ngàn 2. xã Vĩnh Nhuận - CT Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phân phường Mỹ Thới (ánh sáng sinh hoạt từ cầu Gòi Lớn đến cầu Gòi Bé phía bên trái) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Bình Khánh (một phần khu vực ngọn Tầm Vu) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 16:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm UBND Xã An Hòa 2. xã An Hòa - CT Điện lực Huyện Châu Thành 09:30 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T31 Thới Sơn - 1210C0240 - Trụ 479TB/167 - 2x15 kVA . Một phần phường Nhơn Hưng (khu vực khóm Trung Bắc Hưng) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T39 Thới Sơn - 1210C0160 - Trụ 479TB/139/62- 2x50 kVA . Một phần phường Nhơn Hưng (khu vực khóm Trung Bắc Hưng) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T37 Thới Sơn - 1210C0120 - Trụ 479TB/139/17 - 2x37,5kVA . Một phần phường Nhơn Hưng (khu vực khóm Trung Bắc Hưng) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Bình, một phần xã Hiệp Xương (từ xã Đội Phú Hưng hướng về Cầu Bình Thạnh Đông và hướng về Cầu Mương Trâu); Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về xã Phú Bình) và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc - huyện Phú Tân. Điện lực Huyện Phú Tân 07:00 - 18:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Phú Mỹ, xã Phú Hưng (dọc đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến Đình Thần Phú Hưng và từ Đình Thần Phú Hưng hướng về Chợ Nhơn Hòa) - huyện Phú Tân. Điện lực Huyện Phú Tân 07:00 - 18:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Thạnh - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:00 - 11:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm HKD Hữu Nghĩa, trụ 475PT/251B/01, tuyến 475PT Điện lực Huyện Phú Tân 07:30 - 11:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T2A Nam Kênh Phú Bình, trụ 475PT/242/33, tuyến 475PT Điện lực Huyện Phú Tân 07:30 - 11:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu; Xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - An Phú - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã KiếnThành, Long Giang (từ chợ Cái Xoài đến bến đò Cà Mau) - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 16:00

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT An Châu (khu vực trạm Bờ Kè). TT An Châu - CT Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 10:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực trạm Ngọn Chắc cà đao). TT An Châu - CT Điện lực Huyện Châu Thành 09:00 - 11:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T14A Phú Xuân - Phú Thành, trụ 475PT/271, tuyến 475PT Điện lực Huyện Phú Tân 12:00 - 16:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Bình Đức (khu vực từ Trại Giống đến bãi rác phía bên trái Quốc Lộ 91, - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 07:30 - 11:30

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Bình Đức (khu vực từ Trại Giống đến bãi rác phía bên trái Quốc Lộ 91, Cty Nguyễn Thành Hưng, Bệnh viện Y học cổ truyền, khu TĐC Bắc Long Xuyên) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 07:30 - 11:30

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Mỹ Bình (đường Nguyễn Thái Học từ ngã tư Xa Bổn đến cầu Nguyễn Thái Học, đường Lê Văn Nhung từ Điện Lực AG đến phía sau sân Vận động) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 17:00

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mỹ Bình, Tây An, Bờ Dâu, Ba Xưa, Long Châu, Cầu Dây, Thạnh Phú và một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 06:30 - 07:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Quý, Thạnh Lợi thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 06:30 - 17:30

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Vĩnh Bình, Vĩnh An, và một phần khóm Vĩnh Thuận thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 07:30

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Chánh, Chánh Hưng thuộc xã Bình Long; ấp Mỹ An, Mỹ Thuận, Mỹ Trung thuộc xã Mỹ Phú; thị trấn Cái Dầu (trừ khóm Vĩnh Thành); khóm Vĩnh Quới, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hưng và một phần khóm Vĩnh Quý, Vĩnh Hòa thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 17:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Long Châu, xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 07:30 - 17:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT An Châu (khu vực QL91 phía tay phải từ cầu Mương Út Xuân đến XNĐN Châu Thành). TT An Châu - CT Điện lực Huyện Châu Thành 11:00 - 11:15

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực QL91 phía tay phải từ cầu xếp bà Lý đến XNĐN Châu Thành). TT An Châu - CT Điện lực Huyện Châu Thành 11:00 - 16:45

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực QL91 phía tay phải từ cầu Mương Út Xuân đến XNĐN Châu Thành). TT An Châu - CT Điện lực Huyện Châu Thành 16:30 - 16:45

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Vĩnh Bình, Vĩnh An, và một phần khóm Vĩnh Thuận thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; toàn bộ xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 17:00 - 17:30

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Giang

Lịch Cúp Điện An Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T8 Nhà Bàng - 1210A0020 - Trụ 479TB/120 - 2x37.5 kVA . Một phần phường Nhà Bàng (khu vực khóm Sơn Đông) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T11A Nhà Bàng - 1210A0365 - Trụ 479TB/97/03 - 3x37.5kVA . Một phần phường Nhà Bàng (khu vực khóm Sơn Đông) - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại TBA Kênh 500 Nam Ranh Làng, ấp Phú Lợi, xã Tây Phú Điện lực Huyện Thoại Sơn 13:00 - 15:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Mỹ Quý (khu vực từ đầu đường ĐL Mỹ Quý đến cầu Gòi Lớn phía bên trái QuốcLộ 91) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 13:00 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại TBA Mương Miểu, ấp Phú Lợi, xã Tây Phú Điện lực Huyện Thoại Sơn 10:00 - 12:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà máy gạch Lợi Phát Tài - 1210A0542 - Trụ 479TB/1/1 - 3x375 . TBA Cty Lợi Phát Tài xã Văn Giáo - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HTX NN SỐ 10 - 1210C0270 - Trụ 479TB/198 - 1x25 kVA . TB Tổ Hùn Vốn Số 10 phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Long - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại TBA Trạm Diện Tràm ấp Phú Lợi, xã Tây Phú Điện lực Huyện Thoại Sơn 08:00 - 10:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Châu Phong - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc kênh xáng Long An - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Mỹ Long (khu vực đường Huỳnh Thị Hưởng, đường Nguyễn Huệ A đoạn từ Hitachi đến bến đò Ô Môi) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 14:00

19-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Mỹ Phước (một phần khu vực Kênh Đào) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 12:00

19-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm chùa Viên Lạc . xã Bình Hòa - CT Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Mỹ Thới (khu vực dân cư Luật Sư Bảo, Ngọn cái Sao trên) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 07:30 - 17:30

19-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hộ kinh doanh Tiêu Phú Khoa, trụ 471/41/1, phường Núi Sam, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ban CTCC(BAN QLDA PHÁT TRIỂN DL MÊ KÔNG) 471CĐ/173B/9, phường Núi Sam, Tp. Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 16:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm T1 Kênh Thanh Niên. xã Vĩnh Bình - CT Điện lực Huyện Châu Thành 11:30 - 17:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Trường THPT Vĩnh Bình. xã Vĩnh Bình - CT Điện lực Huyện Châu Thành 11:30 - 17:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. TT An Châu - CT Điện lực Huyện Châu Thành 11:00 - 17:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THPT Quốc Thái, xã Quốc Thái, Huyện An Phú Điện lực Thành phố Châu Đốc 10:00 - 12:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần tuyến dân cư ấp Mỹ Hoà, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 12:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm phường A, trụ 475/79/49 tuyến 475CD, đường Louis Pasteur, phường Châu Phú A, Tp. Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 12:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THPT An Phú, TT An Phú, Huyện An Phú Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 10:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
T1 Thới Sơn - 1210A0080 - Trụ 477TB/84 - 2x37.5 kVA (A). Khóm Sơn Tây Phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Thới Thuận Phường Thới Sơn - thị xã Tịnh Biên .T2A Thới Sơn - 1210A0120 - Trụ 477TB/70 - 2x 37,5kVA Điện lực Huyện Tịnh Biên 08:00 - 11:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trương Định từ Lê Lợi đến Phan Đình Phùng nối dài, phường Châu Phú B, tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 18:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại Trường THPT Cần Đăng. xã Cần Đăng - CT Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 11:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực dân cư Đất Thành. TT An Châu - CT Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Mỹ Thới (một phần khu vực ngọn rạch Gòi Lớn) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 07:30 - 12:30

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm Lò Bánh Mì Ngô Văn Hải, trụ 472PT/365/01, tuyến 472PT Điện lực Huyện Phú Tân 12:00 - 16:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Hòa - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T3 Bình Tây 2 - Bình Thạnh Đông, trụ 472PT/239/31, tuyến 472PT Điện lực Huyện Phú Tân 07:30 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Bưu Điện Bình Thạnh Đông, trụ 472PT/196/01, tuyến 472PT Điện lực Huyện Phú Tân 07:30 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T1 Hiệp Xương, trụ 472PT/175, tuyến 472PT Điện lực Huyện Phú Tân 07:30 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Quý, Vĩnh An, Thạnh Lợi và một phần khóm Vĩnh Thuận thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; toàn bộ xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 17:00 - 17:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm biến áp Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Đông Á thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 14:00 - 16:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Khu Đô Thị Sao Mai A thuộc thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:30 - 17:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Châu Phú thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:30 - 13:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Quý, Vĩnh An, Thạnh Lợi và một phần khóm Vĩnh Thuận thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 07:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm Vĩnh Quới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phú và một phần khóm Vĩnh Quý thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung và một phần ấp Mỹ An thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 17:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ Bình, Tây An, Bờ Dâu, Ba Xưa, Long Châu, Cầu Dây, Thạnh Phú và một phần ấp Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 06:30 - 07:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phân Xã Mỹ Khánh (khu vực từ cầu Thầy Giáo đến giáp ranh Phú Hòa), một phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ Chợ Mương Điểm đến giáp Phú Hòa, rạch Mương Khai, Mương Cui, Mương Cạn) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 06:30 - 17:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Phường Mỹ Hòa (từ đầu đường Làng Giáo Viên vô đến cổng chào Phú Hòa, khu vực Mương Cui, Mương Cạn, Sáu Lã) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 06:30 - 17:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Hòa, xã Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình, xã Tân Phú từ Cồng Sau KCN Bình Hòa đến Cầu Số 5 Điện lực Huyện Châu Thành 17:00 - 17:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Bình Thạnh huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 17:00 - 17:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu, xã Bình Hòa Dọc QL91 bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đến Công KCN Bình Hòa, Mương Út Xuân, Mương Tân Hanh huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 17:00 - 17:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa, Xã An Hòa khu vực dọc QL91 từ cổng KCN Bình Hòa đến Cầu Kinh Quýt, DC Kinh Quýt huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 17:00 - 17:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa khu vực KCN Bình Hòa (NM Thép Tiến Bộ, CTy APPAREL, NM Nước KCN, CTy Thanh Nhựt Huy, Nhà Điều Hành KCN, CTy BTLT An Giang) Điện lực Huyện Châu Thành 17:00 - 17:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Nam cống vong, khóm Bắc Sơn, TT Núi sập, huyện Thoại Sơn. Điện lực Huyện Thoại Sơn 08:00 - 12:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc; - Khách sạn Đông Nam, khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 18:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Hòa, Bình Yên thuộc xã Bình Thủy - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa, xã Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình, xã Tân Phú từ Cồng Sau KCN Bình Hòa đến Cầu Số 5 Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 06:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Bình Thạnh huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 06:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu, xã Bình Hòa Dọc QL91 bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đến Công KCN Bình Hòa, Mương Út Xuân, Mương Tân Hanh huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 06:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa, Xã An Hòa khu vực dọc QL91 từ cổng KCN Bình Hòa đến Cầu Kinh Quýt, DC Kinh Quýt huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 06:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa khu vực KCN Bình Hòa (NM Thép Tiến Bộ, CTy APPAREL, NM Nước KCN, CTy Thanh Nhựt Huy, Nhà Điều Hành KCN, CTy BTLT An Giang) Điện lực Huyện Châu Thành 06:00 - 06:30

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện TBA T8B Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:30 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện TBA T1 Nhà Thờ Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 13:30 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chợ Đầu Bờ 471CĐ/156/2, đường Châu Thị Tế, phường Núi Sam, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang. Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 14:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Nam Quốc lộ 91, phường Núi Sam, Tp. Châu Đốc; Điện lực Thành phố Châu Đốc 08:00 - 14:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Mỹ Thới (ánh sáng sinh hoạt khu vực Cầu Hai Tựu) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 13:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Mỹ Xuyên (đường Lý Thái Tổ nối dài đoạn từ Trung Tâm GD Thường Xuyên đến Ung Văn Khiêm) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 15:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Mỹ Xuyên (đường Lý Thái Tổ nối dài đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Trung Tâm GD Thường Xuyên) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 15:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện TBA T4 Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Hưng, Phú Thọ (dọc Kênh Sườn Phú Thọ) - huyện Phú Tân. Điện lực Huyện Phú Tân 07:30 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện TBA T10 Chi Lăng - thị xã Tịnh Biên. Điện lực Huyện Tịnh Biên 07:30 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ke6ng Nông Trường 4, xã Vĩnh Nhuận. Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Thạnh (khu vực Ba Kiểm 2 Bình Thạnh 9, hầm cá Kim Liên, ông Nuông, Nam Việt khu 1,2,3) Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm Bình Thạnh 1, xã Bình Thạnh. Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Kinh đào (Chợ Kinh đào) và Khóm Mỹ Hòa, phường Vĩnh Mỹ; - Xã Vĩnh Châu (trừ đường Kinh 4) - TP Châu Đốc Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại TB KÊNH 1 (PHẠM HÒA AN) Điện lực Huyện Thoại Sơn 15:00 - 16:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại T.B KÊNH 3 THƯỚC- NAM MPĐ Điện lực Huyện Thoại Sơn 13:30 - 14:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Nhà máy Xay lúa Quang Kỳ, phường Mỹ Hòa - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 13:30 - 15:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Mỹ Xuyên (đường Hà Hoàng Hổ đoạn từ đầu đường Phan tôn đến cầu Bà Bầu phía bên phải) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 13:00 - 17:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm Đông Kênh Trường Học A, trụ 476PT/103/18, tuyến 476PT Điện lực Huyện Phú Tân 12:00 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Tuyến Mương Trường Học, trụ 476PT/103/45, tuyến 476PT Điện lực Huyện Phú Tân 12:00 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại TB KÊNH II-BỜ NAM KÊNH VỌNG ĐÔNG I Điện lực Huyện Thoại Sơn 10:30 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Nhà máy Tôn Hoa Sen, phường Mỹ Hòa - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 10:00 - 13:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại T.B K.ÔNG ĐỐC-BẮC BA THÊ MỚI Điện lực Huyện Thoại Sơn 09:30 - 10:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Lò Hỏa táng, phường Mỹ Hòa - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 09:30 - 13:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại Cửa hàng Vật liệu xây dựng Phước Thành, phường Mỹ Hòa - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 09:00 - 10:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bưu điện Mỹ Hòa - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:30 - 09:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại TBA NGUYỄN VĂN BÌNH Ấp Mỹ Thới, Xã Định Mỹ Điện lực Huyện Thoại Sơn 08:00 - 09:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Kinh Đào (khu vực từ UBND xã Phú Thuận đến cầu Ranh Thoại Sơn -Long Xuyên), xã Phú Thuận - huyện Thoại Sơn. Điện lực Huyện Thoại Sơn 08:00 - 17:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Long Hòa - Phú Tân - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Long Sơn - Tân Châu - AG Điện lực Thị xã Tân Châu 08:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực TTTM An Châu) - TT An Châu - Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 09:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Mỹ Xuyên (đường Hà Hoàng Hổ phía bên phải từ ngã ba Trần Quang Diệu đến đường Phan Tôn) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 12:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ngọn Cái Sao Dưới) - TP. Long Xuyên Điện lực Thành phố Long Xuyên 08:00 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm TB HTX Tân Mỹ Hưng 5 (TB Cà Dâm), trụ 476PT/103/26, tuyến 476PT Điện lực Huyện Phú Tân 07:30 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Cty TNHH MTV TM-DV Thanh Nhơn, trụ 476PT/103/04/02, tuyến 476PT Điện lực Huyện Phú Tân 07:30 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T1A Tân Hòa, trụ 476PT/64, tuyến 476PT Điện lực Huyện Phú Tân 07:30 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực Hai Gòng trong) Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực NMNĐ Ngọc long) - TT An Châu - Châu Thành. Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Phú An, một phần xã Phú Thọ (dọc Đường Tỉnh 954 từ Chợ Mương Kinh hướng về xã Phú An), khu vực Kênh K26, khu vực Ấp Gò Ba Gia - huyện Phú Tân. Điện lực Huyện Phú Tân 07:00 - 18:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Chợ Vàm (từ giáp ranh xã Phú An hướng về Cửa hàng VLXD Hoa Sen) - huyện Phú Tân. Điện lực Huyện Phú Tân 07:00 - 18:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại HKD TRẦN THỊ NHIỆM ấp Phú Thiện, thị trấn Phú Hòa Điện lực Huyện Thoại Sơn 13:30 - 14:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm TB Mương Ông Dẫn, trụ 481PT/132/15/55, tuyến 481PT Điện lực Huyện Phú Tân 12:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại TB KÊNH T2 TRUNG PHÚ 3 476TS/196/103/1 Điện lực Huyện Thoại Sơn 10:30 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật