Lịch cúp điện Châu Thành - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Thành - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Châu Thành - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Thành - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Thành - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Chùa Miên, Sáu Miên) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu, xã Bình Hòa (khu vực cầu Mương Út Xuân đến Đình Bình Phú dọc sông Hậu) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Hòa (khu vực dọc Kênh Ông Quýt) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú (khu vực Kênh Sườn Huệ Đúc, Kênh 3 Tân Thạnh) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An, Tân Phú (khu vực từ Cầu số 5 đến Cầu Tân phú), một phần TT Vĩnh Bình( từ trường THPT Vĩnh Bình đến Cầu số 5) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:00 - 07:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận,xã Tân Phú (khu vực từ Kênh Đào đến Cầu Chung Xây và từ Cầu sắt Vĩnh Nhuận đến UBND xã Tân Phú) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cỏng sau KCN đến Chùa Kỳ Viên), xã Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình( từ trường THPT Cần Đăng đến trường THPT Vĩnh Bình) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ Cầu số 5 đến Cầu số 10) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 08:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An, Tân Phú (khu vực từ Cầu số 5 đến Cầu Tân phú), một phần TT Vĩnh Bình( từ trường THPT Vĩnh Bình đến Cầu số 5) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 17:00 - 17:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An, Tân Phú (khu vực từ Cầu số 5 đến Cầu số 10) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 17:00 - 17:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực rạch Xếp Bà Lý) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:00 - 07:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh 12 Kênh Ranh Châu Phú - Châu Thành thuộc xã Bình Chánh - Huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực TT Tri Tôn, Núi Tô, Tà Đảnh – huyện Tri Tôn Một phần xã Tân Lập – Thị xã Tịnh Biên Một phần xã Đào Hữu Cảnh – huyện Châu Phú Một phần xã Vĩnh An – huyện Châu Thành Điện lực Tri Tôn 11:00 - 13:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ Cầu số 5 đến Cầu Số 10 ) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 14:00 - 14:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ Cầu số 5 đến trường THPT Vĩnh Bình ) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 14:00 - 14:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Nhuận, Tân Phú (khu vực từ Cầu sắt Vĩnh Nhuận đến UBND xã Tân Phú) Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:00 - 07:30

08-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành - An Giang

Lịch Cúp Điện Châu Thành An Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Bình Hòa (khu vực Rạch Mương Trâu) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Lợi huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An, Tân Phú (khu vực kênh Sườn, ấp Tân Thạnh,xã Tân Phú, áp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Thạnh (khu vực kênh Khai Long, Chitin, Cty Nam Việt sorla 1,2) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực QL 91 bên trái từ Cầu Chắc Cà Đao đến DNTN 3 Khoái) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 13:00 - 17:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực KDC An Châu ấp Hòa Long 1) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 13:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Khánh, Phú Thuận, vĩnh Trạch, Định Thành (khu vực dọc tỉnh lộ 943, kinh H, kinh G) - huyện Thoại Sơn; Một phần xã Vĩnh Thành huyện Châu Thành. Điện lực Thọai Sơn 07:30 - 17:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Vĩnh Thành từ trạm 6 Dương 2 đến trạm bơm Trà Sa. Xã Vĩnh Thành - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An (khu vực ấp Vĩnh Quới ) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa (khu vực ấp Phú An 1,2 từ Cầu Nhà lầu đến chùa Tân An ) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Lợi (khu vực trạm T12 Vĩnh Lợi) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 10:30 - 17:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phú (khu vực trạm bơm T15 Nam Ranh Làng ) huyện Thoại Sơn Điện lực Châu Thành 07:30 - 14:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực trạm Rạch Chung Rầy 2 ) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 14:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ cầu sắt Vĩnh Nhuận đến UBND Xã Tân Phú) H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Thạnh (khu vực trạm bơm 3 Kiểm) H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay trái từ cây xăng Lê Ngọc đến ngả 3 bến đò Mương Ranh) H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Cần Đăng (khu vực từ cầu Cần Thuận đến ngọn hang Tra) H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ cầu nông trường đến cầu Bửu Liêm) H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Hòa (khu vực trạm Năm Khứu) H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Hòa (khu vực trạm Cầu Chùa đến kinh Chà Và) H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực Người Chăm) H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Nhuận, Tân Phú (khu vực từ Cầu Sắt Vĩnh Nhuận đến UBND xã Tân Phú), huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An (khu vực dọc TL 941 từ Cầu số 5 đến Cầu số 10), huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 06:00 - 06:15

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa Bình Thạnh, Xã Vĩnh Lợi - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Phú Hòa , xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch (khu vực tỉnh lộ 943 từ cầu Mương Trâu đến trạm cấp nước Phú Hòa và dọc theo kinh Mương Trâu, ấp Vĩnh An), ấp Hòa Tây A, Kinh Đào xã Phú Thuận - huyện Thoại Sơn; Một phần xã Vĩnh Thành - huyện Châu Thành. Điện lực Thọai Sơn 07:30 - 17:00

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Tân Hanh) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa (khu vực Cầu dal Mương Út Xuân trong đến cầu Mương Trâu) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 2 Gòng trong nước đá Ngọc Long, TT An Châu huyện Châu thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực NM Nước Đá Ngọc Long, TT An Châu huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Louis Pasteur từ Chợ Châu Thạnh đến ngả 3 Cử Trị, phường Châu Phú A, Tp. Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc 07:30 - 17:00

05-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Thành(Khu vực 6 Dương, Chợ Tân Thành), một phần TT AN Châu (từ cầu xếp Bà Lý đến cầu Út Xuân phía bên trái) -huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã An Hòa, một phần xã Bình Hòa(từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Kinh Quýt) -huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu trạm bơm Kênh 1, TT Vĩnh Bĩnh-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 10:00 - 12:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực trạm bơm Kênh 7, xã Vĩnh An-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 10:00 - 12:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh An(khu vực cầu số 5 đến Dinh cố Quản)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 16:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thành(khu cầu xẻo môn đến cầu đít mun)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thành ( khu vực từ trạm 6 Dương 2 đến khu dân cư 6 Miên) H. Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:30

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Khánh, Phú Thuận, vĩnh Trạch, Định Thành (khu vực dọc tỉnh lộ 943, kinh H, kinh G) - huyện Thoại Sơn; Một phần xã Vĩnh Thành huyện Châu Thành. Điện lực Thọai Sơn 07:00 - 17:30

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Hòa, khu vực dọc QL 91 bên phải từ Cầu Mương Trâu đến ngã 3 lộ tẻ, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 13:00 - 17:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu, khu vực dọc QL 91 bên phải từ Thôn Trang đến Cty Thuận An 3, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 12:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Lợi(khu vực từ cây xăng Hòa Bình Thạnh đến UBND xã Vĩnh Lợi), một phần khu vực ấp Tân Thành xã Vĩnh Thanh-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 17:00 - 17:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa Bình Thạnh,, Vĩnh Lợi, một phần xã Vĩnh Thành , huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Lợi(khu vực từ cây xăng Hòa Bình Thạnh đến UBND xã Vĩnh Lợi), một phần khu vực ấp Tân Thành xã Vĩnh Thanh-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:00 - 07:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Hòa, trạm HKD Hữu Hạnh, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 09:00 - 10:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa, khu vực trạm Phú An 3, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 16:30

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh nhuận, khu vực Rạch Chung Rầy 2, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 15:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh An, Tân Phú, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 17:00 - 17:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa (từ XN môi trường Đô Thị đến Cần Đăng) xã Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh An, Tân Phú, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 08:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm Hòa A2, một phần xã Cần Đăng, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm KDC Vĩnh Bình 1, một phần TT Vĩnh Bình, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm T8 Vĩnh Nhuận, một phần xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm T9 Vĩnh Nhuận, một phần xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm UBND Vĩnh Hanh 1, một phần xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm TB TV250 , một phần xã Bình Hòa, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm Cty CP Môi Trường Huy Nọc Hưng , một phần xã Bình Hòa, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm bơm Tư Tiếp , một phần xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực TT Tri Tôn, Núi Tô, Tà Đảnh – huyện Tri Tôn Một phần xã Tân Lập – Thị xã Tịnh Biên Một phần xã Đào Hữu Cảnh – huyện Châu Phú Một phần xã Vĩnh An – huyện Châu Thành Điện lực Tri Tôn 08:00 - 17:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Vĩnh An - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Ba Dồ, DC Rạch Suốt, Rạch Chùa) - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 08:00 - 17:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thành (khu vực Ba Dồ, DC Rạch Suốt, Rạch Chùa, Đônh Bình 1) - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 08:00 - 17:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang (Trạm T6 Mướp Văn). Xã Tân Phú - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 08:00 - 16:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm TDC Kênh Đứng. Xã Hòa Bình Thạnh - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 13:00 - 17:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm CTCP Nam Việt khu 2 . Xã Bình Thạnh - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm CTCP Nam Việt khu 1 . Xã Bình Thạnh - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm T2 Vàm Kênh. Xã Hòa Bình Thạnh - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 08:00 - 13:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm LG Trần Thị Lệ. Xã Hòa Bình Thạnh - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 08:00 - 13:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Cty TNHH Thương Mại Đức Thịnh . Xã Vĩnh Nhuận - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 10:00 - 16:30

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm CTCP Nam Việt 2 . Xã Vĩnh Bình - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 10:00 - 16:30

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm CTCP Nam Việt 1 . Xã Vĩnh Bình - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 10:00 - 16:30

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm T2 Vĩnh Phước. Xã Vĩnh Bình - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm TB Hòa AB3. Xã Cần Đăng - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm TB Hòa AB. Xã Cần Đăng - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm TB Cầu Đông Thuận. Xã Vĩnh Nhuận - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm Bơm Kênh Vĩnh Bình 1. Xã Vĩnh Bình - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm KDC Cầu số 8 . Xã Vĩnh An - Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Cần Đăng (khu vực từ cầu Cần Thuận đến ngọn Hang Tra) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Hòa khu vực từ Cầu Bình Hòa đến cầu Kinh Quýt, KDC Kinh Quýt huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Hòa Bình Thạnh, xã vĩnh Lợi huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực DC Hòa Bình Thạnh) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 13:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cty TNHH May Mặc Lu An, KCN Bình Hòa,xã Bình Hòa-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 09:00 - 12:00

06-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú(khu vực kênh sườn,ấp Tân Thạnh), ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu,xã Hòa Bình Thạnh(Khu vực dọc rạch chắc cà đao), một phần xã Vĩnh Thành(khu vực 6 Dương)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Hòa(Khu vực 5 Khứu)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hanh(Khu vực xóm người chăm)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thành(Khu vực rạch suốt)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

01-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trạm HTX Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Nhuận-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 10:00 - 17:00

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực UBND xã Vĩnh Nhuận, trạm TT Học Tập cộng đồng. xã Vĩnh Nhuận-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 10:00 - 17:00

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Cần Đăng(khu vực trạm Hòa A1)-huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 15:00

31-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Văn phòng HĐND - UBND huyện Châu Thành Chi Cục Thuế Huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 11:00 - 13:00

30-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty LUAN KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:00

30-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 08:00 - 17:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa (khu vực TL 941 từ ngã 3 Lộ Tẻ đến XN môi trường đô thị Châu Thành), huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT An Châu,xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cầu Mương Út Xuân đến đến cổng chính KCN Bình Hòa), huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú (khu vực cầu Kênh Đào đến cầu Chung Xây) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Vĩnh Bình (khu vực Kinh Cũ) huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 17:00 - 17:30

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Bình Hòa (khu vực rạch mương Trâu. xã Bình Hòa - Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực rạch Mương Trâu). xã Bình Hòa - Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa (khu vực KDC Ngã Ba Lộ Tẻ) Huyện Châu Thành. Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

23-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật