Lịch cúp điện Châu Phú - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Phú - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Châu Phú - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Phú - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Phú - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Bình An, Bình Tây thuộc xã Bình Phú và toàn bộ xã Đào Hữu Cảnh - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 17:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Vĩnh Quới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi và Vĩnh Quý thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung xã Mỹ Phú; xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 17:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Vĩnh Quới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phú và một phần khóm Vĩnh Quý thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung và một phần ấp Mỹ An thuộc xã Mỹ Phú - Huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 17:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi và một phần khóm Vĩnh Quý thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung xã Mỹ Phú; xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 07:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi và một phần khóm Vĩnh Quý thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung xã Mỹ Phú; xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 17:00 - 17:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Doãn Uẩn, dãy lẻ, đoạn từ Cầu Cồn Tiên đến Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 1 ấp Bình Hưng 1, tổ 29 ấp Bình Hưng 2 thuộc xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 10:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Kiến Tường Văn thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bơm Vịnh Tre 1 thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp T1 Bình Chiến thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Vĩnh Thuận 1 thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Vĩnh Quới 3A thuộc thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trung Tâm Thị Trấn thuộc thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Nam Cái Dầu thuộc thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Bờ Tây, khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 14:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Cử Trị, Doãn Uẩn (đoạn từ Cử Trị đến Thủ Khoa Nghĩa), phường Châu Phú A, tp Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 18:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm biến áp Khu Dân Cư Xã Thạnh Mỹ Tây thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp T10 Vĩnh Thạnh Trung thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp T5A Bình An thuộc xã Bình Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp T1A Vĩnh Tiền thuộc thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Thoại từ nhà số 419 (dãy lẻ) và nhà số 530 (dãy chẵn) đến Ngã tư đường núi, phường Châu Phú A+B., thành phố Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm biến áp Khánh Lợi 5A thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp T3A Khánh Lợi thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Nguyễn Văn Kiệp thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Nguyễn Văn Phu thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Huỳnh Quang Khấp thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Nguyễn Văn Hậu thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Quách Ngọc Văn thuộc thị trấn Cái Dầu - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bơm Đòn Dong Tây Kênh 1 thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Nguyễn Nhơn Bình thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp T1A Mỹ Phú thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Khóm 8, phường Châu Phú A+B, Tp Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 18:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Phú, Bình Quý, Bình Thới thuộc xã Bình Thuỷ - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khánh Thuận, Khánh Châu, Khánh Hòa và một phần ấp Khánh Lợi, Khánh Đức, Khánh Phát thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 07:30 - 08:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Khánh Mỹ, Khánh Bình và một phần ấp Khánh Phát thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 07:30 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khánh Thuận, Khánh Châu, Khánh Hòa và một phần ấp Khánh Lợi, Khánh Đức, Khánh Phát thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 17:00 - 17:30

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi và một phần khóm Vĩnh Quý thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung xã Mỹ Phú; xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 07:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm Vĩnh Quới, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phú và một phần khóm Vĩnh Quý thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung và một phần ấp Mỹ An thuộc xã Mỹ Phú - Huyện Châu Phú. Điện lực Huyện Châu Phú 07:00 - 17:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Vĩnh Lợi và một phần khóm Vĩnh Quý thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Trung xã Mỹ Phú; xã Thạnh Mỹ Tây - Huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 17:00 - 17:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Phú - An Giang

Lịch Cúp Điện Châu Phú An Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu, phường Châu Phú B và Vĩnh Mỹ; - Đường Mậu Thân - Khu TT hành chính Tp Châu Đốc - Cty May Việt Mỹ, phường Vĩnh Mỹ; - Đường 30/4; Đường Kinh 2 - KHu Xử lý nước thải Châu Đốc, phường Châu Phú B+xã Vĩnh Châu; - Đường Hoàng Diệu; đường Bờ Tây, phường Châu Phú B; - Khu dân cư Châu Thới 1; Vành Đai 1; Vành Đai 2, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 13:00 - 13:15

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu, phường Châu Phú B và Vĩnh Mỹ; - Đường 30/4; Đường Kinh 2 - KHu Xử lý nước thải Châu Đốc, phường Châu Phú B+xã Vĩnh Châu; - Đường Hoàng Diệu; đường Bờ Tây, phường Châu Phú B; - Khu dân cư Châu Thới 1; Vành Đai 1; Vành Đai 2, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu, phường Châu Phú B và Vĩnh Mỹ; - Đường Mậu Thân - Khu TT hành chính Tp Châu Đốc - Cty May Việt Mỹ, phường Vĩnh Mỹ; - Đường 30/4; Đường Kinh 2 - KHu Xử lý nước thải Châu Đốc, phường Châu Phú B+xã Vĩnh Châu; - Đường Hoàng Diệu; đường Bờ Tây, phường Châu Phú B; - Khu dân cư Châu Thới 1; Vành Đai 1; Vành Đai 2, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 13:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Bơm Mương Năm Na Tây Kênh 7 thuộc xã Ô Long Vỹ - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp DNTN Thuận Tiến 1 thuộc TT Cái Dầu - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Niệm thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Ngọn Ông Tình thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Ông Ba Phong Tây Hào Đề Lớn thuộc xã Ô Long Vỹ - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Kênh 12 Nam Cần Thảo thuộc xã Ô Long Vỹ - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Công Ty TNHH MTV Nguyễn Mỹ thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Dầu Dây thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 12:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm biến áp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Nguyễn Thanh Hải thuộc xã Mỹ Đức - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Nguyễn Thanh Kỳ thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Quang Khấp (Huỳnh Văn Hứng) thuộc xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Phan Đình Phùng nối dài dãy nhà số chẵn từ ngả tư Nguyễn Trường Tộ đến Caphê Ngọc Mỹ Hạnh; - Đường Nguyễn Trường Tộ từ Phan Đình Phùng đến Thủ Khoa Huân (bao gồm các hẻm), phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 18:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu dân cư Chợ Phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 11:00 - 17:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm biến áp Trạm Bơm Mương 500 Kênh 8-9 Bắc Vịnh Tre thuộc xã Thạnh Mỹ Tây Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh 9 Bắc Vịnh Tre thuộc xã Ô Long Vỹ - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Mương Tư Thầy Bắc Vịnh Tre thuộc xã Thạnh Mỹ Tây Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Võ Kế Nghiệp thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Công Ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi An Giang thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A+B, thành phố Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:30 - 13:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Bơm Mương Ba Nhung thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Mương Chấp Cua thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Mương Út Lộc thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bơm Vịnh Tre 3 thuộc TT Vĩnh Thạnh Trung Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp T5A Mỹ Đức thuộc xã Mỹ Đức - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Mỹ Phú 3A thuộc xã Mỹ Phú - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bơm Ấp Chiến Lược Tây Kênh 8 thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Lò Gạch Huỳnh Giang thuộc xã Bình Mỹ - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp T18 Vĩnh Thạnh Trung thuộc xã Thạnh Mỹ Tây - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 13:00 - 17:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Công Ty TNHH Bình Long (2 trạm) thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 09:00 - 11:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bình Chánh thuộc xã Bình Chánh - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trần Thị Kim Chi thuộc xã Bình Chánh - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trường THPT Bình Chánh thuộc xã Bình Chánh - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp TB Lung Tà Quí (K.ranh) thuộc xã Bình Chánh - huyện Châu Phú Điện lực Huyện Châu Phú 08:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trưng Nữ Vương từ Giám càfe Hữu Tín đến Thủ Khoa Huân; Đường Thủ Khoa Huân từ Nguyễn Văn Thoại đến nhà số 250 (dãy số chẵn) và Café SuSi Garden (dãy số lẻ); Phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Thành phố Châu Đốc 07:00 - 17:00

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm biến áp TBA-Nguyễn Văn Sang thuộc xã Bình Mỹ- huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp TB Rạch Tầm Dầu thuộc xã Bình Mỹ- huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp TB Rọc Cà Na M. 5 Trị thuộc xã Bình Mỹ- huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp TB Thanh Sơn ĐK2 thuộc xã Bình Mỹ- huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Công Ty CP XNK Thủy Sản An Mỹ (Nguyễn Ngọc Thành) thuộc xã Bình Thủy - huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp CSSX Nhựa Gia Khánh thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Vành Đai 2, đường Hoàng Diệu và Bờ Tây, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc. Điện lực Châu Đốc 07:00 - 17:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm biến áp Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khang Ngọc thuộc xã Mỹ Đức - huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bơm Mương 500 Kênh 8-9 Nam Kênh Đào thuộc xã Ô Long Vỹ - huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Mười Mảnh ĐK 10 thuộc xã Ô Long Vỹ - huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp Lê Trần Minh Hiếu thuộc xã Bình Long - huyện Châu Phú Điện lực Châu Phú 08:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật