Lịch cúp điện Chợ Mới - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chợ Mới - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Chợ Mới - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chợ Mới - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chợ Mới - An Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Dọc kênh xáng Long An - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa An và một phần xã Hòa Bình (từ cầu Cái Đôi đến cầu Đình An Hòa) - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 18:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã KiếnThành, Long Giang (từ chợ Cái Xoài đến bến đò Cà Mau) - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 16:00

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Mới - An Giang

Lịch Cúp Điện Chợ Mới An Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TT.Chợ Mới (trừ khóm thị 2); Một phần ấp Long Phú thuộc xã Long Điền B - huyện Chợ Mới - An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 17:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nhánh rẽ trung thế TB Nhà Liền; Tư Dữ thuộc xã Bình Phước Xuân - huyện Chợ Mới - An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:30 - 16:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Kiến Thành (từ chợ Cái Xoài đến cầu Cái Gút), một phần xã Nhơn Mỹ (từ Trường THCS Nhơn Mỹ đến cầu Bà Bống)- huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 17:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường dây hạ thế TBA Mười Đại thuộc TT Chợ Mới - huyện Chợ Mới - An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 17:00

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường dây hạ thế TBA Bé Tư thuộc TT Chợ Mới - huyện Chợ Mới - An Giang.i Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường dây hạ thế TBA Long Hòa (từ Nhà máy thép đến Lò Bánh Mì Thanh Liêm) thuộc TT.Chợ Mới - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:30 - 15:00

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới), một phần xã Hòa Bình (từ phà An Hòa Cũ đến cầu Đề Lăng) - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 17:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa Bình (trừ ấp An Thái); An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới) - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TBA Long Hòa thuộc TT.Chợ Mới - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 14:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tấn Long thuộc xã Tấn Mỹ - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang. Điện lực Huyện Chợ Mới 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, TT Mỹ Luông, Tấn Mỹ (trừ ấp Tấn Long), ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung thuộc xã Mỹ An, xã Long Kiến, Long Giang, Long Điền B, Kiến Thành, Long Điền A, ấp An Quới thuộc xã An Thạnh Trung, ấp An Thái thuộc xã Hoà Bình, một ohần xã Nhơn Mỹ (từ Trường THCS Nhơn Mỹ đến cầu Bà Bống)- huyện Chợ Mới. - Cù Lao Tây thuộc huyện Thanh Bình – tỉnh Đồng Tháp Điện lực Huyện Chợ Mới 06:00 - 13:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật