Lịch cúp điện Trảng Bàng - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trảng Bàng - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trảng Bàng - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trảng Bàng - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trảng Bàng - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Chánh phường Gia Bình. Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lộc An phường Lộc Hưng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố An Phú, An Quới phường An Hòa Điện lực Thị xã Trảng Bàng 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận Điện lực Thị xã Trảng Bàng 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng - Tây Ninh

Lịch Cúp Điện Trảng Bàng Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KHu phố Lộc An phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Bình phường An Hòa Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 12:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Lộc Bình phường Lộc Hưng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường số 8 KCN Trảng Bàng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu 08:00 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lộc An, Gia Huỳnh phường Trảng Bàng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lộc Thành phường Lộc Hưng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 13:30 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Huyện Bến Cầu 13:30 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Bàu Mây, An Bình phường An Tịnh Điện lực Thị xã Trảng Bàng 10:00 - 17:00

09-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Khu phố An Thới phường An Tịnh Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 11:00

09-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Khu phố An Phú phường An Tịnh Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

09-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Khu phố An Bình phường An Tịnh Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hòa Hưng, An Lợi, Hòa Lợi phường An Hòa Điện lực Trảng Bàng 07:30 - 18:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Gia Lâm, Gia Tân phường Gia Lộc; khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng Điện lực Trảng Bàng 07:30 - 17:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ xã Đôn Thuận Điện lực Trảng Bàng 08:00 - 17:00

06-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật