Lịch cúp điện Tân Biên - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Biên - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Tân Biên - Tây Ninh

Lịch cúp điện Tân Biên - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Biên - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Biên - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Xóm Tháp xã Tân Phong Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công Điện lực Huyện Tân Biên 16:00 - 17:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 8 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 11:30 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 2 ấp Cầu xã Tân Phong Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 3 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp Điện lực Huyện Tân Biên 11:30 - 17:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên - Tây Ninh

Lịch Cúp Điện Tân Biên Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên 16:00 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên 15:00 - 16:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên 14:00 - 15:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên 11:00 - 12:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên 10:00 - 11:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mai Văn Kim Điện lực Huyện Tân Biên 09:00 - 10:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 6 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trương Đắc Lăng Điện lực Huyện Tân Biên 16:00 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Phạm Hồng Nhung Điện lực Huyện Tân Biên 14:00 - 16:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Võ Thanh Nhàn Điện lực Huyện Tân Biên 11:00 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường) Điện lực Huyện Tân Biên 10:00 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Trương Thị Tuyền Điện lực Huyện Tân Biên 09:00 - 10:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Tân Hòa xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (Đèn đường) Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 09:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 6 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Biên 13:30 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1 thị trấn; ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp Điện lực Huyện Tân Biên 13:30 - 17:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Bình xã Hòa Hiệp Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 6 ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc; tổ 10 ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Nguyễn Văn Bảy Điện lực Huyện Tân Biên 14:00 - 15:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Văn Tiến Điện lực Huyện Tân Biên 10:00 - 11:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Vina Mekong Điện lực Huyện Tân Biên 09:00 - 10:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Campuchia Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH MTV Hồng Cúc Tây Ninh Điện lực Huyện Tân Biên 15:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Đặng Kiều Vy Điện lực Huyện Tân Biên 14:00 - 15:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Trần Thị Phụng Điện lực Huyện Tân Biên 10:00 - 11:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ngô Thị Hò Điện lực Huyện Tân Biên 08:30 - 09:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ PHÚC SỸ Điện lực Huyện Tân Biên 15:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Văn Hiền (hộ tưới tiêu) Điện lực Huyện Tân Biên 14:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Quang 2 Điện lực Huyện Tân Biên 10:00 - 11:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Hoàng Thắng Điện lực Huyện Tân Biên 09:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cầu xã Tân Phong; xã Hòa Hiệp Điện lực Huyện Tân Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 5, Suối Ông Đình xã Trà Vong Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tổ 6 ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 5 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 8 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 7 thị trấn Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH Đức Tính Tây Ninh Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Tiến Thành Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 4 thị trấn Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 4, 6 thị trấn Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 3, 4, 5, 6, 7 thị trấn, ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 1 thị trấn; tổ 10 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây Điện lực Tân Biên 08:00 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Ngô Thị Dung Điện lực Huyện Tân Biên 10:00 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên (ĐÈN ĐƯỜNG T.54) Điện lực Huyện Tân Biên 08:30 - 10:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 6 ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 10:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 2 ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập Điện lực Tân Biên 13:30 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Coopmart Tân Biên Điện lực Tân Biên 08:30 - 12:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 1 ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập Điện lực Tân Biên 08:00 - 11:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trại giam Cây Cầy - Phân trại 3 Điện lực Tân Biên 15:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ban chấp hành Đoàn huyện Tân Biên Điện lực Tân Biên 10:00 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở cưa xẻ gỗ Lý Sương Điện lực Tân Biên 08:30 - 10:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 2 ấp Tân Hòa xã Tân Lập Điện lực Tân Biên 08:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Len Vina Điện lực Tân Biên 14:00 - 15:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây Điện lực Tân Biên 13:30 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 3 ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây Điện lực Tân Biên 08:00 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật