Lịch cúp điện Tây Ninh - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tây Ninh - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Tây Ninh - Tây Ninh

Lịch cúp điện Tây Ninh - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tây Ninh - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tây Ninh - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Nghĩa, Ninh Lợi, Ninh Phước, Ninh Đức phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh 07:00 - 17:00

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh 07:00 - 07:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Bình phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Nghĩa, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh 17:00 - 17:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH QL FARMS (Tây Ninh) Điện lực Tân Biên 09:00 - 11:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh 13:30 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội tỉnh Tây Ninh (Nghĩa Trang Liệt Sĩ đồi 82) Điện lực Tân Biên 09:30 - 11:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh 13:30 - 17:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đồng Phước Tây Ninh- Nhà Máy nước khoáng Đồng Phước Điện lực Châu Thành 08:00 - 17:00

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Tây Ninh Điện lực Tân Biên 08:00 - 10:00

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1 phường III; khu phố 3 phường II Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh Điện lực Thành Phố Tây Ninh 08:00 - 11:30

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tây Ninh - Tây Ninh

Lịch Cúp Điện Tây Ninh Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh 01:05 - 03:30

28-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh Ấp Tân Lập xã Tân Bình Điện lực Thành Phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh Khu phố 2 phường I Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn Điện lực Thành Phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Trung, Giồng Cà, Kinh tế xã Bình Minh Điện lực Thành Phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh Điện lực Thành Phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật