Lịch cúp điện Dương Minh Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Dương Minh Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Dương Minh Châu - Tây Ninh

Lịch cúp điện Dương Minh Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Dương Minh Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Dương Minh Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Phước Hội, Phước Lợi 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng SX bột mì thị trấn - 2 Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 09:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Long 1 xã Phan Điện lực Dương Minh Châu 09:30 - 10:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THCS Chà Là Điện lực Dương Minh Châu 11:00 - 12:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 10:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hòa xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 11:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu - Tây Ninh

Lịch Cúp Điện Dương Minh Châu Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp B2 xã Phước Minh Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ninh Bình xã Bàu Năng Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 11:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Linh xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Bình 1 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận An, Thuận Tân xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Tân xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Bình 2 xã Suối Đá Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Phước xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Công ty TNHH POU HUNG Điện lực Dương Minh Châu 15:30 - 17:00

25-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Công ty TNHH POU HUNG 3 Điện lực Dương Minh Châu 14:30 - 15:30

25-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Công ty TNHH POU HUNG 2 Điện lực Dương Minh Châu 13:30 - 14:30

25-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Công ty TNHH Can Sport Việt Nam Điện lực Dương Minh Châu 10:00 - 11:30

25-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm khách hàng Công ty TNHH Can Sport Việt Nam Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 10:00

25-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Linh xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 11:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Tân 3 xã Phan và ấp Bình Linh xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật