Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Đông xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Tây xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Trung xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thanh xã Tân Phú Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Lợi xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Xuân xã Tân Phú Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc Điện lực Tân Châu 11:30 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh

Lịch Cúp Điện Tân Châu Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố 4 thị trấn Tân Châu Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hà xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

20-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

20-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trảng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình xã Tân Hiệp Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Lâm xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Lâm xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thắng xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thắng xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trần Thanh Tâm Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thạnh xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thắng xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trang Trại Tân Phú Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

22-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Phạm Duy Thắng Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Lợi xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Lợi xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp tân Thuận xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thắng xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trần Thanh Tâm Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Suối Dây; Xã Tân Thành huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu 06:00 - 18:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu phố 1, 2, 3, 4; Ấp 5 xã Suối Dây huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu 06:00 - 18:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Tân Hiệp; Xã Tân Hội huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu 06:00 - 18:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Tân Hội; Xã Tân Đông; Xã Tân Hà huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu 06:00 - 18:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Tân Hội huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu 06:00 - 18:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Thạnh Hưng, Ấp Thạnh Qưới xã Thạnh Đông, Ấp Tân Lâm xã Tân Hà huyện Tân Châu; Ấp Tân Khai xã Tân Lập huyện Tân Biên Điện lực Tân Châu 06:00 - 18:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Thạnh Hiệp , Ấp Thạnh Nghĩa Xã Thạnh Đông ; Xã Tân Phú; Xã Tân Hưng huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu 06:00 - 18:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Suối Dây; Xã Suối Ngô; Xã Tân Hòa huyện Tân Châu Điện lực Tân Châu 06:00 - 18:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Tân Đông xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

08-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hòa xã Tân Thành Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Biên xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thành xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Châu xã Tân Phú Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Khế xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trang trại Tân Phú Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

13-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

13-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

13-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Biên xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hà xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình xã Tân Hiệp Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Xuân xã Mỏ Công Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

01-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1 thị trấn Tân châu Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

27-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SCADA Điện lực Tân Châu 00:37 - 00:37

25-02-2023

SCADA
Ấp Hội Phú, Hội Tân xã Tân Hội, xã Tân Đông, xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 00:36 - 00:59

25-02-2023

Nguyên nhân do con Tắc kè bò lên LA trạm 25kVA CTY TNHH TÂN MINH PHỤNG trụ 19 gây phóng diện LA bị phóng nhẹ vận hành bình thường
Ấp Trảng Trai, Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Tiến xã Tân Hưng Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tầm Phô xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tầm Phô xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thanh xã Tân Phú Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tầm Phố xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thanh xã Tân Phú Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Đông xã Tân Thành Điện lực Tân Châu 08:00 - 10:00

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Suối Dây, xã Suối Ngô, xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Suối Dây, xã Tân Thành Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
ấp Tân Lâm xã Tân Hà huyện Tân Châu, Ấp Thạnh Hiệp Xã Thạnh Bắc, ấp Tân Khai xã Tân Lập huyện Tân Biên Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Bình, ấp Đồng Dài xã Mỏ công huyện Tân Biên. Ấp Tân Thanh xã Tân Phú, Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Thạnh Đông, ấp Hội Thanh, Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà huyện Tân Châu, Ấp bàu Bền Xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Tân Hội , Xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Khu phố 1 ,2, 3,4 Thị Trấn Tân Châu, ấp 5 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Tân Hiệp, Xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Công ty TNHH Ngọc Giàu Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Hưng Thịnh Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Phú, Tân Hưng Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật