Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Hiệp xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Tân Châu Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Suối Dây, xã Suối Ngô, xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Suối Dây, xã Tân Thành Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
ấp Tân Lâm xã Tân Hà huyện Tân Châu, Ấp Thạnh Hiệp Xã Thạnh Bắc, ấp Tân Khai xã Tân Lập huyện Tân Biên Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Bình, ấp Đồng Dài xã Mỏ công huyện Tân Biên. Ấp Tân Thanh xã Tân Phú, Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Thạnh Đông, ấp Hội Thanh, Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà huyện Tân Châu, Ấp bàu Bền Xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Tân Hội , Xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Khu phố 1 ,2, 3,4 Thị Trấn Tân Châu, ấp 5 xã Suối Dây Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Tân Hiệp, Xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 15:00

05-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Công ty TNHH Ngọc Giàu Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Hưng Thịnh Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Hòa Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Phú, Tân Hưng Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Thành Điện lực Tân Châu 08:00 - 08:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Đông xã Tân Thành Điện lực Tân Châu 08:00 - 10:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Thành xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Biên xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 13:30 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Biên xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Đông Hà xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Phúc Thắng Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

19-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Ấp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

17-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Lâm xã Tân Hà Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp Điện lực Tân Châu 08:00 - 11:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hội Tân xã Tân Hội Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Suối Ngô Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật