Lịch cúp điện Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố Lộc Thành, Lộc An phường Trảng Bàng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Chánh phường Gia Bình. Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Suối Ông Đình xã Trà Vong Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung, ấp Trường Giang xã Trường Tây Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp B2 xã Phước Minh Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Bến Củi Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Kiên xã Tân Hà Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Suối Dộp xã Thái Bình Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Lâm xã Tân Hà Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Chò xã Thạnh Đức Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Yên xã Long Thành Nam Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Đông xã Long Phước Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 22 ấp Bình Linh xã Chà Là Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Phước Ninh Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Hùng xã Thanh Điền Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước. Trung Tâm Y Tế Huyện Gò Dầu Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Ninh Tân phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Phúc, Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh. Ấp Bàu Lùn, Giồng Tre xã Bình Minh Điện lực Thành phố Tây Ninh 08:00 - 11:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh Ấp Tân Lập xã Tân Bình Điện lực Thành phố Tây Ninh 13:30 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Cầu xã Tân Phong; xã Hòa Hiệp Điện lực Huyện Tân Biên 07:30 - 17:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lập xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh Điện lực Thành phố Tây Ninh 08:00 - 11:30

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh Điện lực Thành phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Đông, Phước Hội A xã Phước Thạnh Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Phước NinhTrạm chuyên dùng khách hàng Sản xuất nước đá Lê Thanh Phong Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 09:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hội xã Phước Ninh Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lộc B xã Phước Minh Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Tân xã Phước Ninh Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ninh Thuận xã Bàu Năng Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay lúa ông Mãi Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng: Sân Vận Động Hòa Thành Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng: Gạch Thành Lợi Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Cường xã Long Khánh Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 17:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Ninh Hiệp xã Bàu Năng Điện lực Huyện Dương Minh Châu 09:00 - 10:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Nhà quản lý cầu K13 Kênh Đông Điện lực Huyện Dương Minh Châu 13:30 - 14:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lộc An phường Lộc Hưng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố An Phú, An Quới phường An Hòa Điện lực Thị xã Trảng Bàng 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1 phường I Điện lực Thành phố Tây Ninh 08:00 - 11:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 6 xã Bàu Đồn Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 4 thị trấn Tân Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Linh (trừ tổ 22) xã Chà Là Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước An xã Phước Ninh Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Hoàng Thắng Điện lực Huyện Tân Biên 09:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Quang 2 Điện lực Huyện Tân Biên 10:00 - 11:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 5 phường I; khu phố 1, 2, 3, 4 phường II Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn Điện lực Thành phố Tây Ninh 13:30 - 17:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Định 1 xã Suối Đá Điện lực Huyện Dương Minh Châu 13:30 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Văn Hiền (hộ tưới tiêu) Điện lực Huyện Tân Biên 14:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ PHÚC SỸ Điện lực Huyện Tân Biên 15:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Sóc Lào xã Đôn Thuận Điện lực Thị xã Trảng Bàng 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thạnh xã Tân Hưng Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Tiến xã Tân phú Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Hồng Quang Đăng Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khởi An xã Cầu Khởi Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3, 4 phường Long Hoa Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ngô Thị Hò Điện lực Huyện Tân Biên 08:30 - 09:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Trần Thị Phụng Điện lực Huyện Tân Biên 10:00 - 11:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Đặng Kiều Vy Điện lực Huyện Tân Biên 14:00 - 15:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV Hồng Cúc Tây Ninh Điện lực Huyện Tân Biên 15:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận Điện lực Huyện Bến Cầu 07:00 - 18:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trung Tâm Y Tế Huyện Gò Dầu Trung Tâm Y Tế Huyện Gò Dầu Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường IV; khu phố 2, 3, 4, 7 phường III; khu phố 3, 4 phường II Điện lực Thành phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu. Ấp Xóm Mới 1, Xóm Mới 2 xã Thanh Phước Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Hồng Quang Đăng Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trà Sim xã Ninh Điền Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Bến Củi Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 xã Bến Củi Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 4 Thị trấn Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Campuchia Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Năm Trại xã Trường Đông Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng: Bưu cục Truông Mít Điện lực Huyện Dương Minh Châu 09:00 - 11:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận An xã Truông Mít Điện lực Huyện Dương Minh Châu 09:00 - 11:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Vina Mekong Điện lực Huyện Tân Biên 09:00 - 10:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Văn Tiến Điện lực Huyện Tân Biên 10:00 - 11:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1, 5, 6 phường III Điện lực Thành phố Tây Ninh 13:30 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Nguyễn Văn Bảy Điện lực Huyện Tân Biên 14:00 - 15:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1 phường III Điện lực Thành phố Tây Ninh 08:00 - 11:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH POU HUNG 3 Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 15:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH POU HUNG 2 Điện lực Huyện Dương Minh Châu 15:00 - 17:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tây Ninh

Lịch Cúp Điện Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố 3, 4, 7 phường III; khu phố 3, 4 phường II; khu phố 4, 5, 6 phường IV Điện lực Thành phố Tây Ninh 16:00 - 16:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn; ấp Thạnh Lợi, Thạnh Đông xã Thạnh Tân Điện lực Thành phố Tây Ninh 14:30 - 15:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Điền xã An Bình Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Gia Hưng Long Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3 phường III Điện lực Thành phố Tây Ninh 13:30 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đồng Kèn xã Tân Thành Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Trung xã Tân Thành Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Suối Muồn xã Thái Bình Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Điền xã An Bình Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cụm thành phố Tây Ninh Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trung Đoàn BB5 Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Trần Hoàng Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trần Thanh Cần Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Cấu Kiện Bê Tông Tây Ninh Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 6 ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHu phố Lộc An phường Trảng Bàng; khu phố Hòa Bình phường An Hòa Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 12:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rừng Dầu, Tân Lập, Xóm Lò xã Tiên Thuận, ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang xã Long Khánh, xã Long Thuận, xã Long Phước Điện lực Huyện Bến Cầu 07:00 - 18:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hưng xã Phước Vinh Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hòa xã Phước Bình Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Bình xã Truông Mít Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Yên xã Long Thành Nam Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Âp Đông Thành xã Tân Đông Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công Ty TNHH MTV Ngọc Kim Tiền Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Genomar Genetics Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận Điện lực Huyện Bến Cầu 13:30 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 11:30

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng DN Tư nhân Ngọc Sơn Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Lê Nhựt Liêm Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Cơ sở sản xuất Trần Thị Lèn Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Châu Thành Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Tân 1 xã Phan Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Khởi An xã Cầu Khởi Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước; Ấp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ xã Thạnh Đức Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thanh Bình xã An Bình Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Cơ sở sản xuất hủ tíu Trần Kim Quy Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng: Nguyễn Đăng Tuấn Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH MTV khai thác Thủy Lợi Tây Ninh Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành phố Tây Ninh 13:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung, khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 5 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trâm Vàng 3, Xóm Mới 2 xã Thanh Phước Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng: Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận Điện lực Huyện Bến Cầu 07:00 - 18:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH đầu tư Chăn Nuôi Thành Long Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Thị xã Hòa Thành 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang Điện lực Huyện Gò Dầu 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Đạt Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng Công ty Cổ phần Thủy điện Dầu Tiếng Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1 Thị trấn Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 13:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 4 ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lộc Bình phường Lộc Hưng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Hiệp xã Phước Ninh Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Phước xã Truông Mít Điện lực Huyện Dương Minh Châu 08:00 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ 8 ấp Tân Tiến xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 11:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường số 8 KCN Trảng Bàng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 17:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 2, 7 phường III Điện lực Thành phố Tây Ninh 17:00 - 17:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Thị xã Hòa Thành 13:30 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Thạnh xã Long Chữ Điện lực Huyện Bến Cầu 13:30 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu Điện lực Huyện Bến Cầu 13:30 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành phố Tây Ninh 08:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà máy TTCS Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Trang trại Bảo Thắng Điện lực Huyện Tân Châu 08:00 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tầm Phô xã Tân Đông Điện lực Tân Châu 08:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sa Nghe xã An Cơ Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 7 thị trấn Điện lực Huyện Tân Biên 08:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu 08:00 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu Điện lực Huyện Bến Cầu 08:00 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lộc An, Gia Huỳnh phường Trảng Bàng Điện lực Thị xã Trảng Bàng 07:30 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 2, 7 phường III Điện lực Thành phố Tây Ninh 07:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 1, 2, 3, 5, 6, 7 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Điện lực Thành phố Tây Ninh 07:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH Đức Tính Tây Ninh Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Tiến Thành Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 4 thị trấn Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 4, 6 thị trấn Tân Biên Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 3, 4, 5, 6, 7 thị trấn, ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Biên 07:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 2, 7 phường III Điện lực Thành phố Tây Ninh 06:00 - 06:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thị Thúy Nga Điện lực Huyện Dương Minh Châu 16:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật