Lịch cúp điện Gò Dầu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Gò Dầu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Gò Dầu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Gò Dầu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Gò Dầu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh. Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức Cty TNHH DV - TM Hoàng Nam Việt Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nước đá Vên Vên Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Thanh Bình A Thị trấn; Ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước Ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Đình xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Mới xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu - Tây Ninh

Lịch Cúp Điện Gò Dầu Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Rộc B xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CAFE Thuỳ Linh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở may Rỗng Tượng Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Chò xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cầu Sắt xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Thanh Hà Thị trấn Ấp Đường Long xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

16-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước Ấp Suối Cao B xã Phước Đông Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH San Ruey Khách hàng Lâm Thanh Sơn Khách hàng Ngô Thùy Linh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh Nước đá Nguyễn Thị Sạng Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

13-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước. Khách hàng Phan Văn Hà. Cty Cao Su Tây Ninh. Khách hàng Hồ Quốc Danh (Tạ Văn Tỏi). TT TM DV Gò Dầu (Ô Tô Trường Hải). TT VH TT huyện Gò Dầu Gò Dầu. Khách hàng Nguyễn Văn Sơn. Trường Tiểu Học Thanh Hà. Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

11-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phước Tây, Phước Hòa, Phước Đông, Phước Hội xã Phước Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

10-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Đường Long xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hàn Tiện Nguyễn Văn Thôi. Ấp 6 xã Bàu Đồn. Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh. Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Đức A xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

06-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rộc A, Đường Long xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Hà Thị trấn Gò Dầu Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

04-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Bến Đình xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Rộng xã Thanh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

01-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Bàu Đồn: Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

27-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Hộ Kinh Doanh Bảo Khang Khách hàng Bùi Văn Tuân Khách hàng Huỳnh Thu Em (Hoàng Vũ) Cty TNHH Đồng Tâm Trạm Dừng Chân Minh Anh Lò Bánh Mỳ Nguyễn Ngọc Giàu Khách hàng Ngô Thu Hồng, Nguyễn Châu Toàn Khách hàng Nguyễn Tuấn Khanh Ấp Cẩm Long, Cẩm Giang Khu Phố Rạch Sơn, Thanh Hà Thị trấn Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

26-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP Bê Tông Hồng Hà Khách hàng Nguyễn Hồng Tha, Doanh Nghiệp Tư Nhân Sơn Phong Cơ Sở Nước Đá Tư Đức Cty TNHH TM SX Đồng Vàng Đèn Đường (Phòng Kinh Tế Hạ Tầng) Cty TNHH Huỳnh Khánh Dư Đèn Đường (Phòng Kinh Tế Hạ Tầng) Khách Hàng Lê Kim Thắm Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

25-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Suối Cao B xã Phước Đông Khách hàng Đặng Ngọc Châu Cơ sở chế nhựa Nylon Trần Văn Nhu Cty TNHH Giải Pháp Nông Nghiệp Khôi Minh Cty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh Trạm Y Tế Bàu Đồn Khách hàng Nguyễn Trí Hưng Khách hàng Nguyễn Thị Hảo Đèn Đường (Phòng Kinh Tế Hạ Tầng) Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bàu Vừng xã Phước Trạch Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh. Ấp Phước Bình B, Phước An, Phước Hòa xã Phước Thạnh. Chi Nhánh công ty CP Lavifood. Công ty Giống cây trồng Lộc Trời. Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Trắc xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Suối Cao B xã Phước Đông. Ấp Phước Hội xã Phước Thạnh. Ấp Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước. CN Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM - Co.opmart. Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức. Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh. Ấp 1 xã Bàu Đồn. Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Phố Rạch Sơn Thị trấn, ấp Chánh xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 11:30

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Suối Cao A xã Phước Đông Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình C Thị trấn Gò Dầu Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hồ Quang Vũ Điện lực Gò Dầu 08:00 - 11:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xay Xát Thái Kim Tâm Hộ Kinh Doanh Mai Văn Tranh Phế liệu Lê Văn Rồi Trường Mẫu Giáo Phước Thạnh Nhà Trọ Nguyễn Văn Hiếu Trường TH Phước Hội Trường Mầm Nom Sao Mai Cty CP XNK Tân Việt Pháp Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Tân Thành Quang Hộ Kinh Doanh Trần Hữu Hùng Công ty TNHH MTV Bao Bì Thiên Thiên Cơ Sở Bánh Tráng Huỳnh Thị Góp Cty TNHH TMDV Giấy Nam Quyền; Công ty TNHH Thương Mại Rồng Việt Tây Ninh Xay Xát Đặng Ngọc Châu Công ty TNHH Kỹ Thuật Xe Nâng Gia Long Lò Bánh Mỳ Trần Thanh Châu Khách hàng Võ Cung Kha Cơ sở xay xát Đỗ Hoàng Chí Cty TNHH SX Giày Kim Hoà Thịnh Cty CP Tập Đòan Hoa Sen - Chi Nhánh Tây Ninh Lò Mổ Nguyễn Thị Đa Nước Đá Phạm Văn Nựa Công ty TNHH Hinh Khải Thịnh Công ty TNHH SX TM bao bì Giấy Hùng Phát 3 Nhất Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Gạch Thành Hưng (Dương Minh Nhơn) TT Văn Hóa Thể Thao - Gò Dầu Lò Bánh Mỳ Huỳnh Thị Tuyến Vân Lò Bánh Mỳ Huỳnh Thị Kiều Tiên Xay xát 1 Gò Dầu (Lâm Bá Trí) Trường MG Trần Thị Sanh Trang Trại Long Biên (Nguyễn Hữu Thuấn) DNTN DV-TM Châu Bình Khách hàng Bùi Văn Tất Lò Bánh Mỳ Võ Hồng Sơn Chi Cục Thuế Cơ Sở Xay Xát Phan Thanh Điền Công Viên Trần Quốc Đại Trường Tiểu Học Bến Đình DNTN Tuấn Dung Phòng Khám Vương Thị Hồng Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bông Trang xã Thạnh Đức; Ấp Cẩm Bình xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu 08:00 - 11:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đường Long xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cẩm An xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước An xã Phước Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rộc A xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

30-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hội A xã Phước Thạnh; ấp Suối Cao B xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Đình, Bến Mương xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung Tâm Y Tế huyện Gò Dầu Điện lực Gò Dầu 11:30 - 13:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Rộng xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH TMDV Khách Sạn Anh Thư Cty TNHH Thành Vi Cty CP XNK Tân Việt Pháp Nước Đá Tinh Khiết Phạm Văn Minh (Minh Quân) Cty TNHH SX TM Thái Đình Cty CP Cấp Thoát Nước Tây Ninh - Trạm Rạch Sơn Phòng Kinh Tế Hạ Tầng Nhà Văn Hóa huyện Gò Dầu Phòng Kinh Tế Hạ Tầng Xay Xát Thái Kim Tâm Bưu Điện Gò Dầu Nghĩa Trang Liệt Sỉ Trà Võ Khách hàng Phan Văn Phương Khách hàng Nguyễn Văn Tài Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Genie Fantasy Cty TNHH SHANG JIA Việt Nam Cty TNHH Bina (Việt Nam) Điện lực Gò Dầu 08:30 - 10:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hòa, Phước Bình xã Phước Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Mẫu Giáo Phước Đông Cty CP Xây dựng thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát Cty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh Cty TNHH SX TM Bao Bì Giấy Hùng Phát - 3 Nhất Khách hàng Lê Văn Rồi Khách hàng Hồ Quốc Việt DNTN Thương Mại Mỹ Đức Trường THCS Phước Đông CSXX Nguyễn Thị Thúy Cơ sở Chế Biến Chao Hồ A Nhì Cty TNHH MTV Cát Vàng Đất Việt Cơ Sở Xay Xát Đặng Ngọc Châu Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trâm Vàng 2, Xóm Mới 1 xã Thanh Phước Ấp Phước Chánh xã Phước Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Đức B xã Phước Đông Ấp Phước Đức A xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

17-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phước Đức A, Phước Đức B xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

16-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 3 xã Bàu Đồn Ấp Phước Đông, Phước Bình xã Phước Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Suối Cao B xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước Ấp Cây Trắc xã Phước Đông Ấp Suối Cao B xã Phước Đông Ấp Suối Cao A xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

14-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

13-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

12-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu phố Rạch Sơn Thị trấn Gò Dầu; Ấp Rộc xã Thạnh Đức; Ấp Giữa, ấp Chánh, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

11-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Cây Da, Xóm Bố xã Hiệp Thạnh Điện lực Gò Dầu 08:00 - 17:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật