Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Giang Tân, Long Bình xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Giang xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Trại xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Bình xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 4 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu phố 3 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu phố Hiệp Hoà phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh

Lịch Cúp Điện Hòa Thành Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Hiệp Thành, Hiệp Bình xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 4 phường Long Hoa; khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc; Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1, 2 phường Long Hoa. Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Yên, Bến Kéo xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Kim, Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 2, 3 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH TM DV XNK Đức Thành Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 13:30 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Yên xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Yên, Bến Kéo xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Tân, Long Đại phường Long Thành Bắc; Ấp Trường Lộc, Trường Phước xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Hợp, xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 13:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành 13:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Hợp, xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiệp Bình, xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 12:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 4 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Trại xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Yên xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Huệ xã Trường Tây, ấp Giang Tân xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Thọ xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 07:00 - 17:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bến Kéo xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp Trường phường Hiệp Tân; khu phố Long Trung phường Long Thành Trung; Ấp Long yên, Long Bình, Bến Kéo, Giang Tân, Long Khương xã Long Thành Nam; ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 06:00 - 18:00

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Thọ xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường Lưu xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Trại xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

23-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
UBND thị xã Hòa Thành Điện lực Hoà Thành 17:00 - 18:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội; Xã Thành Long; Xã Hòa Thạnh; Xã Biên Giới Điện lực Châu Thành 16:00 - 17:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc; ấp Trường Giang xã Trường Tây; ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Trung, Long Chí phường Long Thành Trung; ấp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc; Ấp Trường Phước xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Thu My Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
UBND thị xã Hòa Thành Điện lực Hoà Thành 05:00 - 06:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Trại xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Lộc xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

17-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giang Tân xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Phước xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

12-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

09-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa; ấp Trường Giang, Trường Phước xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

08-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 3 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Chí, Long Kim phường Long Thành Trung; Ấp Long Hải, Trường Huệ, Trường An xã Trường Tây; ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

05-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật