Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Cây Ổi xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Ổi xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 13:30 - 17:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Hợp xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiệp Thành xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiệp Thành xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 13:30 - 17:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Hòa Thành Tây Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Trại xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Bình xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiệp Thành xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 13:30 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hải, Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Trại xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Long Thành Trung; Khu phố Long Đại, Long Thời phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân; Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Yên, Long Bình xã Long Thành Nam; ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3, 4 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3 phường Long Hoa; khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Thành, Long Kim phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1, 4 phường Long Hoa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 17:00 - 18:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Yên, Giang Tân, Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam; Ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 11:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Khương xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 06:00 - 07:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Phú xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Phước xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường An xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Ân xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Xuân xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiệp Thành, Hiệp Bình xã Hòa Thạnh và xã Biên Giới(trừ ấp Rạch Tre) Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

17-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Hòa Hợp xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 16:00 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Hợp xã Hòa Thạnh Điện lực Châu Thành 08:00 - 16:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Yên xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 08:00 - 11:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng HKD Nguyễn Quốc Thái Điện lực Hoà Thành 13:30 - 18:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng CTY TNHH Hùng Duy và khu du lịch Bàu Cà Na Điện lực Hoà Thành 13:30 - 18:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng CTY TNHH Minh Trung Điện lực Hoà Thành 13:30 - 18:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng CTY PenRo Mã KH: PB05080036303 Mã KH: PB05080036304 Điện lực Hoà Thành 13:30 - 18:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng nước đá Cua Đại Trí Điện lực Hoà Thành 13:30 - 18:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Thời, Long Tân, Sân Cu, Long Đại Phường Long Thành Bắc; ấp Trường Phước, Trường Lộc, Trường An xã Trường Tây; ấp Trường Thiện, Trường Thọ, Trường Xuân, Trường Cửu xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 06:00 - 17:00

10-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trường Đức xã Trường Đông Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Thọ xã Trường Hòa Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

08-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Trường Huệ, Long Hải xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 11:30 - 13:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Trường Huệ xã Trường Tây Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giang Tân, Long Yên xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành 08:00 - 17:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật