Lịch cúp điện Thạnh Phú - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thạnh Phú - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thạnh Phú - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thạnh Phú - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thạnh Phú - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp An Ninh A xã An Thuận Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Điền, Xã An Điền - huyện Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Phú 11:00 - 13:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Khương A Xã An Điền Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Điền, Xã An Điền - huyện Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Phú 13:00 - 15:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Khương, Xã An Điền - huyện Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Phú 15:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Quí Thuận xã Hoà Lợi Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 12:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Trần Văn Hiền xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thu Hà xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 07:30 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH thương mại Cá Việt xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 10:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Thái Học xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 15:30 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Thạnh Phú Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thị trấn Thạnh Phú, xã An Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thị trấn Thạnh Phú, xã An Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 12:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh A xã Tân Phong Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CSNT Trần Văn Huynh ấp An Khương xã An Thuận Điện lực Huyện Thạnh Phú 15:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CSNT Trần Văn Cấn ấp An Điền xã An Thuận Điện lực Huyện Thạnh Phú 14:30 - 15:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CSNT Nguyễn Tấn Hiền ấp An Bình xã An Nhơn Điện lực Huyện Thạnh Phú 13:00 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạnh Phú ấp Thạnh Lại xã Bình Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 13:00 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CSNT Phạm Thị Bé ấp An Bình xã An Nhơn Điện lực Huyện Thạnh Phú 09:40 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
BCH quân sự huyện Thạnh Phú ấp Thạnh Lại xã Bình Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 09:30 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CSNT Nguyễn Thanh Tùng ấp An Bình xã An Qui Điện lực Huyện Thạnh Phú 08:00 - 09:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen-CN Thạnh Phú ấp Thạnh Lại xã Bình Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 08:00 - 09:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đại Thôn xã Thạnh Phong Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi xã Bình Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 17:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giao Bình xã Giao Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 17:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Xương Hòa II xã Thới Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 12:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3 xã Thạnh Phong Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 17:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh Trị Hạ - Khu phố 3 Thị trấn Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Phú 09:30 - 11:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Trị Hạ - Khu phố 3 Thị trấn Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Phú 08:00 - 09:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Huỳnh Trung Hiếu xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 09:30 - 10:10

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Mỹ - Thạnh Khương B xã Mỹ Hưng Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong Điện lực Huyện Thạnh Phú 14:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xương Thạnh A xã Thới Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 14:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh xã Đại Điền, ấp Phú Lợi xã Phú Khánh Điện lực Huyện Thạnh Phú 10:00 - 14:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mỹ xã Đại Điền, ấp Phú xã Tân Phong Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 10:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giao Hòa A xã Giao Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Phong Điện lực Huyện Thạnh Phú 07:30 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Hòa xã An Thuận Điện lực Thạnh Phú 07:30 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xương Long xã Thới Thạnh Điện lực Thạnh Phú 13:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Đại Thôn xã Thạnh Phong Điện lực Thạnh Phú 08:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xương Hoà II xã Thới Thạnh Điện lực Thạnh Phú 08:00 - 11:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật