Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Khu phố 3 thị trấn Bình Đại; ấp 4 xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Minh xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Công ty TNHH NTTS SIMMY xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 09:10 - 11:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Nếp 2 xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Văn Đừng xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Phan Trung Minh xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 15:10 - 17:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 2 – Cả Nhỏ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 4 – Tân Định xã Định Trung, ấp 2 – Giồng Tre xã Phú Long Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Hậu xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thoa xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:10 - 11:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thoa 2 xã Định Trung Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Thị Mận xã Định Trung Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Minh Châu xã Định Trung Điện lực Bình Đại 15:20 - 16:10

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 4 xã Định Trung, ấp 3 xã Phú Long Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Đặng Thanh Xuân xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 08:00 - 09:50

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Sơn Ca Thị Trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Minh Thị Trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Thị Leo Thị Trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Bùi Văn Hùng xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại 15:20 - 16:10

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 1 – Vinh Xương xã Vang Quới Đông Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 6 – Vinh Thái xã Vang Quới Tây Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 4 – Vinh Hội xã Vang Quới Tây Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Thị Một 2 xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:15

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Thị Chính xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 09:10 - 10:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Thị Thêm xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 10:20 - 11:10

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Minh Khánh xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:50

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Hiền Sĩ xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 15:10 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Long – Phú Hưng xã Phú Thuận, Vinh Điền – Vinh Hội xã Vang Quới Tây Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khu phố 1 – 2 – 3 thị trấn Bình Đại; ấp 1 xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp 3 – 4 xã Định Trung Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Bình Đại Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Ấp Phú Mỹ – Phú Thạnh xã Phú Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 10:00

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 12:00

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Không mất điện Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Thị trấn Bình Đại; xã Thới Thuận, Thạnh Phước, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Bình Thắng, Thừa Đức, Bình Thới, Định Trung, Phú Long; ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại 06:00 - 18:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Xã Long Hòa, Long Định, Phú Thuận, Châu Hưng, Tam Hiệp; ấp 4 – 5 – Vinh Hội – Vinh Điền xã Vang Quới Tây, Giồng Bông xã Thới Lai Điện lực Bình Đại 07:00 - 17:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Dương Văn Phong xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 15:20 - 16:10

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Đình Hùng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng 7 xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tươi xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 09:10 - 11:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Minh xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đuông xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 15:20 - 16:10

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Chánh xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Minh Vương xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng 9 xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 10:20 - 11:10

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Thị Mọn xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 09:10 - 10:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Quang Tùng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

20-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCX Phan Văn Thuận xã Phú Long Điện lực Bình Đại 15:10 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Văn Tám xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:50

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Thạnh – Phú Mỹ xã Phú Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Long xã Phú Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 5 – Vinh Điền xã Vang Quới Tây Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Vinh Điền xã Vang Quới Tây Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 4 - Vinh Hội xã Vang Quới Tây Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Phan Thị Thu Thủy Thị Trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Bình Chiến thị trấn Bình Đại; ấp 1 xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Châu Văn Công xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Đỗ Kim Tuyến xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 3 – Vinh Huê xã Vang Quới Đông Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

18-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dừa Xanh + Công ty TNHH thực phẩm Dừa Xanh xã Long Hòa Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 6 – Vinh Thái xã Vang Quới Tây, ấp 2 – Vinh Tân xã Vang Quới Đông Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp 3 – 4 xã Định Trung Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp 4 – Phú Hưng xã Phú Vang Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

15-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Trần Hoàng Nhẫn xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 15:20 - 16:10

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Phạm Văn Đực xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Hữu Trí xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 3 thị trấn Bình Đại; ấp 3 – 4 xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

14-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Bình Huề 1 ̶ Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 5 – Lộc Thành xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

14-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Lê Thông Thạo xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 15:20 - 16:10

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Minh Tâm xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Xuân xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng 3 xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 09:10 - 11:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng 4 xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 5 – Lộc Thành – Lộc Thới xã Lộc Thuận, Phú Mỹ xã Phú Vang Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

13-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Toản xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 13:00 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Công ty TNHH cấp nước Đan Mạch xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:30 - 11:30

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 4 – 6 – Vinh Thái – Vinh Hội xã Vang Quới Tây Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 2 – 3 – Vinh Trung – Vinh Huê xã Vang Quới Đông Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

12-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng CTy TNHH Một TV Nguyên Phát xã Long Định Điện lực Bình Đại 13:00 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Công Ty TNHH Đầu Tư - Sản Xuất - Dịch Vụ Phú Thuận xã Châu Hưng Điện lực Bình Đại 08:30 - 11:30

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 4 xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Mỹ – Phú Hòa xã Phú Vang Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

11-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

10-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Xã Tam Hiệp; ấp 1 – 2 – 3 xã Bình Thới, Bình Trung – Cả Nhỏ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 07:00 - 17:00

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Võ Văn Chiến xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 15:20 - 16:10

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Hữu Nhanh xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 15:10 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Đặng Ngọc Tính xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Hà Minh Quân xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:50

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN La Văn Hiền xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Hồ Ngọc Thanh xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Ngờ xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 09:50 - 11:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 7 – Lộc Sơn xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại 09:00 - 17:00

08-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thế Vinh xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:00 - 09:40

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Anh Tuấn xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:00 - 09:50

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

08-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Trịnh Văn Quang xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 15:20 - 16:10

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trương Quốc Bình xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 15:10 - 17:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Thị Kim Uyên xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Mến 3 xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Việt xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:50

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Minh Thệ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Dương Chí Thiện xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 09:10 - 11:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Bình Thuận – Bình Chiến thị trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 3 Thị trấn Bình Đại; ấp 3 – 4 xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Thị Tranh xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 09:50

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Tấn Trạng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Thị Thanh Thủy xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 15:20 - 16:10

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Mai Văn Rỡ xã Phú Long Điện lực Bình Đại 15:10 - 16:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Phạm Minh Hoàng xã Phú Long Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Bằng An xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lương Khắc Tâm xã Phú Long Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Ngọc Điệp xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Hòa xã Phú Long Điện lực Bình Đại 10:20 - 11:10

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Ngọc Nghĩa xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Phúc xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 09:10 - 10:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Thới Lợi 1 xã Thới Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đẹp xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Giàu xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 08:00 - 09:50

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Mai Thị Phượng xã Phú Long Điện lực Bình Đại 15:10 - 16:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Mai Văn Dữ xã Phú Long Điện lực Bình Đại 14:10 - 15:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Văn Trung xã Phú Long Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:50

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lương Thị Diễm Linh xã Phú Long Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Đỗ Thị Kha Mơ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:10 - 10:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Thới Lợi 2 xã Thới Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

05-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Thiệt xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 4 – Vinh Hội – Vinh Thái xã Vang Quới Tây Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

30-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp 1 – Long Nhơn xã Long Hòa Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật