Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Ấp 3 xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 12:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Văn Chim xã Định Trung Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Cưa xẻ gỗ Võ Thành Phương xã Vang Qưới Đông Điện lực Bình Đại 15:00 - 16:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 1 xã Bình Thới, ấp 1 – Bình Trung xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 4 – Tân Bình xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

10-02-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Ấp Thừa Thạnh xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Bình Đại Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Ấp Bình Hòa – Bình Thuận thị trấn Bình Đại; Bình Huề 1 xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 08:00 - 12:00

04-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 3 - Bình Phú xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:30 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Thanh Minh xã Định Trung Điện lực Bình Đại 14:40 - 16:45

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Hồ Văn Sĩ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Nhật Thanh xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:40 - 11:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Bé xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 09:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Trứ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 14:40 - 16:45

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Phạm Thị Mỹ Loan xã Định Trung Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Phát xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:40 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Văn Ngô xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 09:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 13:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Kiều Duy Cường xã Phú Long Điện lực Bình Đại 08:00 - 11:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Cơ sở Hồ Thị Trang xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 13:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thoa 3 xã Định Trung Điện lực Bình Đại 13:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Ngọc Trí xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 13:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Văn Lương xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 08:00 - 11:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 2 – 3 xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:00 - 13:00

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Nguyễn xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Mỹ xã Phú Vang Điện lực Bình Đại 08:00 - 13:00

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Khách hàng NTCN Võ Thành Công xã Phú Long Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Nguyễn Kim Hồng xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 15:15 - 16:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Nguyễn Kim Hồng xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 14:15 - 15:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Nguyễn Kim Hồng 3 xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:45

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Công ty TNHH Việt Tiến xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 10:00 - 11:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 09:00 - 09:45

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 5 xã Lộc Thuận, ấp 5 xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

16-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:45

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Long Hòa 1 xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Ấp Bình Chiến thị trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 2 xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Ấp Phú Hưng xã Phú Thuận, Hưng Chánh xã Châu Hưng Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Thừa Tiên xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

10-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Ấp Long Hưng – ấp 4 xã Long Hòa Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Khách hàng Công ty TNHH thủy sản công nghệ cao Việt Nam xã Thới Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Xã Tam Hiệp Điện lực Bình Đại 07:00 - 17:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Khách hàng Ban Quản lý Cảng Cá xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại 08:30 - 11:00

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Long Hòa 1 xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Long Phú xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

07-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Khu phố 2 – ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

07-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Khách hàng Công ty TNHH Chế biến thủy sản Trường Hải xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 13:00 - 17:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Thành Minh xã Định Trung Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Cúc xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 09:00 - 09:50

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 1 – 2 – ấp Bình Hòa Thị trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Bình Chiến – Bình Thuận Thị trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

06-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Ấp 1 xã Bình Thới, ấp 1 – Bình Trung xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

05-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Ấp Long Nhơn xã Long Hòa, Long Hòa 1 xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Tiền Xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Tuấn xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 15:50 - 17:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Văn Chiến xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 14:40 - 15:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Tấn Công xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:20

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Nhựt Hưng xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đức xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 09:10 - 10:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Cao Thanh Liêm xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:50

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dừa Nguyên Phát xã Long Định Điện lực Bình Đại 13:20 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX - TM - DV Tín Trung Thành xã Lộc Thuận Điện lực Bình Đại 08:30 - 11:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Việt Giữa xã Thới Lai Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

29-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Ấp Long Phú xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

29-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Ấp Long Hòa 1 xã Long Định, Long Nhơn xã Long Hòa Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Long Quới xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Vinh Thái xã Vang Quới Tây Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Long Phú xã Long Định, Long An xã Long Hòa Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Vinh Xương xã Vang Quới Đông, Việt Giữa xã Thới Lai Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Mỹ xã Phú Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 3 xã Bình Thới, Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc, ấp 1 – 2 xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Ấp Long Phú xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Long Hòa 2 xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Thành xã Phú Vang Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 6 xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 3 – Bình Phú xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Ấp Giồng Bông – Giồng Hổ xã Thới Lai Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 3 xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Nhanh xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Mỹ xã Phú Vang Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Thới Hòa 1 – Thới Hòa 2 xã Thới Thuận, Thừa Lợi xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

26-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Ấp Thới An xã Thới Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

26-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Ấp Thới Lợi 1 – Thới Lợi 2 – Thới Hòa 1 – Thới Hòa 2 xã Thới Thuận, Thừa Lợi xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

26-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Khách hàng Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Huy Thuận xã Bình Thắng Điện lực Bình Đại 15:45 - 17:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Ơi xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 14:15 - 15:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Công ty TNHH Việt Tiến xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:45

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Nguyễn Kim Hồng xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 10:00 - 11:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Nguyễn Kim Hồng xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 09:00 - 09:45

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Nguyễn Kim Hồng 3 xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 08:00 - 08:45

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Ao Vuông – Giồng Kiến xã Phú Long Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

23-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Ấp Bình Chiến Thị trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

23-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
- Ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 1 – 3 – Giồng Bông – Giồng Hổ xã Thới Lai Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 1 xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 3 xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phước Lợi xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 2 – 3 – Phước Thạnh xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Long Nhơn xã Long Hòa, Long Hòa 1 xã Long Định Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Tuấn xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 15:50 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Văn Chiến xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 14:40 - 15:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Tấn Công xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:20

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Nhựt Hưng xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đức xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 09:10 - 10:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 6 xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 2 – Vinh Tân xã Vang Quới Đông Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật