Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Chợ xã Thới Lai Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Giồng Bông xã Thới Lai Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hưng xã Phú Thuận Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trần Thị Thanh Trang xã Lộc Thuận Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Hồ Hữu Tài xã Phú Vang Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH mua bán các sản phẩm dừa Nhơn Hòa xã Châu Hưng Điện lực Huyện Bình Đại 13:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Thạnh 3 – Bình Phú xã Thạnh Trị Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Bùi Văn Lộc xã Lộc Thuận Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Võ Văn Long xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 – 2 xã Bình Thắng Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tiên xã Thạnh Trị Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 11:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Trần Văn Hiền xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Thu Hà xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Trịnh Văn Châu xã Bình Thắng Điện lực Huyện Bình Đại 13:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thừa Trung – Thừa Tiên xã Thừa Đức Điện lực Huyện Bình Đại 07:30 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cây Trôm – Cầu Sắt xã Bình Thới Điện lực Huyện Bình Đại 07:30 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 07:30 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Lê Thị Năm xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Võ Văn Lương xã Bình Thới Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Hộ Kinh Doanh Thư Kỳ xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 09:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH thương mại Cá Việt xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 10:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Bình Thới Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Tam Hiệp Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Định xã Định Trung, Ao Vuông xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 2 xã Tam Hiệp Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giồng Bông xã Thới Lai Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Cao Thị Mạng xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 09:30 - 10:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trần Quốc Trung + Trần Thị Nguyệt Thị Trấn Bình Đại Điện lực Huyện Bình Đại 14:15 - 15:15

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Thái Học xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 15:30 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Kim Dung xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 15:30 - 16:10

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Trần Văn Thơ xã Đại Hòa Lộc Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Tân Long MEKONG Thị Trấn Bình Đại Điện lực Huyện Bình Đại 10:10 - 11:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Bình Đại Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng Ban quản lý cảng cá + Cơ sở Trung Thu 2 xã Bình Thắng Điện lực Huyện Bình Đại 13:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Hồ Văn Thương xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Đại lý thức ăn Quốc Trung xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư Bến Tre xã Bình Thắng Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 10:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Giồng Bông xã Thới Lai Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Xem xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Khuyến xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 10:10 - 11:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Lương Khắc Tâm xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Phương xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dừa Xanh + Công ty TNHH Thực Phẩm Dừa Xanh + Công ty TNHH chế biến dừa An Hóa xã Long Hòa Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 17:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3 thị trấn Bình Đại; ấp 2 xã Bình Thắng Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng NTCN Lê Thị Lệ Trang xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng CTy TNHH Một TV Nguyên Phát + Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Dừa Nguyên Phát xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 10:00 - 16:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Trần Thị Thê xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cấp Nước Đan Mạch xã Thạnh Trị Điện lực Huyện Bình Đại 15:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cơ sở Sản Xuất-Kinh Doanh Nước Đá Chi Lê xã Thạnh Trị Điện lực Huyện Bình Đại 13:00 - 14:50

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Oanh xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Trần Văn Hừng xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Dung xã Thạnh Trị Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 10:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 2 thị trấn Bình Đại Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công Ty TNHH Phước Sang xã Long Định Điện lực Huyện Bình Đại 15:10 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng CN Công ty TNHH VLXD Thăng Long Phát xã Long Định Điện lực Huyện Bình Đại 13:00 - 14:50

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Chung Kim Hoàng + Dương Văn Đực xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 10:15 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Cảnh xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH MTV TM XNK Nông Sản Phú Nga xã Long Hòa Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 10:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Bình xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ao Vuông xã Phú Long, Tân Định xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Đỗ Thị Kim Tuyến xã Long Định Điện lực Huyện Bình Đại 15:10 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty CP Thủy sản Hưng Trường Phát xã Châu Hưng Điện lực Huyện Bình Đại 13:00 - 14:50

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Trần Hữu Nghĩa xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 10:10 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trần Thị Đoan xã Lộc Thuận Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công Ty TNHH Đầu Tư - Sản Xuất - Dịch Vụ Phú Thuận xã Châu Hưng Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty cổ phần công nông nghiệp An Khang xã Vang Quới Tây Điện lực Huyện Bình Đại 15:10 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nguyễn Thế Hệ xã Vang Quới Tây Điện lực Huyện Bình Đại 13:00 - 14:50

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Võ Văn Tám xã Đại Hòa Lộc Điện lực Huyện Bình Đại 10:10 - 11:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Lê Thông Thạo xã Đại Hòa Lộc Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang xã Thới Lai Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 10:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Phú xã Thạnh Trị Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Quân xã Đại Hòa Lộc Điện lực Huyện Bình Đại 10:10 - 11:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Lê Thị Mỹ Hạnh xã Đại Hòa Lộc Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hòa thị trấn Bình Đại; ấp Bình Huề 1 – Mắc Miễu xã Đại Hòa Lộc Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Thạnh 3 – Bình Phú xã Thạnh Trị Điện lực Huyện Bình Đại 08:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nhà máy nước Nguyễn Đình Hiếu xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 15:40 - 16:20

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCX Nguyễn Văn Thuận xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 14:50 - 15:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Duy Tình xã Phú Long Điện lực Huyện Bình Đại 14:00 - 14:40

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTTS Lê Văn Minh xã Định Trung Điện lực Huyện Bình Đại 13:00 - 13:40

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng xã Bình Thới Điện lực Huyện Bình Đại 10:30 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Trần Văn Vui xã Bình Thới Điện lực Huyện Bình Đại 10:10 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Huỳnh Trung Hiếu xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Bình Đại 09:30 - 10:10

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Đặng Thị Hương xã Bình Thới Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3 thị trấn Bình Đại; ấp 3 xã Bình Thắng Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 17:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX - TM - DV Tín Trung Thành xã Lộc Thuận Điện lực Huyện Bình Đại 15:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH 1TV SX - TM - DV Tín Trung Thành xã Lộc Thuận Điện lực Huyện Bình Đại 13:00 - 14:50

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Mai Văn Cường xã Bình Thới Điện lực Huyện Bình Đại 10:10 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Đặng Thị Hương xã Bình Thới Điện lực Huyện Bình Đại 09:00 - 10:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát xã Thới Lai Điện lực Huyện Bình Đại 08:30 - 10:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thành - Phú Mỹ xã Phú Vang Điện lực Huyện Bình Đại 08:15 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận Điện lực Huyện Bình Đại 08:15 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hòa xã Phú Vang Điện lực Huyện Bình Đại 08:15 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hưng xã Phú Vang Điện lực Huyện Bình Đại 08:15 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Thành xã Phú Vang Điện lực Huyện Bình Đại 08:15 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH đầu tư phát triển năng lượng sạch Bình Đại xã Phú Long Điện lực Bình Đại 15:10 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty cổ phần đầu tư Đại Quang Thủy xã Phú Long Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:50

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Phạm Văn Vấn xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Phúc xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 09:00 - 10:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thới Lợi 1 xã Thới Thuận Điện lực Bình Đại 08:30 - 17:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thới Lợi 2 xã Thới Thuận Điện lực Bình Đại 08:30 - 17:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Mười xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:30 - 10:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cả Nhỏ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 08:30 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty cổ phần Điện gió Mê Kông xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 15:10 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Lê Thanh Bình xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 13:00 - 14:50

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 09:00 - 10:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cơ sở Sản xuất Vĩnh Phú xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 08:30 - 10:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Nguyễn Thành Được xã Phú Long Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng NTCN Bùi Văn Yên xã Phú Long Điện lực Bình Đại 09:00 - 10:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Việc Giữa xã Thới Lai Điện lực Bình Đại 08:30 - 12:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật