Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Khu phố 4 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

04-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 4 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 6,7 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố Bình Khởi phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,3 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường Phú Tân; khu phố 3,4 phường Phú Khương; khu phố Bình Khởi phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

06-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 1 phường 5, khu phố Bình Thắng phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,2 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 2 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2, 3 phường 4 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

07-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,2 phường 7; ấp Bình Công xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường 4 Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2,3 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

08-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Phú Chánh xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 11:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Hữu Nhơn, Hữu Thành xã Hữu Định - Châu Thành Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 11:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Hào xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 10:00 - 13:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Dân xã Phú Hưng, khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 10:00 - 13:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Dân xã Phú Hưng; khu phố 4 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường Phú Tân; ấp Phú Dân xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lộ Thầy Cai, Lộ liên phường 8-Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

09-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 3 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Viễn Thông Bến Tre (Trạm Trung Tâm) huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 10:00 - 12:30

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Chiến xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Đường Trương Vĩnh Ký, đường Âu Cơ từ cầu Cái Cối đến cầu Mỹ Hóa, đường Nguyễn Văn Nguyễn từ vòng xoay Mỹ Thạnh An đến cầu An Thuận Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty Liên doanh Meyer Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 13:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Bến Tre Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cty CP Du lịch TTC Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre 15:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty May Việt Hồng Điện lực thành phố Bến Tre 15:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
XN in Đồng Khởi Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Viễn Thông Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bưu điện Tỉnh Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 12:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Tòa nhà khối mặt trận, đoàn thể Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 12:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 12:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ An A, B xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5,6 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thạnh B xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 14:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Phú Thành, Phú Chiến xã Phú Hưng - Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 1 phường 4, khu phố 5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4,5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 08:30 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 08:30 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

01-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 1 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,3 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cty TNHH SX May Mặc APD-CN Bến Tre Điện lực Chợ Lách 11:30 - 13:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố Bình Nghĩa phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp 1 xã Sơn Đông; khu phố 3 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,4 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố Bình Thắng, Bình Lợi phường 6, khu phố 2 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

28-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 2 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường Phú Tân, ấp 1 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1 xã Sơn Đông, khu phố Bình Khởi phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2, 3 phường 4 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

27-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Hữu Nhơn, Phú Hữu xã Hữu Định-Châu Thành Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường 4 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

26-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Đường Nguyễn Văn Tư từ Trường tiểu học phường 7 đến khách sạn Dừa; Hẻm nước mắm Mỹ Hương từ cầu hãng nước mắm đến cầu Lò Gạch Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Mỹ An B, C, An Thuận A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty Hiệp Hòa Phát Điện lực thành phố Bến Tre 15:00 - 17:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1 phường 8; ấp Phú Chiến xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3,4 phường An Hội; khu phố 3 phường 4 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 3 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 12:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 7 phường Phú Khương, khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ An B, C, An Thuận A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

24-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp 1,2 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố Bình Khởi phường 6; ấp 1 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường Phú Tân -Ấp Hữu Nhơn xã Hữu Định-huyện Châu Thành Điện lực thành phố Bến Tre 08:30 - 12:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,3 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 08:30 - 12:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3,7 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

23-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp 2 xã Phú Nhuận Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

22-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 1 phường 4, khu phố 5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,2 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Đường Hùng Vương, Phan Ngọc Tòng, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Bỉnh Khiêm phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Chánh xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Hào xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

21-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 3,4 phường Phú Tân; Ấp 1 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2,3 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1,2 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3, 4 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thạnh A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ Đức xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận B xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật