Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công ty Mayer Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1,3 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

02-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 nay thuộc phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

02-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6,8 phường Phú Khương; khu phố 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội; khu phố 2 phường 4 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố Bình Thắng, Bình Nghĩa phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường 5; khu phố Bình Thắng, Bình Lợi phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2,4 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

05-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 1 phường 8; ấp Phú Chiến xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ Hòa xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

06-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 2,3,6,7 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 3 xã Sơn Đông - TP.Bến Tre -Ấp Phước Tân xã Tam Phước-Châu Thành Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

07-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 3,6,7 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 17:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận B xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Tre - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Bến Tre Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Khu phố 4 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2,3 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 17:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1 xã Sơn Đông, khu phố Bình Khởi phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3,7 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3,7 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Hữu xã Phú Hưng - TP.Bến Tre -Ấp 4 xã Hữu Định-Châu Thành Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa xã Nhơn Thạnh Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

22-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 6 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Đường Hai Bà Trưng phường 2 nay thuộc phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2,3 xã Sơn Đông; ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

18-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 3 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 17:00

17-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ An B xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thạnh B xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1,3 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ Đức xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

14-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

14-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Cơ sở Võ Thành Trí Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:30

12-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận A, B, Mỹ An C Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:30

12-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp An Thạnh B xã Mỹ Thạnh An, ấp 4 xã Nhơn Thạnh Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 14:00

11-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Phú Chiến xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bình Thành-Bình Công xã Bình Phú- Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 17:00

10-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Phú Hào, Phú Hữu, Phú Tự xã Phú Hưng -Ấp 4 xã Hữu Định-Châu Thành Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

09-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Mỹ Hòa xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

08-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 4 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2,3 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 17:00

03-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố Bình Lợi, Bình Nghĩa phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 16:00

02-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

01-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Chiến xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

01-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

01-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6,8 phường Phú Khương; khu phố 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội; khu phố 2 phường 4 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 3 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3,4 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KH: HTX Nông nghiệp Bến Tre Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

27-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2,3,6,7 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

26-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Đường Phan Đình Phùng phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

25-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 1 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

25-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận A, Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 17:00

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Chánh xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

22-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Phú Thành xã Phú Hưng; khu phố 4 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ Đức xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

21-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp 4 xã Nhơn Thạnh Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

19-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tòa nhà Khối Mặt Trận- đoàn thể Điện lực thành phố Bến Tre 09:00 - 13:00

19-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
XN Thuốc Lá Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 11:00

19-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty liên doanh Meyer Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 09:00

19-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

18-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp 2A xã Nhơn Thạnh Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2A,2B xã Nhơn Thạnh Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 17:00

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ Hòa xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

15-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Phú Hữu xã Hữu Định, ấp 3 xã Tam Phước - Châu Thành Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Đại học Quốc gia Điện lực thành phố Bến Tre 10:00 - 13:00

12-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tòa nhà Viettel phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

12-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Đường tỉnh 884 từ Khu du lịch Lan Vương đến cổng chào huyện Giồng Trôm; Ấp 1,2 xã Phú Nhuận; ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa xã Nhơn Thạnh Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

12-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Lộ Bãi rác xã Phú Hưng Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

11-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp 2,3 xã Sơn Đông; ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

11-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 2,3 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 07:30 - 17:00

10-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Mỹ Đức xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:30 - 17:00

10-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp 1 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1 xã Nhơn Thạnh Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 3 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

08-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Phú Dân xã Phú Hưng, khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

08-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khách hàng CSNĐ Nguyễn Văn Chính thuộc ấp Chợ xã Phú Phụng huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Điện lực Chợ Lách 08:00 - 11:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Dân xã Phú Hưng; khu phố 4 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2A xã Nhơn Thạnh Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

02-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 3 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

01-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp 1 xã Phú Nhuận -Ấp 2 xã Sơn Phú -Giồng Trôm Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 01:20 - 03:30

26-01-2023

để chữa cháy
Phường Phú Khương , Phú Tân, Phường 5, Phường 6, Phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 01:14 - 01:23

26-01-2023

để chữa cháy
-Ấp Phú Dân xã Phú Hưng, khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

18-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 1,4 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Chợ Phường 3 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 3 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Lộ vành đai phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Phú Dân xã Phú Hưng; khu phố 4 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Bình Thành xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 2A xã Nhơn Thạnh Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Hữu xã Hữu Định, ấp 3 xã Tam Phước - Châu Thành Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1 xã Phú Nhuận -Ấp 2 xã Sơn Phú -Giồng Trôm Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Bên phải đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Tân Thành đến vòng xoay phường 6, đường Võ Văn Phẩm xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 06:00 - 17:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Xã Sơn Đông-TP.Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre 11:00 - 13:00

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận A xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

07-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 3 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

07-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp An Thuận A, Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường 8- Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

05-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 4,5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

04-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 2 xã Sơn Đông Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

04-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Mỹ Đức xã Bình Phú Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố Bình Khởi phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật