Lịch cúp điện Ba Tri - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ba Tri - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ba Tri - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ba Tri - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ba Tri - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Ấp Kinh Mới xã Tân Hưng huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 16:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Định xã Tân Thủy huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Long xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 4 xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 7 xã An Phú Trung. huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KP An Bình thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Bình xã Tân Thủy huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 8 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KP5 thị trấn Ba Tri. huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Cty TNHH 1TV Phân bón Bến Tre xã Bảo Thuận - huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Phú xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Vĩnh Đức Đông xã Vĩnh Hòa huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 16:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Lợi xã An Bình Tây - huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 16:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 16:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 16:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng Trại Tôm Tô Văn Minh xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 16:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Giồng Cốc xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phước Thới- Phước Thạnh xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 6 xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng Nuôi tôm Quang Thị Ngọc Sương xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KP 2 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KP 2-3 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Phú Long xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Ba Tri Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Ấp An Hòa xã An Ngãi Tây - huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận xã An Phú Trung - huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận xã An Phú Trung - huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KP An Thới thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KP3 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Định xã An Ngãi Trung - huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Bình xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Thạnh- Phú Long xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khách hàng nuôi tôm Đặng Thị Theo xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 11:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Hòa xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Trần Văn Lầm xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:00 - 17:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Lâm xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:00 - 17:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thái xã An Phú Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố An Thạnh thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Giồng Trôm xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 12:30

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Cty CP Khám Chữa Bệnh Minh Đức thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:00 - 16:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng DNTN Hiệp Thành; trại cưa 5.9 Thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 11:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Hòa Bình xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 16:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Xóm Mới xã Mỹ Hòa huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 16:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 16:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Giồng Cốc xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phước Thới- Phước Thạnh xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1 xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:30 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bờ Bàu xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:30 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 6 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Bình xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng thủy sản Việt Nga xã Bảo Thuận huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 11:30

10-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng Công ty TNHH Tỷ Thành huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 11:30

10-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng Công ty cổ phần Rượu Phú Lễ huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 15:00 - 17:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng Trần Thanh Phong xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:00 - 15:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng Công ty Thực phẩm Vạn Đức xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 09:00 - 13:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Xã Mỹ Nhơn- Mỹ Chánh- Mỹ Hòa, ấp 2-3-5 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 13:00

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khách hàng Công ty Thủy sản Thuận Phước xã Bảo Thuận huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 11:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân An xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Kinh Mới xã Tân Hưng huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Hưng Nhơn- Xẻo Sâu xã Tân Hưng huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Giồng Trôm xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KP An Bình thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 16:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Giồng Cốc xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng cơ sở nước đá Lộc Phát xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 6 thị trấn Ba Tri huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri 07:30 - 12:00

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố An Lợi thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Giồng Sao xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Hòa xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 6 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 12:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Trường THCS Mỹ Nhơn huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng Công ty cổ phần Hùng Vương xã Tân Mỹ huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Thị Hết xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Trương Văn Thanh Tuấn xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Võ Văn Phong Thị Trấn Tiệm tôm huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi nghêu Nguyễn Thanh Bình xã Bảo Thuận huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi nghêu Huỳnh Văn Dẻo xã Bảo Thuận huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi nghêu Huỳnh Văn Gương xã Bảo Thuận huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:30 - 17:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp - huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

20-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp 5 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Tấn Cương xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Tấn Cương xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Cầu Vĩ Xã Mỹ Chánh, ấp Hoà Bình Mỹ Hoà - huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1 xã Phú Lễ - huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KP An Thới thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

18-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 2 xã Tân Mỹ huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

17-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Thạnh xã Phước Ngãi huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

16-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Giồng Sao xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KP An Thạnh thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng công trình thủy lợi cống Đập Ba Lai. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 3 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

13-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Trường THCS An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

12-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Vũ Huy Chanh xã An Đức huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

12-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Xã An Phú Trung, ấp 2-3 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

12-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khách hàng Công Ty TNHH MTV Cẩm Linh Food xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng Trại gà Dũng Mười Hai xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Đặng Văn Chấm xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Thị xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Phạm Văn Nghiệp xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Gò Da xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bến Bàu xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bờ Bàu xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Giồng Sao xã An Ngãi Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

07-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 5 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

05-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1 xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

05-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 4-6 xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

05-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố An Bình thị trấn Tiệm Tôm huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 3 xã An Ngãi Trung huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-khách hàng nuôi tôm Võ Minh Khoa xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Cao Văn Nghè xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Phạm Văn Lực xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khách hàng nuôi tôm Hồ Văn Tài xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 17:00

04-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 6 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 07:30 - 15:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật