Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Ấp Giồng Trôm xã Nhuận Phú Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc 07:30 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- ấp Giồng Đắc – xã Nhuận Phú Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc 07:30 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Đông Lợi – Đông An xã Thành An Điện lực Mỏ Cày Bắc 07:30 - 17:00

08-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Đông Lợi – Đông An xã Thành An Điện lực Mỏ Cày Bắc 12:30 - 17:00

08-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Xã Hòa Lộc; ấp Thành Hóa 1 – Chợ Xếp xã Tân Thành Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc 07:00 - 18:00

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- ấp Tân Đức A - xã Tân Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc 12:30 - 18:00

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình; Thanh Sơn 1 – Thanh Sơn 2 – Thanh Sơn 3 xã Thanh Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 18:00

10-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Mỏ Cày Bắc Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- ấp Mỹ Sơn xã Phú Mỹ Điện lực Mỏ Cày Bắc 13:00 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- ấp Mỹ Sơn xã Phú Mỹ Điện lực Mỏ Cày Bắc 07:30 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Thủ Sở xã Thạnh Ngãi Điện lực Mỏ Cày Bắc 07:30 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- ấp Thanh Tây xã Tân Thanh Tây Điện lực Mỏ Cày Bắc 15:00 - 17:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- ấp Tân Thiện xã Tân Thành Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc 07:30 - 17:00

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khu phố Phước Hậu thị trấn Phước Mỹ Trung Điện lực Mỏ Cày Bắc 07:30 - 17:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật