Lịch cúp điện Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Khu phố 4 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

04-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp 2 xã Phú Vang Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 1 – Bình Trung xã Định Trung Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Qúi B, xã Bình Thạnh. Điện lực Thạnh Phú 07:30 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Phước xã Tân Thủy huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Thành xã Tân Thủy huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Bình xã Tân Thanh Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 3 xã Thạnh Phú Đông Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình An - Bình An B Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Hòa Hưng xã Hòa Lộc Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bình Lợi xã Bình Thành Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Hàn Quốc Hùng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 08:30 - 09:10

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Sơn xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:00 - 10:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Ngờ xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 09:20 - 10:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Đăng xã Ngãi Đăng Điện lực Mỏ Cày Nam 09:30 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cống - ấp Chợ Điện lực Chợ Lách 10:00 - 17:00

04-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Quốc Việt xã Định Trung Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Dũng Phương + NTCN Nguyễn Thị Mùi xã Định Trung Điện lực Bình Đại 12:00 - 14:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Hàn Quốc Hùng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:40

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Phạm Thanh Minh xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 14:00 - 14:40

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Hà Minh Quân xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 14:50 - 15:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Tươi xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 15:40 - 16:20

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 6,7 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố Bình Khởi phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Bình Chiến thị trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 3 xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh xã Tân Phong Điện lực Thạnh Phú 07:30 - 17:00

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Quí Lợi xã Hòa Lợi Điện lực Thạnh Phú 07:30 - 17:00

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khách hàng Nuôi tôm Trương Văn Thanh Tuấn xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Tấn Cương xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Đông – Phú Lộc Hạ xã An Định Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Thủ Sở xã Thạnh Ngãi Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Phước xã Tân Thanh Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Hồ Sen xã Bình Thành Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đại An Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm KH Điện lực Châu Thành 08:00 - 08:45

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 1 – 2 – 6 xã Tân Thạch, ấp 5 – 7 xã An Khánh, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hòa Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 1 – 2 – 6 xã Tân Thạch, ấp 5 – 7 xã An Khánh, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hòa Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Phi xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 08:30 - 09:10

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Minh Nhủ xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 09:00 - 12:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Hồ Văn Khi + NTCN Mai Văn Thật xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm KH Điện lực Châu Thành 09:00 - 09:45

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 1 – 2 – 6 xã Tân Thạch, ấp 5 – 7 xã An Khánh, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hòa Điện lực Châu Thành 09:15 - 10:15

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Hà Thị Hiền xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 09:20 - 10:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,3 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 1 – 2 – 6 xã Tân Thạch, ấp 5 – 7 xã An Khánh, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hòa Điện lực Châu Thành 09:45 - 10:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm KH Điện lực Châu Thành 10:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Văn Tuyển xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 1 – 2 – 6 xã Tân Thạch, ấp 5 – 7 xã An Khánh, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hòa Điện lực Châu Thành 10:30 - 11:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 1 – 2 – 6 xã Tân Thạch, ấp 5 – 7 xã An Khánh, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hòa Điện lực Châu Thành 10:45 - 11:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Thị Một 2 xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 12:00 - 13:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại NEWCHARM xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sơn Long - Sơn Lân Điện lực Chợ Lách 13:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Phát Đạt xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:40

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Đặng Ngọc Cần xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 13:10 - 14:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 1 – 2 – 6 xã Tân Thạch, ấp 5 – 7 xã An Khánh, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hòa Điện lực Châu Thành 13:30 - 14:45

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 1 – 2 – 6 xã Tân Thạch, ấp 5 – 7 xã An Khánh, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hòa Điện lực Châu Thành 13:30 - 14:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm KH Điện lực Châu Thành 13:30 - 14:15

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Thị Thảo xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 14:00 - 14:40

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Xuân Trưởng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 14:50 - 15:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm KH Điện lực Châu Thành 15:00 - 16:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 2 thị trấn Châu Thành; ấp Phú Ngãi xã Phú An Hòa, ấp 1 – 2 – 6 xã Tân Thạch, ấp 5 – 7 xã An Khánh, Hòa Chánh – Hòa Trung xã Sơn Hòa Điện lực Châu Thành 15:00 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 15:50 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường Phú Tân; khu phố 3,4 phường Phú Khương; khu phố Bình Khởi phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 phường 7 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

06-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp 4 – Tân Định xã Định Trung, ấp 2 – Giồng Tre xã Phú Long Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Bình Huề 2 xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Thừa Long xã Thừa Đức Điện lực Bình Đại 07:30 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kho lạnh Xi Nghiệp Thủy Sản Ba Tri huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Trưởng xã Vĩnh An huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Tân Thành Thượng xã Tân Trung Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Giồng Đắc xã Nhuận Phú Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 7 xã Phước Long Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 6 xã Phước Long Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 6 Thị trấn Giồng Trôm Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình An B Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp 2 – 3 – Phước Thành – Phước Hậu xã Tam Phước, ấp 5 – 6A xã An Khánh, Phú Mỹ – Phú Thạnh xã Phú Túc Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

06-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3 xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 09:00 - 12:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Oắng xã Vĩnh An huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 09:00 - 12:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Hùng xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:00 - 10:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Dương Chí Thiện xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 09:20 - 10:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1 phường 5, khu phố Bình Thắng phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 09:30 - 13:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trương Thanh Sơn xã Định Trung Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Xuân Hữu xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 10:20 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Yến Như xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 12:00 - 13:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3 xã Phú Lễ huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nuôi Nuôi tôm Võ Minh Khoa xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Mua Bán Thủy Hải Sản Tươi, Khô Nguyễn Thanh Phúc (Phước Hiền) xã An Hòa Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 13:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lộc Hiệp Điện lực Chợ Lách 13:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Hữu Nhanh xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:40

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Tre

Lịch Cúp Điện Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cty CP Du lịch TTC Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre 15:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty May Việt Hồng Điện lực thành phố Bến Tre 15:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
XN in Đồng Khởi Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Viễn Thông Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre 14:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Việt xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 13:10 - 14:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Rê xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 12:00 - 13:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Hải xã Định Trung Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Huy Vũ xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:00 - 10:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu phố 4 thị trấn Mỏ Cày Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 12:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bưu điện Tỉnh Bến Tre Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 12:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Tòa nhà khối mặt trận, đoàn thể Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 12:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 08:00 - 12:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thế Vinh xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 15:50 - 16:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Huỳnh Thanh Dũng xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 14:50 - 15:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Thanh Trường xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 14:00 - 14:40

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Hàn Quốc Hùng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:40

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Mỹ An A, B xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5,6 phường An Hội Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Ngô Anh Hùng xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 10:20 - 11:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Võ Văn Dội xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 09:20 - 10:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Mai Văn Bé Tám xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 08:30 - 09:10

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Bình Thuận – Bình Chiến thị trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Thới An xã Thới Thuận Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- -Khu phố 1 – 3 – ấp Bình Chiến thị trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH năng lượng Bảo Nguyên thị trấn Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 11:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Đông xã An Định Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp 4 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 13 xã Tân Hào Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Hội A - B xã An Thuận Điện lực Thạnh Phú 07:30 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thạnh B xã Mỹ Thạnh An Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 14:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp Phú Thành, Phú Chiến xã Phú Hưng - Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Huỳnh Văn Việt xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 13:10 - 14:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1 phường 4, khu phố 5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4,5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Quốc Việt xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 12:00 - 13:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Văn Hùng xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:00 - 11:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 1 xã Bình Hòa Điện lực Giồng Trôm 08:30 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 5 Thị trấn Giồng Trôm, ấp 1 xã Bình Hòa Điện lực Giồng Trôm 08:30 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 4 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm 08:30 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 5 xã Sơn Phú Điện lực Giồng Trôm 08:30 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 08:30 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4 phường Phú Khương Điện lực thành phố Bến Tre 08:30 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Thuận Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

01-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Đông Thành xã Thành An Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 17:00

01-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Thanh Sơn 3 xã Thanh Tân Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 17:00

01-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

01-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khách hàng NTCN Ngô Văn Bảy xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 15:50 - 16:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công Ty CP nuôi trồng thủy sản Hùng Vương - Miền Tây Điện lực Chợ Lách 15:30 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trương Văn Hồng xã Định Trung Điện lực Bình Đại 14:50 - 15:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Công ty TNHH TMDV Du lịch Bảo Khôi Điện lực Chợ Lách 14:30 - 16:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Công xã Bình Thới Điện lực Bình Đại 13:50 - 14:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trung tâm khoa học & công nghệ Điện lực Chợ Lách 13:30 - 15:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Chợ xã Thành Triệu, Bình An xã Tường Đa Điện lực Châu Thành 13:30 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Hữu Trí xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:10 - 14:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thị Trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:40

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,3 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Hải xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 12:00 - 13:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cty TNHH SX May Mặc APD-CN Bến Tre Điện lực Chợ Lách 11:30 - 13:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Lê Văn Hồng Thị Trấn Bình Đại Điện lực Bình Đại 10:20 - 11:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Dân xã Định Trung Điện lực Bình Đại 10:10 - 11:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Chiếu sáng 3 Điện lực Chợ Lách 10:00 - 12:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Phạm Huỳnh Sơn xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 09:30 - 10:10

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KH: Lê Thị Thu Nguyệt Điện lực Giồng Trôm 09:15 - 10:15

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Cty TNHH Anh Em 2 Điện lực Chợ Lách 09:00 - 11:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Đặng Văn Long xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:00 - 10:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Ngọc Xuyến xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 08:30 - 09:10

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Xưởng Gia Thành Nhân Điện lực Chợ Lách 08:00 - 10:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Mỹ Sơn Đông – xã Phú Mỹ Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Kinh Gãy – xã Phú Mỹ Điện lực Mỏ Cày Bắc 08:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KH: Nhà Thờ La Mã Điện lực Giồng Trôm 08:00 - 09:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Chợ xã Thành Triệu, Bình An xã Tường Đa Điện lực Châu Thành 08:00 - 11:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp 4 xã Tân Xuân huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Đông – Phú Lộc Hạ xã An Định Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp 2 – 3 xã Thạnh Phước, Bình Lộc xã Đại Hòa Lộc, ấp 3 xã Thạnh Trị Điện lực Bình Đại 08:00 - 17:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp 7 xã An Hiệp huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thuận xã An Bình Tây huyện Ba Tri. Điện lực Ba Tri 08:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố Bình Nghĩa phường 6 Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 2 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 17:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
-Ấp 1 xã Sơn Đông; khu phố 3 phường Phú Tân Điện lực thành phố Bến Tre 07:00 - 12:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Dương Minh Triết xã Thới Thuận Điện lực Bình Đại 15:50 - 16:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KH: Hà Văn Khương Điện lực Giồng Trôm 15:30 - 16:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Dương Minh Triết xã Thới Thuận Điện lực Bình Đại 15:00 - 15:40

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KH: Lê Văn Bé Năm Điện lực Giồng Trôm 14:15 - 15:15

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trương Văn Ten xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 14:00 - 14:40

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Giang Thế Châu xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 13:10 - 14:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thới Điện lực Chợ Lách 13:00 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KH: Nguyễn Văn Luận Điện lực Giồng Trôm 13:00 - 14:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Nhân xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 13:00 - 13:40

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1,4 phường 8 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố Bình Thắng, Bình Lợi phường 6, khu phố 2 phường 5 Điện lực thành phố Bến Tre 13:00 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Hạnh xã Đại Hòa Lộc Điện lực Bình Đại 12:00 - 13:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KH: Nguyễn Văn Đức Điện lực Giồng Trôm 10:30 - 11:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Thanh Hoàng xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 10:20 - 11:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Thanh Hoàng xã Thạnh Phước Điện lực Bình Đại 09:30 - 10:10

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-KH: Phan Thị Sái Điện lực Giồng Trôm 09:15 - 10:15

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khách hàng NTCN Trần Thanh Hùng xã Định Trung Điện lực Bình Đại 09:00 - 11:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật