Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Ấp Hưng Nhơn – Long Hiệp – Bình An – Đại An – Bình Thanh xã Hòa Nghĩa, Long Khánh xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

08-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Phú Long xã Hưng Khánh Trung B Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Quân An – An Qui – Hòa An – An Hòa xã Long Thới, Vĩnh Hưng – Vĩnh Hưng 1 – Vĩnh Hưng 2 – Bình Tây xã Vĩnh Thành, Vĩnh Nam – Vĩnh Bắc xã Phú Sơn, Tân Thạnh – Phú Thới – Thanh Tân xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách 07:30 - 18:00

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Phụng Đức – Phụng Đức B xã Phú Phụng Điện lực Chợ Lách 07:30 - 18:00

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Vĩnh Hưng – Vĩnh Hưng 1 – Vĩnh Hưng 2 – Bình Tây xã Vĩnh Thành, Vĩnh Nam – Vĩnh Bắc xã Phú Sơn, Phú Thới – Thanh Tân xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách 07:30 - 18:00

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Khu phố 1 – 2 – 3 – ấp Sơn Qui thị trấn Chợ Lách; ấp Hưng Nhơn xã Hòa Nghĩa Điện lực Chợ Lách 07:30 - 18:00

10-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Chợ Lách Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- Ấp Đông Kinh xã Vĩnh Hòa Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

07-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Thanh Yên – Thiện Lương – Long Khánh – Quân Phong – Quân Bình – Thanh Tân – Phú Thới – Tân Thạnh xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách 08:00 - 12:00

07-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Thanh Yên – Thiện Lương – Long Khánh – Quân Phong – Quân Bình – Thanh Tân – Phú Thới – Tân Thạnh xã Tân Thiềng Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

07-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Bình Tây xã Vĩnh Thành, Lân Bắc – Lân Đông – Phú Hiệp xã Phú Sơn Điện lực Chợ Lách 13:00 - 17:00

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Lộc Hiệp – Phú Hiệp – Hòa Thuận xã Vĩnh Bình Điện lực Chợ Lách 13:00 - 17:00

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Lộc Hiệp – Phú Hiệp – Hòa Thuận xã Vĩnh Bình Điện lực Chợ Lách 08:00 - 13:00

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Lân Bắc – Lân Đông – Phú Hiệp xã Phú Sơn Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Ấp Đông Nam – Vĩnh Nam – Bình Tây xã Vĩnh Thành Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật