Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Bình An - Thị Trấn Chợ Lách Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Khánh xã Vĩnh Thành Điện lực Huyện Chợ Lách 10:00 - 13:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Khánh xã Vĩnh Thành Điện lực Huyện Chợ Lách 13:00 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Nam - Đông Nam xã Vĩnh Thành Điện lực Huyện Chợ Lách 14:30 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sơn Long xã Sơn Định, Hòa Thuận - Vĩnh Lộc xã Vĩnh Bình Điện lực Huyện Chợ Lách 13:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Trung - Tân Trung - Phú Hòa - Thanh Xuân - Thanh Điền - Phú Long - Phú Hưng xã Hưng Khánh Trung B Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Chợ Lách Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Phụng Đức B xã Phú Phụng Điện lực Huyện Chợ Lách 08:30 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Trung - Tân Trung - Phú Hòa - Thanh Xuân - Thanh Điền - Phú Long - Phú Hưng xã Hưng Khánh Trung B Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Quân Phong - Quân Bình xã Tân Thiềng Điện lực Huyện Chợ Lách 10:00 - 14:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Vinh - Long Huê xã Long Thới Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa 2 xã Vĩnh Hòa Điện lực Huyện Chợ Lách 10:30 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lân Tây - Lân Nam xã Phú Sơn Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Trung - Tân Trung xã Hưng Khánh Trung B Điện lực Huyện Chợ Lách 12:00 - 15:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Khánh xã Vĩnh Thành Điện lực Huyện Chợ Lách 10:00 - 13:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Thanh Xã Hòa Nghĩa Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Tây xã Vĩnh Thành, An Thạnh xã Long Thới Điện lực Huyện Chợ Lách 12:30 - 15:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sơn Lân xã Sơn Định Điện lực Huyện Chợ Lách 10:00 - 12:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình An A Thị Trấn Chợ Lách Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu Phố 2 Thị Trấn Chợ Lách Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Áp Bình Tây xã Vĩnh Thành Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 13:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Long Hiệp xã Hòa Nghĩa Điện lực Huyện Chợ Lách 11:30 - 13:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hiệp Hòa Thạnh xã Hòa Nghĩa, Điện lực Huyện Chợ Lách 10:30 - 14:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình An A-B, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhơn Phú – Hưng Nhơn - Hòa Thạnh - Long Hiệp xã Hòa Nghĩa guyện Chợ Lách Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 2 - 3 Thị Trấn Chợ Lách Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa An - An Hòa xã Long Thới Điện lực Huyện Chợ Lách 13:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Quới xã Long Thới, Long Vân xã Tân Thiềng Điện lực Huyện Chợ Lách 08:00 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thới xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách 13:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hòa - Hòa Thuận xã Vĩnh Bình Điện lực Chợ Lách 08:00 - 13:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Hiệp - Lộc Hiệp xã Vĩnh Bình, Ấp Cống - Ấp Chợ xã Phú Phụng Điện lực Chợ Lách 10:30 - 13:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sơn Châu - Phụng Châu xã Sơn Định Điện lực Chợ Lách 08:00 - 17:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phụng Đức - Phụng Đức A xã Phú Phụng Điện lực Chợ Lách 13:00 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Chợ - Ấp Cống - Phụng Đức xã Phú Phụng Điện lực Chợ Lách 13:00 - 17:00

06-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Thạnh xã Long Thới, Tây Lộc xã Vĩnh Thành Điện lực Chợ Lách 08:00 - 13:00

06-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật