Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp Định Hưng xã Định Thủy Điện lực Mỏ Cày Nam 13:00 - 16:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Phước Thị trấn Mỏ Cày; Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Qui xã Đa Phước Hội, An Hòa – An Phước xã An Thới, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Phú Tây xã An Định, Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Bình Tây xã Cẩm Sơn Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Hòa B xã Minh Đức, Bình Phú xã Cẩm Sơn, ấp Thị – Thạnh Tây xã Hương Mỹ Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Xã Thành Thới A, Thành Thới B; ấp An Lộc Giồng – An Lộc Thị xã An Thạnh Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

11-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Lịch Cúp Điện Mỏ Cày Nam Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
-Ấp Tân Viên xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

04-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Lộc Hạ xã An Định, Hội An – An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 – An Nhơn 1 xã Đa Phước Hội Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Nhơn 1 – An Nhơn 2 xã Đa Phước Hội Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Lộc Thượng – Phú Đông xã An Định, An Vĩnh xã Đa Phước Hội, Phú Quới xã Tân Hội Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Bình Đông xã Hương Mỹ, Phú Hữu – Nhuận Trạch – Long Trạch xã Cẩm Sơn Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 16:00

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Tân Lộc – Phú Quới xã Tân Hội, Thanh Hưng xã Định Thủy, Tân Điền xã Thành Thới B, An Vĩnh 1 xã Đa Phước Hội, Phú Đông xã An Định Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Hữu xã Cẩm Sơn Điện lực Mỏ Cày Nam 14:00 - 17:00

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Thới Khương xã Thành Thới A Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 11:00

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Lộc Hạ xã An Định Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Hậu 1 – Tân Hậu 2 – Tân Lễ 1 – Tân Lễ 2 – Tân Thành Hạ xã Tân Trung, Tân Hòa B xã Minh Đức Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Phước xã An Thới Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Thanh Thủy – Thanh Hưng – Thanh Vân xã Định Thủy, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng, Tân Quới Đông A – Tân Quới Đông B – Tân Quới Tây A – Tân Hòa B xã Minh Đức Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Tây Thượng – Phú Đông Thượng xã Bình Khánh, Phú Đông xã An Định Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Nhơn 1 – An Nhơn 2 xã Đa Phước Hội Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 Thị trấn Mỏ Cày; ấp Tân Thành Thượng – Tân Thành Hạ xã Tân Trung Điện lực Mỏ Cày Nam 07:30 - 17:00

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Vĩnh 1 – An Nhơn 1 – An Nhơn 2 xã Đa Phước Hội, An Bình xã An Thạnh, An Hòa – An Lợi – An Phước xã An Thới, Thới Đức – Thới Khương xã Thành Thới A, Phú Đăng xã Ngãi Đăng Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 3 Thị trấn Mỏ Cày; ấp Hiệp Phước xã Phước Hiệp, Minh Nghĩa xã Ngãi Đăng Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 10:00 - 11:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 08:45 - 09:45

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Phú Tây xã An Định, Hội Thành xã Tân Hội, Tân Quới Đông A – Tân Quới Đông B – Tân Quới Tây A xã Minh Đức Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 07:30 - 08:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 5 Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Lộc Hạ xã An Định, Thạnh Tây xã Hương Mỹ, Tân Hậu xã Tân Trung, Hội An – An Nhơn 1 – An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 xã Đa Phước Hội Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; Tân Quới 2 xã Phước Hiệp Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Định Nhơn – Thanh Hưng – Thanh Thủy – Thanh Vân – Hòa Phú 1 – Hòa Phú 2 xã Định Thủy Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Bình Đông xã Hương Mỹ Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Phủ – Bình Đông – Mỹ Đức xã Hương Mỹ, Bình Phú – Thạnh Phó – Phú Trạch xã Cẩm Sơn Điện lực Mỏ Cày Nam 07:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp An Nhơn 1 – An Nhơn 2 – An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 xã Đa Phước Hội Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

26-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Vĩnh Hòa xã Tân Hội, Thạnh Phó – Phú Trạch 1 xã Cẩm Sơn, ấp Thị xã Hương Mỹ Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Tân Phong xã Thành Thới A Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 13:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Quới Đông A xã Minh Đức, Tân Thành Thượng xã Tân Trung, An Bình xã An Thạnh Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Ấp Phú Đông – Phú Lợi Thượng – Phú Lợi Hạ xã An Định, Phú Tây Thượng – Phú Tây Hạ xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 13:00

18-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 13:00 - 16:00

17-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Xã Phước Hiệp, Định Thủy, Bình Khánh; khu phố 6 – ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp An Bình xã An Thạnh Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

17-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 12:00

17-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 1 – 2 Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới xã Tân Hội, Minh Nghĩa – Phú Sơn – Bình Sơn xã Ngãi Đăng, An Lợi xã An Thới Điện lực Mỏ Cày Nam 07:00 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 4 – 5 Thị trấn Mỏ Cày; ấp Vĩnh Khánh xã An Thạnh, Vĩnh Hòa xã Tân Hội, An Thiện xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Lợi xã An Thới Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

14-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Vĩnh Khánh xã An Thạnh Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Thi trấn Mỏ Cày; ấp Tân Lộc – Phú Quới xã Tân Hội, An Vĩnh 1 xã Đa Phước Hội Điện lực Mỏ Cày Nam 07:30 - 18:00

11-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
-Ấp Tân Điền xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 13:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 12:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 15:30 - 17:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 13:00 - 15:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp Tân Phong xã Thành Thới A, Tân Điền xã Thành Thới B Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 12:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Khu phố 6 – ấp An Thới Thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Đông xã An Định, Phú Tây Thượng xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam 07:00 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
-Ấp An Quới xã Định Thủy, Bình Đông 2 xã Hương Mỹ, Vĩnh Khánh xã An Thạnh Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật