Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Ngãi Đăng, Tân Trung, Minh Đức, Cẩm Sơn, Hương Mỹ, Tân Hội; ấp Tân Phú Tây xã An Định, An Phước xã An Thới Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 05:00 - 18:30

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 09:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 10:00 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 13:00 - 14:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 15:00 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 12:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:30 - 09:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 10:10 - 12:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 13:20 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phước Hiệp; ấp Phước Tân – Phước Hảo – Phước Điền – Phước Lý – Phú Đông Thượng xã Bình Khánh, Định Nghĩa xã Định Thủy Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:30 - 17:00

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 12:00

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày Nam - Bến Tre

Lịch Cúp Điện Mỏ Cày Nam Bến Tre những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới xã Tân Hội Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:00 - 18:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phước Hảo xã Bình Khánh Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thạnh Tây xã Hương Mỹ Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 13:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phú Trạch – Bình Phú – Phú Hữu xã Cẩm Sơn Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới xã Tân Hội Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:00 - 18:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã An Thạnh; khu phố 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Tây xã An Định, Hội An – An Vĩnh 1 – An Vĩnh 2 xã Đa Phước Hội Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:00 - 17:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Đông xã An Định Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 13:00 - 14:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 10:00 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 09:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 15:00 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 13:00 - 14:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 10:00 - 11:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 09:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp Thị xã Hương Mỹ Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:00 - 17:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Hội Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:30 - 17:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Đông Thượng xã Bình Khánh Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Quới Đông A xã Minh Đức, Thạnh Đông xã Hương Mỹ, Phú Hữu xã Cẩm Sơn Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới – Tân Lộc xã Tân Hội Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:00 - 18:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố 1 – 2 – 3 – 4 – 5 thị trấn Mỏ Cày; ấp An Vĩnh xã Đa Phước Hội Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:00 - 18:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Bình – Bình Thạnh xã Thành Thới B Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 14:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Đông xã Hương Mỹ Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hòa B xã Minh Đức Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:00 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 13:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Hòa xã Tân Hội Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 10:00 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:30 - 09:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Tây xã Hương Mỹ, Tân Hòa B xã Minh Đức, Phú Lộc Hạ xã An Định Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới xã Tân Hội; Bình Phú – Phú Trạch – Phú Hữu xã Cẩm Sơn Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 7 – ấp Tân Phước thị trấn Mỏ Cày; ấp Phú Quới xã Tân Hội Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 07:30 - 18:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 16:00 - 17:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Mỏ Cày Nam 10:00 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Huyện Mỏ Cày Nam 08:30 - 09:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Đông – ấp Phủ xã Hương Mỹ, Hiệp Phước xã Phước Hiệp Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Trường – An Khánh xã Phước Hiệp, Phước Điền – Phước Tân xã Bình Khánh Điện lực Mỏ Cày Nam 08:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật