Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:30 - 08:30

09-12-2023

Phường Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:30 - 17:30

09-12-2023

Phường Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:00 - 17:30

09-12-2023

P:Tích Lương-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 10:00

11-12-2023

P:Tân Lập,Tân Thịnh-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 10:00

11-12-2023

P:Thịnh Đán,Tân Thịnh-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:30 - 11:35

11-12-2023

P:Phú Xá-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:30 - 12:00

11-12-2023

P:Tân Lập-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 17:30

11-12-2023

P:Thịnh Đán Thịnh Đức-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 17:30

11-12-2023

Phường Quang Trung TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 09:40

12-12-2023

Phường Quang Trung TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:00 - 11:30

12-12-2023

Phường Quán Triều-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:30 - 11:40

12-12-2023

Phường Quang Trung TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:40

12-12-2023

Phường Xã Sơn Cẩm TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:45 - 17:40

12-12-2023

Phường Hoàng Văn Thụ TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:45 - 17:35

12-12-2023

P:Thịnh Đán, - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 09:40

13-12-2023

P:Thịnh Đán,Tân Thịnh - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 09:40

13-12-2023

P:Thịnh Đán, - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:30 - 11:40

13-12-2023

P:Thịnh Đán, - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 17:40

13-12-2023

P:Thịnh Đán, - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:40

13-12-2023

P:Thịnh Đán, - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:45 - 17:40

13-12-2023

Xã Phúc Xuân - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 09:40

14-12-2023

Xã Phúc Hà - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 09:40

14-12-2023

Xã Phúc Trìu - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 09:40

14-12-2023

Xã Phúc Hà - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:30 - 11:40

14-12-2023

Xã Quyết thắng - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:30 - 11:40

14-12-2023

Xã Phúc Trìu - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:40

14-12-2023

Phường Thịnh Đán - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 17:40

14-12-2023

Xã Phúc Trìu - TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:40 - 17:40

14-12-2023

Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Thái Nguyên Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
P:Tân Thành TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 17:30

06-12-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật