Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các Quận Huyện ở Thái Nguyên

Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
P;Quang Vinh,Tân Long,Quán Triều,Sơn Cẩm-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 05:00 - 05:05

01-06-2023

Phường Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:00 - 11:00

01-06-2023

P;Quang Trung,Hoàng văn Thụ TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:30 - 06:45

03-06-2023

P;Quang Trung,Hoàng văn Thụ TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:30 - 14:45

03-06-2023

P;Quang Trung,Hoàng văn Thụ TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:30 - 14:45

03-06-2023

Lịch cúp điện Thái Nguyên - Thái Nguyên

Lịch Cúp Điện Thái Nguyên Thái Nguyên những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
P;Quang Trung,Hoàng văn Thụ TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:30 - 14:45

31-05-2023

P;Quang Trung,Hoàng văn Thụ TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:30 - 06:45

31-05-2023

P;Quang Trung,Hoàng văn Thụ TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 06:30 - 14:45

31-05-2023

Phường Quang Vinh, Tân Thịnh, Tân Lập, Phú xá, Tích Lương Điện lực TP Thái Nguyên 05:35 - 05:40

31-05-2023

Điện Lực Đại Từ Điện lực TP Thái Nguyên 05:05 - 05:10

31-05-2023

Phường Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long Điện lực TP Thái Nguyên 05:00 - 05:05

31-05-2023

Phường Quang Trung TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 17:00

30-05-2023

P Quyết Thắng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:40 - 17:00

29-05-2023

P Quyết Thắng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:30

29-05-2023

P;Cam Giá,Phú Xá-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 10:15 - 16:30

29-05-2023

P Thịnh Đán TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:10 - 11:30

29-05-2023

P. Gia Sàng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 12:00

29-05-2023

P;Cam Giá,Phú Xá-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 10:00

29-05-2023

P Thịnh Đán TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 09:00

29-05-2023

Phường Quang Vinh, Tân Thịnh, Phú xá, Tích Lương Điện lực TP Thái Nguyên 17:00 - 17:05

27-05-2023

P.Cam Giá Phú Xá , Gia Sàng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 14:05

27-05-2023

P.Tân Cương TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 10:25 - 11:35

27-05-2023

P.Tân Thịnh TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 10:25 - 11:35

27-05-2023

P.Quang TrungTPTN Điện lực TP Thái Nguyên 10:25 - 11:35

27-05-2023

Phường Phú Xá, Tân Lập, Tích Lương Điện lực TP Thái Nguyên 10:00 - 10:05

27-05-2023

Phường Lương Sơn Điện lực TP Thái Nguyên 10:00 - 10:05

27-05-2023

P.Quang TrungTPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:20 - 10:15

27-05-2023

P.Tân Lập TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:20 - 10:15

27-05-2023

P.Quan Triều TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:20 - 10:15

27-05-2023

P.Quan Triều TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 08:50

27-05-2023

P.Tân Lập TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 08:50

27-05-2023

P. Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 11:35

27-05-2023

P.Quang TrungTPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 08:50

27-05-2023

P;Phan Đình Phùng,Gia Sàng-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 11:30

27-05-2023

Phường Quang Vinh, Tân Thịnh, Phú Xá, Tân Lập, Tích Lương Điện lực TP Thái Nguyên 05:10 - 05:15

27-05-2023

P.Cam Giá TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 05:05 - 14:05

27-05-2023

Điện Lực Đại Từ Điện lực TP Thái Nguyên 05:05 - 05:10

27-05-2023

P.Cam Giá , Phú Xá TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 05:00 - 05:05

27-05-2023

Phường Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long Điện lực TP Thái Nguyên 05:00 - 05:05

27-05-2023

Phường Phú Xá, Tân Lập, Tích Lương Điện lực TP Thái Nguyên 05:00 - 05:05

27-05-2023

Phường Lương Sơn Điện lực TP Thái Nguyên 05:00 - 05:05

27-05-2023

Xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Điện lực Võ Nhai 04:30 - 17:30

27-05-2023

P. Quyết Thắng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:40 - 17:00

26-05-2023

P. Phú Xá TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:15 - 16:35

26-05-2023

P. Phúc Trìu TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:15 - 16:35

26-05-2023

P.Phúc Trìu TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:05

26-05-2023

P. Quyết Thắng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:30

26-05-2023

P. Phú Xá TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:05

26-05-2023

P. Thịnh Đức TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 10:25 - 11:35

26-05-2023

P.Tân CươngTPTN Điện lực TP Thái Nguyên 10:25 - 11:35

26-05-2023

P. Tân Cương TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 10:00 - 11:35

26-05-2023

P.TPhúc Trìu TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:20 - 10:15

26-05-2023

P. Quyết Thắng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:20 - 10:15

26-05-2023

P.Thịnh Đán TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:10 - 11:30

26-05-2023

P.Sơn Cẩm TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:00 - 09:45

26-05-2023

P.Tân Cương TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 08:50

26-05-2023

P. Quang Vinh TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 08:50

26-05-2023

P.Thịnh Đán TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 09:00

26-05-2023

P.Quang Vinh, Tân Lập, Thịnh Đán , Phú Xá TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 05:00 - 17:05

26-05-2023

P. Tân Lập Phú Xá TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 05:00 - 17:05

26-05-2023

Xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Điện lực Võ Nhai 04:30 - 17:30

26-05-2023

Xã Thượng Nung, huyện Võ NHai, tỉnh Thái Nguyên Điện lực Võ Nhai 16:00 - 17:30

25-05-2023

Phường Phan Đình Phùng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:40 - 17:00

25-05-2023

Công ty cổ phần Cơ khí Gang Thép Điện lực TP Thái Nguyên 14:40 - 15:30

25-05-2023

Phường Phan Đình Phùng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:30

25-05-2023

P;Cam Giá-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 16:30

25-05-2023

Phường Hoàng Văn Thụ TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:50 - 12:00

25-05-2023

Phường Phan Đình Phùng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:10 - 11:00

25-05-2023

Phường đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 09:40

25-05-2023

P;Cam Giá-TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 11:30

25-05-2023

Phường Phan Đình Phùng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 09:00

25-05-2023

Xã Thần Sa, huyện Võ NHai, tỉnh Thái Nguyên Điện lực Võ Nhai 04:30 - 17:30

25-05-2023

Xã Thượng Nung, huyện Võ NHai, tỉnh Thái Nguyên Điện lực Võ Nhai 04:30 - 05:30

25-05-2023

Phường Gia Sàng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:40 - 17:00

24-05-2023

Phường Trung Thành TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:40 - 16:50

24-05-2023

Phường Gia Sàng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 17:00

24-05-2023

Phường Lương Sơn TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:15

24-05-2023

P. Tân Thành, Lương Sơn TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 13:30 - 17:30

24-05-2023

Phường Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 10:00 - 12:00

24-05-2023

Phường Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:40 - 11:00

24-05-2023

Phường Phan Đình Phùng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 08:40 - 10:30

24-05-2023

Phường Hoàng Văn Thụ TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 08:30

24-05-2023

P. Tân Thành, Lương Sơn TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 11:30

24-05-2023

Phường Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 09:00

24-05-2023

Phường Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long Điện lực TP Thái Nguyên 05:00 - 05:05

24-05-2023

Phường Phan Đình Phùng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:40 - 17:00

23-05-2023

Phường Phan Đình Phùng TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 15:35

23-05-2023

CTTNHH Quý Phái Điện lực TP Thái Nguyên 14:00 - 16:00

23-05-2023

Bệnh viện tâm thần (NT) Điện lực TP Thái Nguyên 10:25 - 12:00

23-05-2023

Phường Tân Thịnh, Điện lực TP Thái Nguyên 10:25 - 12:00

23-05-2023

Phường Quang Trung, Điện lực TP Thái Nguyên 10:25 - 12:00

23-05-2023

Phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ Điện lực TP Thái Nguyên 09:20 - 10:20

23-05-2023

Phường Tân Thịnh, Điện lực TP Thái Nguyên 09:20 - 10:20

23-05-2023

Phường Quan Triều Điện lực TP Thái Nguyên 09:20 - 10:30

23-05-2023

Phường Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 09:10 - 11:00

23-05-2023

Cty CP Trung Tín Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 12:00

23-05-2023

Phường Tân Long, Quan Triều Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 09:00

23-05-2023

Trường CĐ T.Mại và Phường Tân Thịnh, Tân Lập Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 09:00

23-05-2023

Phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 09:00

23-05-2023

Phường Trưng Vương TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:30 - 17:40

23-05-2023

Phường Đồng Quang TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 09:00

23-05-2023

Trường TC nghề số1 BQP Điện lực TP Thái Nguyên 07:00 - 14:00

23-05-2023

Phường Tân Thịnh TPTN Điện lực TP Thái Nguyên 15:40 - 17:00

22-05-2023

Phường Phú Xá Điện lực TP Thái Nguyên 15:15 - 17:00

22-05-2023

Xã Phúc Trìu Điện lực TP Thái Nguyên 15:15 - 17:00

22-05-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật